Sneltoetsen voor Google Documenten

Hieronder vindt u een lijst met sneltoetsen voor Google Documenten.

U kunt ook gebruikmaken van toegangstoetsen om in de appmenu's te navigeren met uw toetsenbord:

 1. Open het menu waarin u wilt navigeren. Breid onderstaande gedeelten uit om de sneltoetsen voor menu's te vinden.
 2. Typ de onderstreepte letter van het menu-item dat u wilt selecteren.

Zo kunt u met de volgende stappen bijvoorbeeld een bladwijzer invoegen:

 1. Open het menu 'Invoegen':
  • Alt + I (Chrome in Windows/Linux)
  • Alt + Shift + I (Internet Explorer of Firefox in Windows/Linux)
  • Ctrl + Option + I (Mac)
 2. Zoals u ziet, is de letter B onderstreept in Bladwijzer. Druk op B om Bladwijzer te selecteren.

Sneltoetsen voor pc

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Link invoegen of bewerken Ctrl + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + S
Afdrukken Ctrl + P
Openen Ctrl + O
Zoeken Ctrl + F
Zoeken en vervangen Ctrl + H
Opnieuw zoeken Ctrl + G
Vorige zoeken Ctrl + Shift + G
Aantal woorden Ctrl + Shift + C
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + /
Alt + Shift + Z
Google Chrome: Alt + Z

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + C
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + V
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Ctrl + Spatiebalk

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + L
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken Ctrl + Alt + K
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + B
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + I
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + J
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + W
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Shift + Esc

Opmerkingen en voetnoten

Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu Ctrl + Shift + X
Ctrl + Shift + \
Menu Bestand in Google Chrome: Alt + F
andere browsers: Alt + Shift + F
Menu Bewerken in Google Chrome: Alt + E
andere browsers: Alt + Shift + E
Menu Weergeven in Google Chrome: Alt + V
andere browsers: Alt + Shift + V
Menu Invoegen in Google Chrome: Alt + I
andere browsers: Alt + Shift + I
Menu Opmaak in Google Chrome: Alt + O
andere browsers: Alt + Shift + O
Menu Extra in Google Chrome: Alt + T
andere browsers: Alt + Shift + T
Menu Tabel in Google Chrome: Alt + B
andere browsers: Alt + Shift + B
Menu Help in Google Chrome: Alt + H
andere browsers: Alt + Shift + H
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + End
Selectie uitbreiden tot het begin van het document Ctrl + Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van het document Ctrl + Shift + End
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Ctrl + Alt + Z
Alt + Shift + ~
Selectie lezen Ctrl + Alt + X
Lezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie: Google Documenten heeft sneltoetsen waarmee u snel door uw document of tabel kunt bewegen.

 • Verplaats de focus naar het volgende item met Ctrl + Alt + N, gevolgd door een andere toets, of verplaats de focus naar het vorige item met Ctrl + Alt + P, gevolgd door een andere toets.
 • Beweeg snel in een tabel door op Ctrl + Alt + Shift + T te drukken, gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorig grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar de volgende inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op R
Naar de vorige inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op R

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Overige navigatie

Naar bovenkant van app gaan Ctrl + Alt + Shift + M
Onderzoeksfunctie openen Ctrl + Alt + Shift + I
Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + G
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren Ctrl + Shift + Y
Pagina omhoog Page Up
Pagina omlaag Page Down
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op P
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Chat openen in het document Shift + Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Mac

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + C
Knippen ⌘ + X
Plakken ⌘ + V
Ongedaan maken ⌘ + Z
Opnieuw ⌘ + Shift + Z
Link invoegen of bewerken ⌘ + K
Link openen Option + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven ⌘ + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
⌘ + S
Afdrukken ⌘ + P
Openen ⌘ + O
Zoeken ⌘ + F
Zoeken en vervangen ⌘ + Shift + H
Opnieuw zoeken ⌘ + G
Vorige zoeken ⌘ + Shift + G
Aantal woorden ⌘ + Shift + C
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen ⌘ + Enter
Zoeken in de menu's Option + /
Ctrl + Option + Z
Mozilla Firefox: Ctrl + ~

Tekstopmaak

Vet ⌘ + B
Cursief ⌘ + I
Onderstrepen ⌘ + U
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak kopiëren ⌘ + Option + C
Tekstopmaak plakken ⌘ + Option + V
Tekstopmaak wissen ⌘ + \

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + E
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + R
Uitvullen ⌘ + Shift + J
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Option + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken ⌘ + Ctrl + K
Formaat horizontaal groter maken ⌘ + Ctrl + B
Formaat verticaal groter maken ⌘ + Ctrl + I
Formaat kleiner maken ⌘ + Ctrl + J
Formaat horizontaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + W
Formaat verticaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Option + Pijl-rechts
15° linksom draaien Option + Pijl-links
1° linksom draaien Option + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Option + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten ⌘ + Esc
Shift + Esc

Opmerkingen en voetnoten

Opmerking invoegen ⌘ + Option + M
Discussieweergave openen ⌘ + Option + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen ⌘ + Option + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu ⌘ + Shift + X
Menu Bestand Ctrl + Option + F
Menu Bewerken Ctrl + Option + E
Menu Weergeven Ctrl + Option + V
Menu Invoegen Ctrl + Option + I
Menu Opmaak Ctrl + Option + O
Menu Extra Ctrl + Option + T
Menu Tabel Ctrl + Option + B
Menu Help Ctrl + Option + H
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Option + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Fn + Pijl-links
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + Fn + Pijl-rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van het document ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van het document ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Option + ⌘ + Z
Selectie lezen Ctrl + ⌘ + X
Lezen vanaf cursorpositie Ctrl + ⌘ + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij lezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel lezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij lezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom lezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie: Google Documenten heeft sneltoetsen waarmee u snel door uw document of tabel kunt bewegen.

 • Verplaats de focus naar het volgende item met Ctrl + ⌘ + N, gevolgd door een andere toets of ga naar het vorige item met Ctrl + ⌘ + P, gevolgd door een andere toets.
 • Beweeg snel in een tabel door op Ctrl + ⌘ + Shift + T te drukken, gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorige medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar de volgende inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op R
Naar de vorige inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op R

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Overige navigatie

Naar bovenkant van app gaan ⌘ + Option + Shift + M
Onderzoeksfunctie openen ⌘ + Option + Shift + I
Revisiegeschiedenis openen ⌘ + Option + Ctrl + G
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren ⌘ + Shift + Y
Pagina omhoog Fn + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Fn + Pijl-omlaag
Naar volgende spelfout gaan ⌘ + '
Naar vorige spelfout gaan ⌘ + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op P
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Chat openen in het document Shift + Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Chrome OS

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Link invoegen of bewerken Ctrl + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + S
Afdrukken Ctrl + P
Openen Ctrl + O
Zoeken Ctrl + F
Zoeken en vervangen Ctrl + H
Opnieuw zoeken Ctrl + G
Vorige zoeken Ctrl + Shift + G
Aantal woorden Ctrl + Shift + C
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + Z
Alt + /

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + C
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + V
Tekstopmaak wissen Ctrl + \

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken Ctrl + Alt + K
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + B
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + I
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + J
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + W
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Ctrl + Esc
Shift + Esc

Opmerkingen

Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu Ctrl + Shift + X
Menu Bestand Alt + F
Menu Bewerken Alt + E
Menu Weergeven Alt + V
Menu Invoegen Alt + I
Menu Opmaak Alt + O
Menu Extra Alt + T
Menu Tabel Alt + B
Menu Help Alt + H
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + K

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Ctrl + Alt + Z
Alt + Shift + ~
Selectie lezen Ctrl + Alt + X
Lezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom lezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie: Google Documenten heeft sneltoetsen waarmee u snel door uw document of tabel kunt bewegen.

 • Verplaats de focus naar het volgende item met Ctrl + Alt + N, gevolgd door een andere toets, of verplaats de focus naar het vorige item met Ctrl + Alt + P, gevolgd door een andere toets.
 • Beweeg snel in een tabel door op Ctrl + Alt + Shift + T te drukken, gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorig grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar de volgende inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op R
Naar de vorige inhoudswijziging in de huidige revisie gaan
(tijdens het gebruik van revisiegeschiedenis)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op R

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Overige navigatie

Naar bovenkant van app gaan Ctrl + Alt + Shift + M
Onderzoeksfunctie openen Ctrl + Alt + Shift + I
Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + G
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren Ctrl + Shift + Y
Pagina omhoog Alt + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Alt + Pijl-omlaag
Naar begin van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-links
Naar einde van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-rechts
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op P
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Chat openen in het document Shift + Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Android

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak wissen Ctrl + \

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + L
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Pagina omhoog/omlaag Alt + Pijl-omhoog/omlaag
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc, Esc
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Sneltoetsen voor iOS

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + C
Knippen ⌘ + X
Plakken ⌘ + V
Ongedaan maken ⌘ + Z
Opnieuw ⌘ + Shift + Z
Opmerking invoegen ⌘ + Option + M

Tekstopmaak

Vet ⌘ + B
Cursief ⌘ + I
Onderstrepen ⌘ + U
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak wissen ⌘ + \

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + E
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + R
Uitvullen ⌘ + Shift + J
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord ⌘ + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea ⌘ + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Pagina omhoog/omlaag Fn + Pijl-omhoog/omlaag
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc, Esc
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op W

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenbordindelingen.