การทำงานใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสร้าง ดู และแก้ไขไฟล์ในแอปต่อไปนี้ได้

 • Google เอกสาร
 • Google ชีต
 • Google สไลด์

ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์แบบออฟไลน์

บันทึกเอกสารที่เพิ่งเปิดล่าสุดในคอมพิวเตอร์ได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเปิดใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์

 • คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • คุณต้องใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัว
 • ติดตั้งและเปิดใช้ส่วนขยาย Chrome ออฟไลน์ของ Google เอกสาร
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะบันทึกไฟล์

วิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ: หากต้องการใช้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ในบัญชี Google อื่น ให้ตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ Chrome ที่ถูกต้องอยู่ ดูวิธีเปลี่ยนโปรไฟล์ Chrome 
 2. คลิกเมนูหลัก เมนู จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านซ้ายบน
 3. เปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับเอกสาร ชีต สไลด์ หรือไดรฟ์แล้ว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะพร้อมเข้าถึงแบบออฟไลน์เช่นกัน
 4. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ในเบราว์เซอร์ Chrome เพื่อทำงานแบบออฟไลน์ 

ปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 1. เปิด Google เอกสาร หรือ Google ไดรฟ์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. ปิดออฟไลน์ทางด้านขวา

ระบุไฟล์ที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้

หากมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอ ไฟล์ล่าสุดบางส่วนจะได้รับการบันทึกแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ หากต้องการเลือกไฟล์ที่จะบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ใน Google ไดรฟ์
 2. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม บนไฟล์ที่ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์
 4. คลิกใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เครื่องหมายถูกจะปรากฎที่มุมล่างซ้ายเพื่อแสดงว่าใช้งานไฟล์นั้นแบบออฟไลน์ได้

เคล็ดลับ: คุณยังทำให้ไฟล์ใช้งานแบบออฟไลน์ได้โดยเปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอของ Google แล้วคลิกไฟล์จากนั้นทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

แก้ไขปัญหาการใช้ไฟล์แบบออฟไลน์

หากพบปัญหาในการใช้งาน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์แบบออฟไลน์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบเบราว์เซอร์

 • คุณต้องใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome
 • อย่าใช้การเรียกดูแบบส่วนตัวหรือไม่ระบุตัวตน 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "กำลังตรวจสอบสถานะการซิงค์แบบออฟไลน์ โปรดรอสักครู่"

 • โหลดหน้านี้ใหม่และลองอีกครั้ง 
 • ล้างข้อมูลเว็บไซต์ดังนี้
  1. เปิด chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
  2. คลิกนำออกทั้งหมด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ผู้ดูแลระบบปิดการซิงค์แบบออฟไลน์ไว้"

คุณใช้การตั้งค่า "ออฟไลน์" กับบัญชีนี้ไม่ได้ ดูวิธีติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "มีผู้ใช้อีกรายเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว"

โปรไฟล์ Chrome แต่ละโปรไฟล์จะเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้บัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้อีกบัญชีหนึ่ง ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบในนามผู้ใช้รายนั้นแล้วปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ ดูวิธีปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอีกบัญชี ให้สร้างโปรไฟล์ Chrome ใหม่ แล้วเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ให้กับโปรไฟล์นั้น ดูวิธีเพิ่มโปรไฟล์ใหม่

ตั้งค่าการใช้งานแบบออฟไลน์ไม่สำเร็จ

ปิดใช้และเปิดใช้งานแบบออฟไลน์อีกครั้ง 

ล้างข้อมูลเว็บไซต์ 

 1. เปิด chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. คลิกนำออกทั้งหมด 

เปิดใช้การแก้ไขแบบออฟไลน์อยู่แล้ว

ในกรณีที่คุณใช้งาน ChromeOS คุณเลือกซิงค์ Google เอกสารและไดรฟ์เมื่อสร้างโปรไฟล์ Chrome หรือคุณติดตั้งฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูลของไดรฟ์ไว้ในอุปกรณ์ ระบบจะเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ให้โดยอัตโนมัติ 

ดูวิธีปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ซิงค์เอกสารไม่ได้หรือเกิดปัญหาในการซิงค์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ก่อนอื่นให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นให้ลองปิดแล้วเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์อีกครั้ง

 1. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด เครื่องหมายถูกควรจะหายไป
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนสุด 

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ แสดงว่าไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป 

ขั้นตอนที่ 2: ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

 1. ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
  • เคล็ดลับ: คัดลอกส่วนย่อยๆ ของเอกสารต้นฉบับไปไว้ในเอกสารฉบับใหม่
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น ทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ด้านบนของเอกสารฉบับใหม่ที่มีขนาดเล็กลง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร