Usuwanie plików na Dysku Google

Ważne: jeśli usuniesz wiele plików lub folderów naraz (w tym trwale), zmiany mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie.

Aby usunąć pliki z Dysku Google, przenieś je do kosza. Pliki umieszczone w koszu są trwale usuwane po 30 dniach.

Aby trwale usunąć pliki, kliknij Opróżnij kosz.

Co się stanie, gdy usuniesz plik

Jak odzyskać usunięty plik

Przenoszenie pliku do kosza

Aby usunąć plik z Dysku, przenieś go do kosza. Plik pozostaje w koszu przez 30 dni, a następnie jest trwale usuwany. Umieszczanie pliku w koszu:

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i:
  • Jeśli jesteś właścicielem pliku, kliknij Przenieś do kosza Usuń.
  • Jeśli właścicielem pliku jest inna osoba, kliknij Usuń Usuń.

Skutki umieszczenia pliku w koszu:

 • Jeśli jesteś właścicielem pliku, inne osoby mogą nadal uzyskiwać do niego dostęp, dopóki nie zostanie on trwale usunięty.
 • Jeśli nie jesteś właścicielem pliku, inne osoby będą mogły nadal uzyskiwać do niego dostęp, nawet jeśli opróżnisz kosz.

Trwałe usuwanie plików

Ważne: jeśli jesteś właścicielem pliku, po jego trwałym usunięciu każda osoba, której został on udostępniony, utraci do niego dostęp.

Trwałe usuwanie wszystkich plików z kosza

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Kosz.
 3. Sprawdź, czy w koszu nie ma plików, które chcesz zachować.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Opróżnij kosz.

Trwałe usuwanie pojedynczego pliku:

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Kosz.
 3. Wybierz plik.
 4. U góry kliknij Usuń na zawsze Usuń.

Wskazówka: jeśli chcesz, aby inne osoby miały dostęp do pliku, możesz przenieść jego własność na inną osobę. Przenoszenie własności swojego pliku na innego użytkownika

Usuwanie plików z Dysku na komputer

Jeśli powielasz lub przesyłasz strumieniowo pliki między Dyskiem Google a swoim komputerem, wszystkie pliki umieszczone przez Ciebie w koszu znajdą się w koszach w obu tych miejscach.

Ważne: jeśli utworzysz kopię zapasową w Zdjęciach Google, przesyłane będą tylko zdjęcia i filmy. Zmiany (w tym usuwanie obrazów) nie będą synchronizowane między komputerem a Zdjęciami Google.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne