Sdílení souborů z Disku Google

Soubory a složky, které máte uloženy na Disku Google, můžete s kýmkoli sdílet.

Když sdílíte nějaký soubor z Disku Google, můžete nastavit, zda ho ostatní můžou upravovat, přidávat k němu komentáře, nebo si ho pouze zobrazit. Při sdílení obsahu z Disku Google platí programové zásady Disku Google.

1. krok: Najděte soubor, který chcete sdílet

Sdílení jednoho souboru

 1. Na počítači otevřete Disk Google, Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace.
 2. Klikněte na soubor, který chcete sdílet.
 3. Klikněte na Sdílet Sdílet.
Sdílení více souborů
 1. Na počítači přejděte na web drive.google.com.
 2. Na klávesnici podržte klávesu Shift a vyberte dva nebo více souborů.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Sdílet Sdílet.

Přečtěte si, jak přidat soubory do složky a sdílet celou složku.

Odesílání a sdílení formulářů Google

2. krok: Určete, s kým chcete soubor sdílet a jak ho příjemci mohou používat

Sdílení s konkrétními lidmi
Důležité: Pokud používáte účet Google v práci nebo ve škole, je možné, že nebudete moct sdílet soubory mimo vaši organizaci.
 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Vyberte soubor, který chcete sdílet a pak Sdílet Přidat schvalovatele .
 3. Zadejte e-mailovou adresu, se kterou chcete sdílet. Pokud používáte pracovní nebo školní účet, sdílení s navrhovanými příjemci bude možné.
  • Tip: Pokud chcete navrhované příjemce vypnout, přejděte do Nastavení Disku Nastavení. Zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit navrhované příjemce v dialogovém okně sdílení“.
 4. Rozhodněte, jak můžou lidé váš soubor používat. Vyberte jednu z možností:
  • Čtenář
  • Komentátor
  • Editor
 5. Pokud používáte pracovní nebo školní účet, který splňuje požadavky, klikněte na Přidat datum konce platnosti a přidejte datum konce platnosti.
 6. Při sdílení souboru dostane každá e‑mailová adresa e-mail:
  • Volitelné: Přidejte do e‑mailu s oznámením zprávu.
  • Pokud uživatelům oznámení poslat nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka.
 7. Klikněte na Odeslat nebo Sdílet.
Sdílení se skupinou konkrétních lidí

Sdílení se skupinou Google

Místo konkrétních lidí můžete sdílet soubory se Skupinami Google. Když:

 • Přidáte člena do skupiny: daný člověk získá oprávnění skupiny pro přístup k souborům a složkám.
 • Odstraníte člena ze skupiny: daný člověk ztratí oprávnění skupiny pro přístup k souborům a složkám ve skupině.

Jak sdílet soubor se Skupinou Google:

 1. Vytvořte skupinu Google.
 2. Přidejte do skupiny členy.
 3. Sdílejte soubor se svou skupinou.

Tip: Než se soubor zobrazí ve složce Sdíleno se mnou, musíte soubor otevřít prostřednictvím pozvánky nebo odkazu.

Sdílení s chatovacím prostorem

Pokud chcete sdílet soubory s chatovacím prostorem, můžete do něj přidat soubor, který chcete sdílet.

Přidání souboru z Disku do chatovacího prostoru:

Možnost 1:

 1. Na počítači přejděte do Google Chatu.
 2. Vyberte chatovací prostor, se kterým chcete soubor sdílet.
 3. Vlevo dole klikněte na nabídku Integrace a pak Disk"".
 4. Vyberte soubor, který chcete s chatovacím prostorem sdílet.
 5. Klikněte na Vložit.

Možnost 2:

 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete sdílet s chatovacím prostorem.
 3. Klikněte na Získat odkaz a pak Kopírovat odkaz a pak Hotovo.
 4. Přejděte do Google Chatu.
 5. Vyberte chatovací prostor, se kterým chcete soubor sdílet.
 6. Do pole pro zprávu vložte zkopírovaný odkaz.

Tipy:

 • Když do chatovacího prostoru soubor odešlete, zobrazí se výzva k udělení přístupu.
  • Když chatovacímu prostoru udělíte přístup, získají ho i lidé, kteří se k chatovacímu prostoru připojí později.
 • Když lidé chatovací prostor opustí, přístup k souborům v něm ztratí, pokud nemají přístup ke sdílení:
  • Jako fyzická osoba
  • Jako člen jiné skupiny
 • Pokud chcete udělit přístup k souboru, musíte mít k souboru, který chcete sdílet, přístup s oprávněním k úpravám.

Přečtěte si další informace o tom, jak můžou ostatní uživatelé zobrazit, komentovat nebo upravovat soubory.

Přidání data konce platnosti

Funkce data konce platnosti je dostupná pouze pro pracovní nebo školní účty splňující požadavky.

Momentálně nejste přihlášeni.

Přihlásit se ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu

Povolení běžného přístupu k souboru

Můžete zvolit, zda bude soubor dostupný komukoli, nebo omezený pouze pro uživatele s přístupem. Když povolíte přístup všem, kdo mají odkaz, vaše složka nebude omezovat, kdo k ní má přístup.

 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet.
 2. Klikněte na Sdílet nebo na ikonu pro sdílení Sdílet.
 3. Pod možností „Běžný přístup“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 4. Vyberte, kdo bude mít k souboru přístup.

 1. Pokud chcete určit, jakou roli budou uživatelé souboru mít, vyberte možnost Čtenář, Komentátor nebo Editor.
 2. Klikněte na Hotovo.
Veřejné sdílení souboru
 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet.
 2. Klikněte na Sdílet nebo na ikonu pro sdílení Sdílet.
 3. Pod možností „Běžný přístup“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 4. Vyberte možnost Všichni, kdo mají odkaz.
 5. Pokud chcete určit, jakou roli budou uživatelé mít, vyberte Čtenář, Komentátor nebo Editor.
 6. Klikněte na Kopírovat odkaz.
 7. Klikněte na Hotovo.
 8. Vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.

Lidé, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google, se v souboru zobrazí jako ikonky anonymních zvířátekDalší informace o anonymních zvířátkách.

Sdílení souboru a spolupráce na něm s mnoha lidmi

Soubor Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google lze v jeden okamžik upravovat na maximálně 100 otevřených kartách nebo zařízeních. Pokud je otevřeno víc než 100 instancí souboru, může soubor upravovat jen jeho vlastník a někteří uživatelé s oprávněním k úpravám.

Pokud chcete soubor sdílet a spolupracovat na něm s velmi širokým publikem, máte tyto možnosti:

Publikování souboru

Vytvoření Webu Google 

Získávání zpětné vazby pomocí Formulářů Google

 • Pokud potřebujete získat mnoho informací, vytvořte Formulář Google. Odpovědi se zaznamenají do tabulky Google. Přístup s oprávněním upravovat poskytněte pouze těm, kteří potřebují pracovat s odpověďmi. Pokud chcete zobrazení odpovědí umožnit více než 100 lidí, publikujte tabulku na internetu a vytvořte odkaz ke sdílení se čtenáři. Přečtěte si, jak soubor publikovat

Řešení problémů s dokumenty sdílenými s mnoha lidmi

Pokud je dokument sdílen s mnoha lidmi a dochází k jeho selhání nebo se dostatečně rychle neaktualizuje, vyzkoušejte tyto tipy pro řešení problémů: 

 • Místo toho, abyste lidem umožnili komentovat v dokumentu nebo tabulce, vytvořte formulář Google k získávání zpětné vazby. Přečtěte si, jak vytvořit Formulář Google.
 • Pokud vytvoříte kopii dokumentu, nezahrnujte do ní vyřešené komentáře a návrhy. Přečtěte si, jak vytvořit kopii
 • Smažte starší informace nebo přesuňte data do nového dokumentu. 
 • Požádejte čtenáře, aby dokument zavřeli, když ho zrovna nepoužívají. 
 • V publikovaném dokumentu uveďte pouze nejdůležitější informace. Kratší dokumenty se načítají rychleji.
 • Snižte počet uživatelů s oprávněním upravovat dokument. 
 • Pokud získáváte informace z více dokumentů, vytvořte nový dokument pouze pro zobrazení, který budete sdílet s velkým počtem lidí. 

Omezení sdílení souboru

Nastavení, zda uživatelé mohou zobrazovat, komentovat nebo upravovat

Když s někým sdílíte soubor, můžete zvolit jeho úroveň přístupu:

 • Čtenář: Uživatelé si mohou soubor zobrazit, ale nemohou ho změnit ani sdílet s ostatními.
 • Komentátor: Uživatelé mohou k souboru přidávat komentáře a návrhy, ale nemohou ho změnit ani sdílet s ostatními.
 • Editor: Uživatelé mohou v souboru provádět změny, přijímat a odmítat návrhy a sdílet ho s ostatními.
Změna běžného přístupu k souboru

Můžete povolit široký přístup k souboru. To, jaké máte možnosti, závisí na vašem účtu Google – zda je pracovní, školní, nebo používáte Gmail.

 • Veřejné: Soubor může v Googlu kdokoli vyhledat a otevřít si ho i bez přihlášení ke svému účtu Google.
 • Všichni, kdo mají odkaz: Soubor může používat kdokoli, kdo má odkaz, i bez přihlášení ke svému účtu Google. 
 • Omezeno: Soubor mohou otevřít pouze lidé s přístupem.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
35
false