ทำให้ Google เอกสาร ชีต สไลด์ และฟอร์มเป็นสาธารณะ

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอได้ ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว หลังจากเผยแพร่ไฟล์แล้ว คุณจะส่ง URL ใหม่ให้กับผู้อื่นหรือฝังไว้ในเว็บไซต์ได้

สําคัญ: การเผยแพร่ไฟล์จะทําให้ทุกคนบนเว็บ ทุกคนในองค์กร หรือกลุ่มคนในองค์กรเห็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบัญชี ดังนั้นโปรดระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน 

เผยแพร่ไฟล์

สำคัญ: 

 • เมื่อคุณเผยแพร่แผนภูมิไปยังเว็บ ผู้อื่นจะเห็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิดังกล่าว โปรดระมัดระวังเมื่อทำการเผยแพร่แผนภูมิที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 • เมื่อคุณแก้ไขเอกสารต้นฉบับ ระบบจะอัปเดตเอกสารเวอร์ชันที่เผยแพร่ด้วย การอัปเดตอัตโนมัติอาจใช้เวลา 2-3 นาที
 • หากต้องการนำไฟล์ออกจากอินเทอร์เน็ต คุณต้องหยุดเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว ดูวิธีหยุดการเผยแพร่ไฟล์
 • หากต้องการหยุดแชร์ไฟล์กับผู้ทำงานร่วมกัน ให้ดูวิธีเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น แชร์จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. เลือกตัวเลือกการเผยแพร่
  • สเปรดชีต: เผยแพร่ทั้งสเปรดชีตหรือเฉพาะบางแผ่นงาน นอกจากนี้คุณยังเลือกรูปแบบการเผยแพร่ได้อีกด้วย
  • งานนำเสนอ: เลือกว่าจะเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าเร็วเพียงใด
 4. คลิกเผยแพร่
 5. คัดลอก URL และส่งถึงคนที่คุณต้องการให้ดูไฟล์ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ

เผยแพร่ไฟล์จากไดรฟ์ที่แชร์

สําคัญ: หากคุณใช้บัญชีผ่านที่ทํางานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดความสามารถในการเผยแพร่ไฟล์ ดังนั้นหากเผยแพร่ไฟล์ไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไดรฟ์ที่แชร์ทางด้านซ้าย จากนั้น แล้วดับเบิลคลิกไดรฟ์ที่แชร์ 1 รายการ
 3. ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ที่ด้านบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้นการตั้งค่าไดรฟ์ที่แชร์
 4. คลิกแก้ไขถัดจาก "การแชร์กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก"
 5. คลิก "บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์นี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์นี้ได้"
 6. คลิกใช้
 7. ทําตามขั้นตอนเพื่อเผยแพร่ไฟล์
ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสารหรือชีตซึ่งคุณเผยแพร่ไปยังเว็บแล้ว
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น แชร์จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. คลิกเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่า
 4. ยกเลิกการเลือกช่องถัดจาก "เผยแพร่ซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง"
  • หากต้องการเปิดใช้การเผยแพร่อัตโนมัติอีกครั้ง ให้เลือกช่องดังกล่าว

เคล็ดลับ: คุณจะปิดการอัปเดตอัตโนมัติใน Google สไลด์ไม่ได้

หยุดการเผยแพร่ไฟล์
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น  แชร์จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. คลิกเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่า
 4. คลิกหยุดการเผยแพร่
ไฟล์ที่เผยแพร่มีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณแชร์

หากคุณส่ง URL ของไฟล์ที่เผยแพร่แล้วให้ผู้อื่น บุคคลนั้นจะเห็นไฟล์ในเวอร์ชันที่แก้ไขไม่ได้ซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชันของคุณ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นจะเห็น

 • เอกสาร: เวอร์ชันที่ไม่มีแถบเครื่องมือ
 • สเปรดชีต: เวอร์ชันที่ไม่มีแถบเครื่องมือ ผู้คนที่มีสิทธิ์ "ดู" จะเห็นแผนภูมิ การจัดรูปแบบเซลล์ และค่าของเซลล์ แต่จะดูหรือแก้ไขสูตรไม่ได้
 • งานนำเสนอ: เวอร์ชันดูอย่างเดียว หรือเวอร์ชันในโหมดงานนำเสนอโดยมีสไลด์แบบเต็มหน้าจอ
กำหนดบุคคลที่มีสิทธิ์เผยแพร่ไฟล์

เจ้าของไฟล์และเอดิเตอร์จะเผยแพร่ไฟล์ได้ หากคุณเป็นเจ้าของไฟล์และต้องการให้ผู้อื่นเผยแพร่ไฟล์ โปรดให้สิทธิ์ "แก้ไข" แก่บุคคลดังกล่าว

หากคุณเป็นเจ้าของและไม่ต้องการให้ผู้อื่นเผยแพร่ไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกแชร์ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 4. ยกเลิกการเลือกเอดิเตอร์จะเปลี่ยนสิทธิ์และแชร์ได้
 5. คลิกเสร็จสิ้น

ฝังไฟล์

คุณจะกำหนดให้เอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือแบบฟอร์มปรากฏให้ดูได้ทางเว็บไซต์ได้โดยฝังไว้ในไซต์หรือบล็อกของคุณ

ฝังเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น  แชร์จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. คลิกฝังในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. เลือกตัวเลือกการเผยแพร่
 • สเปรดชีต: เลือกเผยแพร่ทั้งสเปรดชีตหรือเฉพาะบางแผ่นงาน
 • งานนำเสนอ: เลือกขนาดงานนำเสนอและกำหนดว่าจะเปลี่ยนสไลด์เร็วเพียงใด
 1. คลิกเผยแพร่
 2. คัดลอก HTML ในช่องข้อความ และวางลงในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ
แก้ไขสเปรดชีตที่ฝัง

หากกำลังฝังสเปรดชีต คุณจะแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆ ของสเปรดชีตหลังจากเผยแพร่ไปยังเว็บแล้วได้

 1. เปิดไฟล์ใน Google ชีต
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น  แชร์จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. คลิกฝังในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกเผยแพร่
 5. คัดลอกโค้ดในช่องข้อความ และวางในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ
 6. หากต้องการแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆ ของสเปรดชีต ให้แก้ไข HTML ในเว็บไซต์หรือบล็อก
 • gid=: รหัสแผ่นงาน
 • range=: แถวและคอลัมน์ที่เผยแพร่ไปยังเว็บ เช่น A1: B14
 • widget=: จริงหรือเท็จ หากจริง แท็บแผ่นงานจะปรากฏที่ด้านล่าง
 • headers=: จริงหรือเท็จ หากจริง หมายเลขแถวและตัวอักษรประจำคอลัมน์จะปรากฏขึ้น
 • chrome=: จริงหรือเท็จ หากจริง ชื่อและส่วนท้ายจะปรากฏขึ้น
ฝังแบบฟอร์ม
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านบนขวา
 3. คลิกฝังที่ด้านบนของหน้าต่าง
 4. หากต้องการคัดลอก HTML ที่ปรากฏ ให้คลิกคัดลอก
 5. วาง HTML ในเว็บไซต์หรือบล็อก

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
35