Xóa và khôi phục các tệp trong Google Drive

Để xóa tệp trên Google Drive, hãy di chuyển những tệp đó vào thùng rác. Các tệp trong thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày. Bạn có thể khôi phục tệp trong thùng rác trước thời hạn 30 ngày. Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn những tệp đó để dọn sạch thùng rác. Nếu bạn xóa, khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn nhiều tệp hoặc thư mục cùng một lúc, thì có thể mất một chút thời gian để bạn nhận thấy các thay đổi. 

Chuyển một tệp vào thùng rác

Để xóa một tệp khỏi Drive của bạn, hãy chuyển tệp đó vào thùng rác. Tệp này sẽ ở trong thùng rác của bạn trong 30 ngày trước khi bị xóa tự động. Khi bạn chuyển một tệp vào thùng rác:

 • Nếu bạn sở hữu tệp, những người được bạn chia sẻ tệp có thể tạo một bản sao. Hãy tìm hiểu cách xóa vĩnh viễn một tệp.
 • Nếu bạn không sở hữu tệp, việc xóa tệp khỏi Drive của bạn chỉ xóa tệp đó đối với bạn.
Trên web
 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Nhấp vào tệp.
 3. Nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Sao lưu và đồng bộ hóa cho máy Mac và máy chạy Windows

Khi bạn đồng bộ hóa tệp:

 • Giữa Google Drive và máy tính của bạn, mọi tệp bạn xóa ở một nơi sẽ bị xóa ở mọi nơi.
 • Trong các thư mục trên máy tính, bạn có thể chọn cách xóa các tệp.

Để thay đổi cách xóa các tệp bằng ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, hãy tìm hiểu cách thay đổi các chế độ cài đặt của bạn.

Chuyển tệp vào thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy tìm tệp bạn muốn xóa.
 2. Kéo tệp đó vào thùng rác trên máy tính.
 3. Tệp sẽ bị xóa ở mọi nơi. Có thể mất một chút thời gian để xóa tệp ở mọi nơi.

Tệp Drive trực tuyến

Để sử dụng Tệp Drive trực tuyến, bạn cần đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học và bạn chưa đăng nhập vào một Tài khoản Google. Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Dọn sạch thùng rác

Bạn có thể xóa vĩnh viễn một tệp riêng lẻ hoặc dọn sạch toàn bộ thùng rác của mình.

 • Sau khi bạn xóa tệp vĩnh viễn, bất kỳ ai được bạn chia sẻ tệp sẽ mất quyền truy cập vào tệp đó.
 • Nếu muốn người khác có quyền xem tệp, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Trên web

Dọn sạch toàn bộ thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Thùng rác.
 3. Hãy chắc chắn rằng không có tệp bạn muốn giữ.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào mục Dọn sạch thùng rác

Mẹo:Nếu bạn không thấy mục "Dọn sạch thùng rác" ở trên cùng bên cạnh Thùng rác, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Dọn sạch thùng rác

Xóa vĩnh viễn một tệp riêng lẻ

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Thùng rác.
 3. Nhấp vào tệp.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa vĩnh viễn Xóa.
Sao lưu và đồng bộ hóa cho máy Mac và máy chạy Windows

Khi dùng ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa để đồng bộ hóa tệp giữa Google Drive và máy tính, bạn có thể chọn xem những tệp bạn xóa ở một nơi có bị xóa ở mọi nơi hay không.

Dọn sạch thùng rác

Để xóa vĩnh viễn các tệp, hãy dọn sạch thùng rác trên máy tính.

Tệp Drive trực tuyến

Để sử dụng Tệp Drive trực tuyến, bạn cần đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học và bạn chưa đăng nhập vào một Tài khoản Google. Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Khôi phục tệp từ thùng rác

Nếu có một tệp trong thùng rác của bạn mà bạn muốn giữ, hãy khôi phục tệp đó vào "Drive của tôi". Nếu bạn không phải là chủ sở hữu của tệp và muốn sử dụng tệp đó, hãy:

 • Tạo một bản sao của tệp đó.
 • Liên hệ với chủ sở hữu để yêu cầu họ khôi phục tệp đó.
Trên web
 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Thùng rác.
 3. Nhấp vào tệp bạn muốn khôi phục.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Khôi phục Restore from trash.
  • Mẹo: Bạn có thể sắp xếp các tệp đã chuyển vào thùng rác theo ngày chuyển để tìm các tệp cũ nhất hoặc mới nhất đã chuyển vào thùng rác. 
Sao lưu và đồng bộ hóa cho máy Mac và máy chạy Windows
 1. Trên máy tính, hãy mở thùng rác của bạn.
 2. Kéo một tệp từ thùng rác vào máy tính hoặc thư mục khác.

Để đồng bộ hóa tệp với Drive, hãy đặt tệp đó vào thư mục mà bạn đã chọn để đồng bộ hóa với Drive. Hãy tìm hiểu thêm về thư mục nào trên máy tính đồng bộ hóa với Google Drive.

Tệp Drive trực tuyến

Để sử dụng Tệp Drive trực tuyến, bạn cần đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học và bạn chưa đăng nhập vào một Tài khoản Google. Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn không phải là chủ sở hữu của tệp, hãy liên hệ với chủ sở hữu để yêu cầu họ khôi phục tệp đó.

Mẹo: Nếu có thông tin quan trọng trong tệp, bạn có thể sao chép tệp đó. Mở tệp và nhấp vào phần Tệp sau đó Tạo bản sao.

Trường hợp bạn không thể khôi phục tệp đã xóa

Nếu bạn xóa tệp và cần khôi phục tệp đó, hãy liên hệ với chuyên gia Drive. Để tìm tệp của bạn, hãy gọi hoặc trò chuyện với chúng tôi.

Khôi phục những tệp bạn đã xóa

Nếu gần đây bạn đã xóa một tệp bằng Google Drive hoặc ứng dụng Google Drive dành cho máy tính, thì bạn có thể tự khôi phục tệp đó.

Khôi phục từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com/drive/trash.
  • Mẹo: Bạn có thể sắp xếp các tệp đã chuyển vào thùng rác theo ngày chuyển để tìm các tệp cũ nhất hoặc mới nhất đã chuyển vào thùng rác.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Khôi phục.
Tìm một tệp mà bạn cho rằng mình chưa xóa

Hãy thử các bước sau

Kiểm tra bảng điều khiển hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Drive của tôi.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 4. Di chuyển xuống và tìm tệp của bạn.

Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở trên cùng, trong thanh tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm nâng cao để tìm tệp của bạn. Ví dụ: để xem các bảng tính, bên cạnh "Loại", hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống, sau đó nhấp vào "Bảng tính".

Tìm hiểu lý do tệp bị mất

Nếu bạn đã tạo tệp đó

Nếu không thể tìm thấy tệp bạn đã tạo trong Drive, thì tệp đó có thể đã bị mất thư mục chứa tệp. Tệp đó vẫn tồn tại nhưng khó tìm thấy hơn.

Tệp bị mất thư mục chứa tệp như thế nào

 • Bạn tạo một tệp trong thư mục của người khác và họ xóa thư mục đó. Tệp không bị xóa. Tệp được tự động chuyển vào Drive của tôi.
  Quan trọng: Chỉ bạn mới có thể xóa những tệp mà bạn sở hữu.
 • Bạn dùng chung một thư mục với người khác và họ xóa tệp của bạn khỏi thư mục đó. Tệp đó không bị xóa mà sẽ tự động được chuyển vào mục Drive của tôi của bạn.

Tìm tệp không được sắp xếp

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập: is:unorganized owner:me
 3. Khi bạn tìm thấy tệp, hãy di chuyển tệp đó vào một thư mục trong Drive của tôi để dễ tìm thấy sau này.

Tìm kiếm ngay bây giờ

Nếu người khác tạo tệp

Khi ai đó tạo một tệp, họ có thể xóa, đổi tên và khôi phục tệp đó. Liên hệ với người đã tạo tệp và yêu cầu họ khôi phục tệp hoặc chia sẻ lại tệp với bạn.

Nếu tệp nằm trong thư mục mà người khác đã tạo

Nếu thư mục đó đã bị xóa thì bạn sẽ không thấy thư mục đó trên Drive của mình nữa.

Tìm tệp bạn đã tạo trong các thư mục bị xóa

Tìm tất cả tệp trong các thư mục bị xóa

Để giúp bạn tìm tệp đó dễ dàng hơn trong tương lai, hãy chuyển tệp đó vào một thư mục trong "Drive của tôi".

Thông tin thêm về cách tìm tệp

Dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao

Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn trên Drive, hãy sử dụng một cụm từ tìm kiếm trên máy tính theo một trong các lựa chọn sau:

Tìm kiếm Ví dụ
Cụm từ chính xác

"Đặt cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép"

Loại trừ một từ

Nước nhưng không phải hồ:

nước hồ

Chủ sở hữu tệp

Những tệp bố sở hữu:

owner:dad@gmail.com

Tệp mà người khác chia sẻ

Những tệp mà Mẹ đã chia sẻ với bạn:

from:mom@gmail.com

Bạn đã chia sẻ tệp

Những tệp mà bạn đã chia sẻ với mẹ:

to:mom@gmail.com

Mục được gắn dấu sao

is:starred

Mục đã bị xóa

is:trashed

Loại tệp

Loại tệp là bảng tính:

type:spreadsheet

Khung thời gian

Trước hoặc sau ngày 18 tháng 1 năm 2015.

before:2015-01-18

after:2015-01-18

Tiêu đề

title:"The title goes here"

Ứng dụng

Tệp được mở trên Google Drive:

app:"Drive"

Loại tệp được khôi phục

Đối với tài khoản cá nhân: Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục những tệp đã xóa gần đây trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi những tệp đó bị xóa nếu bạn sử dụng Google Drive thông qua một tài khoản người dùng cá nhân (chứ không phải tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác) và đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bạn đã tạo tệp.
 • Bạn đã tải tệp lên Google Drive.
 • Bạn chấp nhận quyền sở hữu tệp từ ai đó.

Nếu Tài khoản Google của bạn đã bị xóa, thì bạn sẽ không thể khôi phục tệp của mình.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Tìm hiểu những việc bạn cần làm để khôi phục tệp.

Trường hợp bạn cần khôi phục email trong Gmail

Tìm hiểu cách khôi phục email trong Gmail.

Liên hệ với chúng tôi

 1. Trong trình duyệt, chẳng hạn như Chrome, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Drive.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó .
 3. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Dịch vụ hỗ trợ dành cho Drive hiện chưa có một số ngôn ngữ. Nếu nói tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của mình và liên hệ với một chuyên gia của Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Drive.
 2. Ở cuối trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ của bạn.
 3. Chọn tiếng Anh.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó Liên hệ với chúng tôi.
 5. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển lại ngôn ngữ về ngôn ngữ yêu thích của mình.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?