ลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์

หมายเหตุ: หากคุณลบ กู้คืน หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการแบบถาวรในคราวเดียว อาจใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ

ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

หากต้องการนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ ให้ย้ายไฟล์ไปไว้ในถังขยะ ไฟล์จะอยู่ในนั้นจนกว่าคุณจะล้างข้อมูลในถังขยะ เมื่อคุณย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์ บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยจะทำสำเนาได้ ดูวิธีการลบไฟล์อย่างถาวร
 • ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ การนำไฟล์ออกจากไดรฟ์จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น
บนเว็บ
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์
 3. คลิกนำออก นำออก
การสำรองและซิงค์ข้อมูลสำหรับ Mac และ Windows

เมื่อคุณซิงค์ไฟล์ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 • ระหว่าง Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ หากคุณลบไฟล์จากที่หนึ่ง ไฟล์ในทุกๆ ที่ก็จะถูกลบออกไปด้วย
 • คุณเลือกวิธีการลบไฟล์จากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ได้

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการลบไฟล์ด้วยการสำรองและซิงค์ข้อมูล โปรดดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

 1. ค้นหาไฟล์ที่ต้องการลบในคอมพิวเตอร์
 2. ลากไฟล์ไปที่ถังขยะในคอมพิวเตอร์
 3. ไฟล์ในทุกๆ ที่จะถูกลบ การลบไฟล์จากทุกที่อาจใช้เวลาสักครู่

Drive File Stream

หากต้องการใช้ Drive File Stream คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษาซึ่งคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้ คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ล้างข้อมูลในถังขยะ

คุณลบไฟล์อย่างถาวรทีละไฟล์หรือล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะได้

บนเว็บ

ล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. ตรวจสอบว่าไม่มีไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้
 4. คลิกล้างข้อมูลในถังขยะที่ด้านบนขวา 

ลบไฟล์อย่างถาวรทีละไฟล์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. คลิกไฟล์
 4. คลิกลบทิ้งถาวร นำออก ที่ด้านบน
การสำรองข้และซิงค์อมูลสำหรับ Mac และ Windows

เมื่อคุณใช้การสำรองและซิงค์ข้อมูลเพื่อซิงค์ไฟล์ระหว่าง Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ คุณเลือกได้ว่าไฟล์ที่ลบในที่หนึ่งจะถูกลบออกจากทุกที่หรือไม่

ล้างข้อมูลในถังขยะ

หากต้องการลบไฟล์อย่างถาวร ให้ล้างข้อมูลในถังขยะในคอมพิวเตอร์

Drive File Stream

หากต้องการใช้ Drive File Stream คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษาซึ่งคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้ คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

กู้คืนไฟล์จากถังขยะ

หากมีไฟล์ในถังขยะที่ต้องการเก็บไว้ ให้นำกลับไปที่ "ไดรฟ์ของฉัน" หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์และต้องการใช้ไฟล์ดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 • ทำสำเนาของไฟล์
 • ติดต่อเจ้าของไฟล์เพื่อขอให้กู้คืน
บนเว็บ
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกถังขยะที่ด้านซ้าย
 3. คลิกไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
 4. คลิกกู้คืน คืนค่า ที่ด้านบน
การสำรองและซิงค์ข้อมูลสำหรับ Mac และ Windows
 1. เปิดถังขยะในคอมพิวเตอร์
 2. ลากไฟล์จากถังขยะไปที่เดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์อื่น

หากต้องการซิงค์ไฟล์กับไดรฟ์ ให้วางไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกเพื่อซิงค์กับไดรฟ์ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ซิงค์กับ Google ไดรฟ์

Drive File Stream

หากต้องการใช้ Drive File Stream คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษาซึ่งคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้ คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์ โปรดติดต่อเจ้าของเพื่อให้กู้คืนไฟล์

เคล็ดลับ: หากมีข้อมูลสำคัญในไฟล์ คุณจะทำสำเนาไว้ได้ โดยเปิดไฟล์นั้นและคลิกไฟล์ จากนั้น ทำสำเนา

หากคุณกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไม่ได้

หากลบไฟล์ไปแล้วและต้องการกู้คืน โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของไดรฟ์ หากต้องการค้นหาไฟล์ โปรดโทรหรือแชทกับเรา

ติดต่อเรา

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์จากเบราว์เซอร์ เช่น Chrome
 2. คลิกเมนู จากนั้น ติดต่อเรา ที่ด้านซ้ายบน
 3. เลือกปัญหาของคุณและวิธีที่ต้องการติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

การสนับสนุนของไดรฟ์ยังไม่พร้อมให้บริการในบางภาษา หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้ คุณอาจเปลี่ยนภาษาแล้วติดต่อผู้เชี่ยวชาญของไดรฟ์ได้

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกภาษาที่ต้องการ
 3. เลือกภาษาอังกฤษ
 4. คลิกเมนู จากนั้น ติดต่อเรา ที่ด้านซ้ายบน
 5. เลือกปัญหาของคุณและวิธีที่ต้องการติดต่อเรา

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คุณเปลี่ยนกลับเป็นภาษาที่ต้องการได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูวิธีลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร