Typen en bewerken met je stem

In Google Documenten kun je met je stem een document typen en bewerken. In Google Presentaties kun je sprekernotities en ondertiteling voor doven en slechthorenden maken.

Deze functie werkt met de nieuwste versies van:

 • Chrome
 • Edge
 • Safari

Als je spraakgestuurd typen of ondertiteling voor doven en slechthorenden aanzet, beheert je webbrowser de spraak-naar-tekst-service. Hiermee wordt bepaald hoe je spraak wordt verwerkt en wordt de tekst daarna naar Google Documenten of Google Presentaties gestuurd.

Tip: Als deze functie niet aanstaat voor je organisatie, is deze misschien uitgezet door je beheerder.

Stap 1: De microfoon aanzetten

Als je spraakgestuurd typen of spraakopdrachten wilt gebruiken, moet de microfoon van je computer zijn ingeschakeld en correct werken.

Omdat er zo veel verschillende apparaten en microfoons zijn, raden we je aan in de handleiding van je computer te kijken voor instructies. De microfooninstellingen staan meestal in de Systeemvoorkeuren op een Mac of in het Configuratiescherm op een pc.

Stap 2: Spraakgestuurd typen gebruiken

Typen met je stem

Spraakgestuurd typen in een document starten

 1. Controleer of de microfoon werkt.
 2. Open een document in Google Documenten met een Chrome-browser.
 3. Klik op Extra en dan Spraakgestuurd typen. Er wordt een microfoonpictogram weergegeven.
 4. Klik op de microfoon wanneer je wilt gaan spreken.
 5. Spreek duidelijk, in een normaal volume en tempo. Verderop in dit artikel vind je meer informatie over het gebruik van leestekens.
 6. Klik nog een keer op de microfoon als je klaar bent.

Spraakgestuurd typen in sprekernotities in Presentaties starten

 1. Controleer of de microfoon werkt.
 2. Open een presentatie in Google Presentaties met een Chrome-browser.
 3. Klik op Extra en dan Sprekernotities spraakgestuurd typen. De sprekernotities worden geopend en er wordt een microfoonpictogram weergegeven.
 4. Klik op de microfoon wanneer je wilt gaan spreken.
 5. Spreek duidelijk, in een normaal volume en tempo. Verderop in dit artikel vind je meer informatie over het gebruik van leestekens.
 6. Klik nog een keer op de microfoon als je klaar bent.

Fouten corrigeren tijdens spraakgestuurd typen

 • Als je een fout maakt tijdens het spraakgestuurd typen, kun je de cursor naar de fout verplaatsen en deze corrigeren zonder de microfoon uit te zetten.
 • Nadat je de fout hebt gecorrigeerd, zet je de cursor weer terug naar de plaats waar je verder wilt gaan.
 • Je kunt ook een lijst met suggesties bekijken door met de rechtermuisknop op de woorden te klikken die met grijs zijn onderstreept.

Talen die werken met spraakgestuurd typen

Spraakgestuurd typen werkt in de volgende talen en taalvariëteiten:

Afrikaans, Amhaars, Arabisch, Arabisch (Algerije), Arabisch (Bahrein), Arabisch (Egypte), Arabisch (Israël), Arabisch (Jordanië), Arabisch (Koeweit), Arabisch (Libanon), Arabisch (Marokko), Arabisch (Oman), Arabisch (Palestina), Arabisch (Qatar), Arabisch (Saudi-Arabië), Arabisch (Tunesië), Arabisch (Verenigde Arabische Emiraten), Armeens, Azerbeidzjaans, Bahasa Indonesia, Baskisch, Bengali (Bangladesh), Bengali (India), Bulgaars, Catalaans, Chinees (Hongkong), Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels (Australië), Engels (Canada), Engels (Filippijnen), Engels (Ghana), Engels (Ierland), Engels (India), Engels (Kenia), Engels (Nieuw-Zeeland), Engels (Nigeria), Engels (Tanzania), Engels (VK), Engels (VS), Engels (Zuid-Afrika), Farsi, Filippijns, Fins, Frans, Galicisch, Georgisch, Grieks, Gujarati, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Italiaans, Italiaans (Italië), Italiaans (Zwitserland), Japans, Javaans, Kannada, Khmer, Koreaans, Kroatisch, Laotiaans, Lets, Litouws, Malayalam, Maleisisch, Marathi, Nederlands, Nepalees, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Servisch, Singalees, Sloveens, Slowaaks, Soendanees, Spaans, Spaans (Argentinië), Spaans (Bolivia), Spaans (Chili), Spaans (Colombia), Spaans (Costa Rica), Spaans (Ecuador), Spaans (El Salvador), Spaans (Guatemala), Spaans (Honduras), Spaans (Latijns-Amerika), Spaans (Mexico), Spaans (Nicaragua), Spaans (Panama), Spaans (Paraguay), Spaans (Peru), Spaans (Puerto Rico), Spaans (Spanje), Spaans (Uruguay), Spaans (Venezuela), Spaans (VS), Swahili (Kenia), Swahili (Tanzania), Tamil (India), Tamil (Maleisië), Tamil (Singapore), Tamil (Sri Lanka), Thais, Tsjechisch, Turks, Urdu (India), Urdu (Pakistan), Vietnamees, IJslands, Zulu, Zweeds

Leestekens toevoegen

Je kunt verschillende zinnen gebruiken om leestekens aan een tekst toe te voegen. Interpunctie is wellicht niet beschikbaar in elke taal:
 

Stap 3: Spraakopdrachten gebruiken

Nadat je spraakgestuurd typen hebt gestart, kun je een document ook bewerken en opmaken door opdrachten uit te spreken. Zeg bijvoorbeeld 'select paragraph' (selecteer alinea), 'italics' (cursief) of 'go to the end of the line' (ga naar het einde van de regel).

Tips:

 • Spraakopdrachten zijn alleen beschikbaar in het Engels. Het account en het document moeten beide op de taal Engels zijn ingesteld.
 • Spraakopdrachten zijn niet beschikbaar in sprekernotities in Presentaties.

Tekst selecteren

Spreek de volgende opdrachten uit om tekst te selecteren:

 • Select [word or phrase] ([woord of woordgroep] selecteren)
 • Select all (alles selecteren)
 • Select all matching text (alle overeenkomende tekst selecteren)
 • Select list item (lijstitem selecteren)
 • Select list items at current level (lijstitems op huidig niveau selecteren)
 • Select next character (volgende teken selecteren)
 • Select next [number] characters (volgende [aantal] tekens selecteren)
 • Select last character (laatste teken selecteren)
 • Select last [number] characters (laatste [aantal] tekens selecteren)
 • Select line (regel selecteren)
 • Select next line (volgende regel selecteren)
 • Select next [number] lines (volgende [aantal] regels selecteren)
 • Select last line (laatste regel selecteren)
 • Select last [number] lines (laatste [aantal] regels selecteren)
 • Select paragraph (alinea selecteren)
 • Select next paragraph (volgende alinea selecteren)
 • Select next [number] paragraphs (volgende [aantal] alinea's selecteren)
 • Select last paragraph (laatste alinea selecteren)
 • Select last [number] paragraphs (laatste [aantal] alinea's selecteren)
 • Select word (woord selecteren)
 • Select next word (volgende woord selecteren)
 • Select next [number] words (volgende [aantal] woorden selecteren)
 • Select last word (laatste woord selecteren)
 • Select last [number] words (laatste [aantal] woorden selecteren)
 • Deselect (selectie opheffen)
 • Unselect (selectie ongedaan maken)
 • Select none (niets selecteren)

Een document opmaken

Spreek deze opdrachten uit om een document op te maken:

Tekstopmaak

 • Apply heading [1–6] (kop [1–6] toepassen)
 • Apply normal text (normale tekst toepassen)
 • Apply subtitle (ondertitel toepassen)
 • Apply title (titel toepassen)
 • Bold (vet)
 • Italicize (cursief maken)
 • Italics (cursief)
 • Strikethrough (doorhalen)
 • Subscript
 • Superscript
 • Underline (onderstrepen)
 • Uppercase (hoofdletters)
 • Title case (elk woord met een hoofdletter beginnen)
 • Lowercase (kleine letters)

Tekstkleur en markering

 • Text color [color] (tekstkleur [kleur])
 • Highlight (markeren)
 • Highlight [color] (markeren [kleur])
 • Background color [color] (achtergrondkleur [kleur])
 • Remove highlight (markering verwijderen)
 • Remove background color (achtergrondkleur verwijderen)
Tip: De beschikbare kleuren zijn: red (rood), red berry (bessenrood), orange (oranje), yellow (geel), green (groen), cyan (cyaan), blue (blauw), cornflower blue (lila), purple (paars), magenta (magenta), black (zwart), white (wit) en gray (grijs). Aan alle kleuren, behalve zwart en wit, kun je 'light' (licht) of 'dark' (donker) toevoegen, in combinatie met de nummers 1 t/m 3 (voor grijs is dat 1 t/m 4), bijvoorbeeld 'dark purple 3' (donkerpaars 3). Als je alleen 'highlight' (markeren) zegt, is de markeringskleur geel.

Tekengrootte

 • Lettergrootte verkleinen
 • Increase font size (tekengrootte vergroten)
 • Font size [6-400] (tekengrootte [6-400])
 • Make bigger (groter maken)
 • Make smaller (kleiner maken)

Alineaopmaak

 • Decrease indent (inspringing verkleinen)
 • Increase indent (inspringing vergroten)
 • Line spacing [1-100] (regelafstand [1-100])
 • Line spacing double (dubbele regelafstand)
 • Line spacing single (enkele regelafstand)

Uitlijning

 • Align center (centreren)
 • Align justified (uitvullen)
 • Align left (links uitlijnen)
 • Align right (rechts uitlijnen)
 • Center align (centreren)
 • Left align (links uitlijnen)
 • Right align (rechts uitlijnen)

Kolommen

 • Apply 1 column (1 kolom toepassen)
 • Apply 2 columns (2 kolommen toepassen)
 • Apply 3 columns (3 kolommen toepassen)
 • Column options (kolomopties)
 • Insert column break (kolomeinde invoegen)

Lijsten

 • Create bulleted list (lijst met opsommingstekens maken)
 • Create numbered list (genummerde lijst maken)
 • Insert bullet (opsommingsteken invoegen)
 • Insert number (nummer invoegen)

Opmaak verwijderen

 • Clear formatting (opmaak wissen)
 • Remove formatting (opmaak verwijderen)
 • Remove bold (vet verwijderen)
 • Remove italics (cursief verwijderen)
 • Remove strikethrough (doorhalen verwijderen)
 • Remove underline (onderstrepen verwijderen)

Een document bewerken

Spreek deze opdrachten uit om een document te bewerken:

 • Copy (kopiëren)
 • Cut (knippen)
 • Paste (plakken)
 • Delete (verwijderen)
 • Delete last word (laatste woord verwijderen)
 • Delete [word or phrase] ([woord of woordgroep] verwijderen)
 • Insert link (link invoegen) [en spreek vervolgens de URL uit die je wilt gebruiken]
 • Copy link (link kopiëren)
 • Delete link (link verwijderen)
 • Insert table of contents (inhoudsopgave invoegen)
 • Delete table of contents (inhoudsopgave verwijderen)
 • Update table of contents (inhoudsopgave updaten)
 • Insert comment (opmerking toevoegen) [en spreek vervolgens je opmerking uit]
 • Insert bookmark (bladwijzer invoegen)
 • Insert equation (vergelijking invoegen)
 • Insert footer (voettekst invoegen)
 • Insert footnote (voetnoot invoegen)
 • Insert header (koptekst invoegen)
 • Insert horizontal line (horizontale lijn invoegen)
 • Insert page break (pagina-einde invoegen)

Tips:

 • Als je alleen 'Delete' (verwijderen) zegt, verwijder je het woord vóór de cursor.
 • Als je de tekst van een URL selecteert en 'Insert link' (link invoegen) zegt, wordt de geselecteerde tekst een hyperlink.

Tabellen toevoegen en bewerken

Spreek deze opdrachten uit om tabellen toe te voegen en te bewerken:

 • Insert table (tabel invoegen)
 • Insert table [1-20] rows by [1-20] columns (tabel met [1-20] rijen en [1-20] kolommen invoegen)
 • Insert row (rij invoegen)
 • Insert column (kolom invoegen)
 • Insert new column (nieuwe kolom invoegen)
 • Insert new column on the left (nieuwe kolom links invoegen)
 • Insert new row (nieuwe rij invoegen)
 • Insert new row above (nieuwe rij boven invoegen)
 • Insert new row below (nieuwe rij onder invoegen)
 • Delete column (kolom verwijderen)
 • Delete row (rij verwijderen)
 • Delete table (tabel verwijderen)
 • Remove column (kolom verwijderen)
 • Remove row (rij verwijderen)
 • Remove table (tabel verwijderen)
 • Exit table (tabel sluiten)

Door een document navigeren

Spreek deze opdrachten uit om door een document te navigeren:

Deel 1 Deel 2 Deel 3

Voorbeeld:

Go to (ga naar

end of (einde van) paragraph (alinea)

Go to (ga naar

Move to (ga naar)

end of (einde van)

start of (begin van)

paragraph (alinea)

column (kolom)

line (regel)

row (rij)

table (tabel)

document (document)

Go to (ga naar)

Move to (ga naar)

next (volgende)

previous (vorige)

character (teken)

column (kolom)

footnote (voetnoot)

formatting change (opmaakwijziging)

heading (kop)

heading [1-6] (kop [1-6])

image (afbeelding)

line (regel)

link (link)

list (lijst)

list item (lijstitem)

misspelling (spelfout)

paragraph (alinea)

row (rij)

table (tabel)

word (woord)

page (pagina)

Go (ga)

Go (ga)

forward (vooruit)

backward (achteruit)

[number] characters ([aantal] tekens)

[number] words ([aantal] woorden)

Go (ga)

Go (ga)

up (omhoog)

down (omlaag)

[number] lines ([aantal] regels)

[number] paragraphs ([aantal] alinea's)

Scrollen

 • Scroll down (omlaag scrollen)
 • Scroll up (omhoog scrollen)

Spraakgestuurd typen stoppen

Zeg 'Stop listening' (niet meer luisteren) om spraakgestuurd typen te stoppen.

Spraakgestuurd typen hervatten

Als je de cursor naar het einde van de alinea wilt verplaatsen en verder wilt gaan met spraakgestuurd typen, zeg dan 'Resume' (hervatten).

Als je de cursor naar het eind van een bepaald woord of bepaalde woordgroep wilt verplaatsen, zeg dan 'Resume with [word or phrase]' (hervatten met [woord of woordgroep]).

Hier zijn alle opdrachten die je kunt uitspreken om het spraakgestuurd typen te hervatten:

 • Resume (hervatten)
 • Resume with [word or phrase] (hervatten met [woord of woordgroep])
 • Go to the end of the paragraph (ga naar het einde van de alinea)
 • Move to the end of the paragraph (naar einde van alinea gaan)
 • Go to the end of the line (ga naar het einde van de regel)
 • Move to the end of the line (naar einde van regel gaan)
 • Go to [word] (ga naar [woord])
Opdrachten om helpinformatie te openen

Spreek deze opdrachten uit om een lijst met spraakopdrachten in een document te openen:

 • Voice typing help (hulp bij spraakgestuurd typen)
 • Voice commands list (lijst met spraakopdrachten)
 • See all voice commands (alle spraakopdrachten bekijken)
Voorlezen (voor toegankelijkheid)

Als je deze opdrachten wilt gebruiken, moet je de ondersteuning voor schermlezers inschakelen. Je kunt het beste een hoofdtelefoon gebruiken zodat de feedback van de schermlezer niet in je document wordt getypt.

 • Speak cursor location (cursorpositie voorlezen)
 • Speak from cursor location (voorlezen vanaf cursorpositie)
 • Speak selection (selectie voorlezen)
 • Speak selection formatting (opmaak van selectie voorlezen)
 • Speak table row and column headers (rij- en kolomkoppen van tabel voorlezen)
 • Speak table cell location (cellocatie in tabel voorlezen)
 • Speak table column header (kolomkop van tabel voorlezen)
 • Speak table row header (rijkop van tabel voorlezen)

Problemen oplossen

Voer deze stappen uit om problemen met spraakgestuurd typen op te lossen.

Je bent niet goed verstaanbaar

Als je de foutmelding 'Je bent niet goed verstaanbaar' ziet, kun je het volgende proberen om het probleem op te lossen:

 • Ga naar een rustige kamer.
 • Sluit een externe microfoon aan.
 • Pas het invoervolume van je microfoon aan.

De microfoon werkt niet

Als de microfoon op je computer niet werkt, kun je het volgende proberen om het probleem op te lossen:

 • Controleer of de microfoon misschien kapot is.
 • Controleer de microfooninstellingen in de systeemvoorkeuren van je computer.
 • Controleer of de microfoon is aangesloten en niet door een andere app wordt gebruikt.
 • Ga naar een rustige kamer.
 • Start de computer opnieuw op.

De spraakopdrachten werken niet

Als de spraakopdrachten niet werken, kun je het volgende proberen om het probleem op te lossen:

 • Spreek langzaam en duidelijk.
 • Pauzeer voor en na elke opdracht. De tekst van je opdracht kan enkele ogenblikken in je document worden weergegeven. Als je bijvoorbeeld 'select all' (alles selecteren) zegt, kunnen de woorden 'select all' worden weergegeven voordat de tekst wordt geselecteerd.
 • Bij de microfoon wordt een ballon met de meest recente opdracht weergegeven. Controleer of Documenten of Presentaties de juiste opdracht heeft gehoord. Zo niet, dan kun je gewoon 'Undo' (ongedaan maken) zeggen.
true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu