Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline

Nawet jeśli nie masz połączenia z internetem, możesz tworzyć, wyświetlać i edytować pliki w tych usługach:

 • Dokumenty Google
 • Arkusze Google
 • Prezentacje Google

Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline

Możesz zapisywać na komputerze ostatnio otwierane pliki.

Zanim włączysz dostęp offline

 • Musisz mieć połączenie z internetem.
 • Musisz korzystać z przeglądarki Google Chrome.
 • Nie korzystaj z przeglądania prywatnego.
 • Zainstaluj i włącz rozszerzenie do Chrome Dokumenty Google offline.
 • Sprawdź, czy masz na urządzeniu wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby zapisać pliki.

Włączanie dostępu offline

 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
  Uwaga: jeśli chcesz korzystać z dostępu offline na innym koncie Google, zaloguj się przy użyciu odpowiedniego profilu Chrome. Dowiedz się, jak zmieniać profile Chrome
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu główne Menu a potem Ustawienia.
 3. Włącz Offline.
  Uwaga: jeśli włączysz dostęp offline do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Dysku, zostanie on też włączony dla pozostałych usług.
 4. Aby pracować offline, otwórz Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google w przeglądarce Chrome. 

Udostępnianie wybranych plików offline

Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, niektóre z Twoich najnowszych plików zostaną automatycznie zapisane offline. Aby ręcznie zapisać pliki do używania offline:

 1. Wykonaj powyższe czynności, aby włączyć dostęp offline na Dysku Google.
 2. Otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 3. Kliknij Więcej Więcej na pliku, którego chcesz używać offline.
 4. Kliknij Dostępny offline. W lewym dolnym rogu pojawi się znacznik wyboru, który oznacza, że plik jest dostępny offline.

Wskazówka: plik możesz też udostępnić offline przez otwarcie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji Google i kliknięcie Plik a potem Udostępnij offline.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?