Dodawanie opcji ułatwień dostępu do dokumentu lub prezentacji

Podczas tworzenia dokumentu lub prezentacji postępuj według poniższych wskazówek, aby umożliwić odczytanie go innym osobom, także niepełnosprawnym.

Dołączaj tekst alternatywny

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, rysunków i innej grafiki. W przeciwnym razie użytkownicy czytników ekranu usłyszą tylko informację, że trafili na grafikę. Do niektórych obrazów automatycznie dodawany jest tekst alternatywny – warto sprawdzić, czy dany tekst Ci odpowiada.

Dodawanie i edytowanie tekstu alternatywnego

  1. Wybierz zdjęcie, obraz lub rysunek.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy a potem Tekst alternatywny.
  3. Wpisz tytuł i opis.
  4. Kliknij OK.

Używaj tabel do danych

Używaj tabel do prezentowania danych, a nie do zmiany układu strony. Dodawaj do tabel wiersz nagłówka (nie wpisuj danych w pierwszym wierszu), bo czytniki ekranu domyślnie traktują pierwszy wiersz jako nagłówek. 

Używaj komentarzy i sugestii

Korzystaj z funkcji komentowania i sugerowania zmian, zamiast wpisywać notatki w dokumencie lub prezentacji. Użytkownicy czytników ekranu mogą przechodzić do komentarzy za pomocą skrótów klawiszowych, co jest łatwiejsze niż przeszukiwanie pliku. Właściciel pliku może też otrzymywać powiadomienia e-mail i przeglądać wątki komentarzy.

Sprawdź, czy kontrast kolorów jest wystarczający

Wysoki poziom kontrastu kolorów ułatwia przeglądanie i rozumienie tekstu oraz obrazów. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0 zalecany minimalny współczynnik to 4,5:1 w przypadku dużego tekstu oraz 7:1 dla pozostałych tekstów i obrazów. Na przykład jasnoszary tekst na białym tle nie jest dobrym pomysłem.

Kontrast możesz sprawdzić za pomocą narzędzia WebAIM.

Używaj informacyjnego tekstu linku

Czytniki ekranu mają funkcję wyszukiwania linków w tekście, warto więc opisywać linki w pomocny sposób. Najlepiej użyć tytułu strony jako odnośnika. Jeśli na przykład chcesz utworzyć odniesienie do swojej strony profilowej, jako tekst linku lepiej jest wpisać „mój profil” niż „kliknij tutaj” lub pełny adres URL.

Sprawdź rozmiar i wyrównanie tekstu

Aby ułatwić czytanie dokumentu lub prezentacji, używaj dużego tekstu wyrównanego do lewej, gdy tylko to możliwe. Tekst wyjustowany trudniej odczytać ze względu na dodatkowe przerwy między słowami. Aby zmienić wyrównanie, naciśnij Ctrl + Shift + L (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Shift + L (Mac).

Używaj tekstu do obsługi formatowania

Staraj się nie przekazywać znaczenia tekstu przez akcenty wizualne. Czytniki ekranu mogą nie sygnalizować zmian formatowania, takich jak pogrubienie czy wyróżnienie.

Jeśli na przykład chcesz wyróżnić istotny fragment tekstu, dodaj do niego wyraz „Ważne”.

Używaj list numerowanych i punktowanych

Dokumenty i Prezentacje Google automatycznie wykrywają i formatują niektóre listy na potrzeby ułatwień dostępu. Jeśli na przykład zaczniesz w dokumencie nowy wiersz, wpisując liczbę 1 z kropką, automatycznie stanie się ona pierwszą pozycją na liście numerowanej. Dowiedz się, jak formatować listy punktowane i numerowane.

Uporządkuj dokument, korzystając z nagłówków

Jeśli podzielisz tekst na sekcje przy użyciu nagłówków, poruszanie się po dokumencie będzie prostsze, zwłaszcza dla osób korzystających ze skrótów klawiszowych. Możesz stosować domyślne style nagłówków i tworzyć własne. Dowiedz się, jak dodawać i dostosowywać nagłówki.

Dodaj punkty nawigacyjne w dokumencie

Punkty nawigacyjne, takie jak nagłówki, stopki, numery stron i liczba stron (wszystkie dostępne w menu Wstaw), ułatwiają czytelnikom poruszanie się po dokumencie. Aby ułatwić korzystanie z dokumentu, dodaj do niego co najmniej jeden punkt nawigacyjny, zwłaszcza jeśli dokument jest obszerny.

Wyświetl pokaz slajdów z napisami

Podczas wyświetlania pokazu slajdów w Prezentacjach Google możesz włączyć automatyczne napisy, aby u dołu ekranu były pokazywane napisy ze słowami prowadzącego. Dowiedz się, jak wyświetlać prezentacje z napisami.

Udostępnij prezentację w widoku HTML

Widok HTML Prezentacji Google wyświetla całą prezentację na jednej stronie HTML, którą można przewijać (w przeciwieństwie do standardowego widoku prezentacji, gdzie wyświetlane są kolejno poszczególne slajdy). Ta funkcja jest przydatna dla osób korzystających z czytnika ekranu.

Aby otworzyć prezentację w widoku HTML, użyj skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + Shift + P (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Opcja + Shift + P (Mac).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?