Tilgjengelighet for Dokumenter-appene

Google Dokumenter-appene er laget for å fungere med blant annet skjermlesere, punktskriftsenheter og skjermforstørrelse.

Bruk en skjermleser

Hvis du allerede bruker et skjermleserprogram på datamaskinen, for eksempel ChromeVox, NVDA, JAWS eller VoiceOver, kan du følge denne fremgangsmåten for å komme i gang med Dokumenter-appene.

Trinn 1: Slå på skjermleserstøtte for Dokumenter

Første gang du bruker Dokumenter-appene med en skjermleser, må du slå på skjermleserstøtte for Dokumenter:

 1. Gå til Google Dokumenter, og åpne et dokument.
 2. Velg Innstillinger for tilgjengelighet på Verktøy-menyen.
 3. Velg Slå på støtte for skjermleser.

Valgfritt: Gå til Innstillinger for tilgjengelighet i Google-kontoen din, og slå på Skjermleser.

Trinn 2: Sjekk skjermleserinnstillingene dine

For noen skjermlesere kan det hende du må justere innstillingene når du bruker Dokumenter-appene. Sjekk veiledningen for skjermleseren din nedenfor.

ChromeVox

Hvis du bruker ChromeVox på Chrome OS, trenger du ikke å konfigurere noe mer for å bruke Dokumenter-appene.

NVDA

I Windows får du den beste opplevelsen ved å bruke den nyeste versjonen av NVDA med den nyeste versjonen av Chrome eller Firefox.

Dokumenter, Presentasjoner og Tegninger

 1. Gå til Google Dokumenter, og åpne et dokument.
 2. Lytt etter meldingen «Støtte for skjermleser er slått på». Hvis du ikke hører noe, kan du gå til Verktøy-menyen og velge Innstillinger for tilgjengelighet og deretter Slå på støtte for skjermleser. Nå skal du høre meldingen «Støtte for skjermleser er slått på».
 3. Trykk på NVDA + Ctrl + k, og slå av Speak typed characters (Les opp tegn som skrives inn) og Speak typed words (Les opp ord som skrives inn).
 4. Valgfritt: Bytt hurtigtast for oppstart av NVDA, slik at samme hurtigtast ikke brukes for Dokumenter-appene også. Standard hurtigtast for NVDA er Ctrl + Alt + n, som ofte også brukes i Dokumenter-appene. (Du kan for eksempel gå til neste bilde i et dokument ved å trykke på Ctrl + Alt + n og så g.) For å bytte hurtigtast for NVDA åpner du Properties (Egenskaper) via NVDA-hurtigtasten. På Shortcut-fanen (Hurtigtast) bytter du hurtigtast til en som ikke brukes for Dokumenter-appene (for eksempel Ctrl + Alt + \).

Regneark og Skjemaer

For å komme i gang med Regneark eller Skjemaer trenger du bare å slå på skjermleserstøtte som beskrevet i del 1 ovenfor.

Tips: Du får ofte en bedre opplevelse med fokusmodus enn med surfemodus. For å bytte mellom fokus- og surfemodus trykker du på NVDA + mellomromstasten.

JAWS

I Windows får du den beste opplevelsen ved å bruke den nyeste versjonen av JAWS med den nyeste versjonen av Chrome eller Firefox.

Dokumenter, Presentasjoner og Tegninger

Følge disse trinnene for å justere JAWS-innstillingene for Dokumenter, Presentasjoner og Tegninger:

 1. Gå til Google Dokumenter, og åpne et dokument.
 2. Lytt etter meldingen «Støtte for skjermleser er slått på». Hvis du ikke hører noe, kan du gå til Verktøy-menyen og velge Innstillinger for tilgjengelighet og deretter Slå på støtte for skjermleser. Nå skal du høre meldingen «Støtte for skjermleser er slått på».
 3. Hvis du bruker Firefox:
  • Slå av opplesing av tastene du trykker på: Trykk på JAWS + 2 til du hører «None» («Ingen»).
  • Slå av den virtuelle markøren: Trykk på JAWS + z til du hører «Use virtual PC cursor off» («Bruk av virtuell markør deaktivert»). Trykk deretter på JAWS + z + z til du hører «The virtual cursor will be turned off for all applications» («Den virtuelle markøren slås av for alle programmer»).
  • Endre skjemaalternativer: Uthev den øverste verktøyraden, og trykk på JAWS + v. I vinduet med innstillinger søker du etter «Forms options» («Skjemaalternativer») og fjerner avmerkingen for både «Auto forms mode» («Automatisk skjemamodus») og «Forms mode off when new page loads» («Slå av skjemamodus når nye sider lastes inn»). Trykk deretter på OK.
  • Bruk Tab-tasten til å gå fra adressefeltet til verktøyradkontrollene i Dokumenter, og bla gjennom dem til du hører en melding om appmodus. Trykk på Escape for å gå tilbake til redigeringsområdet.

Regneark og Skjemaer

For å komme i gang med Regneark eller Skjemaer trenger du bare å slå på skjermleserstøtte som beskrevet i del 1 ovenfor.

Tips: Du får ofte en bedre opplevelse med skjemamodus enn med virtuell modus.

VoiceOver

Google Dokumenter-appene er kompatible med VoiceOver i den nyeste versjonen av macOS. Den anbefalte nettleseren er Google Chrome.

For å få den beste opplevelsen bør du slå av VoiceOver-funksjonen for hurtignavigering. Dette gjør du ved å trykke på høyre- og venstrepilen samtidig.

Dokumenter, Presentasjoner og Tegninger

 1. Gå til Google Dokumenter, og åpne et dokument.
 2. Lytt etter meldingen «Støtte for skjermleser er slått på». Hvis du ikke hører noe, kan du gå til Verktøy-menyen og velge Innstillinger for tilgjengelighet og deretter Slå på støtte for skjermleser. Nå skal du høre meldingen «Støtte for skjermleser er slått på».
 3. Hvis du har slått på «Automatically speak the webpage» («Les opp nettsiden automatisk»), hører du skjermleseren. Trykk på Escape for å flytte uthevingen tilbake redigeringsområdet.
 4. Trykk på VoiceOver + Shift + nedoverpil for å jobbe med den redigerbare teksten.

Regneark og Skjemaer

For å komme i gang med Regneark eller Skjemaer trenger du bare å slå på skjermleserstøtte som beskrevet i del 1 ovenfor.

Hurtigtaster og VoiceOver

VoiceOver har hurtigtaster som er i konflikt med menyhurtigtastene i Dokumenter-appene. For å åpne Dokumenter-menyene bruker du først tastene for overstyring av VoiceOver (Ctrl + Option + Tab), og deretter en menyhurtigtast for Dokumenter (for eksempel Ctrl + Option + f for Fil-menyen). Du kan også søke raskt i menyene ved å trykke på Option + / og så søke etter en term, for eksempel Fil.

Hvis VoiceOver ikke uthever den riktige delen av siden automatisk (noe som f.eks. kan skje når dialogbokser åpnes), kan du trykke på Escape for å flytte uthevingen tilbake til redigeringsområdet. Trykk deretter på VoiceOver + Shift + nedoverpil for å gå tilbake til redigeringsområdet.

Trinn 3: Begynn å redigere

Med disse hjelpesidene og -videoene kan du finne ut mer om hvordan du bruker Dokumenter-appene med en skjermleser.

Tips: I Dokumenter, Regneark og Presentasjoner kan du slå av skjermleserkunngjøringer om at andre personer åpner, redigerer eller går ut av filen. Finn ut hvordan du slår av redigeringskunngjøringer.

Videoveiledninger

Videoer om bruk av skjermleser med Dokumenter, Regneark og Presentasjoner

Get started with Google Docs (18.9 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Docs, using NVDA with Firefox.

I denne videoen kan du finne ut hvordan du kommer i gang med Google Dokumenter ved bruk av NVDA og Firefox.

Get started with Google Sheets (26.3 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Sheets, using NVDA with Firefox.

I denne videoen kan du finne ut hvordan du kommer i gang med Google Regneark ved bruk av NVDA og Firefox.

Get started with Google Slides (16 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Slides, using NVDA with Firefox.

I denne videoen kan du finne ut hvordan du kommer i gang med Google Presentasjoner ved bruk av NVDA og Firefox.

Bruk en leselist

Du kan bruke en leselist for å lese og redigere dokumenter, regneark, presentasjoner og tegninger.

Bruk Google Dokumenter med en skjermforstørrer

Du kan bruke en skjermforstørrer til å zoome inn etter hvor på skjermen du beveger deg.
Viktig: Skjermforstørrere er tilgjengelige i Chrome.

Mac:

 1. Åpne Google Dokumenter i Chrome-nettleseren.
 2. Under «Verktøy» velger du Tilgjengelighetsinnstillinger og så Slå på støtte for skjermforstørrer.

Hvis lupen ikke følger hvor du er på skjermen, må du kanskje justere innstillingene på datamaskinen. Slik slår du på lupen på datamaskinen:

 1. Under «Systemvalg» velger du Tilgjengelighet og så Zoom og så Avansert.
 2. Slå på alternativet for zoom som følger tastaturfokuset.

Du finner mer informasjon i Apple-brukerstøtteartikkelen Slik zoomer du inn eller ut på Mac.

Chrome OS:

 1. Åpne Google Dokumenter i Chrome-nettleseren.
 2. Under «Verktøy» velger du Tilgjengelighetsinnstillinger og så Slå på støtte for skjermforstørrer.

Slik slår du på lupen på datamaskinen:

 1. Gå til «Innstillinger», og velg Avansert og så Tilgjengelighet og så Administrer tilgjengelighetsfunksjoner.
 2. Slå på Aktivér forstørrelse av hele skjermen eller Aktivér den dokkede lupen. Finn ut mer om forstørrelse på Chromebook.

Windows: Du kan finne ut mer om bruk av skjermforstørreren i Microsoft-brukerstøtteartikkelen Konfigurere og bruke forstørrelsesprogrammet.

Skriv med stemmen

Du kan skrive med stemmen i dokumenter og foredragsnotater. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Chrome-nettlesere.)

Bruk hurtigtaster

Dokumenter-appene har hurtigtaster for navigering og redigering.

For å åpne en liste med hurtigtaster mens du redigerer en fil, trykker du på Ctrl + / (Windows og Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

Flere hurtigtaster:

Bruk berøringsinndata med en skjermleser

Med noen datamaskiner og skjermlesere kan du trykke på dataskjermen for å flytte markøren og skrive inn tekst.

Berøringsinndata kan brukes i Dokumenter, Regneark og Presentasjoner med følgende skjermlesere og nettlesere:

 • På Chromebook kan du bruke ChromeVox-skjermleseren med versjon 67 eller nyere av Chrome.
 • I Windows kan du bruke JAWS-skjermleseren med Firefox eller den nyeste versjonen av Chrome.

Berøringsinndata med ChromeVox

Slik bruker du berøringsinndata med ChromeVox på Chromebook:

 1. Sjekk disse innstillingene i tilgjengelighetsfunksjonene på Chromebook:
  • Slå av Slå på tekstopplesing.
  • Slå på Slå på skjermtastaturet.
 2. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon.
 3. Velg Innstillinger for tilgjengelighet på Verktøy-menyen.
 4. Velg Slå på støtte for punktskrift.
 5. I redigeringsområdet bruker du skjermtastaturet.
 6. Utenfor redigeringsområdet sveiper og trykker du på skjermen på samme måte som vanlig. Finn ut mer om bruk av tilgjengelighetsfunksjonene på berøringsskjermen på Chromebook.

Berøringsinndata med JAWS

Slik bruker du berøringsinndata med JAWS i Windows med Firefox eller den nyeste versjonen av Chrome:

 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon.
 2. Velg Innstillinger for tilgjengelighet på Verktøy-menyen.
 3. Velg Slå på støtte for punktskrift.
 4. Bruk tekstlesingsmodusen for JAWS i redigeringsområdet.
  • Gjør en rotasjonsbevegelse med to fingre for å bla gjennom berøringsmodusene og finne tekstlesingsmodusen. Finn ut mer om berøringsstøtte for JAWS.
 5. Dobbelttrykk øverst på skjermen for å flytte uthevingen til appmenyene. Naviger ved å sveipe med tre fingre eller via berøringsutforsking.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false
false