ทำให้ Google เอกสาร ชีต สไลด์ และฟอร์มเป็นสาธารณะ

หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอได้ ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว หลังจากเผยแพร่ไฟล์แล้ว คุณจะส่ง URL ใหม่ให้กับผู้อื่นหรือฝังไว้ในเว็บไซต์ได้

เผยแพร่ไฟล์

 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ แล้ว เผยแพร่ไปยังเว็บที่ด้านบน
 3. เลือกตัวเลือกการเผยแพร่
  • สเปรดชีต: เผยแพร่ทั้งสเปรดชีตหรือเฉพาะบางแผ่นงาน นอกจากนี้คุณยังเลือกรูปแบบการเผยแพร่ได้อีกด้วย
  • งานนำเสนอ: เลือกว่าจะเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าเร็วเพียงใด
 4. คลิกเผยแพร่
 5. คัดลอก URL และส่งถึงคนที่คุณต้องการให้ดูไฟล์ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเผยแพร่แผนภูมิไปยังเว็บ ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิดังกล่าว โปรดระมัดระวังเมื่อต้องการเผยแพร่แผนภูมิที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ Google เอกสารหรือชีต ระบบจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดการอัปเดตอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสารหรือชีตซึ่งคุณเผยแพร่ไปยังเว็บแล้ว
 2. คลิกไฟล์ แล้ว เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. คลิกเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่า
 4. ยกเลิกการเลือกช่องถัดจาก "เผยแพร่ซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง"
 • หากต้องการเปิดใช้การเผยแพร่อัตโนมัติอีกครั้ง ให้เลือกช่องดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณจะปิดการอัปเดตอัตโนมัติใน Google สไลด์ไม่ได้

หยุดการเผยแพร่ไฟล์
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ แล้ว เผยแพร่ไปยังเว็บที่ด้านบน
 3. คลิกเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่า
 4. คลิกหยุดการเผยแพร่
ไฟล์ที่เผยแพร่มีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณแชร์

หากคุณส่ง URL ของไฟล์ที่เผยแพร่แล้วให้ผู้อื่น บุคคลนั้นจะเห็นไฟล์ในเวอร์ชันที่แก้ไขไม่ได้ซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชันของคุณ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นจะเห็น

 • เอกสาร: เวอร์ชันที่ไม่มีแถบเครื่องมือ
 • สเปรดชีต: เวอร์ชันที่ไม่มีแถบเครื่องมือ ผู้คนที่มีสิทธิ์ "ดู" จะเห็นแผนภูมิ การจัดรูปแบบเซลล์ และค่าของเซลล์ แต่จะดูหรือแก้ไขสูตรไม่ได้
 • งานนำเสนอ: เวอร์ชันดูอย่างเดียว หรือเวอร์ชันในโหมดงานนำเสนอโดยมีสไลด์แบบเต็มหน้าจอ
กำหนดบุคคลที่มีสิทธิ์เผยแพร่ไฟล์

เจ้าของไฟล์และเอดิเตอร์จะเผยแพร่ไฟล์ได้ หากคุณเป็นเจ้าของไฟล์และต้องการให้ผู้อื่นเผยแพร่ไฟล์ โปรดให้สิทธิ์ "แก้ไข" แก่บุคคลดังกล่าว

หากคุณเป็นเจ้าของและไม่ต้องการให้ผู้อื่นเผยแพร่ไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกแชร์ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านขวาล่าง
 4. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ "ป้องกันไม่ให้ผู้แก้ไขเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงและเพิ่มคนใหม่" ที่ด้านล่าง
 5. คลิกบันทึก

ฝังไฟล์

คุณจะกำหนดให้เอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือแบบฟอร์มปรากฏให้ดูได้ทางเว็บไซต์ได้โดยฝังไว้ในไซต์หรือบล็อกของคุณ

ฝังเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ
 1. เปิดไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ แล้ว เผยแพร่ไปยังเว็บที่ด้านบน
 3. คลิกฝังในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. เลือกตัวเลือกการเผยแพร่
 • สเปรดชีต: เลือกเผยแพร่ทั้งสเปรดชีตหรือเฉพาะบางแผ่นงาน
 • งานนำเสนอ: เลือกขนาดงานนำเสนอและกำหนดว่าจะเปลี่ยนสไลด์เร็วเพียงใด
 1. คลิกเผยแพร่
 2. คัดลอก HTML ในช่องข้อความ และวางลงในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ
แก้ไขสเปรดชีตที่ฝัง

หากกำลังฝังสเปรดชีต คุณจะแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆ ของสเปรดชีตหลังจากเผยแพร่ไปยังเว็บแล้วได้

 1. เปิดไฟล์ใน Google ชีต
 2. คลิกไฟล์ แล้ว เผยแพร่ไปยังเว็บที่ด้านบน
 3. คลิกฝังในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกเผยแพร่
 5. คัดลอกโค้ดในช่องข้อความ และวางในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ
 6. หากต้องการแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆ ของสเปรดชีต ให้แก้ไข HTML ในเว็บไซต์หรือบล็อก
 • gid=: รหัสแผ่นงาน
 • range=: แถวและคอลัมน์ที่เผยแพร่ไปยังเว็บ เช่น A1: B14
 • widget=: จริงหรือเท็จ หากจริง แท็บแผ่นงานจะปรากฏที่ด้านล่าง
 • headers=: จริงหรือเท็จ หากจริง หมายเลขแถวและตัวอักษรประจำคอลัมน์จะปรากฏขึ้น
 • chrome=: จริงหรือเท็จ หากจริง ชื่อและส่วนท้ายจะปรากฏขึ้น
ฝังแบบฟอร์ม
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านบนขวา
 3. คลิกฝังที่ด้านบนของหน้าต่าง
 4. หากต้องการคัดลอก HTML ที่ปรากฏ ให้คลิกคัดลอก
 5. วาง HTML ในเว็บไซต์หรือบล็อก

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร