ลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์

หากต้องการลบไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ให้ย้ายไฟล์เหล่านั้นไปที่ถังขยะ ระบบจะลบไฟล์ในถังขยะโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน คุณสามารถกู้คืนไฟล์จากถังขยะได้ก่อนที่กรอบเวลา 30 วันจะสิ้นสุด และยังลบไฟล์ออกถาวรเพื่อล้างข้อมูลในถังขยะได้อีกด้วย หากคุณลบ กู้คืน หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการแบบถาวรในคราวเดียว อาจใช้เวลาสักระยะจึงจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ 

ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

หากต้องการนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ ให้ย้ายไฟล์ไปไว้ในถังขยะ ไฟล์จะอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วันก่อนที่ระบบจะลบออกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์ บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยจะทำสำเนาได้ ดูวิธีการลบไฟล์อย่างถาวร
 • ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ การนำไฟล์ออกจากไดรฟ์จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น
บนเว็บ
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์
 3. คลิกนำออก นำออก
ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
เมื่อคุณซิงค์ไฟล์ระหว่าง Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ ไฟล์ที่คุณใส่ไว้ในถังขยะในตำแหน่งหนึ่งจะถูกนำไปไว้ในถังขยะของตำแหน่งอื่นด้วย
 

ล้างข้อมูลในถังขยะ

คุณลบไฟล์อย่างถาวรทีละไฟล์หรือล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะได้

ล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะของคุณ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. ตรวจสอบว่าไม่มีไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้อยู่ในถังขยะ
 4. คลิกล้างข้อมูลในถังขยะที่ด้านบนขวา 

เคล็ดลับ: หากไม่เห็น "ล้างข้อมูลในถังขยะ" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ล้างข้อมูลในถังขยะข้างถังขยะที่ด้านบน 

ลบไฟล์อย่างถาวรทีละไฟล์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. คลิกไฟล์
 4. คลิกลบทิ้งถาวรที่ด้านบน นำออก
 

กู้คืนไฟล์จากถังขยะ

หากมีไฟล์ในถังขยะที่ต้องการเก็บไว้ ให้นำกลับไปที่ "ไดรฟ์ของฉัน" หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์และต้องการใช้ไฟล์ดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 • ทำสำเนาของไฟล์
 • ติดต่อเจ้าของไฟล์เพื่อขอให้กู้คืน
บนเว็บ
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. คลิกไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
 4. คลิกกู้คืน Restore from trash ที่ด้านบน
  • เคล็ดลับ:  คุณอาจจัดเรียงไฟล์ในถังขยะตามวันที่ย้ายมายังถังขยะ เพื่อหาไฟล์เก่าหรือไฟล์ล่าสุดที่อยู่ในถังขยะ 
 5. คุณจะค้นหาไฟล์ที่กู้คืนแล้วได้ในตำแหน่งต้นทาง แต่หากไม่อยู่ในนั้น ให้มองหาใน "ไดรฟ์ของฉัน"

ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป

หากคุณยังคงพบไฟล์ในถังขยะของไดรฟ์ ให้ลองกู้คืนไฟล์จากไดรฟ์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเมตาทั้งหมด เช่น การแก้ไขก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ หากไฟล์ไม่อยู่ในถังขยะของไดรฟ์แล้ว แต่อยู่ใน Recycle Bin (Windows) หรือ Trash (MacOS) ของคอมพิวเตอร์ คุณจะกู้คืนได้โดยทําตามวิธีการต่อไปนี้  

หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์ โปรดติดต่อเจ้าของเพื่อให้กู้คืนไฟล์

เคล็ดลับ: หากมีข้อมูลสำคัญในไฟล์ คุณจะทำสำเนาไว้ได้ เปิดไฟล์และคลิกไฟล์ จากนั้น ทำสำเนา

หากคุณกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไม่ได้

หากลบไฟล์ไปแล้วและต้องการกู้คืน โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของไดรฟ์ หากต้องการค้นหาไฟล์ โปรดโทรหรือแชทกับเรา

กู้คืนไฟล์ที่คุณลบ

หากเพิ่งลบข้อมูลไปโดยใช้ Google ไดรฟ์หรือแอป Google ไดรฟ์บนเดสก์ท็อป คุณอาจกู้คืนไฟล์ได้ด้วยตนเอง

กู้คืนจากถังขยะ

 1. ไปที่ drive.google.com/drive/trash ในคอมพิวเตอร์
  • เคล็ดลับ: คุณอาจจัดเรียงไฟล์ในถังขยะตามวันที่ย้ายมายังถังขยะ เพื่อหาไฟล์เก่าหรือไฟล์ล่าสุดที่อยู่ในถังขยะ
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
 3. คลิกกู้คืน
 4. คุณจะค้นหาไฟล์ที่กู้คืนแล้วได้ในตำแหน่งต้นทาง แต่หากไม่อยู่ในนั้น ให้มองหาใน "ไดรฟ์ของฉัน"
ค้นหาไฟล์ที่คิดว่าไม่ได้ลบไปก่อนหน้านี้

โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบแผงกิจกรรม

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกข้อมูล ข้อมูล ที่ด้านขวาบน
 3. คลิก "กิจกรรม" เพื่อตรวจสอบแผงกิจกรรม
 4. เลื่อนลงและค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

ใช้การค้นหาขั้นสูง

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. ในแถบค้นหา ให้คลิกไอคอนขวาสุด
 3. ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อหาไฟล์ของคุณ เช่น หากต้องการดูสเปรดชีต ให้คลิกลูกศรลงแล้วคลิก "สเปรดชีต" ถัดจาก "ประเภท"

ดูเหตุผลที่ไฟล์หายไป

หากคุณเป็นผู้สร้างไฟล์นั้น

หากไม่พบไฟล์ที่สร้างไว้ในไดรฟ์ อาจเป็นเพราะโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์นั้นไว้หายไป ไฟล์ยังคงอยู่แต่อาจหายากขึ้น

สาเหตุที่โฟลเดอร์ของไฟล์หายไป

 • คุณสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ของผู้อื่น และบุคคลนั้นลบโฟลเดอร์ดังกล่าว ไฟล์ยังคงอยู่ แต่ระบบจะย้ายไปที่ "ไดรฟ์ของฉัน" โดยอัตโนมัติ
  สําคัญ: มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะลบไฟล์ของคุณเองได้
 • คุณแชร์โฟลเดอร์กับผู้อื่นและบุคคลนั้นนําไฟล์ของคุณออกจากโฟลเดอร์ ไฟล์ยังคงอยู่ แต่ระบบจะย้ายไฟล์ไปยัง "ไดรฟ์ของฉัน" โดยอัตโนมัติ

ค้นหาไฟล์ที่ไม่ได้จัดระเบียบ

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. ในแถบค้นหา ให้ป้อน is:unorganized owner:me
 3. เมื่อพบไฟล์ ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ค้นหาเลย

หากเป็นไฟล์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้น

เมื่อคนอื่นสร้างไฟล์ คนนั้นก็จะลบ เปลี่ยนชื่อ และกู้คืนไฟล์นั้นได้ โปรดติดต่อคนที่สร้างไฟล์นั้นเพื่อขอให้กู้คืนหรือแชร์ไฟล์นั้นกับคุณอีกครั้ง

ถ้าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่คนอื่นสร้างขึ้น

หากมีคนลบโฟลเดอร์ คุณจะไม่เห็นโฟลเดอร์นั้นในไดรฟ์อีก

ค้นหาไฟล์ที่คุณสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" เพื่อให้ค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์

ลองใช้การค้นหาขั้นสูง

หากต้องการปรับแต่งการค้นหาในไดรฟ์ ให้ใช้วลีค้นหากับตัวเลือกต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์

ค้นหา ตัวอย่าง
วลีที่ตรงทั้งหมด

"ป้อนวลีที่ต้องการค้นหาแบบตรงทั้งหมดไว้ในเครื่องหมายคำพูด"

ยกเว้นคำ

แหล่งน้ำแต่ไม่รวมทะเล:

แหล่งน้ำ -ทะเล

เจ้าของไฟล์

ไฟล์ที่พ่อเป็นเจ้าของ:

owner:dad@gmail.com

ไฟล์ที่ผู้อื่นแชร์

ไฟล์ที่แม่แชร์กับคุณ:

from:mom@gmail.com

ไฟล์ที่คุณแชร์ให้

ไฟล์ที่คุณแชร์กับแม่:

to:mom@gmail.com

รายการที่ติดดาว

is:starred

รายการที่ถูกลบ

is:trashed

ประเภทไฟล์

ไฟล์ประเภทสเปรดชีต:

type:spreadsheet

ช่วงเวลา

ก่อนหรือหลังวันที่ 18 มกราคม 2015

before:2015-01-18

after:2015-01-18

ชื่อ

title:"ป้อนชื่อที่นี่"

แอป

ไฟล์ที่เปิดใน Google ไดรฟ์:

app:"ไดรฟ์"

ประเภทไฟล์ที่กู้คืน

สำหรับบัญชีส่วนบุคคล: เราช่วยกู้คืนไฟล์ที่เพิ่งลบไปภายในเวลาจำกัดได้หลังจากลบไปแล้ว หากคุณใช้ Google ไดรฟ์กับบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่บัญชีในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือกลุ่มอื่น) และเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้สร้างไฟล์
 • คุณเป็นผู้อัปโหลดไฟล์ไปที่ Google ไดรฟ์
 • คุณยอมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์จากคนอื่น

หากบัญชี Google ของคุณถูกลบ คุณอาจกู้คืนไฟล์ไม่ได้

หากต้องการกู้คืนอีเมลจาก Gmail

ดูวิธีกู้คืนอีเมลจาก Gmail

หากต้องการขอกู้คืนไฟล์ ให้คลิกปุ่มด้านล่าง 

หากต้องการติดต่อเรา โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

การสนับสนุนของไดรฟ์ยังไม่พร้อมใช้งานในทุกภาษา หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้ ก็เปลี่ยนภาษาแล้วติดต่อผู้เชี่ยวชาญของไดรฟ์เลย

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกภาษา
 3. เลือก "English"
 4. ที่ด้านบนซ้าย ให้คลิกเมนู จากนั้น ติดต่อเรา
 5. เลือกปัญหาของคุณและวิธีที่ต้องการติดต่อเรา

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คุณเปลี่ยนกลับเป็นภาษาที่ต้องการได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูวิธีลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์ 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
35
false
false