การทำงานใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะยังสร้าง ดู และแก้ไขไฟล์ในแอปต่อไปนี้ได้

 • Google เอกสาร
 • Google ชีต
 • Google สไลด์

ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

บันทึกเอกสารที่เพิ่งเปิดล่าสุดในคอมพิวเตอร์ได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเปิดใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์

 • คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • คุณต้องใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัว
 • ติดตั้งและเปิดใช้ส่วนขยาย Chrome ออฟไลน์ของ Google เอกสาร
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะบันทึกไฟล์

วิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิด Google ไดรฟ์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. เปิดใช้การตั้งค่าแบบออฟไลน์ 
  1. หากใช้ Microsoft Edge ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยัง Chrome เว็บสโตร์เพื่อดาวน์โหลดส่วนขยาย Google เอกสารออฟไลน์
 4. หากต้องการทํางานแบบออฟไลน์ ให้เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ 

เคล็ดลับ:

 • คุณสามารถเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์จากการตั้งค่าเอกสาร ชีต หรือสไลด์ได้ด้วย หากเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับเอกสาร ชีต สไลด์ หรือไดรฟ์แล้ว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะพร้อมเข้าถึงแบบออฟไลน์เช่นกัน
 • อีกวิธีหนึ่งที่จะเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้ ก็คือการเปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอใน Google ที่ด้านบนถัดจากชื่อไฟล์ ให้คลิกดูสถานะเอกสาร Cloud done จากนั้น เปิดใช้ จากนั้น เปิดใช้
 • หากต้องการใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ในบัญชี Google อื่น ให้ตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ Chrome หรือ Edge ที่ถูกต้องอยู่ ดูวิธีเปลี่ยนโปรไฟล์ Chrome

ปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเมนู เมนูจากนั้น การตั้งค่า
 3. ปิดใช้ออฟไลน์ทางด้านขวา
  • เคล็ดลับ: หากปิดใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์สําหรับเอกสาร ชีต หรือสไลด์ คุณจะปิดใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เหลือด้วย

ระบุไฟล์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

หากมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอ ไฟล์ล่าสุดบางส่วนจะได้รับการบันทึกแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ หากต้องการเลือกไฟล์ที่จะบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ใน Google ไดรฟ์
 2. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม บนไฟล์ที่ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์
 4. คลิกใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เครื่องหมายถูกจะปรากฎที่มุมล่างซ้ายเพื่อแสดงว่าใช้งานไฟล์นั้นแบบออฟไลน์ได้

เคล็ดลับ: คุณยังทำให้ไฟล์ใช้งานแบบออฟไลน์ได้โดยเปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอของ Google แล้วคลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ตรวจสอบว่าเอกสารพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์แล้วหรือไม่

 1. เปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกดูสถานะเอกสาร Cloud done ที่ด้านบนถัดจากชื่อไฟล์

เคล็ดลับ: หากเอกสารไม่พร้อมสำหรับการแก้ไขแบบออฟไลน์ คำอธิบายจะปรากฏขึ้น

แก้ไขปัญหาการใช้ไฟล์แบบออฟไลน์

หากพบปัญหาในการใช้งาน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์แบบออฟไลน์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบเบราว์เซอร์

 • คุณสามารถใช้ไฟล์แบบออฟไลน์ในเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ได้
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัวหรือไม่ระบุตัวตน 
 • ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งและเปิดใช้ส่วนขยาย Google เอกสารออฟไลน์ใน Chrome แล้ว
 • ตรวจสอบว่าใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "กำลังตรวจสอบสถานะการซิงค์แบบออฟไลน์ โปรดรอสักครู่"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ผู้ดูแลระบบปิดการซิงค์แบบออฟไลน์ไว้"

คุณใช้การตั้งค่า "ออฟไลน์" กับบัญชีนี้ไม่ได้ ดูวิธีติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "มีผู้ใช้อีกรายเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว"

โปรไฟล์เบราว์เซอร์แต่ละโปรไฟล์จะเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้บัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเปิดใช้บัญชีหลายรายการสำหรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์ ให้สร้างบัญชีในโปรไฟล์เบราว์เซอร์ที่แยกจากกัน ดูวิธีเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ จากนั้นเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ให้บัญชี 1 รายการในแต่ละโปรไฟล์ 

ตั้งค่าการใช้งานแบบออฟไลน์ไม่สำเร็จ

ปิดใช้และเปิดใช้งานแบบออฟไลน์อีกครั้ง 

ล้างข้อมูลเว็บไซต์ 

 1. เปิด chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
  1. หากคุณใช้ Microsoft Edge ให้เปิด edge://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. คลิกนำออกทั้งหมด 

เปิดใช้การแก้ไขแบบออฟไลน์อยู่แล้ว

ระบบจะเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณใช้งาน ChromeOS คุณเลือกซิงค์ Google เอกสารและไดรฟ์เมื่อสร้างโปรไฟล์ Chrome หรือคุณติดตั้งฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูลของไดรฟ์ไว้ในอุปกรณ์ 

ดูวิธีปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ซิงค์เอกสารไม่ได้หรือเกิดปัญหาในการซิงค์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ก่อนอื่นให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นให้ลองปิดแล้วเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์อีกครั้ง

 1. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด เครื่องหมายถูกควรจะหายไป
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด 

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ แสดงว่าไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป 

ขั้นตอนที่ 2: ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

 1. ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
  • เคล็ดลับ: คัดลอกส่วนย่อยๆ ของเอกสารต้นฉบับไปไว้ในเอกสารฉบับใหม่
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนของเอกสารฉบับใหม่ที่มีขนาดเล็กลง

ช่วยเราปรับปรุงการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ตอบแบบสำรวจนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้งาน Google เอกสารชีตและสไลด์แบบออฟไลน์ของคุณ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
35
false
false