F.KÄÄNT.OH (F.INV.RT)

F.KÄÄNT.OH-funktio laskee oikealle suuntautuvan käänteisen F-todennäköisyysjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

Esimerkkikäyttö

F.KÄÄNT.OH(0,42; 2; 3)

F.KÄÄNT.OH(A2; B2; C2)

Syntaksi

F.KÄÄNT.OH(todennäköisyys; vapausasteet1; vapausasteet2)

  • todennäköisyys: Oikealle suuntautuvaan F-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet1: Osoittajan vapausasteiden lukumäärä.

  • vapausasteet2: Nimittäjän vapausasteiden lukumäärä.

Huomautuksia

  • Sekä vapausasteet1 että vapausasteet2 katkaistaan kokonaisluvuksi, jos laskutoimitukseen syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • Sekä argumentin vapausasteet1 että vapausasteet2 arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

  • F.KÄÄNT.OH vastaa funktiota FJAKAUMA.KÄÄNT.

Katso myös

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

F.JAKAUMA (F.DIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

F.KÄÄNT (F.INV): Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvalle F-todennäköisyysjakaumalle. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FTESTI (FTEST): Palauttaa F-testiin liittyvän todennäköisyyden samanarvoisille variansseille. Määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama varianssi.

TJAKAUMA.KÄÄNT (TINV): Laskee kaksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että etsit leikkaantumisrajaa F-arvolle, johon liittyy P-arvo 0,05. Jos vapausasteina ovat 4 ja 5, mikä tahansa F-tietojen arvo, joka on suurempi kuin 5,19, on tilastollisesti merkitsevä.

  A B C D
1 Todennäköisyys Vapausasteet osoittaja Vapausasteet nimittäjä Ratkaisu
2 0,05 4 5 5.192167773
3 0,05 4 5 =F.KÄÄNT.OH(0,05; 4; 5)
4 0,05 4 5 =F.KÄÄNT.OH(A2; B2; C2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?