ดูและใช้เนื้อหาที่แนะนำในเอกสาร

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ค้นหาและเพิ่มเนื้อหาที่แนะนำลงในเอกสารใน Google เอกสาร เนื้อหาที่แนะนำจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเอกสารของคุณ นอกจากนี้คุณยังค้นหาข้อมูลใน Google เอกสารและบนเว็บจากภายในเอกสารได้อีกด้วย

ดูเนื้อหาที่แนะนำ

 1. เปิดเอกสารในแอป Google เอกสาร
 2. แตะแก้ไข แก้ไข
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะสำรวจ
 5. คุณอาจเห็นข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วยในการทำงานและเห็นรูปภาพที่ใส่ในงานได้
 6. หัวข้อ: แตะชื่อเพื่อดูผลการค้นหาสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
 7. รูปภาพ: แตะภาพเพื่อดูตัวอย่าง หากต้องการใช้งาน ให้แตะแทรก การดำเนินการนี้จะเพิ่มเชิงอรรถที่ท้ายเอกสารด้วย
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: คุณจะเห็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเอกสาร
 9. หากต้องการปิด ให้แตะปิด ปิด

หากไม่เห็นคำแนะนำ ให้เพิ่มเนื้อหาในเอกสารมากขึ้น

ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากภายในเอกสาร

 1. เปิดเอกสารในแอป Google เอกสาร
 2. แตะแก้ไข แก้ไข
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะสำรวจ
 5. พิมพ์คำค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหาในอินเทอร์เน็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
35
false
false