Tính năng Hỗ trợ tiếp cận cho trình chỉnh sửa Tài liệu

Trình chỉnh sửa Tài liệu được thiết kế để hoạt động với trình đọc màn hình, thiết bị chữ nổi, tính năng phóng to màn hình và các tính năng khác.

Sử dụng trình đọc màn hình

Nếu bạn đã sử dụng phần mềm trình đọc màn hình trên máy tính, chẳng hạn như ChromeVox, NVDA, JAWS hay VoiceOver, hãy làm theo các bước sau để bắt đầu sử dụng Trình chỉnh sửa Tài liệu.

Bước 1: Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình trong Tài liệu

Khi sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu với trình đọc màn hình lần đầu tiên, bạn cần bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình trong Tài liệu:

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn mục Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Chọn Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Không bắt buộc: Trong Tài khoản Google, hãy truy cập phần Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi bật tùy chọn Trình đọc màn hình.

Bước 2: Kiểm tra chế độ cài đặt của trình đọc màn hình

Đối với một số trình đọc màn hình, bạn có thể phải điều chỉnh chế độ cài đặt khi sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu. Xem hướng dẫn về trình đọc màn hình dưới đây.

ChromeVox

Nếu bạn sử dụng ChromeVox trên Chrome OS, bạn không cần phải thiết lập thêm để sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu.

NVDA

Trên hệ điều hành Windows, để có trải nghiệm tốt nhất, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của NVDA với phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Firefox.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Chú ý nghe câu sau: "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì cả, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn mục Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình. Nếu không có vấn đề gì khác, bạn sẽ nghe thấy câu "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nhấn NVDA + Ctrl + k, rồi tắt mục Speak typed characters (Đọc to các ký tự được nhập) và Speak typed words (Đọc to các từ được nhập).
 4. Không bắt buộc: Thay đổi phím tắt khởi động của NVDA để tránh xung đột phím tắt với Trình chỉnh sửa Tài liệu. Phím tắt NVDA mặc định, Ctrl + Alt + n, thường được dùng trong trình chỉnh sửa Tài liệu (ví dụ: Ctrl + Alt + n rồi g để chuyển tới bức ảnh tiếp theo trong tài liệu). Để thay đổi phím tắt của NVDA, hãy mở phần Properties (Thuộc tính) trong thẻ Shortcut (Phím tắt) của NVDA. Trên thẻ Shortcut (Phím tắt), hãy chỉnh sửa Shortcut key (Phím tắt) để tránh xung đột phím tắt với trình chỉnh sửa Tài liệu (ví dụ: Ctrl + Alt + \).

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, bạn chỉ cần bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên.

Mẹo: Chế độ tập trung thường mang đến trải nghiệm tốt hơn chế độ duyệt qua. Để chuyển đổi giữa chế độ tập trung và chế độ duyệt qua, hãy nhấn NVDA + Phím cách.

JAWS

Trên hệ điều hành Windows, để có trải nghiệm tốt nhất, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của JAWS với phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Firefox.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

Đối với Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ, hãy làm theo các bước sau đây để điều chỉnh chế độ cài đặt JAWS:

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Chú ý nghe câu sau: "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì cả, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn mục Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình. Nếu không có vấn đề gì khác, bạn sẽ nghe thấy câu "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nếu bạn dùng Firefox:
  • Đặt chế độ dội âm phím thành không dội âm: Nhấn JAWS + 2 cho đến khi bạn nghe "None" (Không dội âm).
  • Tắt con trỏ ảo: Nhấn JAWS + z cho đến khi bạn nghe thấy "Use virtual PC cursor off" (Tắt chế độ dùng con trỏ ảo trên máy tính). Sau đó, nhấn JAWS + z + z cho đến khi bạn nghe thấy "The virtual cursor will be turned off for all applications" (Con trỏ ảo sẽ bị tắt đối với tất cả các ứng dụng).
  • Điều chỉnh các lựa chọn về biểu mẫu: Đảm bảo tiêu điểm nằm ở thanh công cụ trên cùng rồi nhấn JAWS + v. Trong cửa sổ cài đặt, hãy tìm mục "Forms options" (Lựa chọn về biểu mẫu) rồi bỏ chọn cả mục "Auto forms mode" (Chế độ biểu mẫu tự động) và "Forms mode off when new page loads" (Tắt chế độ biểu mẫu khi tải trang mới), rồi nhấn OK.
  • Nhấn phím tab trên thanh địa chỉ để di chuyển qua các chế độ điều khiển trên thanh công cụ của Tài liệu cho đến khi bạn nghe thấy thông báo về chế độ ứng dụng, rồi nhấn Escape để quay lại vùng chỉnh sửa.

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, bạn chỉ cần bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên.

Mẹo: Chế độ biểu mẫu thường mang đến trải nghiệm tốt hơn chế độ ảo.

VoiceOver

Trình chỉnh sửa Google Tài liệu tương thích với VoiceOver trên phiên bản mới nhất của macOS. Trình duyệt nên dùng là Google Chrome.

Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy tắt tính năng Quick Nav (Điều hướng nhanh) của VoiceOver bằng cách nhấn mũi tên trái và phải cùng một lúc.

Tài liệu, Trang trình bày và Bản vẽ

 1. Chuyển đến Google Tài liệu và mở một tài liệu.
 2. Chú ý nghe câu sau: "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình". Nếu bạn không nghe thấy gì cả, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ, chọn Cài đặt hỗ trợ tiếp cận, rồi chọn mục Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình. Nếu không có vấn đề gì khác, bạn sẽ nghe thấy câu "Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình".
 3. Nếu đã bật tuỳ chọn "Automatically speak the webpage" (Tự động đọc to trang web) trong VoiceOver, bạn sẽ nghe thấy trình đọc màn hình đọc thành tiếng. Nhấn Escape để đưa tiêu điểm về vùng chỉnh sửa.
 4. Nhấn VoiceOver + Shift + mũi tên xuống để tương tác với văn bản có thể chỉnh sửa.

Trang tính và Biểu mẫu

Để bắt đầu trong Trang tính hoặc Biểu mẫu, bạn chỉ cần bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình như mô tả trong Bước 1 ở trên.

Phím tắt và VoiceOver

Phím tắt VoiceOver xung đột với các phím tắt cho trình đơn của Trình chỉnh sửa Tài liệu. Để mở trình đơn Tài liệu, trước tiên hãy sử dụng phím chuyển qua của VoiceOver là Ctrl + Option + Tab, rồi nhập phím tắt cho trình đơn của Tài liệu, chẳng hạn như Ctrl + Option + f cho trình đơn Tệp. Bạn cũng có thể tìm trình đơn một cách nhanh chóng bằng cách nhấn Option + / rồi tìm bằng một từ khóa như Tệp.

Nếu VoiceOver không tự động đặt tiêu điểm vào đúng phần của trang (ví dụ: nếu một cửa sổ hộp thoại hiện ra), hãy nhấn Escape để đưa tiêu điểm của bạn về vùng chỉnh sửa. Sau đó, nhấn VoiceOver + Shift + mũi tên xuống để quay lại vùng chỉnh sửa.

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình chỉnh sửa Tài liệu bằng trình đọc màn hình trong các trang trợ giúp và video hỗ trợ sau đây.

Mẹo: Trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, bạn có thể tắt thông báo của trình đọc màn hình về việc những người khác truy cập, chỉnh sửa hoặc rời khỏi tệp. Tìm hiểu cách tắt thông báo dành cho cộng tác viên.

Video hướng dẫn

Video về trình đọc màn hình cho Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Bắt đầu với Google Tài liệu (18,9 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Tài liệu bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Google Tài liệu bằng cách dùng NVDA với Firefox.

Bắt đầu với Google Trang tính (26,3 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang tính bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Google Trang tính bằng cách dùng NVDA với Firefox.

Bắt đầu với Google Trang trình bày (16 phút)

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với Google Trang trình bày bằng cách sử dụng NVDA với Firefox.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Google Trang trình bày bằng cách dùng NVDA với Firefox.

Sử dụng màn hình chữ nổi

Bạn có thể sử dụng màn hình chữ nổi để đọc và chỉnh sửa tài liệu, bảng tính, bản trình bày và bản vẽ.

Dùng Google Tài liệu bằng trình phóng to màn hình

Bạn có thể sử dụng trình phóng to màn hình để phóng to khi di chuyển trên màn hình.
Quan trọng: Trình phóng to màn hình hiện được cung cấp trong Chrome.

Mac:

 1. Trong trình duyệt Chrome, hãy mở Google Tài liệu.
 2. Trong phần “Công cụ”, chọn Cài đặt hỗ trợ tiếp cận sau đó Bật hỗ trợ kính lúp.

Nếu kính lúp không di chuyển theo vị trí của bạn trên màn hình, thì bạn có thể phải điều chỉnh chế độ cài đặt của máy tính. Cách bật kính lúp trên máy tính:

 1. Trong phần “System Preferences” (Tuỳ chọn hệ thống), hãy chọn Accessibility sau đó Zoom sau đó Advanced (Hỗ trợ tiếp cận > Thu phóng > Nâng cao).
 2. Bật tuỳ chọn Zoom follows the keyboard focus (Thu phóng theo tiêu điểm bàn phím).

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hỗ trợ của Apple về Cách phóng to và thu nhỏ trên máy Mac.

Chrome OS:

 1. Trong trình duyệt Chrome, hãy mở Google Tài liệu.
 2. Trong phần “Công cụ”, chọn Cài đặt hỗ trợ tiếp cận sau đó Bật hỗ trợ kính lúp.

Cách bật kính lúp trên máy tính:

 1. Trong phần "Cài đặt", hãy chọn Nâng cao sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó Quản lý bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận.
 2. Bật tuỳ chọn Bật tính năng phóng to toàn bộ màn hình hoặc Bật tính năng phóng to ở vị trí cố định. Tìm hiểu thêm về tính năng phóng to của Chromebook.

Windows: Để tìm hiểu cách sử dụng trình phóng to màn hình, hãy truy cập vào bài viết hỗ trợ việc Thiết lập và sử dụng kính lúp của Microsoft.

Nhập bằng giọng nói

Bạn có thể nhập thông tin bằng giọng nói trong tài liệu hoặc trong ghi chú của người thuyết trình trong bản trình bày. (Tính năng này chỉ có trong trình duyệt Chrome.)

Sử dụng phím tắt

Trình chỉnh sửa Tài liệu có các phím tắt giúp di chuyển và chỉnh sửa.

Để mở danh sách phím tắt, khi đang chỉnh sửa tệp, hãy nhấn Ctrl + / (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (máy Mac).

Phím tắt khác:

Sử dụng phương pháp nhập bằng cách chạm thông qua trình đọc màn hình

Với một số máy tính và trình đọc màn hình, bạn có thể chạm vào màn hình máy tính để di chuyển con trỏ và nhập văn bản.

Phương pháp nhập bằng cách chạm hoạt động trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày khi bạn sử dụng các trình đọc màn hình và trình duyệt sau đây:

 • Trên Chromebook, hãy sử dụng trình đọc màn hình ChromeVox với phiên bản Chrome 67 trở lên.
 • Trên hệ điều hành Windows, hãy sử dụng trình đọc màn hình JAWS cùng với Firefox hoặc phiên bản mới nhất của Chrome.

Phương pháp nhập bằng cách chạm khi dùng ChromeVox

Cách sử dụng phương pháp nhập bằng cách chạm với ChromeVox trên Chromebook:

 1. Kiểm tra bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận của Chromebook cho các chế độ cài đặt sau:
  • Tắt tuỳ chọn Bật tính năng chọn để nói.
  • Bật tuỳ chọn Bật bàn phím ảo.
 2. Mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 3. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn mục Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 4. Chọn mục Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.
 5. Trong vùng chỉnh sửa, hãy sử dụng bàn phím ảo.
 6. Bên ngoài vùng chỉnh sửa, vuốt và chạm vào màn hình như bình thường. Tìm hiểu về cách sử dụng tính năng hỗ trợ tiếp cận trên màn hình cảm ứng của Chromebook.

Phương pháp nhập bằng cách chạm khi dùng JAWS

Cách sử dụng phương pháp nhập bằng cách chạm khi dùng JAWS trên máy tính Windows với Firefox hoặc phiên bản mới nhất của Chrome:

 1. Mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn mục Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Chọn mục Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.
 4. Trong vùng chỉnh sửa, hãy sử dụng chế độ Đọc văn bản của JAWS. 
 5. Để di chuyển tiêu điểm đến các trình đơn của ứng dụng, hãy nhấn đúp vào phần trên cùng màn hình. Vuốt bằng ba ngón tay hoặc dùng tính năng khám phá bằng cách chạm để di chuyển

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false