LETARAD (VLOOKUP)

Vertikal sökning. Sökningar på den första kolumnen i ett område efter en nyckel och returnerar värdet för en viss cell i den sökta raden.

Exempelanvändning

VLOOKUP(10003; A2:B26; 2; FALSE)

Syntax

LETARAD(söknyckel; intervall; index; [är_sorterad])

 • söknyckel – Värdet att söka efter. Exempelvis 42, Katter eller I24.

 • intervall – Sökintervallet som övervägs. Den första kolumnen i intervallet genomsöks efter nyckeln som anges i söknyckel.

 • index – Kolumnindex för värdet som returneras, där den första kolumnen i intervallet har nummer 1.

  • Om index inte är mellan 1 och antalet kolumner i intervall, returneras #VALUE!.
 • är_sorterad[SANT som standard] – Anger om kolumnen du ska söka i (den första kolumnen i det angivna intervallet) är sorterad. FALSKT rekommenderas i de flesta fall.

  • Du bör ställa in är_sorterad på FALSKT. Om värdet ställs in på FALSKT returneras en exakt matchning. Om det finns flera matchande värden returneras innehållet i cellen som motsvarar det första värdet och #N/A returneras om inget sådant värde hittas.

  • Om är_sorterad är SANT eller utelämnat returneras den närmaste matchningen (mindre än eller lika med söknyckeln). Om alla värden i sökkolumnen är större än söknyckeln returneras #N/A.

Kommentarer

 • Om är_sorterad är angett till SANT eller utelämnat och den första kolumnen i intervallet inte är sorterad, kan ett felaktigt värde returneras. Om VLOOKUP inte verkar ge rätt resultat, kontrollerar du att det sista argumentet är angett till FALSKT. Om data sorteras och du behöver optimera för prestanda, anger du det till SANT. I de flesta fall bör det anges till FALSKT.

 • När du söker efter numeriska värden eller datumvärden ska du se till att den första kolumnen i intervallet inte är sorterad efter textvärden. Exempelvis ska korrekt sorterade siffror visas som (1, 2, 10, 100) istället för (1, 10, 100, 2) som de skulle om de sorteras som strängar. Om du använder en felaktig sorteringstyp kan det leda till att felaktiga värden returneras.

 • Söknycklar baserade på reguljära uttryck stöds INTE. Använd QUERY i stället.

 • VLOOKUP har mycket bättre prestanda med sorterade intervaller och är_sorterad angett till SANT. Överväg att sortera kolumnen som du söker i.

 • Du kan även hitta matchningar med hjälp av mönstersträngar som innehåller jokertecken. Frågetecken (?) och asterisk (*) är jokertecken för search_key, där frågetecknet står för ett enda tecken och asterisken står för en serie av tecken. Om du behöver matcha ett frågetecken eller en asterisk lägger du till ett tilde-tecken (~) före tecknet och ett extra tilde-tecken om du letar efter något som innehåller ett tilde-tecken.

   

Se även

QUERY: Kör en fråga med Google Visualization API Query Language på data.

HLOOKUP: Horisontell sökning. Sökningar på den första raden i ett område efter en nyckel och returnerar värdet för en viss cell i den sökta kolumnen.

Exempel

I det här exemplet söker VLOOKUP i den första kolumnen efter ett elev-id och returnerar motsvarande betyg

Kopiera

I det här exemplet söker VLOOKUP i den första kolumnen efter inkomst med ungefärlig matchning (är_sorterad anges till SANT) och returnerar motsvarande skattesats

Kopiera

VLOOKUP returnerar det första värdet som hittas när det finns flera matchningar för search_key

Kopiera

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?