Sneltoetsen voor Google Documenten

Met de sneltoetsen in Google Documenten kun je door een document navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Je kunt een lijst met sneltoetsen openen in Google Documenten door op Ctrl + / (Windows, Chrome OS) of ⌘ + / (Mac) te drukken.

Wil je zoeken in de menu's, druk dan op Alt + / (Windows, Chrome OS) of Option + / (Mac).

Je kunt ook toegangstoetsen in menu's gebruiken. Hiervoor open je een app-menu via het toetsenbord en typ je de onderstreepte letter van het item dat je wilt selecteren. Als je bijvoorbeeld het menu Invoegen wilt openen op een Mac, druk je op Ctrl + Option + i. Als je Afbeelding wilt selecteren, typ je de onderstreepte letter i.

Sneltoetsen voor pc

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Zonder opmaak plakken Ctrl + Shift + v
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + Shift + z
Link invoegen of bewerken Ctrl + k
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + s
Afdrukken Ctrl + p
Openen Ctrl + o
Zoeken Ctrl + f
Zoeken en vervangen Ctrl + h
Opnieuw zoeken Ctrl + g
Vorige zoeken Ctrl + Shift + g
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
Laatste actie herhalen Ctrl + y

Tekstopmaak

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + c
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + v
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Ctrl + spatiebalk
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + l
Centreren Ctrl + Shift + e
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingstekens Ctrl + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Alt-tekst Ctrl + Alt + y
Formaat groter maken Ctrl + Alt + k
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + b
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + i
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + j
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + w
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + q
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Shift + Esc

Reacties en voetnoten

Reactie invoegen Ctrl + Alt + m
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + a
Huidige reactie invoeren Ctrl + Enter
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + f
Naar huidige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op f
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op f
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op f

Menu's

Contextmenu (klik met rechtermuisknop) Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
Menu Bestand In Google Chrome:Alt + f
Andere browsers:Alt + Shift + f
Menu Bewerken In Google Chrome:Alt + e
Andere browsers:Alt + Shift + e
Menu Weergeven In Google Chrome:Alt + v
Andere browsers:Alt + Shift + v
Menu Invoegen In Google Chrome: Alt + i
Andere browsers: Alt + Shift + i
Menu Opmaak In Google Chrome: Alt + o
Andere browsers: Alt + Shift + o
Menu Extra In Google Chrome:Alt + t
Andere browsers:Alt + Shift + t
Menu Help In Google Chrome:Alt + h
Andere browsers:Alt + Shift + h
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar als ondersteuning voor schermlezers is aangezet)
In Google Chrome: Alt + a
Andere browsers:Alt + Shift + a
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + k
Het contextmenu van je browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + a
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + End
Selectie uitbreiden tot het begin van het document Ctrl + Shift + Home
Selectie uitbreiden tot het einde van het document Ctrl + Shift + End
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op i
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik 3 keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik 3 keer + sleep de muis

Sneltoetsen voor schermlezers

De onderstaande sneltoetsen kun je gebruiken in combinatie met een schermlezer. Voordat je deze functies gebruikt, moet je ondersteuning voor schermlezers aanzetten. Informatie over hoe je ondersteuning voor schermlezers aanzet

Ondersteuning voor schermlezers

Ondersteuning voor schermlezers aanzetten Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Brailleondersteuning aanzetten Ctrl + Alt + h
Selectie voorlezen Ctrl + Alt + x
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + r
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op l
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op f
Koptekst van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op h
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op n
Koptekst van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op r
Koptekst van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op c
Live bewerkingen weergeven Ctrl + Alt + Shift + r

Sneltoetsen voor navigatie

Met de 2 onderstaande groepen sneltoetsen kun je snel navigeren in een document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + Alt + n of Ctrl + Alt + p gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + Alt + Shift + t gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Documentoverzicht weergeven Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a en daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op h
Naar de vorige koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op [1-6]
Naar de vorige koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op g
Naar vorig grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op g
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op o
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op o
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op i
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op i
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op l
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op l
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op b
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op b
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op w
Naar volgende bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n en daarna op r
Ctrl + Alt + k
Naar vorige bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p en daarna op r
Ctrl + Alt + j

Tabelnavigatie

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op s
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op d
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op i
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op k
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op b
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op v
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op j
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op l
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op m
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op g
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op e
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op n, daarna op t
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op p, daarna op t

Andere tools en navigatie

Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + h
Tool Verkennen openen Ctrl + Alt + Shift + i
Spelling/grammatica openen Ctrl + Alt + x
F7
Woordenboek openen Ctrl + Shift + y
Woorden tellen Ctrl + Shift + c
Spraakgestuurd typen starten
(beschikbaar in Chrome-browsers)
Ctrl + Shift + s
Naar het zijvenster Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Pagina omhoog PgUp
Pagina omlaag PgDn
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op o, daarna op h
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op o, daarna op f
Focus verplaatsen naar pop-up
(voor links, bookmarks en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op p
Focus uit bewerkingsgebied verplaatsen Ctrl + Alt + Shift + m
Informatie over persoon of groep weergeven Alt + Pijl-rechts
Sneltoetsen voor Mac

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + c
Knippen ⌘ + x
Plakken ⌘ + v
Zonder opmaak plakken ⌘ + Shift + v
Ongedaan maken ⌘ + z
Opnieuw ⌘ + Shift + z
Link invoegen of bewerken ⌘ + k
Link openen Option + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven ⌘ + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
⌘ + s
Afdrukken ⌘ + p
Openen ⌘ + o
Zoeken ⌘ + f
Zoeken en vervangen ⌘ + Shift + h
Opnieuw zoeken ⌘ + g
Vorige zoeken ⌘ + Shift + g
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Pagina-einde invoegen ⌘ + Enter
Zoeken in de menu's Option + /
Ctrl + Option + z
Laatste actie herhalen ⌘ + y

Tekstopmaak

Vet ⌘ + b
Cursief ⌘ + i
Onderstrepen ⌘ + u
Doorhalen ⌘ + Shift + x
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak kopiëren ⌘ + Option + c
Tekstopmaak plakken ⌘ + Option + v
Tekstopmaak wissen ⌘ + \
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + l
Centreren ⌘ + Shift + e
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + r
Uitvullen ⌘ + Shift + j
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingstekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen

Alt-tekst ⌘ + Option + y
Formaat groter maken ⌘ + Ctrl + k
Formaat horizontaal groter maken ⌘ + Ctrl + b
Formaat verticaal groter maken ⌘ + Ctrl + i
Formaat kleiner maken ⌘ + Ctrl + j
Formaat horizontaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + w
Formaat verticaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + q
15° rechtsom draaien Option + Pijl-rechts
15° linksom draaien Option + Pijl-links
1° linksom draaien Option + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Option + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten ⌘ + Esc
Shift + Esc

Reacties en voetnoten

Reactie invoegen ⌘ + Option + m
Discussieweergave openen ⌘ + Optie + Shift + a
Huidige reactie invoeren Ctrl + Enter
Voetnoot invoegen ⌘ + Option + f
Naar huidige voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op e, daarna op f
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op f
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op f

Menu's

Contextmenu (klik met rechtermuisknop) ⌘ + Shift + \
Menu Bestand Ctrl + Option + f
Menu Bewerken Ctrl + Option + e
Menu Weergeven Ctrl + Option + v
Menu Invoegen Ctrl + Option + i
Menu Opmaak Ctrl + Option + o
Menu Extra Ctrl + Option + t
Menu Help Ctrl + Option + h
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar als ondersteuning voor schermlezers is aangezet)
Ctrl + Option + a
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Option + Shift + k
Besturingselementen voor invoer aan- of uitzetten
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Shift + k
Het contextmenu van je browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + a
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden tot het begin van de regel Shift + Fn + Pijl-links
Selectie uitbreiden met één alinea Option + Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden tot het einde van de regel Shift + Fn + Pijl-rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van het document ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van het document ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e en daarna op i
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik 3 keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik 3 keer + sleep de muis

Sneltoetsen voor schermlezers

De onderstaande sneltoetsen kun je gebruiken in combinatie met een schermlezer. Voordat je deze functies gebruikt, moet je ondersteuning voor schermlezers aanzetten. Informatie over hoe je ondersteuning voor schermlezers aanzet

Ondersteuning voor schermlezers

Ondersteuning voor schermlezers aanzetten Option + ⌘ + z
Brailleondersteuning aanzetten ⌘ + Option + h
Selectie voorlezen Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op x
Voorlezen vanaf cursorpositie Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op r
Cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op l
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op f
Koptekst van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op h
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op n
Koptekst van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op r
Koptekst van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op c
Live bewerkingen weergeven ⌘ + Option + Shift + r

Sneltoetsen voor navigatie

Met de 2 onderstaande groepen sneltoetsen kun je snel navigeren in een document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + ⌘ + n of Ctrl + ⌘ + p gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + ⌘ + Shift + t gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Documentoverzicht weergeven Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a en daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op h
Naar de vorige koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op [1-6]
Naar de vorige koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p en daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n en daarna op g
Naar vorig grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p en daarna op g
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op o
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op o
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op i
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op i
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op l
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op l
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op b
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op b
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p en daarna op w
Naar volgende bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n en daarna op r
Naar vorige bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p en daarna op r

Tabelnavigatie

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op s
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op d
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op i
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op k
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op b
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op v
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op j
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op l
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op m
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op g
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op e
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op n, daarna op t
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op p, daarna op t

Andere tools en navigatie

Revisiegeschiedenis openen ⌘ + Option + Shift + h
Tool Verkennen openen ⌘ + Option + Shift + i
Spelling/grammatica openen ⌘ + Option + x
Fn + F7
Woordenboek openen ⌘ + Shift + y
Woorden tellen ⌘ + Shift + c
Spraakgestuurd typen starten
(beschikbaar in Chrome-browsers)
⌘ + Shift + s
Naar het zijvenster ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Pagina omhoog Fn + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Fn + Pijl-omlaag
Naar volgende spelfout gaan ⌘ + '
Naar vorige spelfout gaan ⌘ + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op o, daarna op h
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op o en daarna op f
Focus verplaatsen naar pop-up
(voor links, bookmarks en afbeeldingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op e en daarna op p
Focus uit documenttekst verplaatsen ⌘ + Option + Shift + m
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Informatie over persoon of groep weergeven Option + Pijl-rechts
Sneltoetsen voor Chrome OS

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Zonder opmaak plakken Ctrl + Shift + v
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + Shift + z
Link invoegen of bewerken Ctrl + k
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + s
Afdrukken Ctrl + p
Openen Ctrl + o
Zoeken Ctrl + f
Zoeken en vervangen Ctrl + h
Opnieuw zoeken Ctrl + g
Vorige zoeken Ctrl + Shift + g
Menu's verbergen (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Zoeken in de menu's Alt + z
Alt + /

Tekstopmaak

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak kopiëren Ctrl + Alt + c
Tekstopmaak plakken Ctrl + Alt + v
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + l
Centreren Ctrl + Shift + e
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingstekens Ctrl + Shift + 8

Afbeeldingen en tekeningen

Alt-tekst Ctrl + Alt + y
Formaat groter maken Ctrl + Alt + k
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + b
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + i
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + j
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + w
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + q
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
Editor voor tekeningen sluiten Ctrl + Esc
Shift + Esc

Reacties

Opmerking invoegen Ctrl + Alt + m
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + a
Huidige reactie invoeren Ctrl + Enter
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + f
Naar huidige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op f
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op f
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op f

Menu's

Contextmenu (klik met rechtermuisknop) Ctrl + Shift + x
Menu Bestand Alt + f
Menu Bewerken Alt + e
Menu Weergeven Alt + v
Menu Invoegen Alt + i
Menu Opmaak Alt + o
Menu Extra Alt + t
Menu Help Alt + h
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar als ondersteuning voor schermlezers is aangezet)
Alt + a
Menu Invoertools
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + k

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + a
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden tot het begin van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden tot het einde van de alinea Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Huidig lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op i
Alle lijstitems op het huidige niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o

Tekst selecteren met de muis

Woord selecteren Dubbelklik
Selectie uitbreiden met één woord tegelijk Dubbelklik + sleep de muis
Alinea selecteren Klik 3 keer
Selectie uitbreiden met één alinea tegelijk Klik 3 keer + sleep de muis

Sneltoetsen voor schermlezers

De onderstaande sneltoetsen kun je gebruiken in combinatie met een schermlezer. Voordat je deze functies gebruikt, moet je ondersteuning voor schermlezers aanzetten. Informatie over hoe je ondersteuning voor schermlezers aanzet

Ondersteuning voor schermlezers

Ondersteuning voor schermlezers aanzetten Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Brailleondersteuning aanzetten Ctrl + Alt + h
Selectie voorlezen Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op x
Voorlezen vanaf cursorpositie Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op r
Cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op l
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op f
Koptekst van de tabelkolom en -rij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op h
Locatie van de tabelcel voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op n
Koptekst van de tabelrij voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op r
Koptekst van de tabelkolom voorlezen Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op c
Live bewerkingen weergeven Ctrl + Alt + Shift + r

Sneltoetsen voor navigatie

Met de 2 onderstaande groepen sneltoetsen kun je snel navigeren in een document of tabel:

  • Naar het volgende of vorige item gaan met Ctrl + Alt + n of Ctrl + Alt + p gevolgd door een andere toets.
  • Snel navigeren in een tabel met Ctrl + Alt + Shift + t gevolgd door een andere toets.

Navigeren in document

Documentoverzicht weergeven Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a en daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op h
Naar de vorige koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op [1-6]
Naar de vorige koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op [1-6]
Naar volgend grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op g
Naar vorig grafisch element gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op g
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op o
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op o
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op i
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op i
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op l
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op l
Naar volgende bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op b
Naar vorige bladwijzer gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op b
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op w
Naar volgende bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n en daarna op r
Ctrl + Alt + k
Naar vorige bewerking gaan
(als je de revisiegeschiedenis of nieuwe wijzigingen bekijkt)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p en daarna op r
Ctrl + Alt + j

Tabelnavigatie

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op s
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op d
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op i
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op k
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op b
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op v
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op j
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op l
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op m
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op g
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op e
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op n, daarna op t
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op p, daarna op t

Overige navigatie

Tool Verkennen openen Ctrl + Alt + Shift + i
Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + h
Woordenboek openen Ctrl + Shift + y
Woorden tellen Ctrl + Shift + c
Spraakgestuurd typen starten Ctrl + Shift + s
Naar het zijvenster Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Pagina omhoog Alt + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Alt + Pijl-omlaag
Naar begin van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-links
Naar einde van document gaan Ctrl + Zoeken + Pijl-rechts
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
Koptekst invoegen of naar koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op o, daarna op h
Voettekst invoegen of naar voettekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op o, daarna op f
Focus verplaatsen naar pop-up
(voor links, bookmarks en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op p
Focus uit documenttekst verplaatsen Ctrl + Alt + Shift + m
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld als je Documenten in Google+ Hangouts gebruikt)
Ctrl + Shift + Esc
Informatie over persoon of groep weergeven Alt + Pijl-rechts
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?