Tính năng Hỗ trợ tiếp cận cho trình chỉnh sửa Tài liệu

Trình chỉnh sửa Tài liệu được thiết kế để hoạt động với trình đọc màn hình, thiết bị chữ nổi, tính năng phóng to màn hình và các tính năng khác.

Sử dụng trình đọc màn hình

Nếu bạn đã sử dụng phần mềm trình đọc màn hình trên máy tính, chẳng hạn như ChromeVox, NVDA, JAWS hay VoiceOver, hãy làm theo các bước sau để bắt đầu sử dụng Trình chỉnh sửa Tài liệu.

Bước 1: Bật tính năng hỗ trợ trình đọc màn hình trong Tài liệu

Lần đầu tiên dùng trình chỉnh sửa Tài liệu với trình đọc màn hình, bạn cần bật hỗ trợ trình đọc màn hình trong Tài liệu:

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu. 
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận
 3. Chọn tùy chọn Bật hỗ trợ trình đọc màn hình.

Tùy chọn: Trong Tài khoản Google của bạn, hãy truy cập phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi bật tùy chọn Trình đọc màn hình

Bước 2: Kiểm tra tùy chọn cài đặt trình đọc màn hình của bạn

Đối với một số trình đọc màn hình, bạn có thể cần phải điều chỉnh tùy chọn cài đặt của mình khi sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu. Kiểm tra hướng dẫn về trình đọc màn hình dưới đây.

ChromeVox

Nếu bạn sử dụng ChromeVox trên Chrome OS, bạn không cần phải thiết lập thêm để sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu.

NVDA

Trên máy tính Windows, để có trải nghiệm tốt nhất, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của NVDA và phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Firefox.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Lắng nghe câu sau: "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn tùy chọn Bật hỗ trợ trình đọc màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nhấn NVDA + Ctrl + k, rồi tắt tùy chọn Nói ký tự đã nhập và Nói các từ đã nhập.
 4. Tùy chọn: Thay đổi phím tắt khởi động NVDA để không xung đột với Trình chỉnh sửa Tài liệu. Phím tắt NVDA mặc định, Ctrl + Alt + n, thường được dùng trong trình chỉnh sửa Tài liệu (ví dụ: Ctrl + Alt + n rồi đến g di chuyển đến hình ảnh tiếp theo trong tài liệu). Để thay đổi phím tắt NVDA, hãy mở phần Thuộc tính từ phím tắt NVDA. Trên tab Phím tắt, hãy chỉnh sửa tùy chọn Phím tắt để không xung đột với trình chỉnh sửa Tài liệu (ví dụ: Ctrl + Alt + \).

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, chỉ cần bật hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên. 

Mẹo: Chế độ tập trung thường mang đến trải nghiệm tốt hơn chế độ duyệt qua. Để chuyển đổi giữa chế độ tập trung và duyệt qua, hãy nhấn NVDA + Phím cách.

JAWS

Trên máy tính Windows, để có trải nghiệm tốt nhất, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của JAWS và phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Firefox.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

Đối với Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ, hãy thực hiện các bước sau đây để điều chỉnh tùy chọn cài đặt JAWS của bạn:

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Lắng nghe câu sau: "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn tùy chọn Bật hỗ trợ trình đọc màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nếu bạn dùng Firefox:
  • Đặt dội âm phím thành không dội âm phím: Nhấn JAWS + 2 cho đến khi bạn nghe thấy "Không có".
  • Tắt con trỏ ảo: Nhấn JAWS + z cho đến khi bạn nghe thấy "Tắt sử dụng con trỏ PC ảo". Sau đó, nhấn JAWS + z + z cho đến khi bạn nghe thấy "Con trỏ ảo sẽ bị tắt đối với tất cả các ứng dụng".
  • Điều chỉnh các tùy chọn biểu mẫu: Đảm bảo tiêu điểm nằm ở thanh công cụ trên cùng rồi nhấn JAWS + v. Trong cửa sổ cài đặt, tìm kiếm "Tùy chọn biểu mẫu" và bỏ chọn cả "Chế độ biểu mẫu tự động" và "Tắt chế độ Biểu mẫu khi tải trang mới" rồi nhấn OK.
  • Di chuyển từ thanh địa chỉ qua các nút điều khiển trên thanh công cụ của Tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy thông báo về chế độ ứng dụng, rồi nhấn Escape để quay lại vùng chỉnh sửa.

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, chỉ cần bật hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên.

Mẹo: Chế độ biểu mẫu thường mang đến trải nghiệm tốt hơn chế độ ảo.

VoiceOver

Trình chỉnh sửa của Google Tài liệu tương thích với VoiceOver trên phiên bản mới nhất của macOS. Trình duyệt đề xuất là Google Chrome.

Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy tắt tính năng Điều hướng nhanh của VoiceOver bằng cách nhấn cùng lúc mũi tên trái và phải.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Lắng nghe câu sau: "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn tùy chọn Bật hỗ trợ trình đọc màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Đã bật hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nếu bạn đã bật tùy chọn "Tự động nói trang web" trong VoiceOver, bạn sẽ nghe thấy trình đọc màn hình. Nhấn Escape để đưa tiêu điểm của bạn về vùng chỉnh sửa.
 4. Nhấn VoiceOver + Shift + mũi tên xuống để tương tác với văn bản có thể chỉnh sửa.

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, chỉ cần bật hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên.

Phím tắt và VoiceOver

Phím tắt VoiceOver xung đột với các phím tắt trình đơn của trình chỉnh sửa Tài liệu. Để mở trình đơn Tài liệu, trước tiên hãy sử dụng phím truyền qua VoiceOver Ctrl + Option + Tab, rồi nhập phím tắt trình đơn Tài liệu, chẳng hạn như Ctrl + Option + f đối với trình đơn Tệp. Bạn cũng có thể nhanh chóng tìm kiếm trình đơn bằng cách nhấn Option + / rồi tìm kiếm một từ khóa như Tệp.

Nếu VoiceOver không tự động đặt tiêu điểm vào đúng phần của trang (ví dụ: nếu một cửa sổ hộp thoại hiện ra), hãy nhấn Escape để đưa tiêu điểm của bạn về vùng chỉnh sửa. Sau đó, nhấn VoiceOver + Shift + mũi tên xuống để quay lại vùng chỉnh sửa.

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu bằng trình đọc màn hình trong các trang trợ giúp và video sau đây.

Lưu ý: Trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, bạn có thể tắt thông báo của trình đọc màn hình về những người khác vào, chỉnh sửa hoặc rời khỏi tệp. Tìm hiểu cách tắt thông báo dành cho cộng tác viên.

Hướng dẫn bằng video

Video về trình đọc màn hình cho Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Bắt đầu với Google Tài liệu (18,9 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Tài liệu bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Tài liệu bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

 

Bắt đầu với Google Trang tính (26,3 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang tính bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang tính bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

 

Bắt đầu với Google Trang trình bày (16 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang trình bày bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang trình bày bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

 

Sử dụng màn hình chữ nổi

Bạn có thể sử dụng màn hình chữ nổi để đọc và chỉnh sửa tài liệu, bảng tính, bản trình bày và bản vẽ. 

Sử dụng kính lúp

Bạn có thể sử dụng tính năng phóng to màn hình với trình chỉnh sửa Tài liệu để phóng to mọi thứ trên màn hình.

Lưu ý: Tùy chọn này có trên máy Mac và máy chạy Chrome OS.

 1. Trong Chrome, hãy mở một tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bản vẽ. 
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Chọn tùy chọn Bật hỗ trợ kính lúp.
 4. Điều chỉnh tùy chọn cài đặt trên máy tính, nếu cần:
  • Máy Mac: Chuyển đến phần Tùy chọn hệ thống sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó Thu phóng. Bật tùy chọn Thu phóng theo tiêu điểm bàn phím.
  • Máy chạy Chrome OS: Chuyển đến phần Cài đặt sau đó Nâng cao sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó Quản lý tính năng hỗ trợ tiếp cận. Bật tùy chọn Bật tính năng phóng to toàn bộ màn hình hoặc Bật tính năng phóng to ở vị trí cố định. Tìm hiểu về tính năng Phóng to màn hình Chromebook.

Nhập văn bản bằng giọng nói

Bạn có thể nhập liệu bằng giọng nói trong tài liệu hoặc trong ghi chú của người thuyết trình trong bản trình bày. (Tính năng này chỉ có trong trình duyệt Chrome.)

Sử dụng phím tắt

Trình chỉnh sửa Tài liệu bao gồm các phím tắt để di chuyển và chỉnh sửa. 

Để mở danh sách phím tắt trong khi chỉnh sửa tệp, hãy nhấn Ctrl + / (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (máy Mac).

Phím tắt khác:

Sử dụng tính năng nhập liệu bằng cách chạm thông qua trình đọc màn hình

Với một số máy tính và trình đọc màn hình, bạn có thể chạm vào màn hình máy tính để di chuyển con trỏ và nhập văn bản. 

Tính năng nhập liệu bằng cách chạm hoạt động trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày bằng cách sử dụng các trình đọc màn hình và trình duyệt sau đây:

 • Trên Chromebook, hãy sử dụng trình đọc màn hình ChromeVox với Chrome 67 trở lên.
 • Trên máy tính Windows, hãy sử dụng trình đọc màn hình JAWS cùng với Firefox hoặc phiên bản mới nhất của Chrome.

Tính năng nhập liệu bằng cách chạm và ChromeVox

Cách sử dụng tính năng nhập liệu bằng cách chạm với ChromeVox trên Chromebook: 

 1. Kiểm tra tính năng hỗ trợ tiếp cận của Chromebook để biết các cài đặt sau:
  • Tắt tùy chọn Bật tính năng chọn để nói.
  • Bật tùy chọn Bật bàn phím ảo.
 2. Mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 3. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 4. Chọn tùy chọn Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.
 5. Trong vùng chỉnh sửa, hãy sử dụng bàn phím ảo
 6. Bên ngoài vùng chỉnh sửa, vuốt và chạm vào màn hình như bình thường. Tìm hiểu về cách sử dụng hỗ trợ tiếp cận khả năng truy cập màn hình cảm ứng của Chromebook.

Tính năng nhập liệu bằng cách chạm và JAWS

Cách sử dụng tính năng nhập liệu bằng cách chạm với JAWS trên máy tính Windows cùng với Firefox hoặc phiên bản mới nhất của Chrome:

 1. Mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Chọn tùy chọn Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.
 4. Trong vùng chỉnh sửa, hãy sử dụng chế độ Đọc văn bản của JAWS. 
 5. Để di chuyển tiêu điểm đến trình đơn của ứng dụng, hãy nhấn đúp vào đầu màn hình. Sử dụng tính năng khám phá bằng cách chạm hoặc vuốt bằng ba ngón tay để thao tác.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?