Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline


               

Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś.

 

 

Nawet jeśli nie masz połączenia z internetem, możesz tworzyć, wyświetlać i edytować pliki w:

 • Dokumentach Google,
 • Arkuszach Google,
 • Prezentacjach Google.

Korzystanie z plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline

Możesz zapisywać na komputerze ostatnio otwierane pliki.

Zanim włączysz dostęp offline

 • Musisz mieć połączenie z internetem.
 • Musisz używać przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.
 • Nie korzystaj z przeglądania prywatnego.
 • Zainstaluj i włącz rozszerzenie do Chrome Dokumenty Google offline.
 • Sprawdź, czy masz na urządzeniu wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby zapisać pliki.

Włączanie dostępu offline

 1. Otwórz Dysk Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Włącz ustawienie Offline
  1. Jeśli używasz przeglądarki Microsoft Edge, nastąpi przekierowanie do Chrome Web Store, skąd możesz pobrać rozszerzenie Dokumenty Google offline.
 4. Aby pracować offline, otwórz Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google.

Wskazówka:

 • Dostęp offline możesz włączyć w ustawieniach Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji. Jeśli włączysz dostęp offline w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach lub na Dysku, zostanie on też włączony w pozostałych usługach.
 • Dostęp offline możesz też włączyć przez otwarcie dowolnego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji Google i kliknięcie u góry obok tytułu pliku opcji Zobacz stan dokumentu Cloud done a potem Włącz a potem Włącz.
 • Jeśli chcesz korzystać z dostępu offline na innym koncie Google, zaloguj się przy użyciu odpowiedniego profilu Chrome lub Edge. Dowiedz się, jak zmieniać profile Chrome

Wyłączanie dostępu offline

 1. Otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Po prawej stronie wyłącz Offline.
  • Wskazówka: jeśli wyłączysz dostęp offline w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach, zostanie on też wyłączony w pozostałych usługach.

Udostępnianie wybranych plików offline

Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, niektóre z Twoich najnowszych plików zostaną automatycznie zapisane offline. Aby ręcznie wybrać pliki do zapisania offline:

 1. Wykonaj powyższe czynności, aby włączyć dostęp offline na Dysku Google.
 2. Otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 3. Kliknij Więcej Więcej na pliku, którego chcesz używać offline.
 4. Kliknij Dostępny offline. W lewym dolnym rogu pojawi się znacznik wyboru, który oznacza, że plik jest dostępny offline.

Wskazówka: plik możesz też udostępnić offline przez otwarcie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji Google i kliknięcie Plik a potem Udostępnij offline.

Sprawdzanie, czy dokument jest gotowy do użycia w trybie offline

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach na komputerze.
 2. U góry obok tytułu pliku kliknij Zobacz stan dokumentu Cloud done.

Wskazówka: jeśli dokument nie jest gotowy do edycji w trybie offline, pojawi się wyjaśnienie.

Rozwiązywanie problemów z używaniem plików w trybie offline

Jeśli masz problemy z pracą w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google w trybie offline, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Sprawdzanie przeglądarki

 • Plików w trybie offline możesz używać w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge.
 • Nie używaj przeglądania prywatnego ani trybu incognito.
 • Zainstaluj i włącz rozszerzenie do Chrome „Dokumenty Google offline”.
 • Sprawdź, czy korzystasz z aktualnej wersji przeglądarki.

Komunikat o błędzie: „Sprawdzam stan synchronizacji offline. Zaczekaj”.

Komunikat o błędzie: „Administrator wyłączył synchronizację offline”.

Nie możesz używać trybu offline na tym koncie. Dowiedz się, jak skontaktować się z administratorem

Komunikat o błędzie: „Inny użytkownik włączył już dostęp offline na tym komputerze”.

Tylko jedno konto przypisane do danego profilu przeglądarki może mieć włączony dostęp offline. Jeśli chcesz włączyć dostęp offline na kilku kontach, utwórz je w osobnych profilach przeglądarki. Dowiedz się, jak dodać nowy profil, a następnie włącz tryb offline na jednym koncie w każdym profilu.

Nie udało się skonfigurować trybu offline

Wyłączanie i ponowne włączanie dostępu offline

Czyszczenie danych strony

 1. Wejdź na chrome://settings/cookies/detail?site=docs.google.com.
  1. Jeśli korzystasz z Microsoft Edge, wejdź na edge://settings/cookies/detail?site=docs.google.com
 2. Kliknij Usuń wszystko.

Dostęp offline jest już włączony

Dostęp offline zostanie włączony automatycznie, jeśli korzystasz z ChromeOS, jeśli podczas tworzenia profilu Chrome wybierzesz synchronizację Dokumentów oraz Dysku lub jeśli na urządzeniu zainstalowany jest Dysk na komputer.

Dowiedz się, jak wyłączyć dostęp offline

Komunikat o błędzie: Nie udało się zsynchronizować dokumentu lub Podczas synchronizacji wystąpił błąd

Krok 1. Sprawdź połączenie sieciowe

Być może wystąpił problem z połączeniem sieciowym. Najpierw sprawdź połączenie sieciowe. Następnie spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć dostęp offline.

 1. Na komputerze otwórz plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. U góry kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline. Znacznik wyboru powinien zniknąć.
 3. U góry kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline.

Jeśli błąd będzie nadal występować, plik jest za duży.

Krok 2. Zmniejsz rozmiar pliku

 1. Zmniejsz rozmiar pliku.
 2. Wskazówka: skopiuj mniejsze fragmenty pierwotnego dokumentu do nowych dokumentów.
 3. U góry nowego, mniejszego dokumentu kliknij Plik a potem Udostępnij w trybie offline.

Pomoc w ulepszaniu dostępu offline

Wypełnij tę ankietę, aby pomóc nam zrozumieć, jak korzystasz z Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne