Sneltoetsen voor Google Documenten

U kunt een lijst met sneltoetsen openen in Google Documenten door op Ctrl + / (Windows, Chrome OS) of ⌘ + / (Mac) te drukken.

U kunt ook toegangstoetsen in menu's gebruiken. Open een app-menu met het toetsenbord en typ de onderstreepte letter van het item dat u wilt selecteren. Als u bijvoorbeeld het menu 'Invoegen' wilt openen op een Mac, drukt u op Ctrl + Option + I. Als u 'Afbeelding' wilt selecteren, typt u de onderstreepte letter i.

Sneltoetsen voor pc

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Link invoegen of bewerken Ctrl + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + S
Afdrukken Ctrl + P
Openen Ctrl + O
Zoeken Ctrl + F
Zoeken en vervangen Ctrl + H
Opnieuw zoeken Ctrl + G
Vorige zoeken Ctrl + Shift + G
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + /
Alt + Shift + Z
Google Chrome: Alt + Z

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + C
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + V
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Ctrl + spatiebalk
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + L
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken Ctrl + Alt + K
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + B
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + I
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + J
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + W
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Shift+Esc

Opmerkingen en voetnoten

Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu Ctrl + Shift + X
Ctrl + Shift + \
Menu Bestand in Google Chrome: Alt + F
andere browsers: Alt + Shift + F
Menu Bewerken in Google Chrome: Alt + E
andere browsers: Alt + Shift + E
Menu Weergeven in Google Chrome: Alt + V
andere browsers: Alt + Shift + V
Menu Invoegen in Google Chrome: Alt + I
andere browsers: Alt + Shift + I
Menu Opmaak in Google Chrome: Alt + O
andere browsers: Alt + Shift + O
Menu Extra in Google Chrome: Alt + T
andere browsers: Alt + Shift + T
Menu Tabel in Google Chrome: Alt + B
andere browsers: Alt + Shift + B
Menu Help in Google Chrome: Alt + H
andere browsers: Alt + Shift + H
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar wanneer ondersteuning voor schermlezer is ingeschakeld)
in Google Chrome: Alt + A
andere browsers: Alt + Shift + A
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + End
Selectie uitbreiden tot het begin van het document Ctrl + Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van het document Ctrl + Shift + End
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Ctrl + Alt + Z
Alt + Shift + ~
Selectie voorlezen Ctrl + Alt + X
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie

Met de twee onderstaande groepen sneltoetsen kunt u snel navigeren in uw document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + Alt + N of Ctrl + Alt + P gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + Alt + Shift + T gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorig grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar volgende bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op R
Ctrl + Alt + K
Naar vorige bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op R
Ctrl + Alt + J

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Andere tools en navigatie

Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + G
Onderzoeksfunctie openen Ctrl + Alt + Shift + I
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren Ctrl + Shift + Y
Aantal woorden Ctrl + Shift + C
Spraakgestuurd typen starten
(beschikbaar in Chrome-browsers)
Ctrl + Shift + S
Pagina omhoog PgUp
Pagina omlaag PgDn
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op P
Chat openen in het document Shift+Esc
Focus uit documenttekst verplaatsen Ctrl + Alt + Shift + M
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Mac

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + C
Knippen ⌘ + X
Plakken ⌘ + V
Ongedaan maken ⌘ + Z
Opnieuw ⌘ + Shift + Z
Link invoegen of bewerken ⌘ + K
Link openen Option + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven ⌘ + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
⌘ + S
Afdrukken ⌘ + P
Openen ⌘ + O
Zoeken ⌘ + F
Zoeken en vervangen ⌘ + Shift + H
Opnieuw zoeken ⌘ + G
Vorige zoeken ⌘ + Shift + G
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen ⌘ + Enter
Zoeken in de menu's Option + /
Ctrl + Option + Z
Mozilla Firefox: Ctrl + ~

Tekstopmaak

Vet ⌘ + B
Cursief ⌘ + I
Onderstrepen ⌘ + U
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak kopiëren ⌘ + Option + C
Tekstopmaak plakken ⌘ + Option + V
Tekstopmaak wissen ⌘ + \
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + E
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + R
Uitvullen ⌘ + Shift + J
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Option + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken ⌘ + Ctrl + K
Formaat horizontaal groter maken ⌘ + Ctrl + B
Formaat verticaal groter maken ⌘ + Ctrl + I
Formaat kleiner maken ⌘ + Ctrl + J
Formaat horizontaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + W
Formaat verticaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Option + Pijl-rechts
15° linksom draaien Option + Pijl-links
1° linksom draaien Option + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Option + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten ⌘ + Esc
Shift+Esc

Opmerkingen en voetnoten

Opmerking invoegen ⌘ + Option + M
Discussieweergave openen ⌘ + Option + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen ⌘ + Option + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu ⌘ + Shift + X
Menu Bestand Ctrl + Option + F
Menu Bewerken Ctrl + Option + E
Menu Weergeven Ctrl + Option + V
Menu Invoegen Ctrl + Option + I
Menu Opmaak Ctrl + Option + O
Menu Extra Ctrl + Option + T
Menu Tabel Ctrl + Option + B
Menu Help Ctrl + Option + H
Toegankelijkheidsmenu
(beschikbaar wanneer ondersteuning voor schermlezer is ingeschakeld)
Ctrl + Option + A
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Option + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Fn + Pijl-links
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + Fn + Pijl-rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van het document ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van het document ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Option + ⌘ + Z
Selectie voorlezen Ctrl + ⌘ + X
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + ⌘ + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie

Met de twee onderstaande groepen sneltoetsen kunt u snel navigeren in uw document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + ⌘ + N of Ctrl + ⌘ + P gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + ⌘ + Shift + T gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorige medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar de volgende bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op R
⌘ + Option + K
Naar de vorige bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op R
⌘ + Option + J

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Andere tools en navigatie

Revisiegeschiedenis openen ⌘ + Option + Ctrl + G
Onderzoeksfunctie openen ⌘ + Option + Shift + I
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren ⌘ + Shift + Y
Aantal woorden ⌘ + Shift + C
Spraakgestuurd typen starten
(beschikbaar in Chrome-browsers)
⌘ + Shift + S
Pagina omhoog Fn + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Fn + Pijl-omlaag
Naar volgende spelfout gaan ⌘ + '
Naar vorige spelfout gaan ⌘ + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op P
Chat openen in het document Shift+Esc
Focus uit documenttekst verplaatsen ⌘ + Option + Shift + M
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Chrome OS

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Link invoegen of bewerken Ctrl + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + S
Afdrukken Ctrl + P
Openen Ctrl + O
Zoeken Ctrl + F
Zoeken en vervangen Ctrl + H
Opnieuw zoeken Ctrl + G
Vorige zoeken Ctrl + Shift + G
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + F
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + Z
Alt + /

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + C
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + V
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8

Afbeeldingen en tekeningen

Formaat groter maken Ctrl + Alt + K
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + B
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + I
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + J
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + W
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + Q
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Met één pixel verschuiven Shift + Pijltoetsen
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Ctrl + Esc
Shift+Esc

Opmerkingen

Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op F
Meer opties voor navigatie in opmerkingen Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies

Menu's

Contextmenu Ctrl + Shift + X
Menu Bestand Alt + F
Menu Bewerken Alt + E
Menu Weergeven Alt + V
Menu Invoegen Alt + I
Menu Opmaak Alt + O
Menu Extra Alt + T
Menu Tabel Alt + B
Menu Help Alt + H
Toegankelijkheidsmenu
(beschikbaar wanneer ondersteuning voor schermlezer is ingeschakeld)
Alt + A
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + K
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + K

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op I
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op E, daarna op O

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik drie keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik drie keer + sleep de muis

Ondersteuning voor schermlezer

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over het gebruik van Google Documenten met een schermlezer
Ctrl + Alt + Z
Alt + Shift + ~
Selectie voorlezen Ctrl + Alt + X
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + R
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op F
Kop van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C

Sneltoetsen voor navigatie

Met de twee onderstaande groepen sneltoetsen kunt u snel navigeren in uw document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + Alt + N of Ctrl + Alt + P gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + Alt + Shift + T gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorig grafisch item gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N daarna op B
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op B
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W
Naar de volgende bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op R
Ctrl + Alt + K
Naar de vorige bewerking gaan
(tijdens het bekijken van de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op R
Ctrl + Alt + J

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T

Overige navigatie

Onderzoeksfunctie openen Ctrl + Alt + Shift + I
Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + G
Geselecteerd woord in onderzoeksfunctie definiëren Ctrl + Shift + Y
Aantal woorden Ctrl + Shift + C
Spraakgestuurd typen starten Ctrl + Shift + S
Pagina omhoog Alt + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Alt + Pijl-omlaag
Naar begin van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-links
Naar einde van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-rechts
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op F
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op P
Chat openen in het document Shift+Esc
Focus uit documenttekst verplaatsen Ctrl + Alt + Shift + M
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Sneltoetsen voor Android

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Opmerking invoegen Ctrl + Alt + M
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter

Tekstopmaak

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + L
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Pagina omhoog/omlaag Alt + Pijl-omhoog/omlaag
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc, Esc
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Sneltoetsen voor iOS

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + C
Knippen ⌘ + X
Plakken ⌘ + V
Ongedaan maken ⌘ + Z
Opnieuw ⌘ + Shift + Z
Opmerking invoegen ⌘ + Option + M

Tekstopmaak

Vet ⌘ + B
Cursief ⌘ + I
Onderstrepen ⌘ + U
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak wissen ⌘ + \
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + E
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + R
Uitvullen ⌘ + Shift + J
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + A
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord ⌘ + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea ⌘ + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Pagina omhoog/omlaag Fn + Pijl-omhoog/omlaag
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc, Esc
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op W

Navigeren in tabel

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenbordindelingen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?