Ułatwienia dostępu w edytorach Dokumentów

Edytory Dokumentów Google obsługują czytniki ekranu, urządzenia brajlowskie, narzędzia do powiększania ekranu i inne rozwiązania ułatwiające dostęp.

Korzystanie z czytnika ekranu

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla osób, które korzystają już na komputerze z oprogramowania czytników ekranu, na przykład ChromeVox, NVDA, JAWS lub VoiceOver, i chcą go używać w edytorach Dokumentów.

Krok 1. Włącz obsługę czytników ekranu w Dokumentach

Aby móc korzystać z czytnika ekranu w edytorach Dokumentów, musisz włączyć jego obsługę.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 3. Wybierz Włącz obsługę czytnika ekranu.

Opcjonalnie: na swoim koncie Google otwórz Ustawienia ułatwień dostępu i włącz Czytnik ekranu.

Krok 2. Zmień ustawienia czytnika ekranu

W przypadku niektórych czytników ekranu może być konieczne dostosowanie ustawień podczas korzystania z edytorów Dokumentów. Przeczytaj poniżej instrukcje dotyczące Twojego czytnika ekranu.

ChromeVox

Jeśli korzystasz z ChromeVox w systemie operacyjnym Chrome, nie musisz robić niczego więcej, aby używać edytorów Dokumentów.

NVDA

W systemie Windows najlepiej jest używać najnowszej wersji czytnika NVDA z najnowszą wersją przeglądarki Chrome lub Firefox.

Dokumenty, Prezentacje i Rysunki

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Sprawdź, czy słyszysz słowa: „Włączono obsługę czytnika ekranu”. Jeśli nic nie usłyszysz, z menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu i zaznacz Włącz obsługę czytnika ekranu. Usłyszysz wtedy „Włączono obsługę czytnika ekranu”.
 3. Naciśnij NVDA + Ctrl + K, a następnie wyłącz Speak typed characters (Wypowiadaj wpisywane znaki) i Speak typed words (Wypowiadaj wpisywane słowa).
 4. Opcjonalnie: zmień skrót klawiszowy uruchamiający NVDA na taki, który nie jest używany w edytorach Dokumentów. Domyślny skrót klawiszowy NVDA (Ctrl + Alt + N) jest zwykle używany w edytorach Dokumentów (na przykład Ctrl + Alt + N, a następnie G powoduje przejście do następnego obrazu w dokumencie). Aby zmienić skrót klawiszowy NVDA, otwórz Properties (Właściwości) przy użyciu skrótu NVDA. Na karcie Shortcut (Skrót) edytuj Shortcut key (Klawisz skrótu) przez wpisanie kombinacji klawiszy, która nie jest używana w edytorach Dokumentów (na przykład Ctrl + Alt + \).

Arkusze i Formularze

Aby zacząć korzystać z Arkuszy lub Formularzy, włącz obsługę czytnika ekranu zgodnie z opisem w kroku 1 powyżej.

Wskazówka: tryb ostrości zwykle zapewnia wygodniejszy sposób obsługi niż tryb przeglądania. Aby przełączać się między tymi trybami, naciskaj NVDA + Spacja.

JAWS

W systemie Windows najlepiej jest używać najnowszej wersji czytnika JAWS z najnowszą wersją przeglądarki Chrome lub Firefox.

Dokumenty, Prezentacje i Rysunki

W Dokumentach, Prezentacjach i Rysunkach wykonaj te czynności, aby dostosować ustawienia czytnika ekranu JAWS:

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Sprawdź, czy słyszysz słowa: „Włączono obsługę czytnika ekranu”. Jeśli nic nie usłyszysz, z menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu i zaznacz Włącz obsługę czytnika ekranu. Usłyszysz wtedy „Włączono obsługę czytnika ekranu”.
 3. W przeglądarce Firefox:
  • Wyłącz odczyt klawiszy: naciskaj JAWS + 2, aż usłyszysz „None” (Brak).
  • Wyłącz wirtualny kursor: naciskaj JAWS + Z, aż usłyszysz „Wirtualny kursor wyłączony”. Następnie naciskaj JAWS + Z + Z, aż usłyszysz „Wirtualny kursor zostanie wyłączony we wszystkich aplikacjach”.
  • Dostosuj opcje formularzy: upewnij się, że zaznaczenie znajduje się na górnym pasku narzędzi, i naciśnij JAWS + V. W oknie ustawień znajdź „Forms options” (Opcje formularzy) i odznacz „Auto forms mode” (Automatyczny tryb formularzy) oraz „Forms mode off when new page loads” (Wyłączony tryb formularzy podczas ładowania nowej strony). Następnie naciśnij OK.
  • Korzystając z klawisza Tab, przejdź z paska adresu na pasek narzędzi Dokumentów i poruszaj się po nim, aż usłyszysz komunikat o włączeniu trybu aplikacji. Następnie naciśnij Escape, aby powrócić do obszaru edycji.

Arkusze i Formularze

Aby zacząć korzystać z Arkuszy lub Formularzy, włącz obsługę czytnika ekranu zgodnie z opisem w kroku 1 powyżej.

Wskazówka: tryb formularzy zwykle zapewnia wygodniejszy sposób obsługi niż tryb wirtualny.

VoiceOver

Edytory Dokumentów Google współpracują z VoiceOver w najnowszej wersji systemu macOS. Zalecana przeglądarka to Google Chrome.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyłącz funkcję Quick Nav (Szybka nawigacja) w VoiceOver. W tym celu naciśnij jednocześnie klawisze strzałek w lewo i w prawo.

Dokumenty, Prezentacje i Rysunki

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Sprawdź, czy słyszysz słowa: „Włączono obsługę czytnika ekranu”. Jeśli nic nie usłyszysz, z menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu i zaznacz Włącz obsługę czytnika ekranu. Usłyszysz wtedy „Włączono obsługę czytnika ekranu”.
 3. Jeśli włączysz w VoiceOver opcję „Automatically speak the webpage” (Automatycznie czytaj stronę), czytnik rozpocznie czytanie strony. Naciśnij Escape, aby powrócić do obszaru edycji.
 4. Naciśnij VoiceOver + Shift + strzałka w dół, aby przejść do edycji tekstu.

Arkusze i Formularze

Aby zacząć korzystać z Arkuszy lub Formularzy, włącz obsługę czytnika ekranu zgodnie z opisem w kroku 1 powyżej.

Skróty klawiszowe i VoiceOver

Skróty klawiszowe VoiceOver powodują konflikty ze skrótami menu edytorów Dokumentów. Aby otworzyć menu Dokumentów, najpierw użyj klawiszy przejścia VoiceOver (Ctrl + Opcja + Tab), a następnie naciśnij skrót odpowiedniego menu Dokumentów, na przykład Ctrl + Opcja + F, aby otworzyć menu Plik. Możesz też szybko przeszukać menu, naciskając Option + /, a następnie wpisując wyszukiwane hasło, na przykład Plik.

Jeśli VoiceOver automatycznie nie ustawi zaznaczenia we właściwej części strony (na przykład pojawi się okno), naciśnij Escape, aby przenieść zaznaczenie do obszaru edycji. Następnie naciśnij VoiceOver + Shift + strzałka w dół, aby przejść z powrotem do obszaru edycji.

Krok 3. Zacznij edytować

Więcej informacji o używaniu edytorów Dokumentów z czytnikiem ekranu znajdziesz na tych stronach pomocy i w tych filmach.

Uwaga: w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach możesz wyłączyć komunikaty czytnika ekranu dotyczące wpisywania, edytowania lub zamykania pliku przez inne osoby. Dowiedz się, jak wyłączyć ogłoszenia od współpracowników.

Samouczki wideo

Filmy na temat korzystania z czytnika ekranu w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach

Pierwsze kroki z Dokumentami Google (18,9 minuty)

Zobacz, jak zacząć korzystać z Dokumentów Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w Firefoksie.

Zobacz, jak zacząć korzystać z Dokumentów Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w przeglądarce Firefox.

 

Pierwsze kroki z Arkuszami Google (26,3 minuty)

Zobacz, jak zacząć korzystać z Arkuszy Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w Firefoksie.

Zobacz, jak zacząć korzystać z Arkuszy Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w przeglądarce Firefox.

 

Pierwsze kroki z Prezentacjami Google (16 minut)

Zobacz, jak zacząć korzystać z Prezentacji Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w Firefoksie.

Zobacz, jak zacząć korzystać z Prezentacji Google przy użyciu czytnika ekranu NVDA w przeglądarce Firefox.

 

Używanie monitora brajlowskiego

Do odczytywania i edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz rysunków możesz używać monitora brajlowskiego.

Korzystanie z lupy

W edytorach Dokumentów możesz używać lupy do powiększania zawartości ekranu.

Uwaga: ta opcja jest dostępna w macOS i Chrome OS.

 1. W Chrome otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub rysunek.
 2. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 3. Wybierz Włącz obsługę lupy.
 4. Zmień ustawienia na komputerze, jeśli to konieczne:
  • Mac: kliknij Preferencje systemowe a potem Dostępność a potem Zoom. Włącz Zoom podąża za klawiaturą.
  • Chrome OS: kliknij Ustawienia a potem Zaawansowane a potem Ułatwienia dostępu a potem Zarządzaj ułatwieniami dostępu. Wybierz Włącz lupę pełnego ekranu lub Włącz lupę zadokowaną. Dowiedz się więcej o powiększaniu widoku na Chromebooku.

Głosowe wprowadzanie tekstu

W dokumentach i notatkach prowadzącego prezentację możesz pisać głosem. Ta funkcja jest jednak dostępna tylko w przeglądarce Chrome.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Edytory Dokumentów obsługują skróty klawiszowe umożliwiające nawigację i edytowanie.

Aby otworzyć listę skrótów klawiszowych podczas edycji pliku, naciśnij Ctrl + / (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + / (Mac).

Więcej skrótów klawiszowych:

Używanie sterowania dotykowego z czytnikiem ekranu

Niektóre komputery i czytniki ekranu pozwalają dotykać ekranu komputera, aby poruszać kursorem oraz wpisywać tekst.

Sterowanie dotykowe w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach obsługuje te czytniki ekranu i przeglądarki:

 • Na Chromebookach możesz używać czytnika ekranu ChromeVox w przeglądarce Chrome 67 lub nowszej.
 • W systemie Windows możesz używać czytnika ekranu JAWS w przeglądarce Firefox lub najnowszej wersji Chrome.

Sterowanie dotykowe z czytnikiem ChromeVox

Aby używać sterowania dotykowego z czytnikiem ekranu ChromeVox na Chromebooku:

 1. Aktywuj te ustawienia funkcji ułatwień dostępu na Chromebooku:
  • Wyłącz ustawienie Włącz funkcję Przeczytaj na głos.
  • Włącz ustawienie Włącz klawiaturę ekranową.
 2. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 3. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 4. Wybierz Włącz obsługę alfabetu Braille'a.
 5. W obszarze edycji korzystaj z klawiatury ekranowej.
 6. Poza ekranem edycji dotykaj ekranu i przesuwaj po nim palcem w normalny sposób. Dowiedz się więcej o funkcjach ułatwień dostępu na ekranie dotykowym Chromebooka.

Sterowanie dotykowe z czytnikiem JAWS

Aby używać sterowania dotykowego z czytnikiem ekranu JAWS w przeglądarce Firefox lub najnowszej wersji Chrome na komputerze z systemem Windows:

 1. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 3. Wybierz Włącz obsługę alfabetu Braille'a.
 4. W obszarze edycji korzystaj z trybu odczytu tekstu JAWS.
 5. Aby przenieść zaznaczenie na menu aplikacji, kliknij dwukrotnie u góry ekranu. Przeciągaj trzema palcami lub użyj funkcji poznawania dotykiem, aby poruszać się po menu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false