Làm việc trên Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày khi không có mạng

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Nếu bạn chưa kết nối với Internet, bạn vẫn có thể tạo, xem và chỉnh sửa các tệp trên:

 • Google Tài liệu
 • Google Trang tính
 • Google Trang trình bày

Sử dụng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày khi không có mạng

Bạn có thể lưu các tài liệu đã mở gần đây nhất trên máy tính.

Trước khi bạn bật tính năng truy cập ngoại tuyến

 • Bạn phải kết nối với Internet.
 • Bạn phải sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge.
 • Không sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư.
 • Cài đặt và bật Tiện ích Google Tài liệu ngoại tuyến dành cho Chrome.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ dung lượng trống trên thiết bị để lưu các tệp.

Cách bật tính năng truy cập ngoại tuyến

 1. Mở Google Drive.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Bật chế độ Ngoại tuyến
  1. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge, bạn sẽ được chuyển hướng đến Cửa hàng Chrome trực tuyến để tải tiện ích Google Tài liệu ngoại tuyến xuống.
 4. Để làm việc khi không có mạng, hãy mở Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

Lưu ý:

 • Bạn cũng có thể bật chế độ truy cập ngoại tuyến trong phần cài đặt của Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày. Nếu bạn bật tính năng truy cập ngoại tuyến cho Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Drive, thì tính năng truy cập ngoại tuyến cũng sẽ được bật cho tất cả chương trình còn lại.
 • Ngoài ra, để bật chế độ truy cập ngoại tuyến, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày của Google. Ở trên cùng, bên cạnh tiêu đề tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trạng thái tài liệu Cloud done sau đó Bật sau đó Bật.
 • Nếu bạn muốn sử dụng tính năng truy cập khi không có mạng cho một Tài khoản Google khác, hãy nhớ đăng nhập vào đúng hồ sơ trên Chrome hoặc Edge. Tìm hiểu cách chuyển đổi hồ sơ trên Chrome.

Tắt tính năng truy cập khi không có mạng

 1. Mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Cài đặt.
 3. Ở bên phải, hãy tắt chế độ Ngoại tuyến.
  • Lưu ý: Nếu tắt quyền truy cập khi không có mạng cho Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, thì bạn cũng sẽ tắt quyền truy cập khi không có mạng cho các tuỳ chọn còn lại.

Cho phép các tệp gần đây có thể sử dụng khi không có mạng

Nếu bạn có đủ dung lượng lưu trữ, một số tệp gần đây nhất của bạn sẽ được tự động lưu ngoại tuyến. Cách chọn thủ công các tệp để lưu khi không có mạng:

 1. Làm theo các bước ở trên để bật tính năng truy cập khi không có mạng trong Google Drive.
 2. Mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 3. Trên tệp bạn muốn sử dụng ngoại tuyến, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấp vào tuỳ chọn Có thể sử dụng khi không có mạng. Dấu kiểm sẽ xuất hiện ở góc dưới cùng bên trái để cho biết rằng tệp có thể sử dụng khi không có mạng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đặt tệp ở chế độ có thể sử dụng khi không có mạng bằng cách mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày Google và nhấp vào Tệp sau đó Cho phép chỉnh sửa khi không có mạng.

Kiểm tra xem một tài liệu có sẵn sàng để bạn sử dụng khi không có mạng không

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng, bên cạnh tiêu đề tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trạng thái của tài liệu Cloud done.

Mẹo: Nếu tài liệu của bạn chưa sẵn sàng để bạn chỉnh sửa khi không có mạng, thì bạn sẽ thấy phần giải thích xuất hiện.

Khắc phục vấn đề khi sử dụng tệp khi không có mạng

Nếu bạn gặp vấn đề khi làm việc với Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày khi không có mạng, hãy thử các bước sau đây.

Kiểm tra trình duyệt của bạn

 • Bạn có thể dùng các tệp trên trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge khi không có mạng.
 • Không dùng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư hoặc ẩn danh. 
 • Hãy nhớ cài đặt và bật tiện ích Google Tài liệu ngoại tuyến của Chrome.
 • Đảm bảo trình duyệt của bạn được cập nhật.

Thông báo lỗi: "Đang kiểm tra trạng thái đồng bộ hóa khi không có mạng. Vui lòng chờ."

Thông báo lỗi: "Quản trị viên của bạn đã tắt tính năng đồng bộ hóa khi không có mạng."

Bạn không thể sử dụng chế độ Ngoại tuyến với tài khoản này. Tìm hiểu cách liên hệ với quản trị viên của bạn.

Thông báo lỗi: "Một người dùng khác đã bật quyền truy cập ngoại tuyến trên máy tính này."

Bạn chỉ có thể bật chế độ ngoại tuyến cho một tài khoản đối với mỗi hồ sơ trên trình duyệt. Nếu bạn muốn bật nhiều tài khoản để truy cập khi không có mạng, hãy tạo các tài khoản đó trên các hồ sơ riêng biệt trên trình duyệt. Tìm hiểu cách thêm hồ sơ mới, sau đó bật chế độ ngoại tuyến cho một tài khoản trong mỗi hồ sơ. 

Thiết lập ngoại tuyến không thành công

Tắt và bật lại chế độ ngoại tuyến 

Xoá dữ liệu trang web của bạn 

 1. Mở trang chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com.
  1. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge, hãy mở edge://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. Nhấp vào phần Xoá tất cả

Đã bật chế độ ngoại tuyến

Chế độ ngoại tuyến sẽ tự động được bật nếu bạn là người dùng ChromeOS, nếu bạn chọn đồng bộ hóa Tài liệu và Drive khi tạo Hồ sơ Chrome hoặc nếu bạn đã cài đặt tính năng Sao lưu và Đồng bộ hóa Drive trên thiết bị của mình. 

Tìm hiểu cách tắt chế độ ngoại tuyến.

Thông báo lỗi: Không thể đồng bộ hóa tài liệu hoặc đã xảy ra lỗi đồng bộ hóa

Bước 1: Kiểm tra kết nối mạng của bạn

Có thể đã xảy ra vấn đề với kết nối mạng của bạn. Đầu tiên, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn. Sau đó, cố gắng tắt và bật lại tính năng truy cập ngoại tuyến.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tệp sau đó Cho phép chỉnh sửa khi không có mạng. Dấu kiểm này sẽ biến mất.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tệp sau đó Cho phép chỉnh sửa khi không có mạng

Nếu lỗi vẫn xảy ra, nghĩa là tệp của bạn quá lớn. 

Bước 2: Làm cho tệp của bạn nhỏ hơn

 1. Làm cho tệp của bạn nhỏ hơn.
  • Mẹo: Sao chép các phần nhỏ hơn của tài liệu gốc vào tài liệu mới.
 2. Ở đầu tài liệu mới nhỏ hơn, hãy nhấp vào phần Tệp sau đó Cho phép chỉnh sửa khi không có mạng.

Giúp chúng tôi cải thiện tính năng truy cập khi không có mạng

Hãy tham gia khảo sát này để giúp chúng tôi hiểu trải nghiệm của bạn khi không có mạng với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false