Zveřejnění Dokumentů, Tabulek, Prezentací a Formulářů Google


               

Chcete pro svou firmu pokročilé funkce Google Workspace?

Vyzkoušejte Google Workspace ještě dnes.

 

 

Pokud chcete zpřístupnit dokument, tabulku nebo prezentaci širokému publiku, soubor publikujte. Po publikování souboru můžete komukoli odeslat novou adresu URL nebo ji můžete vložit na svůj web.

Důležité: V závislosti na nastavení účtu se publikovaný soubor stane viditelným pro všechny uživatele internetu, pro všechny ve vaší organizaci nebo pro skupinu lidí ve vaší organizaci. Při publikování soukromých nebo citlivých údajů buďte opatrní.

Publikování souboru

Důležité:

 • Když publikujete graf na webu, lidé uvidí data použitá k jeho vytvoření. Při publikování grafu se soukromými nebo citlivými informacemi buďte opatrní.
 • Všechny změny, které provedete v původním dokumentu, se projeví i v publikované verzi. Automatická aktualizace může několik minut trvat.
 • Pokud chcete soubor z internetu odstranit, musíte ho přestat publikovat. Přečtěte si, jak ukončit publikování souboru.
 • Pokud chcete soubor přestat sdílet se spolupracovníky, přečtěte si, jak změnit oprávnění ke sdílení.
 1. V Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google otevřete požadovaný soubor.
 2. Nahoře klikněte na Soubor a pak Sdílet a pak Publikovat na web.
 3. Zvolte možnost publikování:
  • Tabulka: Publikujte celou tabulku, nebo jednotlivé listy. Můžete také zvolit formát publikování.
  • Prezentace: Vyberte, jak rychle se mají posouvat snímky.
 4. Klikněte na Publikovat.
 5. Zkopírujte adresu URL a odešlete ji každému, komu chcete umožnit zobrazit soubor. Nebo ji vložte na své webové stránky.

Publikování souboru ze sdíleného disku

Důležité: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, váš administrátor mohl možnost publikovat soubor zakázat. Pokud soubor publikovat nemůžete, kontaktujte administrátora.

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Vlevo klikněte na Sdílené disky a poté dvakrát klikněte na některý ze sdílených disků.
 3. Nahoře vedle názvu sdíleného disku klikněte na šipku dolů Šipka dolůa potéNastavení sdíleného disku.
 4. Vedle možnosti „Sdílení s nečleny“ klikněte na Upravit.
 5. Klikněte na „Přístup k souborům na tomto sdíleném disku mohou získat nečlenové sdíleného disku“.
 6. Klikněte na Použít.
 7. Postupujte podle pokynů k publikování souboru.
Vypnutí automatických aktualizací
 1. V Dokumentech nebo Tabulkách Google otevřete soubor, který jste dříve publikovali na webu.
 2. Klikněte na Soubor a pak  Sdíleta pak Publikovat na web.
 3. Klikněte na Publikovaný obsah a nastavení.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky znovu publikovat při provedení změn.
  • Pokud budete chtít automatické publikování znovu zapnout, zaškrtněte toto políčko.

Tip: V Prezentacích Google nelze automatické aktualizace vypnout.

Ukončení publikování souboru
 1. V Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google otevřete požadovaný soubor.
 2. Nahoře klikněte na Soubor a pak Sdílet a pak Publikovat na web
 3. Klikněte na Publikovaný obsah a nastavení.
 4. Klikněte na Zastavit publikování.
Jak publikované soubory vypadají, když je sdílíte

Pokud někomu pošlete adresu URL publikovaného souboru, zobrazí se mu verze, kterou nemůže upravit a která vypadá jinak než ta vaše. Co uvidí ostatní:

 • Dokumenty: Verze bez lišty.
 • Tabulky:: Verze bez lišty. Lidé s oprávněními k zobrazení mohou zobrazit grafy, formátování buněk a hodnoty buněk, ale nemohou zobrazit ani upravovat vzorce.
 • Prezentace: Verze pouze k zobrazení nebo verze v režimu prezentace se snímky na celé obrazovce.
Kontrola oprávnění k publikování souboru

Soubory mohou publikovat vlastníci souborů a editoři. Pokud jste vlastníkem souboru a chcete, aby jej publikoval někdo jiný, udělte mu přístup k úpravám.

Pokud jste vlastníkem a nechcete, aby soubor publikoval někdo jiný:

 1. V Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google otevřete požadovaný soubor.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Sdílet.
 3. Klikněte na Nastavení Nastavení.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Editoři mohou měnit oprávnění a sdílet.
 5. Klikněte na Hotovo.

Vkládání souborů

Dokument, tabulku, prezentaci nebo formulář můžete zpřístupnit pro zobrazení na existujících webových stránkách vložením do svého webu nebo blogu.

Vložení dokumentu, tabulky nebo prezentace
 1. V Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google otevřete požadovaný soubor.
 2. Nahoře klikněte na Soubor a pak Sdílet a pak Publikovat na web
 3. V zobrazeném okně klikněte na Vložit.
 4. Zvolte možnosti publikování:
 • Tabulka: Zvolte publikování celé tabulky nebo jednotlivých listů.
 • Prezentace: Vyberte velikost prezentace a rychle se mají posouvat snímky.
 1. Klikněte na Publikovat.
 2. Zkopírujte kód HTML v textovém poli a vložte jej na svůj web nebo blog.
Úpravy vložených tabulek

Pokud vkládáte tabulku, můžete po publikování na webu zobrazit nebo skrýt její části.

 1. Otevřete soubor v Tabulkách Google.
 2. Nahoře klikněte na Soubor a pak Sdílet a pak Publikovat na web
 3. V zobrazeném okně klikněte na Vložit.
 4. Klikněte na Publikovat.
 5. Zkopírujte kód v textovém poli a vložte jej na svůj web nebo blog.
 6. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt části tabulky, upravte kód HTML na svém webu nebo blogu.
 • gid=: ID listu.
 • range=: Řádky a sloupce, které jsou publikovány na webu. Příklad: A1:B14.
 • widget=: True (pravda) nebo false (nepravda). Pokud je zadána hodnota true, zobrazí se v dolní části karta listu.
 • headers=: True (pravda) nebo false (nepravda). Pokud je zadána hodnota true, zobrazí se čísla řádků a písmena sloupců.
 • chrome=: True (pravda) nebo false (nepravda). Pokud je zadána hodnota true, zobrazí se název a zápatí.
Vložení formuláře
 1. Ve Formulářích Google otevřete formulář.
 2. V pravém horním rohu klikněte na Odeslat.
 3. V horní části okna klikněte na Vložit.
 4. Kliknutím na Kopírovat zkopírujte zobrazený kód HTML.
 5. Vložte kód HTML na svůj web nebo blog.

Tip: Přečtěte si další informace o změnách požadavků na soubory cookie třetích stran na Disku Google.

Související článek:

 

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka