נגישות לעורכי Docs

עורכי Google Docs מותאמים לעבודה עם קוראי מסך ועם מכשירי ברייל ואפשר להפעיל בהם תכונות נגישות כמו הגדלה של התצוגה במסך ועוד.

שימוש בקורא מסך

אם במחשב שלכם כבר מותקנת תוכנת קורא מסך, כמו ChromeVox‏, NVDA‏, JAWS או VoiceOver, עליכם לפעול לפי השלבים הבאים כדי להתחיל להשתמש בעורכי Docs.

שלב 1: מפעילים ב-Docs את התמיכה בקורא מסך

אם אתם משתמשים בעורכי Docs בעזרת קורא מסך בפעם הראשונה, תצטרכו להפעיל ב-Docs את התמיכה בקורא מסך:

 1. נכנסים אל Google Docs ופותחים מסמך.
 2. בתפריט 'כלים' בוחרים באפשרות הגדרות בנושא נגישות.
 3. בוחרים באפשרות הפעלה של תמיכה בקורא מסך.

אופציונלי: בחשבון Google, נכנסים להגדרות בנושא נגישות ומפעילים את ההגדרה קורא מסך.

שלב 2: בודקים את ההגדרות של קורא המסך

בקוראי מסך מסוימים, יכול להיות שתצטרכו לשנות את ההגדרות כדי להשתמש בעורכי Docs. למטה מפורטות ההוראות הרלוונטיות לקורא המסך שאתם משתמשים בו.

ChromeVox

אם משתמשים ב-ChromeVox במערכת ההפעלה של Chrome, אין צורך לבצע הגדרה נוספת כדי להשתמש בעורכי Docs.

NVDA

כדי ליהנות מחוויית שימוש אופטימלית ב-Windows, צריך להשתמש בגרסה האחרונה של NVDA ובגרסה האחרונה של Chrome או Firefox.

Docs,‏ Slides ו-Drawings

 1. נכנסים אל Google Docs ופותחים מסמך.
 2. מחכים עד ששומעים את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה". אם לא שמעתם את ההודעה, נכנסים לתפריט 'כלים', בוחרים בהגדרות בנושא נגישות ואחר כך באפשרות הפעלת התמיכה בקורא מסך. אתם אמורים לשמוע את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה".
 3. לוחצים על NVDA + Ctrl + k ומשביתים את האפשרות Speak typed characters (הקראה של התווים המוקלדים) ואת האפשרות Speak typed words (הקראה של המילים המוקלדות).
 4. אופציונלי: אפשר לשנות את מקשי הקיצור להפעלה של NVDA כך שיהיו שונים ממקשי הקיצור של עורכי Docs. מקשי הקיצור שמוגדרים כברירת מחדל ב-NVDA, ‏Ctrl + Alt + n, נפוצים גם בעורכי Docs. למשל, כדי לעבור לתמונה הבאה במסמך מקישים על Ctrl + Alt + n ואחר כך על g. כדי לשנות את מקשי הקיצור שמוגדרים ב-NVDA, נכנסים לקטע מאפיינים מתוך קיצור הדרך ל-NVDA. בכרטיסייה 'מקשי קיצור', עורכים את מקש הקיצור כך שיהיה שונה ממקשי הקיצור של עורכי Docs (למשל, ‎Ctrl + Alt + \‎‏‏).

Sheets ו-Forms

כדי להתחיל לעבוד ב-Sheets או ב-Forms, פשוט מפעילים את התמיכה בקורא המסך כמו שמתואר בשלב 1 בפתיחת המאמר.

טיפ: לרוב נוח יותר להשתמש ב-Focus Mode (מצב ריכוז) מאשר ב-Browse Mode (מצב עיון). כדי לעבור בין Focus Mode (מצב ריכוז) לבין Browse Mode (מצב עיון), לוחצים על NVDA + מקש הרווח.

JAWS

כדי ליהנות מחוויית שימוש אופטימלית ב-Windows, צריך להשתמש בגרסה האחרונה של JAWS ובגרסה האחרונה של Chrome או Firefox.

Docs,‏ Slides ו-Drawings

כדי לשנות את ההגדרות של JAWS ולהשתמש ב-Docs, ‏Slides ו-Drawings, פועלים לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים אל Google Docs ופותחים מסמך.
 2. מחכים עד ששומעים את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה". אם לא שמעתם את ההודעה, נכנסים לתפריט 'כלים', בוחרים בהגדרות בנושא נגישות ואחר כך באפשרות הפעלת התמיכה בקורא מסך. אתם אמורים לשמוע את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה".
 3. אם משתמשים ב-Firefox:
  • מגדירים את הדהוד המקשים לאפשרות No Echoing (ללא הדהוד): לוחצים על JAWS + 2 עד ששומעים None (ללא).
  • משביתים את הסמן הווירטואלי: לוחצים על JAWS + z עד ששומעים את ההודעה: Use virtual PC cursor off (השימוש בסמן המחשב הווירטואלי מושבת). אחר כך לוחצים על JAWS + z + z עד ששומעים את ההודעה:The virtual cursor will be turned off for all applications (הסמן הווירטואלי יושבת בכל האפליקציות).
  • משנים את הגדרות הטפסים: בודקים שסרגל הכלים העליון מודגש ולוחצים על JAWS + v. בחלון ההגדרות, מחפשים את ההגדרה Forms options (אפשרויות טפסים) ומבטלים את הסימון בתיבות Auto forms mode (מצב טפסים אוטומטי) ו-Forms mode off when new page loads (מצב טפסים מושבת בזמן טעינה של דף חדש). אחר כך לוחצים על אישור.
  • מקישים על Tab כדי לדלג מסרגל הכתובת לפונקציות השונות שבסרגל הכלים של Docs עד ששומעים הודעה על כניסה למצב אפליקציה, ומקישים על Escape כדי לחזור לאזור העריכה.

Sheets ו-Forms

כדי להתחיל לעבוד ב-Sheets או ב-Forms, פשוט מפעילים את התמיכה בקורא המסך כמו שמתואר בשלב 1 בפתיחת המאמר.

טיפ: לרוב נוח יותר להשתמש ב-Forms Mode (מצב טפסים) מאשר ב-Virtual Mode (מצב וירטואלי).

VoiceOver

עורכי Google Docs תואמים ל-VoiceOver כשמשתמשים בהם במחשב שמותקנת בו הגרסה העדכנית ביותר של macOS. כדי להשתמש בכלים האלה במשולב, מומלץ להפעיל אותם בדפדפן Google Chrome.

כדי ליהנות מחוויית שימוש אופטימלית, מומלץ להשבית את התכונה Quick Nav ב-VoiceOver: לוחצים בו-זמנית על החיצים ימינה ושמאלה.

Docs,‏ Slides ו-Drawings

 1. נכנסים אל Google Docs ופותחים מסמך.
 2. מחכים עד ששומעים את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה". אם לא שמעתם את ההודעה, נכנסים לתפריט 'כלים', בוחרים בהגדרות בנושא נגישות ואחר כך באפשרות הפעלת התמיכה בקורא מסך. אתם אמורים לשמוע את ההודעה: "תמיכה בקורא מסך הופעלה".
 3. אם הפעלתם ב-VoiceOver את ההגדרה Automatically speak the webpage (הקראה אוטומטית של דף האינטרנט), אתם תשמעו את קורא המסך. מקישים על Escape כדי שוב להדגיש את אזור העריכה.
 4. הקש על VoiceOver + Shift + חץ למטה כדי לבצע פעולות בטקסט שאתה עורך.

Sheets ו-Forms

כדי להתחיל לעבוד ב-Sheets או ב-Forms, פשוט מפעילים את התמיכה בקורא המסך כמו שמתואר בשלב 1 בפתיחת המאמר.

מקשי קיצור ו-VoiceOver

מקשי הקיצור להפעלה של VoiceOver זהים למקשי הקיצור לפתיחת התפריטים בעורכי Docs. כדי לפתוח תפריטים ב-Docs, קודם מקישים על מקשי המעבר בין האפשרויות ב-VoiceOver, למשל Ctrl + Option + Tab, ואז על מקש הקיצור לפתיחה של תפריט ב-Docs, למשל Ctrl + Option + f, כדי לפתוח את התפריט 'קובץ'. אפשר גם לבצע חיפוש מהיר בין התפריטים: מקישים על ‎Option + /‎ ומחפשים מונח כמו קובץ.

אם VoiceOver לא מדגיש באופן אוטומטי את החלק הנכון של הדף (למשל, אם מופיע חלון של תיבת דו-שיח), מקישים על Escape כדי להדגיש שוב את אזור העריכה. אחר כך מקישים על VoiceOver‏ + Shift + חץ למטה כדי לחזור לאזור העריכה.

שלב 3: מתחילים לערוך

במאמרי העזרה ובסרטונים הבאים תוכלו למצוא מידע נוסף על השימוש בעורכי Docs בעזרת קורא מסך.

טיפ: ב-Docs, ב-Sheets וב-Slides אפשר להשבית את ההודעות של קורא המסך כשאנשים אחרים נכנסים לקובץ, עורכים אותו או יוצאים ממנו. כך משביתים הודעות של שותפי עריכה.

סרטוני הדרכה

סרטונים על שימוש בקוראי מסך ב-Docs‏, Sheets ו-Slides

תחילת העבודה עם ‏‏Google Docs‏ (18.9 דקות)

בסרטון זה תלמד כיצד להתחיל בעבודה עם Google Docs באמצעות NVDA בדפדפן Firefox.

הסרטון הזה יעזור לכם להתחיל להשתמש ב-Google Docs בעזרת NVDA בדפדפן Firefox.

תחילת העבודה עם ‏‏Google Sheets‏ (26.3 דקות)

בסרטון זה תלמד כיצד להתחיל בעבודה עם Google Sheets באמצעות NVDA בדפדפן Firefox.

הסרטון הזה יעזור לכם להתחיל להשתמש ב-Google Sheets בעזרת NVDA בדפדפן Firefox.

תחילת העבודה עם ‏‏Google Slides‏ (16 דקות)

בסרטון זה תלמד כיצד להתחיל בעבודה עם Google Slides באמצעות NVDA בדפדפן Firefox.

הסרטון הזה יעזור לכם להתחיל להשתמש ב-Google Slides בעזרת NVDA בדפדפן Firefox.

שימוש בצג ברייל

אפשר להשתמש בצג ברייל כדי לקרוא ולערוך מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, מצגות ושרטוטים.

שימוש בהגדלת המסך ב-Google Docs

אתם יכולים להשתמש בהגדלת המסך כדי להגדיל את התצוגה בזמן תנועה במסך.
חשוב: תכונות של הגדלת המסך זמינות ב-Chrome.

Mac:

 1. בדפדפן Chrome, פותחים את Google Docs.
 2. בקטע "כלים", בוחרים באפשרות הגדרות בנושא נגישות ואז הפעלת התמיכה בהגדלת המסך.

אם תכונת ההגדלה לא זזה למקום שבו נמצאים במסך, יכול להיות שצריך לשנות את הגדרות המחשב. כדי להפעיל את הגדלת המסך במחשב:

 1. בקטע System Preferences (העדפות מערכת), בוחרים באפשרות Accessibility (נגישות) ואז Zoom (זום) ואז Advanced (מתקדם).
 2. מפעילים את האפשרות Zoom follows the keyboard focus (זום לפי המיקוד של המקלדת).

מידע נוסף זמין במאמר התמיכה של Apple‏ How to zoom in or out on Mac (כיצד להגדיל או להקטין ב-Mac).

Chrome OS:

 1. בדפדפן Chrome, פותחים את Google Docs.
 2. בקטע "כלים", בוחרים באפשרות הגדרות בנושא נגישות ואז הפעלת התמיכה בהגדלת המסך.

כדי להפעיל את הגדלת המסך במחשב:

 1. בקטע "הגדרות", בוחרים באפשרויות מתקדמות ואז נגישות ואז ניהול של תכונות הנגישות.
 2. מפעילים את האפשרות הפעלה של הגדלת כל המסך או את האפשרות הפעלה של זכוכית מגדלת במצב מעוגן. מידע נוסף על הגדלה ב-Chromebook

Windows: כדי לברר איך להגדיל את המסך, אפשר לקרוא את מאמר התמיכה של Microsoft בנושא הגדרה ושימוש בזכוכית מגדלת.

 

שימוש בהקלדה קולית

כשיוצרים מסמך או כותבים 'הערות דובר' במצגת, אפשר לומר את הטקסט במקום להקליד אותו (התכונה הזאת זמינה רק בדפדפני Chrome).

שימוש במקשי קיצור

בעורכי Docs מוגדרים מקשי קיצור שמאפשרים לנווט במסמך ולערוך אותו.

כדי לפתוח רשימה של מקשי קיצור בזמן שעורכים קובץ, לוחצים על Ctrl + /‎ ‏(ב-Windows וב-Chrome OS) או על / + ⌘ ‏(ב-Mac).

מקשי קיצור נוספים:

שימוש בקלט מגע ובקורא מסך

בדגמים מסוימים של מחשבים ובסוגים מסוימים של קוראי מסך אפשר להזיז את הסמן ולהזין טקסט באמצעות נגיעה במסך.

תוכלו להזין טקסט בעזרת קלט מגע ב-Docs, ב-Sheets וב-Slides אם תשתמשו בקוראי המסך ובדפדפנים הבאים:

 • במכשירי Chromebook, צריך להשתמש בקורא המסך ChromeVox ובדפדפן מגרסה Chrome 67 ואילך.
 • במערכת Windows, צריך להשתמש בקורא המסך JAWS ובדפדפן Firefox או בגרסה האחרונה של דפדפן Chrome.

שימוש בקלט מגע וב-ChromeVox

כדי להשתמש בקלט מגע ב-Chromebook שמותקן בו קורא המסך ChromeVox:

 1. משנים את ההגדרות של תכונות הנגישות במכשיר ה-Chromebook:
  • משביתים את האפשרות הפעלת ההקראה.
  • מפעילים את האפשרות הפעלת המקלדת שמופיעה במסך.
 2. פותחים מסמך, גיליון אלקטרוני או מצגת.
 3. בתפריט 'כלים' בוחרים באפשרות הגדרות בנושא נגישות.
 4. בוחרים באפשרות הפעלת התמיכה בברייל.
 5. באזור העריכה משתמשים במקלדת שמופיעה במסך.
 6. מחוץ לאזור העריכה מחליקים על המסך ונוגעים בו כרגיל. למידע על שימוש במסך מגע כחלק מתכונות הנגישות ב-Chromebook.

שימוש בקלט מגע וב-JAWS

כדי להשתמש בקלט מגע ב-Windows ובדפדפן Firefox או בגרסה האחרונה של Chrome, בעזרת קורא המסך JAWS:

 1. פותחים מסמך, גיליון אלקטרוני או מצגת.
 2. בתפריט 'כלים' בוחרים באפשרות הגדרות בנושא נגישות.
 3. בוחרים באפשרות הפעלת התמיכה בברייל.
 4. באזור העריכה משתמשים במצב Text Reading (קריאת טקסט) ב-JAWS.
 5. כדי להדגיש את תפריטי האפליקציה, לוחצים פעמיים על החלק העליון של המסך. כדי לנווט במסמך, מחליקים בשלוש אצבעות או משתמשים בתכונה 'גילוי באמצעות מגע'.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
35
false
false