מקשי קיצור ל-Google Docs

אפשר להשתמש במקשי קיצור ב-Google Docs כדי לנווט בתוך המסמך, לעצב אותו ולערוך אותו.

הערה: ייתכן שחלק ממקשי הקיצור לא יפעלו בכל השפות או בכל המקלדות.

כדי לפתוח רשימה של מקשי קיצור ב-Google Docs, יש להקיש על ‎Ctrl + /‎ (ב-Windows‏‏,‏‏ Chrome OS) או על ‎⌘ + /‎ (ב-Mac).

כדי לחפש בתפריטים, יש להקיש Alt + / ‎‏‎‏‎ ‎‏‏ (Windows, Chrome OS)‏‏ או על‎Option + / ‎ ‏‏(Mac)‏‏.

אפשר גם להשתמש במקשי גישה לתפריטים. פותחים תפריט אפליקציות באמצעות המקלדת ומקלידים את האות של הפריט שבו רוצים לבחור (האות מופיעה עם קו תחתון). לדוגמה, כדי לפתוח את התפריט 'הוספה' ב-Mac, מקישים על Ctrl + Option + I. כדי לבחור באפשרות 'תמונה', מקלידים את האות I שמופיעה עם קו תחתון.

מקשי קיצור למחשב PC

פעולות נפוצות

העתקה Ctrl + C
גזירה Ctrl + X
הדבקה Ctrl + V
הדבקה ללא עיצוב Ctrl + Shift + V
ביטול Ctrl + Z
ביצוע מחדש Ctrl + Shift + Z
הוספה או עריכה של קישור Ctrl + K
פתיחת קישור Alt + Enter
הצגת מקשי קיצור נפוצים Ctrl + /
שמירה
כל שינוי נשמר ב-Drive באופן אוטומטי
Ctrl + S
הדפסה Ctrl + P
פתיחה Ctrl + O
חיפוש Ctrl + F
חיפוש והחלפה Ctrl + H
חיפוש חוזר Ctrl + G
חיפוש הפריט הקודם Ctrl + Shift + G
הסתרה של תפריטים (מצב קומפקטי) Ctrl + Shift + F
הוספת מעבר דף Ctrl + Enter
חיפוש בתפריטים ‎Alt + /‎
Alt + Shift + Z

Google Chrome: Alt + Z
חזרה על הפעולה האחרונה Ctrl + Y
מעבר למצב עריכה ‎Ctrl + Alt + Shift + z
מעבר למצב הצעות ‎Ctrl + Alt + Shift + x
מעבר למצב תצוגה ‎Ctrl + Alt + Shift + c

עיצוב טקסט

מודגש Ctrl + B
נטוי Ctrl + I
קו תחתון Ctrl + U
קו חוצה Alt + Shift + 5
כתב עילי ‎Ctrl + .‎
כתב תחתי ‎Ctrl + ,‎
העתקת העיצוב של טקסט Ctrl + Alt + C
הדבקת העיצוב של הטקסט Ctrl + Alt + V
ניקוי העיצוב של הטקסט ‎Ctrl + \‎
Ctrl + רווח
הגדלת הגופן ‎Ctrl + Shift + .‎
הקטנת הגופן ‎Ctrl + Shift + ,‎

עיצוב פסקאות

הגדלת כניסת הפסקה ‎Ctrl + ]‎
הקטנת כניסת הפסקה ‎Ctrl + [‎
החלת סגנון טקסט פשוט Ctrl + Alt + 0
החלת סגנון כותרת [1-6] Ctrl + Alt + ‎[1-6]‎
יישור לשמאל Ctrl + Shift + L
יישור למרכז Ctrl + Shift + E
יישור לימין Ctrl + Shift + R
יישור לצדדים Ctrl + Shift + J
רשימה ממוספרת Ctrl + Shift + 7
רשימה עם תבליטים Ctrl + Shift + 8
רשימת משימות Ctrl + Shift + 9
הזזת פסקה למעלה/למטה Ctrl + Shift + חץ למעלה/למטה

תמונות ושרטוטים

טקסט חלופי Ctrl+Alt+Y
הגדלה Ctrl + Alt + K
הגדלה במאוזן Ctrl + Alt + B
הגדלה במאונך Ctrl + Alt + I
הקטנה Ctrl + Alt + J
הקטנה במאוזן Ctrl + Alt + W
הקטנה במאונך Ctrl + Alt + Q
סיבוב ב-15⁰ בכיוון השעון Alt + חץ ימינה
סיבוב ב-15⁰ נגד כיוון השעון Alt + חץ שמאלה
סיבוב ב-1⁰ נגד כיוון השעון Alt +‏ Shift + חץ שמאלה
סיבוב של 1⁰ בכיוון השעון Alt + Shift + חץ ימינה
סגירת עורך השרטוטים Shift + Esc

תגובות והערות שוליים

הוספת תגובה Ctrl + Alt + M
פתיחת שרשור בדיון Ctrl + Alt + Shift + A
כניסה לתגובה הנוכחית מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על E ואז על C
הוספת הערת שוליים Ctrl + Alt + F
מעבר להערת השוליים הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על E ואז על F
מעבר להערת השוליים הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על F
מעבר להערת השוליים הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על F
מעבר להצעה הבאה מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על N ואז על U
חזרה להצעה הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על U
סקירת העריכות המוצעות מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על O ואז על U
מעבר לתגובה הבאה מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על N ואז על C
חזרה לתגובה הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על C
פתיחת היסטוריית התגובות Ctrl + Alt + Shift + A

שימוש במקשי קיצור בתגובות שנבחרו

תשובה לתגובה הנוכחית R
מעבר לתגובה הבאה J
חזרה לתגובה הקודמת K
סימון הדיון כסגור בתגובה הנוכחית E
יציאה מהתגובה הנוכחית U

תפריטים

תפריט הקשר (לחיצה ימנית)

Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \‎
Shift + F10

התפריט 'קובץ' בדפדפן Google Chrome: Alt + F
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + F
התפריט 'עריכה' בדפדפן Google Chrome: Alt + E
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + E
התפריט 'תצוגה' בדפדפן Google Chrome: Alt + V
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + V
התפריט 'הוספה' בדפדפן Google Chrome: Alt + I
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + I
התפריט 'עיצוב' בדפדפן Google Chrome: Alt + O
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + O
התפריט 'כלים' בדפדפן Google Chrome: Alt + T
בדפדפנים אחרים: ‎Alt + Shift + T‎
התפריט 'עזרה' בדפדפן Google Chrome: ‏Alt + H
בדפדפנים אחרים: Alt + Shift + H
התפריט 'נגישות'
(מופיע כאשר התמיכה בקורא מסך מופעלת)
בדפדפן Google Chrome: Alt + A
בדפדפנים אחרים: ‎Alt + Shift + A‎
התפריט 'כלים לקליטת נתונים'
(זמין במסמכים בשפות שאינן לטיניות)
Ctrl + Alt + Shift + K
הצגת תפריט הקשר של הדפדפן Shift + לחיצה ימנית

בחירת טקסט בעזרת המקלדת

בחירת הכול Ctrl + A
ללא בחירה החזקת המקשים ‎Ctrl + Alt, הקשה על U ואז על A
הרחבת הבחירה בתו אחד Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה בשורה אחת Shift + חץ למעלה/למטה
הרחבת הבחירה במילה אחת Ctrl + Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה לתחילת השורה Shift + Home
הרחבת הבחירה לסוף השורה Shift + End
הרחבת הבחירה לתחילת המסמך Ctrl + Shift + Home
הרחבת הבחירה לסוף המסמך Ctrl + Shift + End
בחירת הפריט הנוכחי ברשימה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על I
בחירת כל הפריטים ברשימה ברמה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על O
בחירה של כמה קטעי טקסט בוחרים קטע טקסט אחד ומקישים על Ctrl + ‏Alt ‏+ Shift + חץ שמאלה/ימינה. כדי לבחור קטע טקסט נוסף, מקישים על החיצים שמאלה או ימינה.

בחירת טקסט בעזרת העכבר

בחירת מילה לחיצה כפולה
הרחבת הבחירה - במילה אחת בכל פעם לחיצה כפולה + גרירה
בחירת פסקה לחיצה משולשת
הרחבת הבחירה - בפסקה אחת בכל פעם לחיצה משולשת + גרירה

קיצורי דרך לקורא מסך

כשעובדים עם קורא מסך אפשר להיעזר בקיצורי הדרך הבאים. לפני כן, צריך להפעיל את התמיכה בקורא מסך. איך מפעילים תמיכה בקורא מסך?

תמיכה בקורא מסך

הפעלת תמיכה בקורא מסך Ctrl + Alt + Z
‎Alt + Shift + ~‎
הפעלת תמיכה בברייל Ctrl + Alt + h
הקראת הבחירה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על x
הקראה מהמיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על r
הכרזה על מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על A ואז על L
הכרזה על העיצוב במיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על A ואז על F
הקראת הכותרות של השורות והעמודות בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, לחיצה על t ואז על h
הקראה של מיקום התא בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על n
הקראה של כותרת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על r
הקראה של כותרת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על c
הצגת עריכות בזמן אמת Ctrl + Alt + Shift ‎+ r
הקראת התגובה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על c
הקראת עוגן התגובה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על a
הקראת העיצוב של הבחירה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על s
הקראה של מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על A ואז על L
הקראה של ספירת המילים  החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על A ואז על  W

מקשי קיצור של ניווט

בעזרת שתי הקבוצות של מקשי הקיצור שבהמשך תוכלו לנווט במהירות במסמך או בטבלה:

  • מעבר לפריט הבא או לפריט הקודם: מקישים על Ctrl + Alt + N או Ctrl + Alt + P ואז על מקש אחר.
  • מעבר מהיר בין הפריטים בטבלה: מקישים על Ctrl + Alt + Shift + T ואז על מקש אחר.

ניווט במסמך

הצגת מתאר החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על A ואז על H
מעבר לכותרת הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על H
מעבר לכותרת הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על H
מעבר לכותרת הבאה [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על [1-6]
מעבר לכותרת הקודמת [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על [1-6]
מעבר לפריט הגרפי הבא
(תמונה או שרטוט)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על G
מעבר לפריט הגרפי הקודם
(תמונה או שרטוט)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על G
מעבר לרשימה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על O
מעבר לרשימה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על O
מעבר לפריט הבא ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על I
מעבר לפריט הקודם ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על I
מעבר לקישור הבא החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על L
מעבר לקישור הקודם החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על L
מעבר לסימנייה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על B
מעבר לסימנייה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על B
מעבר לשינוי הבא בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על W
מעבר לשינוי הקודם בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על W
מעבר לעריכה הבאה
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על R
Ctrl + Alt + K
מעבר לעריכה הקודמת
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על R
Ctrl + Alt + J

ניווט בטבלה

מעבר לתחילת הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על S
מעבר לסוף הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על D
מעבר לתחילת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על I
מעבר לסוף העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על K
מעבר לעמודה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על B
מעבר לעמודה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על V
מעבר לתחילת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על J
מעבר לסוף השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על L
מעבר לשורה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על M
מעבר לשורה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על G
יציאה מהטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על E
מעבר לטבלה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על N ואז על T
מעבר לטבלה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על P ואז על T

כלים ומקשי ניווט אחרים

פתיחת היסטוריית גרסאות Ctrl + Alt + Shift + H
פתיחת הכלי 'חיפוש ובדיקה' Ctrl + Alt + Shift + I
פתיחת החלונית 'איות ודקדוק' Ctrl + Alt + x
F7
פתיחת המילון Ctrl + Shift + Y
ספירת מילים Ctrl + Shift + C
הפעלה של הקלדה קולית
(זמין בדפדפני Chrome)
Ctrl + Shift + S
כניסה לחלונית הצדדית ‎Ctrl + Alt + .‎
‎Ctrl + Alt + ,‎
דפדוף למעלה Page Up
דפדוף למטה Page Down
מעבר לשגיאת האיות הבאה ‎Ctrl + '‎
מעבר אל שגיאת האיות הקודמת ‎Ctrl + ;‎
הוספה או העברה לכותרת עליונה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על O ואז על H
הוספה או העברה לכותרת תחתונה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על O ואז על F
העברת המיקוד לפריט הקופץ
(לקישורים, סימניות ותמונות)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על E ואז על P
הסרת המיקוד מאזור העריכה Ctrl + Alt + Shift + M
הצגת הפרטים של המשתמש או של הקבוצה Alt + חץ ימינה
החלפת מצב בתיבת סימון Ctrl + Alt + Enter

 

מקשי קיצור ל-Mac

פעולות נפוצות

העתקה ‎⌘ + C‎
גזירה ‎⌘ + X‎
הדבקה ‎⌘ + V‎
הדבקה ללא עיצוב ‎⌘ + Shift + V‎
ביטול ‎⌘ + Z‎
ביצוע מחדש ‎⌘ + Shift + Z‎
הוספה או עריכה של קישור ‎⌘ + K‎
פתיחת קישור Option + Enter
הצגת מקשי קיצור נפוצים ‎⌘ + /‎
שמירה
כל שינוי נשמר ב-Drive באופן אוטומטי
‎⌘ + S
הדפסה ‎⌘ + P‎
פתיחה ‎⌘ + O‎
חיפוש ‎⌘ + F‎
חיפוש והחלפה ‎⌘ + Shift + H‎
חיפוש חוזר ‎⌘ + G
חיפוש הפריט הקודם ‎⌘ + Shift + G‎
הסתרה של תפריטים (מצב קומפקטי) Ctrl + Shift + F
הוספת מעבר דף ‎⌘ + Enter‎
חיפוש בתפריטים / + Option
Ctrl + Option + Z
חזרה על הפעולה האחרונה ‎⌘ + y‎
מעבר למצב עריכה ‎⌘ + Option + Shift + z
מעבר למצב הצעות ‎⌘ + Option + Shift + x‎
מעבר למצב תצוגה ‎⌘ + Option + Shift + c‎

עיצוב טקסט

מודגש ⌘ + B
נטוי ‎⌘ + I‎
קו תחתון ‎⌘ + U
קו חוצה ‎⌘ + Shift + X‎
כתב עילי ‎⌘ + .‎
כתב תחתי ‎⌘ + ,‎
העתקת העיצוב של טקסט ‎⌘ + Option + C‎
הדבקת העיצוב של הטקסט ‎⌘ + Option + V‎
ניקוי העיצוב של הטקסט ‎⌘ + \‎
הגדלת הגופן ‎⌘ + Shift + .‎
הקטנת הגופן ‎⌘ + Shift + ,‎

עיצוב פסקאות

הגדלת כניסת הפסקה ‎⌘ + ]‎
הקטנת כניסת הפסקה ‎⌘ + [‎
החלת סגנון טקסט פשוט ‎⌘ + Option + 0‎
החלת סגנון כותרת [1-6] ⌘ + Option + [1-6]‎
יישור לשמאל ‎⌘ + Shift + L‎
יישור למרכז ‎⌘ + Shift + E‎
יישור לימין ‎⌘ + Shift + R‎
יישור לצדדים ‎⌘ + Shift + J‎
רשימה ממוספרת ‎⌘ + Shift + 7‎
רשימת תבליטים ‎⌘ + Shift + 8‎
רשימת משימות ‎⌘ + Shift + 9‎
הזזת פסקה למעלה/למטה Ctrl + Shift + חץ למעלה/למטה

תמונות ושרטוטים

טקסט חלופי Option + Y + ⌘
הגדלה ‎⌘ + Ctrl + K‎
הגדלה במאוזן ‎⌘ + Ctrl + B‎
הגדלה במאונך ‎⌘ + Ctrl + I‎
הקטנה ‎⌘ + Ctrl + J‎
הקטנה במאוזן ‎⌘ + Ctrl + W‎
הקטנה במאונך ‎⌘ + Ctrl + Q‎
סיבוב ב-15⁰ בכיוון השעון Option + חץ ימינה
סיבוב ב-15⁰ נגד כיוון השעון Option + חץ שמאלה
סיבוב ב-1⁰ נגד כיוון השעון Shift + Option + חץ שמאלה
סיבוב של 1⁰ בכיוון השעון Shift + Option + חץ ימינה
סגירת עורך השרטוטים Esc + ⌘
Shift + Esc

תגובות והערות שוליים

הוספת תגובה ‎⌘ + Option + M
פתיחת שרשור בדיון ‎⌘ + Option + Shift + A‎
כניסה לתגובה הנוכחית מחזיקים את המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, מקישים על E ואז על C
הוספת הערת שוליים ‎⌘ + Option + F
מעבר להערת השוליים הנוכחית החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על E ואז על F
מעבר להערת השוליים הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על F
מעבר להערת השוליים הקודמת מחזיקים את המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, מקישים על P ואז על F
מעבר להצעה הבאה מחזיקים את המקשים Ctrl + ⌘, מקישים על N ואז על U
חזרה להצעה הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + ⌘, מקישים על P ואז על U
סקירת העריכות המוצעות מחזיקים את המקשים Ctrl + ⌘, מקישים על O ואז על U
מעבר להערה הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על C
חזרה לתגובה הקודמת מחזיקים את המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, מקישים על P ואז על C
פתיחת היסטוריית התגובות ‎⌘ + Option + Shift + A‎

שימוש במקשי קיצור בתגובות שנבחרו

תשובה לתגובה הנוכחית R
מעבר לתגובה הבאה J
חזרה לתגובה הקודמת K
סימון הדיון כסגור בתגובה הנוכחית E
יציאה מהתגובה הנוכחית U

תפריטים

תפריט הקשר (לחיצה ימנית)

‎⌘ + Shift + \‎
Shift + F10

התפריט 'קובץ' Ctrl + Option + F
התפריט 'עריכה' Ctrl + Option + E
התפריט 'תצוגה' Ctrl + Option + V
התפריט 'הוספה' Ctrl + Option + I
התפריט 'עיצוב' Ctrl + Option + O
התפריט 'כלים' Ctrl + Option + T
התפריט 'עזרה' Ctrl + Option + H
התפריט 'נגישות'
(מופיע כאשר התמיכה בקורא מסך מופעלת)
Ctrl + Option + A
התפריט 'כלים לקליטת נתונים'
(זמין במסמכים בשפות שאינן לטיניות)
Option + Shift + K + ⌘
החלפת מצב של בקרות על קליטת נתונים
(זמין במסמכים בשפות שאינן לטיניות)
‎⌘ + Shift + K
הצגת תפריט הקשר של הדפדפן Shift + לחיצה ימנית

בחירת טקסט בעזרת המקלדת

בחירת הכול ‎⌘ + A‎
ללא בחירה החזקת המקשים Ctrl + ⌘‎, הקשה על U ואז על A
הרחבת הבחירה בתו אחד Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה בשורה אחת Shift + חץ למעלה/למטה
הרחבת הבחירה לתחילת השורה Fn + Shift + חץ ימינה
הרחבת הבחירה בפסקה אחת Shift + Option + חץ למעלה או למטה
הרחבת הבחירה לסוף השורה Shift ‏+‏ Fn + חץ שמאלה
הרחבת הבחירה לתחילת המסמך ⌘ + Shift + חץ למעלה
הרחבת הבחירה לסוף המסמך ⌘ + Shift + חץ למטה
בחירת הפריט הנוכחי ברשימה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, והקשה על E ואז על I
בחירת כל הפריטים ברשימה ברמה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, הקשה על E ואז על O
בחירה של כמה קטעי טקסט בוחרים קטע טקסט ומקישים על Ctrl ‏+ ⌘ ‏+ Shift ‏+ חץ שמאלה/ימינה. כדי לבחור קטע טקסט נוסף, מקישים על החיצים שמאלה או ימינה.

בחירת טקסט בעזרת העכבר

בחירת מילה לחיצה כפולה
הרחבת הבחירה - במילה אחת בכל פעם לחיצה כפולה + גרירה
בחירת פסקה לחיצה משולשת
הרחבת הבחירה - בפסקה אחת בכל פעם לחיצה משולשת + גרירה

קיצורי דרך לקורא מסך

כשעובדים עם קורא מסך אפשר להיעזר בקיצורי הדרך הבאים. לפני כן, צריך להפעיל את התמיכה בקורא מסך. איך מפעילים תמיכה בקורא מסך?

תמיכה בקורא מסך

הפעלת תמיכה בקורא מסך Option + ⌘ + Z
הפעלת תמיכה בברייל ‎⌘ + Option + h
הקראת הבחירה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ , הקשה על a ואז על x
הקראה מהמיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + ⌘ , הקשה על a ואז על r
הכרזה על מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + ⌘ ‎ הקשה על A ואז על L
הכרזה על העיצוב במיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + ⌘ ‎, הקשה על a ואז על f
הקראת הכותרות של השורות והעמודות בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, הקשה על t ואז על h
הקראה של מיקום התא בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, הקשה על t ואז על n
הקראה של כותרת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, הקשה על t ואז על r
הקראה של כותרת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘ + Shift, הקשה על t ואז על c
הצגת עריכות בזמן אמת ‎‎⌘ + Option + Shift + r
הקראת התגובה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על a ואז על c
הקראת עוגן התגובה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על a ואז על a
הקראת העיצוב של הבחירה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על a ואז על s
הקראה של מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + ⌘ ‎ הקשה על A ואז על L
הקראה של ספירת המילים  החזקת המקשים Ctrl + ⌘ ‎ הקשה על A ואז על W

מקשי קיצור של ניווט

בעזרת שתי הקבוצות של מקשי הקיצור שבהמשך תוכלו לנווט במהירות במסמך או בטבלה:

  • מעבר לפריט הבא או לפריט הקודם: מקישים על Ctrl + ⌘ + N או עלCtrl + ⌘ + P ואז על מקש אחר.
  • מעבר מהיר בין הפריטים בטבלה: מקישים על ‎Ctrl + ⌘ + Shift + T‎ ואז על מקש אחר.

ניווט במסמך

הצגת מתאר החזקת המקשים Ctrl + ⌘ ‎ הקשה על A ואז על H
מעבר לכותרת הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על H
מעבר לכותרת הקודמת החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על H
מעבר לכותרת הבאה [1-6] החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על [1-6]
מעבר לכותרת הקודמת [1-6] החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על [1-6]
מעבר לפריט המדיה הבא
(תמונה או שרטוט)
החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על G
מעבר לפריט המדיה הקודם
(Iתמונה או שרטוט)
החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על G
מעבר לרשימה הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על O
מעבר לרשימה הקודמת החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על O
מעבר לפריט הבא ברשימה הנוכחית החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על I
מעבר לפריט הקודם ברשימה הנוכחית החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על I
מעבר לקישור הבא החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על L
מעבר לקישור הקודם החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על L
מעבר לסימנייה הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על B
מעבר לסימנייה הקודמת החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על B
מעבר לשינוי הבא בעיצוב החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על W
מעבר לשינוי הקודם בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על W
מעבר לעריכה הבאה
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על N ואז על R
מעבר לעריכה הקודמת
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על P ואז על R

ניווט בטבלה

מעבר לתחילת הטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על S
מעבר לסוף הטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על D
מעבר לתחילת העמודה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על I
מעבר לסוף העמודה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על K
מעבר לעמודה הבאה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על B
מעבר לעמודה הקודמת בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על V
מעבר לתחילת השורה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על J
מעבר לסוף השורה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על L
מעבר לשורה הבאה בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על M
מעבר לשורה הקודמת בטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על G
יציאה מהטבלה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על T ואז על E
מעבר לטבלה הבאה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על N ואז על T
מעבר לטבלה הקודמת החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘ + Shift‎, הקשה על P ואז על T

כלים ומקשי ניווט אחרים

פתיחת היסטוריית גרסאות ‎⌘ + Option + Shift + H‎
פתיחת הכלי 'חיפוש ובדיקה' ‎⌘ + Option + Shift + I
פתיחת החלונית 'איות ודקדוק' ‎⌘ + Option + X‎
Fn + F7
פתיחת המילון ‎⌘ + Shift + Y‎
ספירת מילים ‎⌘ + Shift + C
הפעלה של הקלדה קולית
(זמין בדפדפני Chrome)
‎⌘ + Shift + S‎
כניסה לחלונית הצדדית ‎⌘ + Option + .‎
‎⌘ + Option + ,‎
דפדוף למעלה Fn + חץ למעלה
דפדוף למטה Fn + חץ למטה
מעבר לשגיאת האיות הבאה ‎⌘ + '‎
מעבר אל שגיאת האיות הקודמת ‎⌘ + ;‎
הוספה או העברה לכותרת עליונה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על O ואז על H
הוספה או העברה לכותרת תחתונה החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על O ואז על F
העברת המיקוד לפריט הקופץ
(לקישורים, סימניות ותמונות)
החזקת המקשים ‎Ctrl + ⌘‎, הקשה על E ואז על P
העברת המיקוד אל מחוץ לטקסט של המסמך ‎⌘ + Option + Shift + M
החזרת המוקד לטקסט של המסמך Esc
הצגת הפרטים של המשתמש או של הקבוצה Option + חץ ימינה
החלפת מצב בתיבת סימון Command + Option + Enter
מקשי קיצור ל-Chrome OS

פעולות נפוצות

העתקה Ctrl + C
גזירה Ctrl + X
הדבקה Ctrl + V
הדבקה ללא עיצוב Ctrl + Shift + V
ביטול Ctrl + Z
ביצוע מחדש Ctrl + Shift + Z
הוספה או עריכה של קישור Ctrl + K
פתיחת קישור Alt + Enter
הצגת מקשי קיצור נפוצים ‎Ctrl + /‎
שמירה
כל שינוי נשמר ב-Drive באופן אוטומטי
Ctrl + S
הדפסה Ctrl + P
פתיחה Ctrl + O
חיפוש Ctrl + F
חיפוש והחלפה Ctrl + H
חיפוש חוזר Ctrl + G
חיפוש הפריט הקודם Ctrl + Shift + G
הסתרה של תפריטים (מצב קומפקטי) Ctrl + Shift + F
הוספת מעבר דף Ctrl + Enter
חיפוש בתפריטים ‎Alt + z
‎Alt + /‎
מעבר למצב עריכה ‎Ctrl + Alt + Shift + z
מעבר למצב הצעות ‎Ctrl + Alt + Shift + x
מעבר למצב תצוגה ‎Ctrl + Alt + Shift + c

עיצוב טקסט

מודגש Ctrl + B
נטוי Ctrl + I
קו תחתון Ctrl + U
קו חוצה Alt + Shift + 5
כתב עילי ‎Ctrl + .‎
כתב תחתי ‎Ctrl + ,‎
העתקת העיצוב של טקסט Ctrl + Alt + C
הדבקת העיצוב של הטקסט Ctrl + Alt + V
ניקוי העיצוב של הטקסט ‎Ctrl + \‎
הגדלת הגופן ‎Ctrl + Shift + .‎
הקטנת הגופן ‎Ctrl + Shift + ,‎

עיצוב פסקאות

הגדלת כניסת הפסקה ‎Ctrl + ]‎
הקטנת כניסת הפסקה ‎Ctrl + [‎
החלת סגנון טקסט פשוט Ctrl + Alt + 0
החלת סגנון כותרת [1-6] Ctrl + Alt + ‎[1-6]‎
יישור לשמאל Ctrl + Shift + L
יישור למרכז Ctrl + Shift + E
יישור לימין Ctrl + Shift + R
יישור לצדדים Ctrl + Shift + J
רשימה ממוספרת Ctrl + Shift + 7
רשימה עם תבליטים Ctrl + Shift + 8

תמונות ושרטוטים

טקסט חלופי Ctrl+Alt+Y
הגדלה Ctrl + Alt + K
הגדלה במאוזן Ctrl + Alt + B
הגדלה במאונך Ctrl + Alt + I
הקטנה Ctrl + Alt + J
הקטנה במאוזן Ctrl + Alt + W
הקטנה במאונך Ctrl + Alt + Q
סיבוב ב-15⁰ בכיוון השעון Alt + חץ ימינה
סיבוב ב-15⁰ נגד כיוון השעון Alt + חץ שמאלה
סיבוב ב-1⁰ נגד כיוון השעון Alt +‏ Shift + חץ שמאלה
סיבוב של 1⁰ בכיוון השעון Alt + Shift + חץ ימינה
סגירת עורך השרטוטים Ctrl + Esc
Shift + Esc

תגובות

הוספת תגובה Ctrl + Alt + M
פתיחת שרשור בדיון Ctrl + Alt + Shift + A
כניסה לתגובה הנוכחית מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על E ואז על C
הוספת הערת שוליים Ctrl + Alt + F
מעבר להערת השוליים הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על E ואז על F
מעבר להערת השוליים הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על F
מעבר להערת השוליים הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על F
מעבר להצעה הבאה מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על N ואז על U
חזרה להצעה הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על U
סקירת העריכות המוצעות מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על O ואז על U
מעבר לתגובה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על C
חזרה לתגובה הקודמת מחזיקים את המקשים Ctrl + Alt, מקישים על P ואז על C
פתיחת היסטוריית התגובות Ctrl + Alt + Shift + A

שימוש במקשי קיצור בתגובות שנבחרו

תשובה לתגובה הנוכחית R
מעבר לתגובה הבאה J
חזרה לתגובה הקודמת K
סימון הדיון כסגור בתגובה הנוכחית E
יציאה מהתגובה הנוכחית U

תפריטים

תפריט הקשר (לחיצה ימנית)

‎Ctrl + Shift + X
‎Shift + F10

התפריט 'קובץ' Alt + F
התפריט 'עריכה' Alt + E
התפריט 'תצוגה' Alt + V
התפריט 'הוספה' Alt + I
התפריט 'עיצוב' Alt + O
התפריט 'כלים' Alt + T
התפריט 'עזרה' ‏Alt + H
התפריט 'נגישות'
(מופיע כאשר התמיכה בקורא מסך מופעלת)
Alt + A
התפריט 'כלים לקליטת נתונים'
(זמין במסמכים בשפות שאינן לטיניות)
Ctrl + Alt + Shift + K

בחירת טקסט בעזרת המקלדת

בחירת הכול Ctrl + A
ללא בחירה החזקת המקשים ‎Ctrl + Alt, הקשה על U ואז על A
הרחבת הבחירה בתו אחד Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה בשורה אחת Shift + חץ למעלה/למטה
הרחבת הבחירה במילה אחת Ctrl + Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה לתחילת הפסקה Ctrl + Shift + חץ למעלה
הרחבת הבחירה לסוף הפסקה Ctrl + Shift + חץ למטה
בחירת הפריט הנוכחי ברשימה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על I
בחירת כל הפריטים ברשימה ברמה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על O
בחירה של כמה קטעי טקסט בוחרים קטע טקסט אחד ומקישים על Ctrl + ‏Alt ‏+ Shift + חץ שמאלה/ימינה. כדי לבחור קטע טקסט נוסף, מקישים על החיצים שמאלה או ימינה.

בחירת טקסט בעזרת העכבר

בחירת מילה לחיצה כפולה
הרחבת הבחירה - במילה אחת בכל פעם לחיצה כפולה + גרירה
בחירת פסקה לחיצה משולשת
הרחבת הבחירה - בפסקה אחת בכל פעם לחיצה משולשת + גרירה

קיצורי דרך לקורא מסך

כשעובדים עם קורא מסך אפשר להיעזר בקיצורי הדרך הבאים. לפני כן, צריך להפעיל את התמיכה בקורא מסך. איך מפעילים תמיכה בקורא מסך?

תמיכה בקורא מסך

הפעלת תמיכה בקורא מסך Ctrl + Alt + Z
Alt + Shift +‎ ~‎
הפעלת תמיכה בברייל Ctrl + Alt + h
הקראת הבחירה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על x
הקראה מהמיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על r
הכרזה על מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על A ואז על L
הכרזה על העיצוב במיקום של הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על f
הקראת הכותרות של השורות והעמודות בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על h
הקראה של מיקום התא בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על n
הקראה של כותרת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על r
הקראה של כותרת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על t ואז על c
הצגת עריכות בזמן אמת ‎Ctrl + Alt + Shift + r
הקראת התגובה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על c
הקראת עוגן התגובה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על a
הקראת העיצוב של הבחירה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על a ואז על s
הקראה של מיקום הסמן החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על A ואז על L
הקראה של ספירת המילים  החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על A ואז על  W

מקשי קיצור של ניווט

בעזרת שתי הקבוצות של מקשי הקיצור שבהמשך תוכלו לנווט במהירות במסמך או בטבלה:

  • מעבר לפריט הבא או לפריט הקודם: מקישים על Ctrl + Alt + N או Ctrl + Alt + P ואז על מקש אחר.
  • מעבר מהיר בין הפריטים בטבלה: מקישים על Ctrl + Alt + Shift + T ואז על מקש אחר.

ניווט במסמך

הצגת מתאר החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על A ואז על H
מעבר לכותרת הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על H
מעבר לכותרת הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על H
מעבר לכותרת הבאה [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על [1-6]
מעבר לכותרת הקודמת [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על [1-6]
מעבר לפריט הגרפי הבא
(תמונה או שרטוט)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על G
מעבר לפריט הגרפי הקודם
(תמונה או שרטוט)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על G
מעבר לרשימה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על O
מעבר לרשימה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על O
מעבר לפריט הבא ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על I
מעבר לפריט הקודם ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על I
מעבר לקישור הבא החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על L
מעבר לקישור הקודם החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על L
מעבר לסימניה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על B
מעבר לסימניה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על B
מעבר לשינוי הבא בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על W
מעבר לשינוי הקודם בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על W
מעבר לעריכה הבאה
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על R
Ctrl + Alt + K
מעבר לעריכה הקודמת
(כשצופים בהיסטוריית הגרסאות או בשינויים החדשים)
החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על R
Ctrl + Alt + J

ניווט בטבלה

מעבר לתחילת הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על S
מעבר לסוף הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על D
מעבר לתחילת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על I
מעבר לסוף העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על K
מעבר לעמודה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על B
מעבר לעמודה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על V
מעבר לתחילת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על J
מעבר לסוף השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על L
מעבר לשורה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על M
מעבר לשורה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על G
יציאה מהטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על E
מעבר לטבלה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על N ואז על T
מעבר לטבלה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על P ואז על T

ניווט אחר

פתיחת הכלי 'חיפוש ובדיקה' Ctrl + Alt + Shift + I
פתיחת היסטוריית גרסאות Ctrl + Alt + Shift + H
פתיחת המילון Ctrl + Shift + Y
ספירת מילים Ctrl + Shift + C
התחלת הקלדה קולית Ctrl + Shift + S
כניסה לחלונית הצדדית ‎Alt + Shift + .‎
‎Alt + Shift + ,‎
דפדוף למעלה Alt + חץ למעלה
דפדוף למטה Alt + חץ למטה
מעבר לתחילת המסמך Ctrl + Search + חץ שמאלה
מעבר לסוף המסמך Ctrl + Search + חץ ימינה
מעבר לשגיאת האיות הבאה ‎Ctrl + '‎
מעבר אל שגיאת האיות הקודמת ‎Ctrl + ;‎
הוספה או העברה לכותרת עליונה החזקת המקשים Ctrl + Alt‎, הקשה על O ואז על H
הוספה או העברה לכותרת תחתונה החזקת המקשים Ctrl + Alt‎, הקשה על O ואז על F
העברת המיקוד לפריט הקופץ
(לקישורים, סימניות ותמונות)
החזקת המקשים Ctrl + Alt‎, הקשה על E ואז על P
העברת המיקוד אל מחוץ לטקסט של המסמך Ctrl + Alt + Shift + M
החזרת המוקד לטקסט של המסמך Esc
הצגת הפרטים של המשתמש או של הקבוצה Alt + חץ ימינה
החלפת מצב בתיבת סימון Ctrl + Alt + Enter
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
true
35