SVYHLEDAT

Svislé vyhledání. Vyhledá klíč v prvním sloupci rozsahu a vrátí hodnotu zadané buňky v nalezeném řádku.

Příklady použití

SVYHLEDAT(10003; A2:B26; 2; NEPRAVDA)

Syntaxe

SVYHLEDAT(hledaný_klíč; rozsah; index; [je_seřazeno])

 • hledaný_klíč – hodnota, která se má vyhledat. Například 42, "Kočky" nebo I24.

 • rozsah – rozsah, ve kterém se má vyhledávat. V prvním sloupci rozsahu se vyhledá klíč uvedený v argumentu hledaný_klíč.

 • index – index sloupce hodnoty, která má být vrácena, kde první sloupec v argumentu rozsah má číslo 1.

  • Pokud index není mezi číslem 1 a počtem sloupců v argumentu rozsah, bude vrácena chyba #VALUE!.
 • je_seřazeno[ve výchozím nastavení PRAVDA] – udává, zda je prohledávaný sloupec (první sloupec zadaného rozsahu) seřazen. Ve většině případů se doporučuje hodnota NEPRAVDA.

  • Doporučuje se nastavit je_seřazeno na hodnotu NEPRAVDA. Pokud je nastavena hodnota NEPRAVDA, bude vrácena přesná shoda. Pokud existuje více shodných hodnot, bude vrácen obsah buňky odpovídající první nalezené hodnotě, a pokud žádná taková hodnota nalezena není, bude vráceno #N/A.

  • Pokud má argument je_seřazeno hodnotu PRAVDA nebo není zadán, bude vrácena nejbližší shoda (menší nebo rovna hledanému klíči). Pokud jsou všechny hodnoty v prohledávaném sloupci větší než hledaný klíč, bude vráceno #N/A.

Poznámky

 • Pokud má argument je_seřazeno hodnotu PRAVDA nebo není zadán a první sloupec rozsahu není v seřazeném pořadí, může být vrácena nesprávná hodnota. Pokud to vypadá, že funkce SVYHLEDAT nedává správné výsledky, zkontrolujte, zda je poslední argument nastaven na hodnotu NEPRAVDA. Pokud jsou data seřazena a potřebujete optimalizovat kvůli výkonu, nastavte hodnotu PRAVDA. Ve většině případů by mělo být nastaveno NEPRAVDA.

 • Při vyhledávání číselných hodnot nebo hodnot data se ujistěte, že první sloupec v rozsahu není seřazený podle textových hodnot. Správně seřazená čísla by měla být například (1; 2; 10; 100), nikoli (1; 10; 100; 2) – tak by vypadala, kdyby byla seřazena jako řetězce. Použití nesprávného typu řazení může způsobit, že budou vráceny nesprávné hodnoty.

 • Hledané klíče založené na regulárních výrazech NEJSOU podporovány. Místo toho použijte funkci QUERY.

 • Funkce SVYHLEDAT má mnohem lepší výkon se seřazenými rozsahy a argumentem je_seřazeno nastaveným na hodnotu PRAVDA. Zvažte seřazení sloupce, který má být prohledáván.

 • Shody můžete najít také pomocí řetězců vzorů obsahujících zástupné znaky. Zástupnými znaky pro argument hledaný_klíč jsou otazník (?) a hvězdička (*), kdy otazník zastupuje jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný sled znaků. Pokud potřebujete vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, přidejte před znak vlnovku (~). Pokud potřebujete vyhledat něco se skutečnou vlnovkou, přidejte vlnovku navíc.

   

Viz také

QUERY: Spustí v datech dotaz Google Visualization API Query Language.

VVYHLEDAT: Horizontální vyhledání. Vyhledá klíč v prvním řádku rozsahu a vrátí hodnotu zadané buňky v nalezeném sloupci.

Příklady

V tomto příkladu vyhledá funkce SVYHLEDAT ID studenta v prvním sloupci směrem dolů a vrátí odpovídající známku.

Vytvořit kopii

V tomto příkladu vyhledá funkce SVYHLEDAT v prvním sloupci směrem dolů příjem s využitím přibližné shody (argument je_seřazeno je nastaven na hodnotu PRAVDA) a vrátí odpovídající daňovou sazbu.

Vytvořit kopii

Když existuje více shod pro argument hledaný_klíč, vrátí funkce SVYHLEDAT první nalezenou hodnotu.

Vytvořit kopii

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?