Publikowanie plików Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google oraz umieszczanie ich na stronach

Jeśli chcesz zaprezentować szerszej publiczności dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację, opublikuj ten plik. Otrzymasz wtedy adres URL, który możesz wysłać dowolnym osobom lub umieścić na swojej stronie.

Publikowanie plików

Publikowanie pliku

Aby opublikować plik:

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. U góry kliknij Plik a następnie Opublikuj w internecie.
 3. Zostanie opublikowany cały plik, przy czym niektóre typy plików mają dodatkowe opcje publikowania:
  • Arkusz kalkulacyjny: możesz opublikować cały arkusz kalkulacyjny lub poszczególne arkusze. Dodatkowo możesz wybrać format publikacji (strona internetowa, .csv, .tsv, .pdf, .xlsx, ods).
  • Prezentacja: możesz ustawić szybkość przechodzenia między slajdami.
 4. Kliknij Publikuj.
 5. Skopiuj adres URL i prześlij go wszystkim osobom, którym chcesz pokazać plik. Możesz go również umieścić w swojej witrynie.
Aktualizowanie opublikowanego pliku

W opublikowanych plikach są automatycznie widoczne wszystkie zmiany wprowadzane w oryginalnym pliku. Dowiedz się, jak zapobiec aktualizacji opublikowanych plików

Zakończenie publikowania pliku
 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. U góry kliknij Plik a następnie Opublikuj w internecie.
 3. Kliknij Opublikowane materiały i ustawienia.
 4. Kliknij Zakończ publikowanie.
Jak wyglądają opublikowane pliki po udostępnieniu

Osoba, której wyślesz adres URL opublikowanego pliku, nie będzie mogła go edytować, a plik będzie u niej wyglądał inaczej niż u Ciebie. Oto, co zobaczy:

 • Dokumenty: wersja bez paska narzędzi.
 • Arkusze kalkulacyjne: wersja bez paska narzędzi, w której osoby z uprawnieniami do wyświetlania mogą zobaczyć wykresy, formatowanie komórek i wartości w komórkach, ale nie mogą wyświetlić ani edytować formuł.
 • Prezentacje: wersja tylko do odczytu lub w trybie prezentacji na pełnym ekranie.
Kontrolowanie możliwości publikowania pliku przez innych

Jako właściciel pliku możesz zezwolić innym osobom na jego publikowanie, udzielając im uprawnień do edytowania pliku.

Aby uniemożliwić publikowanie pliku przez inne osoby, zmień ustawienia udostępniania:

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Zaawansowane.
 4. U dołu kliknij pole „Zablokuj edytorom możliwość wprowadzania zmian dostępu i dodawania nowych osób”.
 5. Kliknij Zapisz.

Umieszczanie plików

Jeśli chcesz, aby dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację można było wyświetlić na istniejącej stronie internetowej, możesz umieścić je na swojej stronie lub w blogu.

Umieszczanie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji na stronie
 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. U góry kliknij Plik a następnie Opublikuj w internecie.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Umieść.
 4. Zostanie opublikowany cały plik, przy czym niektóre typy plików mają dodatkowe opcje publikowania:
  • Arkusz kalkulacyjny: możesz opublikować cały arkusz kalkulacyjny lub poszczególne arkusze.
  • Prezentacja: możesz wybrać rozmiar prezentacji i szybkość przechodzenia między slajdami.
 5. Kliknij Publikuj.
 6. Skopiuj kod z pola tekstowego i wklej go na swojej stronie lub blogu.

Umieszczanie arkuszy kalkulacyjnych na stronie

Jeśli umieszczasz arkusz kalkulacyjny na stronie lub w blogu, zmieniając lub dodając poniższe parametry, możesz pokazać lub ukryć części arkusza.

 • gid=1674242611 – identyfikator arkusza.
 • range=A1:B14 – zakres, który chcesz wyświetlić.
 • widget=false – jeśli parametr ma wartość false, u dołu nie będą wyświetlane karty arkusza.
 • headers=false – nie będą wyświetlane numery wierszy i litery oznaczające kolumny.
 • chrome=false – nie będą wyświetlane tytuł i stopka.
Umieszczane formularza na stronie
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. U góry okna kliknij Umieść.
 4. Aby skopiować wyświetlony kod HTML, kliknij Kopiuj albo naciśnij klawisze Ctrl + C (Windows) lub ⌘ + C (Mac) na klawiaturze.
 5. Wklej kod HTML na stronie lub w blogu.
Umieszczanie pliku w witrynie Google

Aby udostępnić opublikowane pliki Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji w nowej witrynie Google:

 1. Otwórz stronę w Witrynach Google.
 2. W menu po prawej kliknij WSTAW.
 3. W sekcji Dokumenty Google wybierz:
  • Dokumenty
  • Prezentacje
  • Arkusze
  • Formularze
  • Wykresy
 4. Aby dodać plik do strony, wybierz go i kliknij Wstaw.

Dowiedz się, jak dodać materiały z Dysku Google do strony utworzonej w klasycznych Witrynach Google

Mary jest ekspertem od Dokumentów i Dysku a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Aby przesłać jej swoją opinię o tej stronie, wpisz ją poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?