การทำงานใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะยังสร้าง ดู และแก้ไขไฟล์ในแอปต่อไปนี้ได้

 • Google เอกสาร
 • Google ชีต
 • Google สไลด์

ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

บันทึกเอกสารที่เพิ่งเปิดล่าสุดในคอมพิวเตอร์ได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเปิดใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์

 • คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • คุณต้องใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัว
 • ติดตั้งและเปิดใช้ส่วนขยาย Chrome ออฟไลน์ของ Google เอกสาร
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะบันทึกไฟล์

วิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิด Google ไดรฟ์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. เปิดการตั้งค่าแบบออฟไลน์ 
 4. หากต้องการใช้งานแบบออฟไลน์ในเบราว์เซอร์ Chrome ให้เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ 

เคล็ดลับ:

 • หากต้องการใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ในบัญชี Google อื่น ให้ตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ Chrome ที่ถูกต้องอยู่ ดูวิธีเปลี่ยนโปรไฟล์ Chrome
 • คุณยังเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์จากการตั้งค่าเอกสาร ชีต หรือสไลด์ได้อีกด้วย หากเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับเอกสาร ชีต สไลด์ หรือไดรฟ์แล้ว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะพร้อมเข้าถึงแบบออฟไลน์เช่นกัน
 • อีกวิธีหนึ่งที่จะเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้ ก็คือการเปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอใน Google แล้วคลิกดูสถานะเอกสาร Cloud done แล้ว เปิด แล้ว เปิด

ปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิด Google เอกสาร หรือ Google ไดรฟ์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า
 3. ปิดออฟไลน์ทางด้านขวา

ระบุไฟล์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

หากมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอ ไฟล์ล่าสุดบางส่วนจะได้รับการบันทึกแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ หากต้องการเลือกไฟล์ที่จะบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ใน Google ไดรฟ์
 2. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม บนไฟล์ที่ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์
 4. คลิกใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เครื่องหมายถูกจะปรากฎที่มุมล่างซ้ายเพื่อแสดงว่าใช้งานไฟล์นั้นแบบออฟไลน์ได้

เคล็ดลับ: คุณยังทำให้ไฟล์ใช้งานแบบออฟไลน์ได้โดยเปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอของ Google แล้วคลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ตรวจสอบว่าเอกสารพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์แล้วหรือไม่

 1. เปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกดูสถานะของเอกสาร Cloud done

เคล็ดลับ: หากเอกสารไม่พร้อมสำหรับการแก้ไขแบบออฟไลน์ คำอธิบายจะปรากฏขึ้น

แก้ไขปัญหาการใช้ไฟล์แบบออฟไลน์

หากพบปัญหาในการใช้งาน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์แบบออฟไลน์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบเบราว์เซอร์

 • คุณต้องใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัวหรือไม่ระบุตัวตน 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "กำลังตรวจสอบสถานะการซิงค์แบบออฟไลน์ โปรดรอสักครู่"

 • โหลดหน้านี้ใหม่และลองอีกครั้ง 
 • ล้างข้อมูลเว็บไซต์ดังนี้
  1. เปิด chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
  2. คลิกนำออกทั้งหมด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ผู้ดูแลระบบปิดการซิงค์แบบออฟไลน์ไว้"

คุณใช้การตั้งค่า "ออฟไลน์" กับบัญชีนี้ไม่ได้ ดูวิธีติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "มีผู้ใช้อีกรายเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว"

โปรไฟล์ Chrome แต่ละโปรไฟล์จะเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้บัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้อีกบัญชีหนึ่ง ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบในนามผู้ใช้รายนั้นแล้วปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ ดูวิธีปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอีกบัญชี ให้สร้างโปรไฟล์ Chrome ใหม่ แล้วเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ให้กับโปรไฟล์นั้น ดูวิธีเพิ่มโปรไฟล์ใหม่

ตั้งค่าการใช้งานแบบออฟไลน์ไม่สำเร็จ

ปิดใช้และเปิดใช้งานแบบออฟไลน์อีกครั้ง 

ล้างข้อมูลเว็บไซต์ 

 1. เปิด chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. คลิกนำออกทั้งหมด 

เปิดใช้การแก้ไขแบบออฟไลน์อยู่แล้ว

ในกรณีที่คุณใช้งาน ChromeOS คุณเลือกซิงค์ Google เอกสารและไดรฟ์เมื่อสร้างโปรไฟล์ Chrome หรือคุณติดตั้งฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูลของไดรฟ์ไว้ในอุปกรณ์ ระบบจะเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ให้โดยอัตโนมัติ 

ดูวิธีปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ซิงค์เอกสารไม่ได้หรือเกิดปัญหาในการซิงค์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ก่อนอื่นให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นให้ลองปิดแล้วเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์อีกครั้ง

 1. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ แล้ว ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด เครื่องหมายถูกควรจะหายไป
 3. คลิกไฟล์ แล้ว ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด 

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ แสดงว่าไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป 

ขั้นตอนที่ 2: ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

 1. ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
  • เคล็ดลับ: คัดลอกส่วนย่อยๆ ของเอกสารต้นฉบับไปไว้ในเอกสารฉบับใหม่
 2. คลิกไฟล์ แล้ว ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนของเอกสารฉบับใหม่ที่มีขนาดเล็กลง

Help us improve offline access

Take this survey to help us understand your offline experience with Google Docs, Sheets, and Slides. 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร