Sdílení souborů z Disku Google

Soubory a složky, které máte uloženy na Disku Google, můžete s kýmkoli sdílet.

Když sdílíte nějaký soubor z Disku Google, můžete nastavit, zda ho ostatní můžou upravovat, přidávat k němu komentáře, nebo si ho pouze zobrazit. Při sdílení obsahu z Disku Google platí programové zásady Disku Google.

1. krok: Najděte soubor, který chcete sdílet

Sdílení jednoho souboru

Tip: Pokud máte nevyřízený požadavek na sdílení otevřeného dokumentu, v pravém horním rohu se vedle tlačítka Sdílet Sdílet zobrazí puntík.

 1. Na počítači otevřete Disk Google, Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace.
 2. Klikněte na soubor, který chcete sdílet.
 3. Klikněte na Sdílet Sdílet.
Sdílení více souborů
 1. Na počítači přejděte na web drive.google.com.
 2. Na klávesnici podržte klávesu Shift a vyberte dva nebo více souborů.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Sdílet Sdílet.

Přečtěte si, jak přidat soubory do složky a sdílet celou složku.

Odesílání a sdílení formulářů Google

2. krok: Určete, s kým chcete soubor sdílet a jak ho příjemci mohou používat

Sdílení s konkrétními lidmi
Důležité: Pokud používáte účet Google v práci nebo ve škole, je možné, že nebudete moct sdílet soubory mimo vaši organizaci.
 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Vyberte soubor, který chcete sdílet a pak Sdílet Přidat schvalovatele .
 3. Zadejte e-mailovou adresu, se kterou chcete sdílet. Pokud používáte pracovní nebo školní účet, sdílení s navrhovanými příjemci bude možné.
  • Tip: Pokud chcete navrhované příjemce vypnout, přejděte do Nastavení Disku Nastavení. Zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit navrhované příjemce v dialogovém okně sdílení“.
 4. Rozhodněte, jak můžou lidé váš soubor používat. Vyberte jednu z možností:
  • Čtenář
  • Komentátor
  • Editor
 5. Pokud používáte pracovní nebo školní účet, který splňuje požadavky, klikněte na Přidat datum konce platnosti a přidejte datum konce platnosti.
 6. Při sdílení souboru dostane každá e‑mailová adresa e-mail:
  • Volitelné: Přidejte do e‑mailu s oznámením zprávu.
  • Pokud uživatelům oznámení poslat nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka.
 7. Klikněte na Odeslat nebo Sdílet.

Tip: Když aktualizujete oprávnění souboru, který sdílíte z Mého disku, a uživatel, se kterým ho sdílíte, nemá oprávnění, můžete aktualizovat oprávnění pro:

 • složku, která soubor obsahuje,
 • pouze samotný soubor.
Sdílení se skupinou konkrétních lidí

Sdílení se Skupinou Google

Místo s konkrétními lidmi můžete soubory sdílet se Skupinami Google. Když:

 • Přidáte člena do skupiny: daný člověk získá oprávnění skupiny pro přístup k souborům a složkám.
 • Odstraníte člena ze skupiny: daný člověk ztratí oprávnění skupiny pro přístup k souborům a složkám ve skupině.

Jak sdílet soubor se Skupinou Google:

 1. Vytvořte skupinu Google.
 2. Přidejte do skupiny členy.
 3. Sdílejte soubor se skupinou.

Tip: Než se soubor zobrazí ve složce Sdíleno se mnou, musíte ho otevřít prostřednictvím pozvánky nebo odkazu.

Sdílení s chatovacím prostorem

Pokud chcete soubory sdílet v chatovacím prostoru, můžete soubor ke sdílení přidat přímo do chatovacího prostoru.

Jak přidat soubor z Disku do chatovacího prostoru:

1. možnost:

 1. Na počítači přejděte do Google Chatu.
 2. Vyberte chatovací prostor, se kterým chcete soubor sdílet.
 3. Vlevo dole klikněte na nabídku Integrace  > Disk .
 4. Vyberte soubor, který chcete s chatovacím prostorem sdílet.
 5. Klikněte na Vložit.

2 možnost:

 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete sdílet s chatovacím prostorem.
 3. Klikněte na Sdílet  > Kopírovat odkaz .
 4. Přejděte do Google Chatu.
 5. Vyberte chatovací prostor, se kterým chcete soubor sdílet.
 6. Do pole pro zprávu vložte zkopírovaný odkaz.

Tipy:

 • Když do chatovacího prostoru odešlete soubor, zobrazí se výzva k udělení přístupu.
  • Když chatovacímu prostoru udělíte přístup, získají přístup ke sdíleným souborům i lidé, kteří se k chatovacímu prostoru připojí později.
 • Když lidé chatovací prostor opustí, přístup k souborům v něm ztratí, pokud nemají přístup ke sdílení:
  • Jako jednotlivec
  • Jako člen jiné skupiny
 • Pokud chcete udělit přístup k souboru, musíte mít k souboru, který chcete sdílet, přístup s oprávněním k úpravám.

Přečtěte si další informace o tom, jak můžou ostatní uživatelé zobrazit, komentovat nebo upravovat soubory.

Sdílení s účastníky schůzky

Soubory můžete s účastníky schůzky sdílet, pokud jste vlastníkem nebo editorem souborů:

 1. V počítači přejděte na Disk Google.

 2. Vyberte soubor, který chcete sdílet > Sdílet.
 3. Zadejte název schůzky, se kterou chcete sdílet.
 4. Rozhodněte, jak můžou lidé váš soubor používat. Vyberte jednu z možností:
  • Čtenář
  • Komentátor
  • Editor
 5. Vyberte, zda má být soubor připojený k pozvánce na schůzku.
 6. Při sdílení souboru dostane každá e‑mailová adresa e‑mail.
  • Volitelné: Přidejte do e‑mailu s oznámením zprávu.
  • Pokud uživatelům oznámení poslat nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka.
 7. Klikněte na Odeslat nebo Sdílet.
Přidání data konce platnosti

Funkce data konce platnosti je dostupná pouze pro pracovní nebo školní účty splňující požadavky.

Momentálně nejste přihlášeni.

Přihlásit se ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu

Povolení běžného přístupu k souboru

Můžete zvolit, zda bude soubor dostupný komukoli, nebo omezený pouze pro uživatele s přístupem. Když povolíte přístup všem, kdo mají odkaz, vaše složka nebude omezovat, kdo k ní má přístup.

 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet.
 2. Klikněte na Sdílet nebo na ikonu pro sdílení Sdílet.
 3. Pod možností „Běžný přístup“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 4. Vyberte, kdo bude mít k souboru přístup.

 1. Pokud chcete určit, jakou roli budou uživatelé souboru mít, vyberte možnost Čtenář, Komentátor nebo Editor.
 2. Klikněte na Hotovo.
Veřejné sdílení souboru
 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet.
 2. Klikněte na Sdílet nebo na ikonu pro sdílení Sdílet.
 3. Pod možností „Běžný přístup“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 4. Vyberte možnost Všichni, kdo mají odkaz.
 5. Pokud chcete určit, jakou roli budou uživatelé mít, vyberte Čtenář, Komentátor nebo Editor.
 6. Klikněte na Kopírovat odkaz.
 7. Klikněte na Hotovo.
 8. Vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.

Lidé, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google, se v souboru zobrazí jako ikonky anonymních zvířátekDalší informace o anonymních zvířátkách.

Sdílení souboru a spolupráce na něm s mnoha lidmi

Důležité:

 • Soubor Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google lze v jeden okamžik upravovat na maximálně 100 otevřených kartách nebo zařízeních. Pokud je otevřeno více než 100 instancí souboru, může soubor upravovat pouze jeho vlastník a někteří uživatelé s oprávněním k úpravám.
 • Jeden soubor lze sdílet maximálně s 600 jednotlivými e-mailovými adresami.

Pokud chcete soubor sdílet a spolupracovat na něm s velmi širokým publikem, máte tyto možnosti:

Publikování souboru
Vytvoření Webu Google
Získávání zpětné vazby pomocí Formulářů Google
 • Pokud potřebujete získat mnoho informací, vytvořte Formulář Google. Odpovědi se zaznamenají do tabulky Google. Přístup s oprávněním upravovat poskytněte pouze těm, kteří potřebují pracovat s odpověďmi. Pokud chcete otevření odpovědí umožnit více než 100 lidí, publikujte tabulku na internetu a vytvořte odkaz ke sdílení s uživateli, kteří mají přístup. Přečtěte si, jak soubor publikovat.
Řešení problémů s dokumenty sdílenými s mnoha lidmi

Pokud je dokument sdílen s mnoha lidmi a dochází k jeho selhání nebo se dostatečně rychle neaktualizuje, vyzkoušejte tyto tipy pro řešení problémů:

 • Místo toho, abyste lidem umožnili komentovat v dokumentu nebo tabulce, vytvořte formulář Google k získávání zpětné vazby. Přečtěte si, jak vytvořit Formulář Google.
 • Pokud vytvoříte kopii dokumentu, nezahrnujte do ní vyřešené komentáře a návrhy. Přečtěte si, jak vytvořit kopii.
 • Smažte starší informace nebo přesuňte data do nového dokumentu.
 • Požádejte uživatele s přístupem, aby dokument zavřeli, když ho zrovna nepoužívají.
 • V publikovaném dokumentu uveďte pouze nejdůležitější informace. Kratší dokumenty se načítají rychleji.
 • Snižte počet uživatelů s oprávněním upravovat dokument.
 • Pokud získáváte informace z více dokumentů, vytvořte nový dokument umožňující pouze přístup, který budete sdílet s velkým počtem lidí.

Omezení sdílení souboru

Nastavení, zda uživatelé můžou zobrazovat, komentovat nebo upravovat

Když s někým sdílíte soubor, můžete zvolit jeho úroveň přístupu:

 • Čtenář: Uživatel má k souboru přístup, ale nemůže ho upravovat, komentovat, přidávat návrhy ani sdílet.
 • Komentátor: Uživatel může k souboru přidávat komentáře a návrhy, ale nemůže ho upravovat ani sdílet.
 • Editor: Uživatel může upravovat, komentovat, přijímat a odmítat návrhy a sdílet soubor.

Oprávnění

Vlastník

Editor

Komentátor

Divák

Zobrazení souboru

Stažení, tisk nebo zkopírování souboru

Okomentování souboru

 

Úprava souboru

   

Sdílení a změna oprávnění ostatních uživatelů

   

Schvalování nebo zamítání žádostí o přístup

   

Aktualizace pokročilých nastavení sdílení souboru

     
Smazání souboru      

Tipy:

 • Pokud chcete divákům a komentátorům umožnit stáhnout, vytisknout a zkopírovat soubor, můžou vlastníci na svém zařízení otevřít pokročilá nastavení a kliknout na Sdílet a pak Nastavení Nastavení.
 • Pokud chcete editorům dát možnost změnit oprávnění a sdílet soubor, můžou vlastníci na svém zařízení otevřít pokročilá nastavení a kliknout na Sdílet a pak Nastavení Nastavení.
 • Editoři nemohou měnit oprávnění vlastníků.
 • Výše uvedené role se vztahují na soubory ve složce Můj disk. Informace o sdílených discích a oprávněních najdete na:
Změna běžného přístupu k souboru

Můžete povolit široký přístup k souboru. To, jaké máte možnosti, závisí na vašem účtu Google – zda je pracovní, školní, nebo používáte Gmail.

 • Veřejné: Soubor může v Googlu kdokoli vyhledat a otevřít si ho i bez přihlášení ke svému účtu Google.
 • Všichni, kdo mají odkaz: Soubor může používat kdokoli, kdo má odkaz, i bez přihlášení ke svému účtu Google.
 • Omezeno: Soubor můžou otevřít pouze lidé s přístupem.
Pokročilá nastavení sdílení

Prostřednictvím pokročilých nastavení sdílení mohou vlastníci zabránit:

 • Editorům změnit oprávnění nebo sdílet soubory.
 • Čtenářům a komentátorům ve stahování, tisku nebo kopírování souborů.

Související články

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka