Ställ frågor om din data och få förslag på innehåll

Du kan ställa frågor om data i kalkylarket. Baserat på din data får du förslag på formatering, diagram och analys.

Ställa frågor om din data

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig på engelska.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Utforska Utforska längst ned till vänster.
 3. Om du vill ställa frågor om data som finns på ett annat arbetsblad klickar du på Redigera och gör dina ändringar uppe till höger.
 4. Under Svar anger du din fråga i rutan och trycker på Retur.
 5. Hitta svar genom att klicka på frågan under textrutan.
Se exempel

Frågor du kan ställa:

 • ”Vem person har toppresultatet?” 
  • Se till att ”person” och ”poäng” finns i kalkylarket.
 • ”Total försäljning i september 2017?” 
  • Se till att kolumnen ”försäljning” och ”datum” finns i kalkylarket.
 • ”Vad är summan av priset per säljare? 
  • Se till att ”pris” och ”säljare” finns i ditt kalkylark.

Frågor som inte fungerar:

 • Hjälpfrågor som ”Hur använder jag fetstil på den här cellen?”
 • Webbsökningar som ”Vad är det för väder?" 

Lägga till alternerande färgbakgrunder automatiskt

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Utforska Utforska längst ned till vänster.
 3. Välj ett alternativ under Formatering:

Obs! Du kan bara lägga till formatering i på ett kalkylark om du har redigeringsåtkomst till filen.

Få diagram och analys automatiskt

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera ett cellintervall om du vill få information om specifik data.
 3. Klicka på Utforska Utforska längst ned till vänster.
 4. Om du vill få diagram och analys för data som finns på ett annat arbetsblad högerklickar du på Redigera och gör dina ändringar.
 5. Se vilken data som används i ett diagram genom att peka på ett diagram i panelen till höger.

Lägga till ett diagram, en formel eller en pivottabell i kalkylarket

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Utforska Utforska längst ned till vänster. Om du vill få diagram och analys för data som finns på ett annat arbetsblad högerklickar du på Redigera och gör dina ändringar.
  • Lägg till ett diagram genom att dra det till kalkylarket.
  • Lägg till en formel genom att dra den till kalkylarket.
  • Lägg till en pivottabell genom att klicka på Infoga pivottabell Lägg till.

Obs! Du kan bara lägga till ett diagram, en formel eller en pivottabell i ett kalkylark om du har redigeringsåtkomst till filen.

Det går inte att hitta förslag

Om du öppnar panelen Utforska men inte ser några förslag kontrollerar du följande:

 • Kalkylarket eller det markerade cellområdet är inte tomt.
 • Du har valt ett dataintervall som innehåller upprepad text eller en annan typ av mönster. Exempelvis ett dataintervall med "ja/nej"-svar i formuläret

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?