Kortkommandon för Google Dokument

Använd kortkommandon i Google Dokument när du ska navigera, formatera och redigera.

Obs! Vissa kortkommandon fungerar kanske inte för alla språk eller tangentbord.

Om du vill öppna en lista över kortkommandon i Google Dokument trycker du på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

Om du vill söka i menyerna trycker du på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac).

Du kan också använda menysnabbtangenter. Öppna en programmeny med hjälp av tangentbordet och tryck sedan på den understrukna bokstaven för det objekt du vill välja. Om du till exempel vill öppna menyn Infoga på en Mac trycker du på Ctrl + Option + i. Skriv den understrukna bokstaven i om du vill välja Bild.

Kortkommandon för PC

Vanliga åtgärder

Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra in utan formatering Ctrl + Skift + v
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + Skift + z
Infoga eller redigera länk Ctrl + k
Öppna länk Alt + Retur
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Spara
Alla ändringar sparas automatiskt på Drive
Ctrl + s
Skriv ut Ctrl + p
Öppna Ctrl + o
Sök Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Sök igen Ctrl + g
Sök föregående Ctrl + Skift + g
Dölj menyerna (kompakt läge) Ctrl + Skift + f
Insert page break Ctrl + Retur
Sök i menyerna Alt + /
Alt + Skift + z

Google Chrome: Alt + z
Upprepa den senaste åtgärden Ctrl + y
Växla till redigering Ctrl + Alt + Skift + z
Växla till förslag Ctrl + Alt + Skift + x
Växla till visning Ctrl + Alt + Skift + c

Textformatering

Fet Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understruken Ctrl + u
Genomstruken Alt + Skift + 5
Upphöjd Ctrl + .
Nedsänkt Ctrl + ,
Kopiera textformatering Ctrl + Alt + c
Klistra in textformatering Ctrl + Alt + v
Rensa textformatering Ctrl + \
Ctrl + mellanslag
Öka textstorlek Ctrl + Skift + .
Minska textstorlek Ctrl + Skift + ,

Styckeformatering

Öka styckeindrag Ctrl + ]
Minska styckeindrag Ctrl + [
Tillämpa normalt textformat Ctrl + Alt + 0
Tillämpa rubrikformat [1–6] Ctrl + Alt + [1–6]
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Centrera Ctrl + Skift + e
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Justera Ctrl + Skift + j
Numrerad lista Ctrl + Skift + 7
Punktlista Ctrl + Skift + 8
Flytta stycke uppåt/nedåt Ctrl + Skift + Upp-/nedåtpil

Bilder och teckningar

Alternativ text Ctrl + Alt + y
Öka storlek Ctrl + Alt + k
Öka vågrät storlek Ctrl + Alt + b
Öka lodrät storlek Ctrl + Alt + i
Minska storlek Ctrl + Alt + j
Minska vågrät storlek Ctrl + Alt + w
Minska lodrät storlek Ctrl + Alt + q
Vrid 15° medurs Alt + högerpil
Vrid 15° moturs Alt + vänsterpil
Vrid 1° moturs Alt + Skift + vänsterpil
Vrid 1° medurs Alt + Skift + högerpil
Stäng teckningsredigering Skift + Esc

Kommentarer och fotnoter

Infoga kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Infoga fotnot Ctrl + Alt + f
Flytta till aktuell fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan f
Flytta till nästa fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan f
Flytta till föregående fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan f
Flytta till nästa förslag Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan u
Flytta till föregående förslag Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan u
Granska föreslagna ändringar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan u
Flytta till nästa kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på n och sedan c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c
Öppna kommentarshistoriken Ctrl + Alt + Skift + a

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Menyer

Kontextmeny (högerklicka)

Ctrl + Skift + x
Ctrl + Skift + \
Skift + F10

Arkiv-menyn i Google Chrome: Alt + f
andra webbläsare: Alt + Skift + f
Redigera-menyn i Google Chrome: Alt + e
andra webbläsare: Alt + Skift + e
Visa-menyn i Google Chrome: Alt + v
andra webbläsare: Alt + Skift + v
Infoga-menyn i Google Chrome: Alt + i
andra webbläsare: Alt + Skift + i
Format-menyn i Google Chrome: Alt + o
andra webbläsare: Alt + Skift + o
Verktyg-menyn i Google Chrome: Alt + t
andra webbläsare: Alt + Skift + t
Hjälp-menyn i Google Chrome: Alt + h
andra webbläsare: Alt + Skift + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsare har aktiverats)
i Google Chrome: Alt + a
andra webbläsare: Alt + Skift + a
Inmatningsverktyg-menyn
(tillgänglig i dokument på icke-latinska språk)
Ctrl + Alt + Skift + k
Visa webbläsarens kontextmeny Skift + högerklicka

Textval med tangentbord

Markera alla Ctrl + a
Utöka markeringen ett tecken Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen en rad Skift + Upp-/nedåtpil
Utöka markeringen ett ord Ctrl + Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen till början av raden Skift + Home
Utöka markeringen till slutet av raden Skift + End
Utöka markeringen till början av dokumentet Ctrl + Skift + Home
Utöka markeringen till slutet av dokumentet Ctrl + Skift + End
Välj aktuellt listobjekt Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på i
Välj alla listobjekt på aktuell nivå Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på o

Textval med musen

Välj ord Dubbelklicka
Utöka markeringen ett ord i taget Dubbelklicka + dra
Välj stycke Trippelklicka
Utöka markeringen ett stycke i taget Trippelklicka + dra

Kortkommandon för skärmläsningsprogram

Genvägarna nedan hjälper dig att arbeta med ett skärmläsningsprogram. Aktivera stödet för skärmläsningsprogram innan du använder dem. Läs mer om hur du aktiverar stöd för skärmläsningsprogram.

Stöd för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram Ctrl + Alt + z
Alt + Skift + ~
Aktivera stöd för punktskrift Ctrl + Alt + h
Läs upp markering Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan x
Tala från markörens position Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan på r
Beskriv markörplatsen Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan l
Beskriv formatering vid markören Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan på f
Uttala tabellkolumn och radrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan h
Uttala tabellcellens plats Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan n
Uttala tabellens radrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan r
Uttala tabellens kolumnrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan c
Visa liveändringar Ctrl + Alt + Skift + r
Läs upp kommentarer Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan c
Läs upp fästpunkt Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan a
Läs upp avsnittsformatering Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan s

Kortkommandon för navigering

Två grupper av kortkommandon nedan hjälper dig att flytta snabbt genom dokumentet eller tabellen:

  • Flytta till nästa eller föregående objekt med Ctrl + Alt + N eller Ctrl + Alt + p följt av en annan tangent.
  • Flytta snabbt i en tabell med Ctrl + Alt + Skift + t följt av en annan tangent.

Dokumentnavigering

Visa dokumentdisposition Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan h
Flytta till nästa rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan h
Flytta till föregående rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan h
Flytta till nästa rubrik [1-6] Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på N och sedan [1–6]
Flytta till föregående rubrik [1-6] Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan [1–6]
Flytta till nästa bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan g
Flytta till föregående bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan g
Flytta till nästa lista Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan o
Flytta till föregående lista Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan o
Flytta till nästa objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan i
Flytta till föregående objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan i
Flytta till nästa länk Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan l
Flytta till föregående länk Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan l
Flytta till nästa bokmärke Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan b
Flytta till föregående bokmärke Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan b
Flytta till nästa formateringsändring Håll ned Ctrl + Alt, tryck på n och sedan på w
Flytta till föregående formateringsändring Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på w
Gå till nästa ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan r
Ctrl + Alt + k
Gå till föregående ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan r
Ctrl + Alt + j

Tabellnavigering

Flytta till början av tabellen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan s
Flytta till slutet av tabellen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan d
Flytta till början av tabellkolumnen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan i
Flytta till slutet av tabellkolumnen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan k
Flytta till nästa tabellkolumn Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan b
Flytta till föregående tabellkolumn Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan v
Flytta till början av tabellraden Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan j
Flytta till slutet av tabellraden Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan l
Flytta till nästa tabellrad Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan m
Flytta till föregående tabellrad Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan g
Exit table Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan e
Flytta till nästa tabell Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på n och sedan t
Flytta till föregående tabell Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på p och sedan t

Andra verktyg och navigering

Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Öppna verktyget Utforska Ctrl + Alt + Skift + i
Öppna stavning/grammatik Ctrl + Alt + x
F7
Öppna ordboken Ctrl + Skift + y
Antal ord Ctrl + Skift + c
Starta röstinmatning
(tillgängligt i Chrome-webbläsare)
Ctrl + Skift + s
Öppna sidopanelen Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Uppåt på sidan Page Up
Nedåt på sidan Page Down
Flytta till nästa felstavning Ctrl + '
Flytta till föregående felstavning Ctrl + ;
Infoga eller flytta till rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan h
Infoga eller flytta till sidfot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan f
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll ned Ctrl + Alt, tryck på e och sedan på p
Flytta fokus från redigeringsområdet Ctrl + Alt + Skift + m
Visa person- eller gruppinformation Alt + högerpil
Mac-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Kopiera ⌘ + c
Klipp ut ⌘ + x
Klistra in ⌘ + v
Klistra in utan formatering ⌘ + Skift + v
Ångra ⌘ + z
Gör om ⌘ + Skift + z
Infoga eller redigera länk ⌘ + k
Öppna länk Option + Retur
Visa vanliga kortkommandon ⌘ + /
Spara
Alla ändringar sparas automatiskt på Drive
⌘ + s
Skriv ut ⌘ + p
Öppna ⌘ + o
Sök ⌘ + f
Sök och ersätt ⌘ + Skift + h
Sök igen ⌘ + g
Sök föregående ⌘ + Skift + g
Dölj menyerna (kompakt läge) Ctrl + Skift + f
Infoga sidbrytning ⌘ + Retur
Sök i menyerna Option + /
Ctrl + Option + z
Upprepa den senaste åtgärden ⌘ + y
Växla till redigering ⌘ + Option + Skift + z
Växla till förslag ⌘ + Option + Skift + x
Växla till visning ⌘ + Option + Skift + c

Textformatering

Fet ⌘ + b
Kursiv ⌘ + i
Understruken ⌘ + u
Genomstruken Ctrl + Skift + x
Upphöjd ⌘ + .
Nedsänkt ⌘ + ,
Kopiera textformatering ⌘ + Option + c
Klistra in textformatering ⌘ + Option + v
Rensa textformatering ⌘ + \
Öka textstorlek ⌘ + Skift + .
Minska textstorlek ⌘ + Skift + ,

Styckeformatering

Öka styckeindrag ⌘ + ]
Minska styckeindrag ⌘ + [
Tillämpa normalt textformat ⌘ + Option + 0
Tillämpa rubrikformat [1–6] ⌘ + Option + [1–6]
Vänsterjustera ⌘ + Skift + l
Centrera ⌘ + Skift + e
Högerjustera ⌘ + Skift + r
Justera ⌘ + Skift + j
Numrerad lista ⌘ + Skift + 7
Punktlista ⌘ + Skift + 8
Flytta stycke uppåt/nedåt Ctrl + Skift + Upp-/nedåtpil

Bilder och teckningar

Alternativ text ⌘ + Option + y
Öka storlek ⌘ + Ctrl + k
Öka vågrät storlek ⌘ + Ctrl + b
Öka lodrät storlek ⌘ + Ctrl + i
Minska storlek ⌘ + Ctrl + j
Minska vågrät storlek ⌘ + Ctrl + w
Minska lodrät storlek ⌘ + Ctrl + q
Vrid 15° medurs Option + högerpil
Vrid 15° moturs Option + vänsterpil
Vrid 1° moturs Option + Skift + vänsterpil
Vrid 1° medurs Option + Skift + högerpil
Stäng teckningsredigering ⌘ + Esc
Skift + Esc

Kommentarer och fotnoter

Infoga kommentar ⌘ + Option + m
Öppna diskussionstråd ⌘ + Option + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på e och sedan c
Infoga fotnot ⌘ + Option + f
Flytta till aktuell fotnot Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på e och sedan f
Flytta till nästa fotnot Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan f
Flytta till föregående fotnot Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan f
Flytta till nästa förslag Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan u
Flytta till föregående förslag Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan u
Granska föreslagna ändringar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på o och sedan u
Flytta till nästa kommentar Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på n och sedan på c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på p och sedan på c
Öppna kommentarshistoriken ⌘ + Option + Skift + a

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Menyer

Kontextmeny (högerklicka)

⌘ + Skift + \
Skift + F10

Arkiv-menyn Ctrl + Option + f
Redigera-menyn Ctrl + Option + e
Visa-menyn Ctrl + Option + v
Infoga-menyn Ctrl + Option + i
Format-menyn Ctrl + Option + o
Verktyg-menyn Ctrl + Option + t
Hjälp-menyn Ctrl + Option + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsare har aktiverats)
Ctrl + Option + a
Inmatningsverktyg-menyn
(tillgänglig i dokument på icke-latinska språk)
⌘ + Option + Skift + k
Växla inmatningskontroller
(tillgängligt i dokument på icke-latinska språk)
⌘ + Skift + k
Visa webbläsarens kontextmeny Skift + högerklicka

Textval med tangentbord

Markera alla ⌘ + a
Utöka markeringen ett tecken Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen en rad Skift + Upp-/nedåtpil
Utöka markeringen till början av raden Skift + Fn + vänsterpil
Utöka val ett stycke Option + Skift + Upp-/nedåtpil
Utöka markeringen till slutet av raden Skift + Fn + högerpil
Utöka markeringen till början av dokumentet ⌘ + Skift + uppåtpil
Utöka markeringen till slutet av dokumentet ⌘ + Skift + nedåtp
Välj aktuellt listobjekt Håll ned Ctrl + ⌘ + Skift, tryck på e och sedan på i
Välj alla listobjekt på aktuell nivå Håll ned Ctrl + ⌘ + Skift, tryck på e och sedan på o

Textval med musen

Välj ord Dubbelklicka
Utöka markeringen ett ord i taget Dubbelklicka + dra
Välj stycke Trippelklicka
Utöka markeringen ett stycke i taget Trippelklicka + dra

Kortkommandon för skärmläsningsprogram

Genvägarna nedan hjälper dig att arbeta med ett skärmläsningsprogram. Aktivera stödet för skärmläsningsprogram innan du använder dem. Läs mer om hur du aktiverar stöd för skärmläsningsprogram.

Stöd för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram Option + ⌘ + z
Aktivera stöd för punktskrift ⌘ + Option + h
Läs upp markering Håll Ctrl + ⌘ , nedtryckt, tryck på a och sedan x
Tala från markörens position Håll Ctrl + ⌘ , nedtryckt, tryck på a och sedan r
Beskriv markörplatsen Håll Ctrl + ⌘ , nedtryckt, tryck på a och sedan l
Beskriv formatering vid markören Håll Ctrl + ⌘, nedtryckt, tryck på a och sedan på f
Uttala tabellkolumn och radrubrik Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan h
Uttala tabellcellens plats Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan n
Uttala tabellens radrubrik Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan r
Uttala tabellens kolumnrubrik Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan c
Visa liveändringar ⌘ + Option + Skift + r
Läs upp kommentarer Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på a och sedan c
Läs upp fästpunkt Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på a och sedan a
Läs upp avsnittsformatering Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på a och sedan s

Kortkommandon för navigering

Två grupper av kortkommandon nedan hjälper dig att flytta snabbt genom dokumentet eller tabellen:

  • Flytta till nästa eller föregående objekt med Ctrl + ⌘ + N eller Ctrl + ⌘ + p följt av en annan tangent.
  • Flytta snabbt i en tabell med Ctrl + ⌘ + Skift + t följt av en annan tangent.

Dokumentnavigering

Visa dokumentdisposition Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på a och sedan h
Flytta till nästa rubrik Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan h
Flytta till föregående rubrik Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan h
Flytta till nästa rubrik [1-6] Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan [1–6]
Flytta till föregående rubrik [1-6] Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan [1–6]
Flytta till nästa media
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan g
Flytta till föregående media
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan g
Flytta till nästa lista Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan o
Flytta till föregående lista Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan o
Flytta till nästa objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan i
Flytta till föregående objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan i
Flytta till nästa länk Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan l
Flytta till föregående länk Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan l
Flytta till nästa bokmärke Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan b
Flytta till föregående bokmärke Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan b
Flytta till nästa formateringsändring Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan på w
Flytta till föregående formateringsändring Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan på w
Gå till nästa ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på n och sedan r
Gå till föregående ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan r

Tabellnavigering

Flytta till början av tabellen Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan s
Flytta till slutet av tabellen Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan d
Flytta till början av tabellkolumnen Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan i
Flytta till slutet av tabellkolumnen Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan k
Flytta till nästa tabellkolumn Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan b
Flytta till föregående tabellkolumn Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan v
Flytta till början av tabellraden Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan j
Flytta till slutet av tabellraden Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan l
Flytta till nästa tabellrad Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan m
Flytta till föregående tabellrad Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan g
Exit table Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan e
Flytta till nästa tabell Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på n och sedan t
Flytta till föregående tabell Håll Ctrl + ⌘ + Skift nedtryckt, tryck på p och sedan t

Andra verktyg och navigering

Öppna versionshistorik ⌘ + Option + Skift + h
Öppna verktyget Utforska ⌘ + Option + Skift + i
Öppna stavning/grammatik ⌘ + Option + x
Fn + F7
Öppna ordboken ⌘ + Skift + y
Antal ord ⌘ + Skift + c
Starta röstinmatning
(tillgängligt i Chrome-webbläsare)
⌘ + Skift + s
Öppna sidopanelen ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Uppåt på sidan Fn + Uppåtpil
Nedåt på sidan Fn + Nedåtpil
Flytta till nästa felstavning ⌘ + '
Flytta till föregående felstavning ⌘ + ;
Infoga eller flytta till rubrik Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på o och sedan h
Infoga eller flytta till sidfot Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på o och sedan f
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på e och sedan på p
Flytta fokus från dokumenttext ⌘ + Option + Skift + m
Flytta tillbaka fokus till dokumenttexten Esc
Visa person- eller gruppinformation Option + högerpil
Chrome OS-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra in utan formatering Ctrl + Skift + v
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + Skift + z
Infoga eller redigera länk Ctrl + k
Öppna länk Alt + Retur
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Spara
Alla ändringar sparas automatiskt på Drive
Ctrl + s
Skriv ut Ctrl + p
Öppna Ctrl + o
Sök Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Sök igen Ctrl + g
Sök föregående Ctrl + Skift + g
Dölj menyerna (kompakt läge) Ctrl + Skift + f
Insert page break Ctrl + Retur
Sök i menyerna Alt + z
Alt + /
Växla till redigering Ctrl + Alt + Skift + z
Växla till förslag Ctrl + Alt + Skift + x
Växla till visning Ctrl + Alt + Skift + c

Textformatering

Fet Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understruken Ctrl + u
Genomstruken Alt + Skift + 5
Upphöjd Ctrl + .
Nedsänkt Ctrl + ,
Kopiera textformatering Ctrl + Alt + c
Klistra in textformatering Ctrl + Alt + v
Rensa textformatering Ctrl + \
Öka textstorlek Ctrl + Skift + .
Minska textstorlek Ctrl + Skift + ,

Styckeformatering

Öka styckeindrag Ctrl + ]
Minska styckeindrag Ctrl + [
Tillämpa normalt textformat Ctrl + Alt + 0
Tillämpa rubrikformat [1–6] Ctrl + Alt + [1–6]
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Centrera Ctrl + Skift + e
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Justera Ctrl + Skift + j
Numrerad lista Ctrl + Skift + 7
Punktlista Ctrl + Skift + 8

Bilder och teckningar

Alternativ text Ctrl + Alt + y
Öka storlek Ctrl + Alt + k
Öka vågrät storlek Ctrl + Alt + b
Öka lodrät storlek Ctrl + Alt + i
Minska storlek Ctrl + Alt + j
Minska vågrät storlek Ctrl + Alt + w
Minska lodrät storlek Ctrl + Alt + q
Vrid 15° medurs Alt + högerpil
Vrid 15° moturs Alt + vänsterpil
Vrid 1° moturs Alt + Skift + vänsterpil
Vrid 1° medurs Alt + Skift + högerpil
Stäng teckningsredigering Ctrl + Esc
Skift + Esc

Kommentarer

Infoga kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Infoga fotnot Ctrl + Alt + f
Flytta till aktuell fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan f
Flytta till nästa fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan f
Flytta till föregående fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan f
Flytta till nästa förslag Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan u
Flytta till föregående förslag Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan u
Granska föreslagna ändringar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan u
Flytta till nästa kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på n och sedan på c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c
Öppna kommentarshistoriken Ctrl + Alt + Skift + a

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Menyer

Kontextmeny (högerklicka)

Ctrl + Skift + x
Skift + F10

Arkiv-menyn Alt + f
Redigera-menyn Alt + e
Visa-menyn Alt + v
Infoga-menyn Alt + i
Format-menyn Alt + o
Verktyg-menyn Alt + t
Hjälp-menyn Alt + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsare har aktiverats)
Alt + a
Inmatningsverktyg-menyn
(tillgänglig i dokument på icke-latinska språk)
Ctrl + Alt + Skift + k

Textval med tangentbord

Markera alla Ctrl + a
Utöka markeringen ett tecken Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen en rad Skift + Upp-/nedåtpil
Utöka markeringen ett ord Ctrl + Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen till början av stycket Ctrl + Skift + Uppåtpil
Utöka markeringen till slutet av stycket Ctrl + Skift + Nedåtpil
Välj aktuellt listobjekt Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på i
Välj alla listobjekt på aktuell nivå Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på o

Textval med musen

Välj ord Dubbelklicka
Utöka markeringen ett ord i taget Dubbelklicka + dra
Välj stycke Trippelklicka
Utöka markeringen ett stycke i taget Trippelklicka + dra

Kortkommandon för skärmläsningsprogram

Genvägarna nedan hjälper dig att arbeta med ett skärmläsningsprogram. Aktivera stödet för skärmläsningsprogram innan du använder dem. Läs mer om hur du aktiverar stöd för skärmläsningsprogram.

Stöd för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram Ctrl + Alt + z
Alt + Skift + ~
Aktivera stöd för punktskrift Ctrl + Alt + h
Läs upp markering Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan x
Tala från markörens position Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan på r
Beskriv markörplatsen Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan l
Beskriv formatering vid markören Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan f
Uttala tabellkolumn och radrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan h
Uttala tabellcellens plats Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan n
Uttala tabellens radrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan r
Uttala tabellens kolumnrubrik Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan c
Visa liveändringar Ctrl + Alt + Skift + r
Läs upp kommentarer Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan c
Läs upp fästpunkt Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan a
Läs upp avsnittsformatering Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på och sedan  s

Kortkommandon för navigering

Två grupper av kortkommandon nedan hjälper dig att flytta snabbt genom dokumentet eller tabellen:

  • Flytta till nästa eller föregående objekt med Ctrl + Alt + N eller Ctrl + Alt + p följt av en annan tangent.
  • Flytta snabbt i en tabell med Ctrl + Alt + Skift + t följt av en annan tangent.

Dokumentnavigering

Visa dokumentdisposition Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan h
Flytta till nästa rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan h
Flytta till föregående rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan h
Flytta till nästa rubrik [1-6] Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på N och sedan [1–6]
Flytta till föregående rubrik [1-6] Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan [1–6]
Flytta till nästa bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan g
Flytta till föregående bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan g
Flytta till nästa lista Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan o
Flytta till föregående lista Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan o
Flytta till nästa objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan i
Flytta till föregående objekt i den aktuella listan Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan i
Flytta till nästa länk Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan l
Flytta till föregående länk Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan l
Flytta till nästa bokmärke Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan b
Flytta till föregående bokmärke Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan b
Flytta till nästa formateringsändring Håll ned Ctrl + Alt, tryck på n och sedan på w
Flytta till föregående formateringsändring Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på w
Gå till nästa ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan r
Ctrl + Alt + k
Gå till föregående ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan r
Ctrl + Alt + j

Tabellnavigering

Flytta till början av tabellen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan s
Flytta till slutet av tabellen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan d
Flytta till början av tabellkolumnen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan i
Flytta till slutet av tabellkolumnen Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan k
Flytta till nästa tabellkolumn Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan b
Flytta till föregående tabellkolumn Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan v
Flytta till början av tabellraden Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan j
Flytta till slutet av tabellraden Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan l
Flytta till nästa tabellrad Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan m
Flytta till föregående tabellrad Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan g
Exit table Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan e
Flytta till nästa tabell Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på n och sedan t
Flytta till föregående tabell Håll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på p och sedan t

Övrig navigering

Öppna verktyget Utforska Ctrl + Alt + Skift + i
Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Öppna ordboken Ctrl + Skift + y
Antal ord Ctrl + Skift + c
Starta röstinmatning Ctrl + Skift + s
Öppna sidopanelen Alt + Skift + .
Alt + Skift + ,
Uppåt på sidan Alt + Uppåtpil
Nedåt på sidan Alt + Nedåtpil
Flytta till början av dokumentet Ctrl + Search + vänsterpil
Flytta till slutet av dokumentet Ctrl + Search + högerpil
Flytta till nästa felstavning Ctrl + '
Flytta till föregående felstavning Ctrl + ;
Infoga eller flytta till rubrik Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan h
Infoga eller flytta till sidfot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan f
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll ned Ctrl + Alt, tryck på e och sedan på p
Flytta fokus från dokumenttext Ctrl + Alt + Skift + m
Flytta tillbaka fokus till dokumenttexten Esc
Fokus som innehåller webbsidan
(till exempel när du använder Dokument i Google+ Hangouts)
Ctrl + Skift + Esc
Visa person- eller gruppinformation Alt + högerpil
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false