OM (IF)

Returnerar ett värde om ett logiskt uttryck är TRUE och ett annat om det är FALSE.

Exempelanvändning

OM(A2 = "foo";"A2 är foo")

OM(A2;"A2 var sant";"A2 var falskt")

OM(SANT;4;5)

Syntax

OM(logiskt_uttryck; värde_om_sant; värde_om_falskt)

  • logiskt_uttryck – ett uttryck eller en referens till en cell som innehåller ett uttryck som representerar ett logiskt värde, dvs SANT eller FALSKT.

  • värde_om_sant – värdet som funktionen returnerar om logiskt_uttryck är SANT.

  • value_if_false[VALFRITT – tom som standard] – värdet som funktionen returnerar om logical_expression är FALSE.

Anmärkningar

  • Se till att värde_om_sant och värde_om_falskt anges i funktionen i rätt ordning. Att de har angetts i fel ordning är den vanligaste orsaken till att problem uppstår med OM.

Se även

  • IFERROR: Returnerar det första argumentet om det inte är ett felvärde, annars returneras det andra argumentet om det finns eller tomt om det inte finns ett andra argument.
  • IFS: Utvärderar flera villkor och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är sant.

Exempel

Anger ett logiskt test som ska utföras.

Kopiera

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?