CHIJAKAUMA (CHIDIST)

Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

Esimerkkikäyttö

CHIJAKAUMA(3.45, 2)

CHIJAKAUMA(A2, B2)

Syntaksi

CHIJAKAUMA(x, vapausasteet)

 • x: todennäköisyyden 𝑥²-jakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jonka jakauma lasketaan.

  • Luvun on oltava positiivinen.

 • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

Huomautukset

 • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

 • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1 ja enintään 10^10.

 • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

 • CHIJAKAUMA on sama kuin CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio.

Katso myös

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST): Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH (CHISQ.DIST.RT): Laskee oikealle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

F.JAKAUMA (FDIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

GAMMAJAKAUMA (GAMMADIST): Laskee gammajakauman, joka on kahden parametrin jatkuva todennäköisyysjakauma.

TJAKAUMA (TDIST): Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x).

Esimerkki

Oletetaan, että haluat testata 6-sivuisen arpakuution luotettavuutta:

 • Kun heität useita kertoja, saat 𝑥²-arvon 12,3.

 • Vapausasteiden määrä on 6 - 1 = 5.

 • Arvioidaan 𝑥²-jakauma 5 vapausasteella, kun x on yhtä suuri kuin 12,3.

  A B C
1 x Vapausasteet Ratkaisu
2 12,3 5 0,03090046464
3 12,3 5 =CHIJAKAUMA(12.3, 5)
4 12,3 5 =CHIJAKAUMA(A2, B2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?