แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google เอกสาร

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google เอกสารเพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดใน Google เอกสาร ให้กด Ctrl + / (Windows, ChromeOS) หรือ ⌘ + / (Mac)

ตัวค้นหาเครื่องมือ (เดิมคือ "ค้นหาเมนู") ให้กด Alt + / (Windows, ChromeOS) หรือ Option + / (Mac)

นอกจากนี้คุณยังใช้ปุ่มเข้าถึงเมนูได้เช่นกัน เปิดเมนูของแอปพลิเคชันโดยใช้แป้นพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ไว้สำหรับรายการที่ต้องการเลือก เช่น หากต้องการเปิดเมนูแทรกใน Mac ให้กด Ctrl + Option + i หากต้องการเลือก "รูปภาพ" ให้พิมพ์ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ไว้ ซึ่งก็คือ i

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PC

การทำงานทั่วไป

สำเนา Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
วางโดยไม่มีการจัดรูปแบบ Ctrl + Shift + v
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + Shift + z
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
เปิดลิงก์ Alt + Enter
แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป Ctrl + /
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
Ctrl + s
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด Ctrl + o
ค้นหา Ctrl + f
ค้นหาและแทนที่ Ctrl + h
ค้นหาอีกครั้ง Ctrl + g
ค้นหาก่อนหน้า Ctrl + Shift + g
ซ่อนเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
แทรกตัวแบ่งหน้า Ctrl + Enter
ตัวค้นหาเครื่องมือ (เดิมคือ "ค้นหาเมนู") Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
ทำการดำเนินการล่าสุดซ้ำ Ctrl + y
สลับไปที่การแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + z
สลับไปที่การแนะนำ Ctrl + Alt + Shift + x
สลับไปที่การดู Ctrl + Alt + Shift + c
ซูมเข้า Ctrl + +
ซูมออก Ctrl + -
ซูม 100% Ctrl + 0

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ตัวยก Ctrl + .
ตัวห้อย Ctrl + ,
คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + c
วางการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + v
ล้างการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + \
Ctrl + Space
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + .
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + ,

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + [
ใช้รูปแบบข้อความปกติ Ctrl + Alt + 0
ใช้รูปแบบหัวข้อ [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
จัดชิดซ้าย Ctrl + Shift + l
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดชิดขอบ Ctrl + Shift + j
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8
เช็กลิสต์ Ctrl + Shift + 9
เลื่อนย่อหน้าขึ้น/ลง Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง

รูปภาพและภาพวาด

ข้อความแสดงแทน Ctrl + Alt + y
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น Ctrl + Alt + k
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน Ctrl + Alt + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง Ctrl + Alt + i
ปรับขนาดให้เล็กลง Ctrl + Alt + j
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน Ctrl + Alt + w
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง Ctrl + Alt + q
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา
ปิดเครื่องมือแก้ไขภาพวาด Shift + Esc

ความคิดเห็นและเชิงอรรถ

แทรกความคิดเห็น Ctrl + Alt + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนา Ctrl + Alt + Shift + a
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย c
แทรกเชิงอรรถ Ctrl + Alt + f
ย้ายไปที่เชิงอรรถปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย f
ย้ายไปที่เชิงอรรถถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย f
ย้ายไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย f
ไปที่คำแนะนำถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย u
ไปที่คำแนะนำก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย u
ตรวจสอบการแก้ไขที่แนะนำ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย u
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย c
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย c
เปิดประวัติความคิดเห็น Ctrl + Alt + Shift + a

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในความคิดเห็นที่เลือก

ตอบกลับความคิดเห็นปัจจุบัน R
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป J
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า K
ยุติความคิดเห็นปัจจุบัน E
ออกจากความคิดเห็นปัจจุบัน U

เมนู

เมนูตามบริบท (คลิกขวา)

Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
Shift + F10

เมนูไฟล์ ใน Google Chrome: Alt + f
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + f
เมนูแก้ไข ใน Google Chrome: Alt + e
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + e
เมนูมุมมอง ใน Google Chrome: Alt + v
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + v
เมนูแทรก ใน Google Chrome: Alt + i
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + i
เมนูรูปแบบ ใน Google Chrome: Alt + o
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + o
เมนูเครื่องมือ ใน Google Chrome: Alt + t
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + t
เมนูความช่วยเหลือ ใน Google Chrome: Alt + h
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + h
เมนูการเข้าถึง
(ปรากฏเมื่อเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
ใน Google Chrome: Alt + a
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + a
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Alt + Shift + k
แสดงเมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ Shift + คลิกขวา

การเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด u ตามด้วย a
ขยายการเลือกไปอีก 1 อักขระ Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปอีก 1 บรรทัด Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปอีก 1 คำ Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้นของบรรทัด Shift + Home
ขยายการเลือกไปยังตอนท้ายของบรรทัด Shift + End
ขยายการเลือกไปยังตอนต้นของเอกสาร Ctrl + Shift + Home
ขยายการเลือกไปยังตอนท้ายของเอกสาร Ctrl + Shift + End
เลือกรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการทั้งหมดที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย o
เลือกข้อความหลายส่วน หลังจากเลือกส่วนข้อความแล้ว ให้กด Ctrl + Alt + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา ใช้ลูกศรซ้าย/ขวาเพื่อเลื่อนไปยังส่วนแยกต่างหากของข้อความที่ต้องการเลือกด้วยเช่นกัน

การเลือกข้อความด้วยเมาส์

เลือกคำ ดับเบิลคลิก
ขยายการเลือกทีละ 1 คำ ดับเบิลคลิก + ลาก
เลือกย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง
ขยายการเลือกทีละ 1 ย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง + ลาก

แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ทางลัดด้านล่างจะช่วยคุณในการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอก่อนที่จะใช้งาน ดูวิธีเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เปิดใช้งานการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง Ctrl + Alt + h
อ่านออกเสียงเวอร์ชัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย x
อ่านออกเสียงจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย r
อ่านตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย l
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย f
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย h
อ่านออกเสียงตำแหน่งเซลล์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย n
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย r
อ่านออกเสียงส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย c
แสดงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ Ctrl + Alt + Shift + r
อ่านออกเสียงความคิดเห็น กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย c
อ่านออกเสียงแท็ก Anchor ของความคิดเห็น กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย a
อ่านออกเสียงการจัดรูปแบบตัวเลือก กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย s
อ่านออกเสียงตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย l
อ่านออกเสียงจำนวนคำ  กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย w

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการไปยังส่วนต่างๆ

คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัด 2 กลุ่มต่อไปนี้เพื่อไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารหรือตารางได้อย่างรวดเร็ว

  • เลื่อนไปที่รายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าโดยกดปุ่ม Ctrl + Alt + n หรือ Ctrl + Alt + p แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม
  • เลื่อนดูทั่วตารางอย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม Ctrl + Alt + Shift + t แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม

การไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสาร

แสดงโครงร่าง กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย h
ไปที่หัวข้อถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย h
ย้ายไปที่หัวข้อก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย h
ย้ายไปที่หัวข้อถัดไป [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย [1-6]
ย้ายไปที่หัวข้อก่อนหน้า [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่กราฟิกถัดไป
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย g
เลื่อนไปที่กราฟิกก่อนหน้า
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย g
เลื่อนไปที่รายการถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการถัดไปในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย i
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้าในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย i
เลื่อนไปที่ลิงก์ถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย l
เลื่อนไปที่ลิงก์ก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย l
ย้ายไปคั่นหน้าถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย b
ย้ายไปคั่นหน้าก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย b
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การแก้ไขถัดไป
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย r
Ctrl + Alt + k
เลื่อนไปที่การแก้ไขก่อนหน้า
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย r
Ctrl + Alt + j

การไปยังส่วนต่างๆ ในตาราง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย s
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย d
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย i
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย k
เลื่อนไปที่คอลัมน์ถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย b
เลื่อนไปที่คอลัมน์ก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย v
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย j
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย l
เลื่อนไปที่แถวถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย m
เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย g
ออกจากตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย e
เลื่อนไปที่ตารางถัดไป กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย t
เลื่อนไปที่ตารางก่อนหน้า กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย t

การไปยังส่วนต่างๆ และเครื่องมืออื่นๆ

เปิดประวัติการแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + h
เปิดเครื่องมือสำรวจ Ctrl + Alt + Shift + i
เปิดการสะกดคำ/ไวยากรณ์ Ctrl + Alt + x
F7
เปิดพจนานุกรม Ctrl + Shift + y
จำนวนคำ Ctrl + Shift + c
เริ่มพิมพ์ด้วยเสียง
(พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น)
Ctrl + Shift + s
ไปที่แผงด้านข้าง Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
เลื่อนหน้าขึ้น Page Up
เลื่อนหน้าลง Page Down
เลื่อนไปที่การสะกดผิดถัดไป Ctrl + '
ย้ายไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า Ctrl + ;
แทรกหรือย้ายไปที่ส่วนหัว กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย h
แทรกหรือย้ายไปที่ส่วนท้าย กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย f
เลื่อนโฟกัสไปที่ป๊อบอัป
(สำหรับลิงก์ บุ๊กมาร์ก และรูปภาพ)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย p
ย้ายโฟกัสออกจากพื้นที่การแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + m
แสดงข้อมูลบุคคลหรือกลุ่ม Alt + ลูกศรขวา
เปิด/ปิดช่องทำเครื่องหมาย Ctrl + Alt + Enter

 

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Mac

การทำงานทั่วไป

คัดลอก ⌘ + c
ตัด ⌘ + x
วาง ⌘ + v
วางโดยไม่มีการจัดรูปแบบ ⌘ + Shift + v
เลิกทำ ⌘ + z
ทำซ้ำ ⌘ + Shift + z
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ ⌘ + k
เปิดลิงก์ Option + Enter
แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป ⌘ + /
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
⌘ + s
พิมพ์ ⌘ + p
เปิด ⌘ + o
ค้นหา ⌘ + f
ค้นหาและแทนที่ ⌘ + Shift + h
ค้นหาอีกครั้ง ⌘ + g
ค้นหาก่อนหน้า ⌘ + Shift + g
ซ่อนเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
แทรกตัวแบ่งหน้า ⌘ + Enter
ตัวค้นหาเครื่องมือ (เดิมคือ "ค้นหาเมนู") Option + /
Ctrl + Option + z
ทำการดำเนินการล่าสุดซ้ำ ⌘ + y
สลับไปที่การแก้ไข ⌘ + Option + Shift + z
สลับไปที่การแนะนำ ⌘ + Option + Shift + x
สลับไปที่การดู ⌘ + Option + Shift + c
ซูมเข้า ⌘ + +
ซูมออก ⌘ + -
ซูม 100% ⌘ + 0

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา ⌘ + b
ตัวเอียง ⌘ + i
ขีดเส้นใต้ ⌘ + u
ขีดทับ ⌘ + Shift + x
ตัวยก ⌘ + .
ตัวห้อย ⌘ + ,
คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ ⌘ + Option + c
วางการจัดรูปแบบข้อความ ⌘ + Option + v
ล้างการจัดรูปแบบข้อความ ⌘ + \
เพิ่มขนาดอักษร ⌘ + Shift + .
ลดขนาดอักษร ⌘ + Shift + ,

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า ⌘ + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า ⌘ + [
ใช้รูปแบบข้อความปกติ ⌘ + Option + 0
ใช้รูปแบบหัวข้อ [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
จัดชิดซ้าย ⌘ + Shift + l
จัดกึ่งกลาง ⌘ + Shift + e
จัดชิดขวา ⌘ + Shift + r
จัดชิดขอบ ⌘ + Shift + j
รายการที่เรียงลำดับเลข ⌘ + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ⌘ + Shift + 8
เช็กลิสต์ ⌘ + Shift + 9
เลื่อนย่อหน้าขึ้น/ลง Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง

รูปภาพและภาพวาด

ข้อความแสดงแทน ⌘ + Option + y
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น ⌘ + Ctrl + k
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน ⌘ + Ctrl + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง ⌘ + Ctrl + i
ปรับขนาดให้เล็กลง ⌘ + Ctrl + j
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน ⌘ + Ctrl + w
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง ⌘ + Ctrl + q
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรซ้าย
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรขวา
ปิดเครื่องมือแก้ไขภาพวาด ⌘ + Esc
Shift + Esc

ความคิดเห็นและเชิงอรรถ

แทรกความคิดเห็น ⌘ + Option + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนา ⌘ + Option + Shift + a
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย c
แทรกเชิงอรรถ ⌘ + Option + f
ย้ายไปที่เชิงอรรถปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย f
ย้ายไปที่เชิงอรรถถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย f
เลื่อนไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย f
ไปที่คำแนะนำถัดไป กด Ctrl + ⌘ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย u
ไปที่คำแนะนำก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย u
ตรวจสอบการแก้ไขที่แนะนำ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย u
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย c
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย c
เปิดประวัติความคิดเห็น ⌘ + Option + Shift + a

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในความคิดเห็นที่เลือก

ตอบกลับความคิดเห็นปัจจุบัน R
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป J
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า K
ยุติความคิดเห็นปัจจุบัน E
ออกจากความคิดเห็นปัจจุบัน U

เมนู

เมนูตามบริบท (คลิกขวา)

⌘ + Shift + \
Shift + F10

เมนูไฟล์ Ctrl + Option + f
เมนูแก้ไข Ctrl + Option + e
เมนูมุมมอง Ctrl + Option + v
เมนูแทรก Ctrl + Option + i
เมนูรูปแบบ Ctrl + Option + o
เมนูเครื่องมือ Ctrl + Option + t
เมนูความช่วยเหลือ Ctrl + Option + h
เมนูการเข้าถึง
(ปรากฏเมื่อเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
Ctrl + Option + a
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
⌘ + Option + Shift + k
เปิด/ปิดเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
⌘ + Shift + k
แสดงเมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ Shift + คลิกขวา

การเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

เลือกทั้งหมด ⌘ + a
ไม่เลือกเลย กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด u ตามด้วย a
ขยายการเลือกไปอีก 1 อักขระ Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปอีก 1 บรรทัด Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปยังตอนต้นของบรรทัด Shift + Fn + ลูกศรซ้าย
ขยายการเลือก 1 ย่อหน้า Option + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปยังตอนท้ายของบรรทัด Shift + Fn + ลูกศรขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้นของเอกสาร ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปยังตอนท้ายของเอกสาร ⌘ + Shift + ลูกศรลง
เลือกรายการปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการทั้งหมดที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย o
เลือกข้อความหลายส่วน หลังจากเลือกส่วนข้อความแล้ว ให้กด Ctrl + ⌘ + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา ใช้ลูกศรซ้าย/ขวาเพื่อเลื่อนไปยังส่วนแยกต่างหากของข้อความที่ต้องการเลือกด้วยเช่นกัน

การเลือกข้อความด้วยเมาส์

เลือกคำ ดับเบิลคลิก
ขยายการเลือกทีละ 1 คำ ดับเบิลคลิก + ลาก
เลือกย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง
ขยายการเลือกทีละ 1 ย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง + ลาก

แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ทางลัดด้านล่างจะช่วยคุณในการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอก่อนที่จะใช้งาน ดูวิธีเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เปิดใช้งานการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ Option + ⌘ + z
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง ⌘ + Option + h
อ่านออกเสียงเวอร์ชัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย x
อ่านออกเสียงจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย r
อ่านตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย l
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด a ตามด้วย f
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย h
อ่านออกเสียงตำแหน่งเซลล์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย r
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย r
อ่านออกเสียงส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย c
แสดงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ⌘ + Option + Shift + r
อ่านออกเสียงความคิดเห็น กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด a ตามด้วย c
อ่านออกเสียงแท็ก Anchor ของความคิดเห็น กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย a
อ่านออกเสียงการจัดรูปแบบตัวเลือก กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย s
อ่านออกเสียงตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด A ตามด้วย L
อ่านออกเสียงจำนวนคำ  กด Ctrl+ ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกดAตามด้วย W

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการไปยังส่วนต่างๆ

คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัด 2 กลุ่มต่อไปนี้เพื่อไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารหรือตารางได้อย่างรวดเร็ว

  • เลื่อนไปที่รายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าโดยกดปุ่ม Ctrl + ⌘ + n หรือ Ctrl + ⌘ + p แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม
  • เลื่อนดูทั่วตารางอย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม Ctrl + ⌘ + Shift + t แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม

การไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสาร

แสดงโครงร่าง กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย h
ไปที่หัวข้อถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย h
เลื่อนไปที่หัวข้อก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย h
เลื่อนไปที่หัวข้อถัดไป [1-6] กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่หัวข้อก่อนหน้า [1-6] กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่สื่อถัดไป
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย g
เลื่อนไปที่สื่อก่อนหน้า
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย g
เลื่อนไปที่รายการถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการถัดไปในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย i
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้าในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย i
เลื่อนไปที่ลิงก์ถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย l
เลื่อนไปที่ลิงก์ก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย l
เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์กถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย b
เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์กก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย b
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การแก้ไขถัดไป
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย r
เลื่อนไปที่การแก้ไขก่อนหน้า
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย r

การไปยังส่วนต่างๆ ในตาราง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย s
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย d
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย i
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย k
เลื่อนไปที่คอลัมน์ถัดไปในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย b
เลื่อนไปที่คอลัมน์ก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย v
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย j
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของแถวในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย l
เลื่อนไปที่แถวถัดไปในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย m
เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย g
ออกจากตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย e
เลื่อนไปที่ตารางถัดไป กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย t
เลื่อนไปที่ตารางก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย t

การไปยังส่วนต่างๆ และเครื่องมืออื่นๆ

เปิดประวัติการแก้ไข ⌘ + Option + Shift + h
เปิดเครื่องมือสำรวจ ⌘ + Option + Shift + i
เปิดการสะกดคำ/ไวยากรณ์ ⌘ + Option + x
Fn + F7
เปิดพจนานุกรม ⌘ + Shift + y
จำนวนคำ ⌘ + Shift + c
เริ่มพิมพ์ด้วยเสียง
(พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น)
⌘ + Shift + s
ไปที่แผงด้านข้าง ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
เลื่อนหน้าขึ้น Fn + ลูกศรขึ้น
เลื่อนหน้าลง Fn + ลูกศรลง
เลื่อนไปที่การสะกดผิดรายการถัดไป ⌘ + '
เลื่อนไปที่การสะกดผิดรายการก่อนหน้า ⌘ + ;
แทรกหรือเลื่อนไปที่ส่วนหัว กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย h
แทรกหรือเลื่อนไปที่ส่วนท้าย กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย f
เลื่อนโฟกัสไปที่ป๊อบอัป
(สำหรับลิงก์ บุ๊กมาร์ก และรูปภาพ)
กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย p
ย้ายโฟกัสออกจากข้อความในเอกสาร ⌘ + Option + Shift + m
เลื่อนโฟกัสกลับมาที่ข้อความในเอกสาร Esc
แสดงข้อมูลบุคคลหรือกลุ่ม Option + ลูกศรขวา
เปิด/ปิดช่องทำเครื่องหมาย Command + Option + Enter
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ ChromeOS

การทำงานทั่วไป

สำเนา Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
วางโดยไม่มีการจัดรูปแบบ Ctrl + Shift + v
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + Shift + z
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
เปิดลิงก์ Alt + Enter
แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป Ctrl + /
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
Ctrl + s
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด Ctrl + o
ค้นหา Ctrl + f
ค้นหาและแทนที่ Ctrl + h
ค้นหาอีกครั้ง Ctrl + g
ค้นหาก่อนหน้า Ctrl + Shift + g
ซ่อนเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
แทรกตัวแบ่งหน้า Ctrl + Enter
ตัวค้นหาเครื่องมือ (เดิมคือ "ค้นหาเมนู") Alt + z
Alt + /
สลับไปที่การแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + z
สลับไปที่การแนะนำ Ctrl + Alt + Shift + x
สลับไปที่การดู Ctrl + Alt + Shift + c

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ตัวยก Ctrl + .
ตัวห้อย Ctrl + ,
คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + c
วางการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + v
ล้างการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + \
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + .
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + ,

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + [
ใช้รูปแบบข้อความปกติ Ctrl + Alt + 0
ใช้รูปแบบหัวข้อ [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
จัดชิดซ้าย Ctrl + Shift + l
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดชิดขอบ Ctrl + Shift + j
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8

รูปภาพและภาพวาด

ข้อความแสดงแทน Ctrl + Alt + y
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น Ctrl + Alt + k
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน Ctrl + Alt + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง Ctrl + Alt + i
ปรับขนาดให้เล็กลง Ctrl + Alt + j
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน Ctrl + Alt + w
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง Ctrl + Alt + q
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา
ปิดเครื่องมือแก้ไขภาพวาด Ctrl + Esc
Shift + Esc

ความคิดเห็น

แทรกความคิดเห็น Ctrl + Alt + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนา Ctrl + Alt + Shift + a
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย c
แทรกเชิงอรรถ Ctrl + Alt + f
ย้ายไปที่เชิงอรรถปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย f
ย้ายไปที่เชิงอรรถถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย f
ย้ายไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย f
ไปที่คำแนะนำถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย u
ไปที่คำแนะนำก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย u
ตรวจสอบการแก้ไขที่แนะนำ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย u
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย c
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย c
เปิดประวัติความคิดเห็น Ctrl + Alt + Shift + a

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในความคิดเห็นที่เลือก

ตอบกลับความคิดเห็นปัจจุบัน R
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป J
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า K
ยุติความคิดเห็นปัจจุบัน E
ออกจากความคิดเห็นปัจจุบัน U

เมนู

เมนูตามบริบท (คลิกขวา)

Ctrl + Shift + x
Shift + F10

เมนูไฟล์ Alt + f
เมนูแก้ไข Alt + e
เมนูมุมมอง Alt + v
เมนูแทรก Alt + i
เมนูรูปแบบ Alt + o
เมนูเครื่องมือ Alt + t
เมนูความช่วยเหลือ Alt + h
เมนูการเข้าถึง
(ปรากฏเมื่อเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
Alt + a
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Alt + Shift + k

การเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด u ตามด้วย a
ขยายการเลือกไปอีก 1 อักขระ Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปอีก 1 บรรทัด Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปอีก 1 คำ Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้นของย่อหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปยังตอนท้ายของย่อหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรลง
เลือกรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการทั้งหมดที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย o
เลือกข้อความหลายส่วน หลังจากเลือกส่วนข้อความแล้ว ให้กด Ctrl + Alt + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา ใช้ลูกศรซ้าย/ขวาเพื่อเลื่อนไปยังส่วนแยกต่างหากของข้อความที่ต้องการเลือกด้วยเช่นกัน

การเลือกข้อความด้วยเมาส์

เลือกคำ ดับเบิลคลิก
ขยายการเลือกทีละ 1 คำ ดับเบิลคลิก + ลาก
เลือกย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง
ขยายการเลือกทีละ 1 ย่อหน้า คลิก 3 ครั้ง + ลาก

แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ทางลัดด้านล่างจะช่วยคุณในการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอก่อนที่จะใช้งาน ดูวิธีเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เปิดใช้งานการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง Ctrl + Alt + h
อ่านออกเสียงเวอร์ชัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย x
อ่านออกเสียงจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย r
อ่านตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย l
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย f
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย h
อ่านออกเสียงตำแหน่งเซลล์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย n
อ่านออกเสียงส่วนหัวของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย r
อ่านออกเสียงส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย c
แสดงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ Ctrl + Alt + Shift + r
อ่านออกเสียงความคิดเห็น กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย c
อ่านออกเสียงแท็ก Anchor ของความคิดเห็น กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย a
อ่านออกเสียงการจัดรูปแบบตัวเลือก กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย s
อ่านออกเสียงตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย l
อ่านออกเสียงจำนวนคำ  กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย w

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการไปยังส่วนต่างๆ

คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัด 2 กลุ่มต่อไปนี้เพื่อไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารหรือตารางได้อย่างรวดเร็ว

  • เลื่อนไปที่รายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าโดยกดปุ่ม Ctrl + Alt + N หรือ Ctrl + Alt + p แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม
  • เลื่อนดูทั่วตารางอย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม Ctrl + Alt + Shift + t แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตาม

การไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสาร

แสดงโครงร่าง กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด a ตามด้วย h
ไปที่หัวข้อถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย h
ย้ายไปที่หัวข้อก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย h
ย้ายไปที่หัวข้อถัดไป [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย [1-6]
ย้ายไปที่หัวข้อก่อนหน้า [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่กราฟิกถัดไป
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย g
เลื่อนไปที่กราฟิกก่อนหน้า
(รูปภาพหรือภาพวาด)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย g
เลื่อนไปที่รายการถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการถัดไปในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย i
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้าในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย i
เลื่อนไปที่ลิงก์ถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย l
เลื่อนไปที่ลิงก์ก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย l
ย้ายไปคั่นหน้าถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย b
ย้ายไปคั่นหน้าก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย b
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การแก้ไขถัดไป
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย r
Ctrl + Alt + k
เลื่อนไปที่การแก้ไขก่อนหน้า
(ขณะดูประวัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย r
Ctrl + Alt + j

การไปยังส่วนต่างๆ ในตาราง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย s
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย d
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย i
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย k
เลื่อนไปที่คอลัมน์ถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย b
เลื่อนไปที่คอลัมน์ก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย v
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย j
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย l
เลื่อนไปที่แถวถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย m
เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย g
ออกจากตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย e
เลื่อนไปที่ตารางถัดไป กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย t
เลื่อนไปที่ตารางก่อนหน้า กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย t

การไปยังส่วนต่างๆ อื่นๆ

เปิดเครื่องมือสำรวจ Ctrl + Alt + Shift + i
เปิดประวัติการแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + h
เปิดพจนานุกรม Ctrl + Shift + y
จำนวนคำ Ctrl + Shift + c
เริ่มพิมพ์ด้วยเสียง Ctrl + Shift + s
ไปที่แผงด้านข้าง Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
เลื่อนหน้าขึ้น Alt + ลูกศรขึ้น
เลื่อนหน้าลง Alt + ลูกศรลง
เลื่อนไปที่ตอนต้นของเอกสาร Ctrl + Search + ลูกศรซ้าย
เลื่อนไปที่ตอนท้ายของเอกสาร Ctrl + Search + ลูกศรขวา
เลื่อนไปที่การสะกดผิดถัดไป Ctrl + '
ย้ายไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า Ctrl + ;
แทรกหรือย้ายไปที่ส่วนหัว กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย h
แทรกหรือย้ายไปที่ส่วนท้าย กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย f
เลื่อนโฟกัสไปที่ป๊อบอัป
(สำหรับลิงก์ บุ๊กมาร์ก และรูปภาพ)
กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย p
ย้ายโฟกัสออกจากข้อความในเอกสาร Ctrl + Alt + Shift + m
ย้ายโฟกัสกลับมาที่ข้อความในเอกสาร Esc
แสดงข้อมูลบุคคลหรือกลุ่ม Alt + ลูกศรขวา
เปิด/ปิดช่องทำเครื่องหมาย Ctrl + Alt + Enter

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวค้นหาเครื่องมือสำหรับเอกสาร ชีต และสไลด์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก