Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline

Nawet jeśli nie masz połączenia z internetem, możesz tworzyć, wyświetlać i edytować pliki w tych usługach:

 • Dokumenty Google
 • Arkusze Google
 • Prezentacje Google

Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline

Możesz zapisywać na komputerze ostatnio otwierane pliki.

Zanim włączysz dostęp offline

 • Musisz mieć połączenie z internetem.
 • Musisz korzystać z przeglądarki Google Chrome.
 • Nie korzystaj z przeglądania prywatnego.
 • Zainstaluj i włącz rozszerzenie do Chrome Dokumenty Google offline.
 • Sprawdź, czy masz na urządzeniu wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby zapisać pliki.

Włączanie dostępu offline

 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
  Uwaga: jeśli chcesz korzystać z dostępu offline na innym koncie Google, zaloguj się przy użyciu odpowiedniego profilu Chrome. Dowiedz się, jak zmieniać profile Chrome
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu główne Menu a potem Ustawienia.
 3. Włącz Offline.
  Uwaga: jeśli włączysz dostęp offline do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Dysku, zostanie on też włączony dla pozostałych usług.
 4. Aby pracować offline, otwórz Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google w przeglądarce Chrome. 

Wyłączanie dostępu offline

 1. Otwórz Dokumenty Google lub Dysk Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Po prawej stronie wyłącz Offline.

Udostępnianie wybranych plików offline

Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, niektóre z Twoich najnowszych plików zostaną automatycznie zapisane offline. Aby ręcznie zapisać pliki do używania offline:

 1. Wykonaj powyższe czynności, aby włączyć dostęp offline na Dysku Google.
 2. Otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 3. Kliknij Więcej Więcej na pliku, którego chcesz używać offline.
 4. Kliknij Dostępny offline. W lewym dolnym rogu pojawi się znacznik wyboru, który oznacza, że plik jest dostępny offline.

Wskazówka: plik możesz też udostępnić offline przez otwarcie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji Google i kliknięcie Plik a potem Udostępnij offline.

Rozwiązywanie problemów z używaniem plików w trybie offline

Jeśli masz problemy z pracą w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google w trybie offline, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Sprawdzanie przeglądarki

 • Musisz korzystać z przeglądarki Google Chrome.
 • Nie używaj przeglądania prywatnego ani trybu incognito. 

Komunikat o błędzie: „Sprawdzam stan synchronizacji offline. Zaczekaj”.

 • Załaduj stronę ponownie i spróbuj jeszcze raz. 
 • Wyczyść dane witryny:
  1. Wejdź na chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
  2. Kliknij Usuń wszystko.

Komunikat o błędzie: „Administrator wyłączył synchronizację offline”.

Nie możesz używać trybu offline na tym koncie. Dowiedz się, jak skontaktować się z administratorem

Komunikat o błędzie: „Inny użytkownik włączył już dostęp offline na tym komputerze”.

Tylko jedno konto przypisane do danego profilu Chrome może mieć włączony dostęp offline. Jeśli jesteś właścicielem drugiego konta użytkownika, zaloguj się na nie i wyłącz dostęp offline. Dowiedz się, jak wyłączyć dostęp offline

Jeśli nie jesteś właścicielem drugiego konta, utwórz nowy profil Chrome i włącz na nim dostęp offline. Dowiedz się, jak dodać nowy profil

Nie udało się skonfigurować trybu offline

Wyłączanie i ponowne włączanie dostępu offline 

Czyszczenie danych witryny 

 1. Wejdź na chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. Kliknij Usuń wszystko

Dostęp offline jest już włączony

Dostęp offline zostanie włączony automatycznie, jeśli jesteś użytkownikiem Chrome OS, jeśli podczas tworzenia profilu Chrome wybierzesz synchronizację Dokumentów i Dysku lub jeśli na urządzeniu zainstalowana jest Kopia zapasowa i synchronizacja Dysku. 

Dowiedz się, jak wyłączyć dostęp offline

Komunikat o błędzie: Nie udało się zsynchronizować dokumentu lub Podczas synchronizacji wystąpił błąd

Krok 1. Sprawdź połączenie sieciowe

Być może wystąpił problem z połączeniem sieciowym – sprawdź je. Następnie spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć dostęp offline.

 1. Na komputerze otwórz plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. U góry kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline. Znacznik wyboru powinien zniknąć.
 3. U góry kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline

Jeśli błąd będzie nadal występować, plik jest za duży. 

Krok 2. Zmniejsz rozmiar pliku

 1. Zmniejsz rozmiar pliku.
  • Wskazówka: skopiuj mniejsze fragmenty pierwotnego dokumentu do nowych dokumentów.
 2. U góry nowego, mniejszego dokumentu kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?