ช่วยให้เข้าถึงเอกสาร งานนําเสนอ และชีตได้มากขึ้น

เมื่อสร้างเอกสารหรืองานนำเสนอ ให้ทำตามเคล็ดลับด้านล่างเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคน ซึ่งรวมถึงคนพิการ สามารถอ่านสิ่งที่คุณสร้างได้

ใส่ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพ ภาพวาด และกราฟิกอื่นๆ จะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้ยินเสียงบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ มิเช่นนั้น ผู้ใช้จะได้ยินเฉพาะคําว่า "รูปภาพ" และอาจพลาดรายละเอียดด้านภาพที่เกี่ยวข้อง

ควรเตรียมข้อความแสดงแทนสําหรับข้อมูลที่เป็นภาพเสมอหากไม่มีคําอธิบายประกอบอื่นๆ ที่เป็นข้อความ รูปภาพบางรูปจะมีข้อความแสดงแทนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงควรยืนยันความถูกต้องของข้อความดังกล่าว

เพิ่มหรือแก้ไขข้อความแสดงแทน

 1. เลือกรูปภาพ ภาพวาด หรือกราฟิก
 2. ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • สําหรับเอกสาร: คลิกตัวเลือกรูปภาพ จากนั้น ข้อความแสดงแทน
   • สําหรับ Mac: กด + Option + y
   • สําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + y
  • สําหรับสไลด์: คลิกตัวเลือกรูปแบบ จากนั้น ข้อความแสดงแทน
   • สําหรับ Mac: กด + Option + y
   • สําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + y
  • สําหรับชีต: ที่มุมขวาบน เมื่อคุณแทรกรูปภาพในชีตแล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อความแสดงแทน
 3. ป้อนคำอธิบาย
 4. หากต้องการเพิ่มชื่อ ให้เลือกตัวเลือกขั้นสูง

ใช้ตารางสำหรับข้อมูล

ใช้ตารางเพื่อนําเสนอข้อมูล ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนเลย์เอาต์ด้านภาพของหน้า ให้ใส่แถวหัวข้อในตารางดังกล่าว แทนที่จะเริ่มต้นแถวแรกด้วยข้อมูล

ใช้ความคิดเห็นและคำแนะนำ

ใช้ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำแทนที่จะเขียนโน้ตภายในข้อความของเอกสารหรืองานนำเสนอ ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะข้ามไปยังความคิดเห็นดังกล่าวได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดแทนที่จะต้องค้นหาทั่วไฟล์ นอกจากนี้เจ้าของไฟล์ยังจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือมีสิทธิ์ตรวจสอบชุดความคิดเห็นอีกด้วย

ตรวจสอบว่าสีมีคอนทราสต์ในระดับสูง

คอนทราสต์ของสีในระดับสูงจะทำให้ผู้ใช้อ่านและทำความเข้าใจข้อความและรูปภาพได้ง่าย หลักเกณฑ์ด้านการช่วยเหลือพิเศษสำหรับเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.0 แนะนำว่าอัตราส่วนขั้นต่ำสำหรับข้อความขนาดใหญ่คือ 4.5:1 ส่วนข้อความและรูปภาพอื่นๆ คือ 7:1 ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความสีเทาอ่อนบนพื้นหลังสีขาว

หากต้องการตรวจสอบคอนทราสต์ ให้ใช้เครื่องมือรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

ใช้ข้อความของลิงก์ที่ให้ข้อมูล

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะสแกนหาลิงก์ต่างๆ ได้ ดังนั้นข้อความของลิงก์ที่ให้ข้อมูลจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ชื่อของหน้าเป็นข้อความของลิงก์ เช่น หากลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์ ข้อความที่ลิงก์ควรระบุว่า "โปรไฟล์ของฉัน" ไม่ใช่ "คลิกที่นี่"

ตรวจสอบขนาดและการจัดข้อความ

หากต้องการทำให้เอกสารหรืองานนำเสนออ่านง่าย ให้ใช้ข้อความขนาดใหญ่ที่จัดชิดซ้าย หากเป็นไปได้ การจัดข้อความชิดขอบจะทำให้ข้อความอ่านยากเนื่องจากมีช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างแต่ละคำ หากต้องการเปลี่ยนการจัดข้อความ ให้กด Ctrl + Shift + L (Windows หรือ Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + L (Mac)

ใช้ข้อความเพื่อสนับสนุนการจัดรูปแบบ

คุณไม่ควรใช้เพียงการจัดรูปแบบที่ต้องอาศัยการมองเห็นในการสื่อความหมาย โปรแกรมอ่านหน้าจออาจไม่ประกาศการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนาหรือการไฮไลต์

ตัวอย่างเช่น หากต้องการทำเครื่องหมายส่วนที่สำคัญของข้อความ ให้ใส่คำว่า "Important"

ใช้รายการที่เรียงลำดับเลขและรายการหัวข้อย่อย

Google เอกสารและ Google สไลด์จะตรวจหาและจัดรูปแบบรายการบางอย่างสำหรับการช่วยเหลือพิเศษโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณขึ้นบรรทัดใหม่ในเอกสารโดยพิมพ์เลข 1 ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค บรรทัดใหม่ดังกล่าวจะกลายเป็นรายการแรกของรายการที่เรียงลำดับเลขโดยอัตโนมัติ ดูวิธีจัดรูปแบบรายการหัวข้อย่อยและรายการที่เรียงลำดับเลข

ใช้ส่วนหัวเพื่อจัดระเบียบเอกสาร

ส่วนหัวจะแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้คนข้ามไปยังส่วนที่ต้องการได้ง่ายขึ้น (โดยเฉพาะเมื่อใช้แป้นพิมพ์ลัด) คุณจะใช้รูปแบบส่วนหัวตามค่าเริ่มต้นหรือสร้างรูปแบบของตนเองก็ได้ ดูวิธีการเพิ่มและปรับแต่งส่วนหัว

ใส่จุดสังเกตการนำทางในเอกสาร

จุดสังเกตต่างๆ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และจำนวนหน้าจะช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าตนเองอยู่จุดใดของเอกสาร หากต้องการเพิ่มการช่วยเหลือพิเศษในระดับสูงสุดโดยเฉพาะในเอกสารที่มีขนาดยาว ให้ใส่จุดสังเกตต่างๆ เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ (ใช้ได้ในเมนู "แทรก")

นำเสนอสไลด์พร้อมคำบรรยาย

เมื่อใช้ Google สไลด์ในการนำเสนอ คุณจะเปิดใช้คำบรรยายอัตโนมัติเพื่อแสดงคำพูดของผู้พูดได้แบบเรียลไทม์ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดูวิธีนำเสนอสไลด์พร้อมคำบรรยายภาพ

แชร์ลิงก์ไปยังมุมมอง HTML ของงานนําเสนอ

มุมมอง HTML ของ Google สไลด์จะแสดงงานนําเสนอทั้งหมดในหน้า HTML เดียวซึ่งเลื่อนได้ แทนที่จะแสดงทีละสไลด์ สําหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอบางราย หน้า HTML จะช่วยให้ไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

วิธีแชร์ลิงก์ไปยังมุมมอง HTML ของงานนําเสนอ

 1. ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Alt + Shift + p (Windows หรือ Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + p (Mac)
 2. คัดลอกและวาง URL จากเบราว์เซอร์ของคุณ

เผยแพร่ไปยังเว็บ

เมื่อเผยแพร่เอกสาร สเปรดชีต หรืองานนําเสนอบนเว็บ เนื้อหาที่เผยแพร่จะแสดงเป็นหน้า HTML เดียวซึ่งเลื่อนได้ ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอมักพบว่าเวอร์ชัน HTML นั้นอ่านง่ายขึ้น

เมื่อเผยแพร่ไฟล์ คุณสามารถแสดงไฟล์ต่อบุคคลต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ

 • ทุกคนบนเว็บ
 • ทุกคนในองค์กร
 • กลุ่มคนในองค์กร

ดูวิธีเผยแพร่ไปยังเว็บ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก