Gör dokumentet eller presentationen mer tillgänglig

Följ tipsen nedan när du skapar ett dokument eller en presentation. Då blir den lättare att läsa för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Inkludera alternativtext

Inkludera alternativtext för bilder, ritningar och annan grafik. I annat fall hör användare av skärmläsningsprogram bara ”bild”. Vissa bilder inkluderar automatiskt alternativtext. Därför är det r en god idé att kontrollera att den här automatiska alternativtexten är den du vill ha.

Lägg till eller redigera alternativtext

  1. Välj en bild, ritning eller grafik.
  2. Högerklicka följt av Alternativtext.
  3. Ange en titel och beskrivning.
  4. Klicka på OK.

Använda tabeller för data

Använd tabeller för att presentera data, inte för att ändra sidans visuella layout. I tabellen ska du inkludera en rubrikrad (istället för att börja med data på första raden) eftersom skärmläsningsprogram automatiskt läser den första raden som en rubrikrad. 

Använd kommentarer och förslag

Använd funktioner för kommentarer och förslag i stället för att skriva anteckningar i texten i ditt dokument eller din presentation. Användare av skärmläsningsprogram kan hoppa till kommentarer genom att använda kortkommandon istället för att leta igenom filen. Filägaren kan också ta emot e-postmeddelanden eller granska kommentarstrådar.

Kontrollera om det finns hög färgkontrast

Med hög färgkontrast blir det lättare att läsa och förstå text och bilder. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 rekommenderar ett minimiförhållande på 4.5:1 för stor text och 7:1 för annan text och andra bilder. Undvik exempelvis ljusgrå text på en vit bakgrund.

Kontrollera kontrasten med WebAIM-kontrastkontrollen.

Använd informativ länktext

Skärmläsningsprogram kan söka efter länkar. Därför är informativ länktext till hjälp. Det är bäst att använda sidans titel som länkad text. Om du till exempel länkar till din profilsida ska länktexten vara ”min profil” inte ”klicka här” eller hela webbadressen.

Kontrollera textstorlek och justering

Gör ditt dokument eller din presentation lätt att läsa genom att använda stor, vänsterjusterad text när det är möjligt. Justerad text är svårare att läsa på grund av det extra utrymmet mellan orden. Om du vill ändra justeringen trycker du på Ctrl + Skift + L (Windows eller Chrome OS) eller ⌘ + Shift + L (Mac).

Använda text som stöd för formatering

Det är bäst att inte enbart förlita sig på visuell formatering för att förmedla ett budskap. Skärmläsarprogram tillkännager kanske inte formateringsändringar, som fetstil eller markering.

Om du exempelvis vill markera en viktig del av texten lägger du till ordet ”Viktigt”.

Använda numrerade listor och punktlistor

Google Dokument och Google Presentationer identifierar och formaterar automatiskt vissa listor för tillgänglighet. Om du till exempel börjar en ny rad i dokumentet med att skriva siffran 1 följt av en punkt blir den nya raden automatiskt det första objektet i en numrerad lista. Läs om hur du formaterar punktlistor och numrerade listor.

Använda rubriker för att organisera dokumentet

Rubriker delar upp dokumentet i avsnitt, vilket gör det lättare att hoppa till ett avsnitt (framför allt om kortkommandon används). Du kan använda standardformaten för rubriker eller skapa egna. Läs om hur du lägger till och anpassar rubriker.

Inkludera navigeringsmärken i dokumentet

Landmärken som rubriker, sidfötter, sidnummer och sidantal hjälper läsarna att hitta var de finns i dokumentet. Maximera tillgängligheten, framför allt i långa dokument, genom att inkludera ett eller flera av dessa landmärken (finns på Infoga-menyn).

Visa bilder med bildtext

När du presenterar med Google Presentationer kan du aktivera automatiska bildtexter och visa talarens ord i realtid längst ned på skärmen. Läs om hur du presenterar med bildtext.

Dela en presentation i HTML-vy

HTML-vyn i Google Presentationer visar hela presentationen på en bläddringsbar HTML-sida, istället för att visa den en bild i taget. Det här är en användbar funktion om målgruppen omfattar personer som använder skärmläsningsprogram.

Öppna en presentation i HTML-vy med kortkommandot Ctrl + Alt + Skift + p (Windows eller Chrome OS) eller ⌘ + Option + Shift + p (Mac).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false