Tastaturgenveje i Google Docs

Brug tastaturgenveje i Google Docs til at navigere, formatere og redigere.

Bemærk! Nogle genveje fungerer muligvis ikke på alle sprog eller tastaturer.

Hvis du vil åbne en liste over tastaturgenveje i Google Docs, skal du trykke på Ctrl + / (Windows, ChromeOS) eller ⌘ + / (Mac).

Du kan tilgå Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) ved at trykke på Alt + / (Windows, ChromeOS) eller Option + / (Mac).

Du kan også bruge menuernes adgangstaster. Åbn en hvilken som helst appmenu ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det understregede bogstav for det element, du vil vælge. Hvis du f.eks. vil åbne menuen Indsæt på en Mac, skal du trykke på Ctrl + Option + i. Hvis du vil vælge "Billede", skal du skrive det understregede bogstav i.

PC-genveje

Almindelige handlinger

Kopiér Ctrl + c
Klip Ctrl + x
Indsæt Ctrl + v
Indsæt uden formatering Ctrl + Shift + v
Fortryd Ctrl + z
Annuller fortryd Ctrl + Shift + z
Indsæt eller rediger link Ctrl + k
Åbn link Alt + Enter
Vis almindelige tastaturgenveje Ctrl + /
Gem
Alle ændringer gemmes automatisk i Drev
Ctrl + s
Udskriv Ctrl + p
Åbn Ctrl + o
Find Ctrl + f
Find og erstat Ctrl + h
Find igen Ctrl + g
Find forrige Ctrl + Shift + g
Skjul menuerne (kompakt tilstand) Ctrl + Shift + f
Indsæt sideskift Ctrl + Enter
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
Gentag sidste handling Ctrl + y
Skift til redigering Ctrl + Alt + Shift + z
Skift til forslag Ctrl + Alt + Shift + x
Skift til visning Ctrl + Alt + Shift + c
Zoom ind Ctrl + +
Zoom ud Ctrl + -
Zoom til 100 % Ctrl + 0

Tekstformatering

Fed Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understregning Ctrl + u
Gennemstregning Alt + Shift + 5
Hævet skrift Ctrl + .
Sænket skrift Ctrl + ,
Kopiér tekstformatering Ctrl + Alt + c
Indsæt tekstformatering Ctrl + Alt + v
Ryd tekstformatering Ctrl + \
Ctrl + mellemrumstasten
Forøg skriftstørrelse Ctrl + Shift + .
Formindsk skriftstørrelse Ctrl + Shift + ,

Afsnitsformatering

Øg indrykning af afsnit Ctrl + ]
Reducer indrykning af afsnit Ctrl + [
Anvend normal teksttypografi Ctrl + Alt + 0
Anvend overskriftstypografi [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Venstrejuster Ctrl + Shift + l
Centrer Ctrl + Shift + e
Højrejuster Ctrl + Shift + r
Juster Ctrl + Shift + j
Nummereret liste Ctrl + Shift + 7
Opstilling med punkttegn Ctrl + Shift + 8
Tjekliste Ctrl + Shift + 9
Flyt afsnit op/ned Ctrl + Shift + Pil op/ned

Billeder og tegninger

Alternativ tekst Ctrl + Alt + y
Gør større Ctrl + Alt + k
Gør bredere Ctrl + Alt + b
Gør højere Ctrl + Alt + i
Gør mindre Ctrl + Alt + j
Gør smallere Ctrl + Alt + w
Gør lavere Ctrl + Alt + q
Roter 15° med uret Alt + højrepil
Roter 15° mod uret Alt + venstrepil
Roter 1° mod uret Alt + Shift + venstrepil
Roter 1° med uret Alt + Shift + højrepil
Luk redigeringsværktøj til tegninger Shift + Esc

Kommentarer og fodnoter

Indsæt kommentar Ctrl + Alt + m
Åbn diskussionstråd Ctrl + Alt + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på e og derefter c
Indsæt fodnote Ctrl + Alt + f
Gå til den aktuelle fodnote Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på e og derefter f
Gå til næste fodnote Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter f
Gå til forrige fodnote Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter f
Gå til næste forslag Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter u
Gå til forrige anbefaling Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter u
Gennemgå foreslåede redigeringer Hold Ctrl + Alt nede, tryk på o og derefter u
Gå til næste kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter c
Åbn kommentarhistorik Ctrl + Alt + Shift + a

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Menuer

Genvejsmenu (højreklikmenu)

Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
Shift + F10

Menuen Filer I Google Chrome: Alt + f
Andre browsere: Alt + Shift + f
Menuen Rediger I Google Chrome: Alt + e
Andre browsere: Alt + Shift + e
Menuen Se I Google Chrome: Alt + v
Andre browsere: Alt + Shift + v
Menuen Indsæt I Google Chrome: Alt + i
Andre browsere: Alt + Shift + i
Menuen Formatér I Google Chrome: Alt + o
Andre browsere: Alt + Shift + o
Menuen Værktøjer I Google Chrome: Alt + t
Andre browsere: Alt + Shift + t
Menuen Hjælp I Google Chrome: Alt + h
Andre browsere: Alt + Shift + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
I Google Chrome: Alt + a
Andre browsere: Alt + Shift + a
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i dokumenter på ikke-latinske sprog)
Ctrl + Alt + Shift + k
Se din browsers genvejsmenu Shift + højreklik

Tekstmarkering med tastatur

Vælg alle Ctrl + a
Vælg ingen Hold Ctrl + Alt nede, tryk på u og derefter a
Udvid markering med ét tegn Shift + venstrepil/højrepil
Udvid markering med én linje Shift + pil op/pil ned
Udvid markering med ét ord Ctrl + Shift + venstrepil/højrepil
Udvid markering til begyndelsen af linjen Shift + Home
Udvid markering til slutningen af linjen Shift + End
Udvid markering til begyndelsen af dokumentet Ctrl + Shift + Home
Udvid markering til slutningen af dokumentet Ctrl + Shift + End
Markér det aktuelle listepunkt Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på e og derefter i
Vælg alle listepunkter på det nuværende niveau Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på e og derefter på o
Markér flere tekstafsnit Når du har markeret ét tekstafsnit, skal du klikke på Ctrl + Alt + Shift + venstrepil/højrepil. Brug venstrepil/højrepil til at flytte videre til et separat tekstafsnit, du også vil markere.

Tekstmarkering med mus

Markér ord Dobbeltklik
Udvid markeringen ét ord ad gangen Dobbeltklik og træk
Markér afsnit Klik tre gange
Udvid markeringen ét afsnit ad gangen Klik tre gange, og træk

Genveje til skærmlæsere

Genvejene nedenfor hjælper dig med at bruge en skærmlæser. Aktivér understøttelse af skærmlæser, før du bruger dem. Se, hvordan du aktiverer understøttelse af skærmlæser.

Understøttelse af skærmlæser

Aktivér understøttelse af skærmlæser Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Aktivér brailleunderstøttelse Ctrl + Alt + h
Oplæs markering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på x
Oplæs fra markørplacering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på r
Læs markørplacering op Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på a og derefter l
Oplæs formatering på markørens placering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på f
Oplæs tabelrække- og tabelkolonneoverskrifter Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på h
Oplæs tabelcelleplacering Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på n
Oplæs tabelrækkeoverskrift Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på r
Oplæs tabelkolonneoverskrift Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på c
Se redigeringer i realtid Ctrl + Alt + Shift + r
Oplæs kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på c
Oplæs kommentaranker Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på a
Oplæs formatering af markering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på s
Oplæs markørplacering Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på a og derefter på l
Oplæs antal ord  Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på a og derefter på w

Navigationsgenveje

De to genvejsgrupper nedenfor kan hjælpe dig med at bevæge dig hurtigt gennem dit dokument eller din tabel:

  • Gå til næste eller forrige element med Ctrl + Alt + n eller Ctrl + Alt + p efterfulgt af en anden tast.
  • Bevæg dig hurtigt rundt i en tabel med Ctrl + Alt + Shift + t efterfulgt af en anden tast.

Dokumentnavigation

Vis kontur Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på h
Gå til næste overskrift Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter h
Gå til forrige overskrift Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter h
Gå til næste overskrift [1-6] Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter [1-6]
Gå til forrige overskrift [1-6] Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter [1-6]
Gå til næste grafiske element
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter g
Gå til forrige grafiske element
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter g
Gå til næste liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter o
Gå til forrige liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter o
Gå til næste element på den aktuelle liste Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter i
Gå til det forrige element på den aktuelle liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter i
Gå til næste link Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter l
Gå til forrige link Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter l
Gå til næste bogmærke Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter b
Gå til forrige bogmærke Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter b
Gå til næste formateringsændring Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter w
Gå til forrige formateringsændring Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter w
Gå til næste redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter r
Ctrl + Alt + k
Gå til forrige redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter r
Ctrl + Alt + j

Tabelnavigation

Gå til begyndelsen af tabellen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på t og derefter s
Gå til slutningen af tabellen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter d
Gå til begyndelsen af tabelkolonnen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter i
Gå til slutningen af tabelkolonnen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter k
Gå til den næste tabelkolonne Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter b
Gå til den forrige tabelkolonne Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter v
Gå til begyndelsen af tabelrækken Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter j
Gå til slutningen af tabelrækken Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter l
Gå til næste tabelrække Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter m
Gå til forrige tabelrække Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter g
Luk tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter e
Gå til næste tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på n og derefter t
Gå til forrige tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på p og derefter t

Andre værktøjer og navigation

Åbn revisionsoversigt Ctrl + Alt + Shift + h
Åbn værktøjet Udforsk Ctrl + Alt + Shift + i
Åbn stavekontrol/grammatik Ctrl + Alt + x
F7
Åbn ordbog Ctrl + Shift + y
Antal ord Ctrl + Shift + c
Start indtaling
(tilgængeligt i Chrome-browsere)
Ctrl + Shift + s
Gå til sidepanelet Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Side op Page Up
Side ned Page Down
Gå til næste stavefejl Ctrl + '
Gå til forrige stavefejl Ctrl + ;
Indsæt, eller gå til sidehoved Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på o og derefter h
Indsæt, eller gå til sidefod Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på o og derefter f
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på e og derefter p
Flyt fokus ud af redigeringsområdet Ctrl + Alt + Shift + m
Se oplysninger om person eller gruppe Alt + højrepil
Slå et afkrydsningsfelt til/fra Ctrl + Alt + Enter

 

Mac-genveje

Almindelige handlinger

Kopiér ⌘ + c
Klip ⌘ + x
Indsæt ⌘ + v
Indsæt uden formatering ⌘ + Shift + v
Fortryd ⌘ + z
Annuller fortryd ⌘ + Shift + z
Indsæt eller rediger link ⌘ + k
Åbn link Option + Enter
Vis almindelige tastaturgenveje ⌘ + /
Gem
Alle ændringer gemmes automatisk i Drev
⌘ + s
Udskriv ⌘ + p
Åbn ⌘ + o
Find ⌘ + f
Find og erstat ⌘ + Shift + h
Find igen ⌘ + g
Find forrige ⌘ + Shift + g
Skjul menuerne (kompakt tilstand) Ctrl + Shift + f
Indsæt sideskift ⌘ + Enter
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) Option + /
Ctrl + Option + z
Gentag sidste handling ⌘ + y
Skift til redigering ⌘ + Option + Shift + z
Skift til forslag ⌘ + Option + Shift + x
Skift til visning ⌘ + Option + Shift + c
Zoom ind ⌘ + +
Zoom ud ⌘ + -
Zoom til 100 % ⌘ + 0

Tekstformatering

Fed ⌘ + b
Kursiv ⌘ + i
Understregning ⌘ + u
Gennemstregning ⌘ + Shift + x
Hævet skrift ⌘ + .
Sænket skrift ⌘ + ,
Kopiér tekstformatering ⌘ + Option + c
Indsæt tekstformatering ⌘ + Option + v
Ryd tekstformatering ⌘ + \
Forøg skriftstørrelse ⌘ + Shift + .
Formindsk skriftstørrelse ⌘ + Shift + ,

Afsnitsformatering

Øg indrykning af afsnit ⌘ + ]
Reducer indrykning af afsnit ⌘ + [
Anvend normal teksttypografi ⌘ + Option + 0
Anvend overskriftstypografi [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Venstrejuster ⌘ + Shift + l
Centrer ⌘ + Shift + e
Højrejuster ⌘ + Shift + r
Juster ⌘ + Shift + j
Nummereret liste ⌘ + Shift + 7
Opstilling med punkttegn ⌘ + Shift + 8
Tjekliste ⌘+Shift+9
Flyt afsnit op/ned Ctrl + Shift + Pil op/ned

Billeder og tegninger

Alternativ tekst ⌘ + Option + y
Gør større ⌘ + Ctrl + k
Gør bredere ⌘ + Ctrl + b
Gør højere ⌘ + Ctrl + i
Gør mindre ⌘ + Ctrl + j
Gør smallere ⌘ + Ctrl + w
Gør lavere ⌘ + Ctrl + q
Roter 15° med uret Option + højrepil
Roter 15° mod uret Option + venstrepil
Roter 1° mod uret Option + Shift + venstrepil
Roter 1° med uret Valgmulighed + Shift + højrepil
Luk redigeringsværktøj til tegninger ⌘ + Esc
Shift + Esc

Kommentarer og fodnoter

Indsæt kommentar ⌘ + Option + m
Åbn diskussionstråd ⌘ + Option + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på e og derefter på c
Indsæt fodnote ⌘ + Option + f
Gå til den aktuelle fodnote Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på e og derefter f
Gå til næste fodnote Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter f
Gå til forrige fodnote Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter f
Gå til næste forslag Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter u
Gå til forrige anbefaling Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter u
Gennemgå foreslåede redigeringer Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på o og derefter u
Gå til næste kommentar Hold Ctrl+⌘ nede, tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter c
Åbn kommentarhistorik ⌘ + Option + Shift + a

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Menuer

Genvejsmenu (højreklikmenu)

⌘ + Shift + \
Shift + F10

Menuen Filer Ctrl + Option + f
Menuen Rediger Ctrl + Option + e
Menuen Se Ctrl + Option + v
Menuen Indsæt Ctrl + Option + i
Menuen Formatér Ctrl + Option + o
Menuen Værktøjer Ctrl + Option + t
Menuen Hjælp Ctrl + Option + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
Ctrl + Option + a
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i dokumenter på ikke-latinske sprog)
⌘ + Option + Shift + k
Skift indtastning
(tilgængelig i dokumenter på ikke-latinske sprog)
⌘ + Shift + k
Se din browsers genvejsmenu Shift + højreklik

Tekstmarkering med tastatur

Vælg alle ⌘ + a
Vælg ingen Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på u og derefter a
Udvid markering med ét tegn Shift + venstrepil/højrepil
Udvid markering med én linje Shift + Pil op/ned
Udvid markering til begyndelsen af linjen Skift + Fn + venstrepil
Udvid markering med ét afsnit Option + Shift + Pil op/ned
Udvid markering til slutningen af linjen Shift + Fn + højrepil
Udvid markering til begyndelsen af dokumentet ⌘ + Shift + Pil op
Udvid markering til slutningen af dokumentet ⌘ + Shift + Pil ned
Markér det aktuelle listepunkt Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på e og derefter i
Vælg alle listepunkter på det nuværende niveau Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på E og derefter på o
Markér flere tekstafsnit Når du har valgt ét tekstafsnit, skal du trykke på Ctrl + ⌘ + Shift + venstrepil/højrepil. Brug venstrepil/højrepil til at flytte videre til et separat tekstafsnit, du også vil markere.

Tekstmarkering med mus

Markér ord Dobbeltklik
Udvid markeringen ét ord ad gangen Dobbeltklik og træk
Markér afsnit Klik tre gange
Udvid markeringen ét afsnit ad gangen Klik tre gange, og træk

Genveje til skærmlæsere

Genvejene nedenfor hjælper dig med at bruge en skærmlæser. Aktivér understøttelse af skærmlæser, før du bruger dem. Se, hvordan du aktiverer understøttelse af skærmlæser.

Understøttelse af skærmlæser

Aktivér understøttelse af skærmlæser Option + ⌘ + z
Aktivér brailleunderstøttelse ⌘ + Option + h
Oplæs markering Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på x
Oplæs fra markørplacering Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på r
Læs markørplacering op Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter l
Oplæs formatering på markørens placering Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på f
Oplæs tabelrække- og tabelkolonneoverskrifter Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter på h
Oplæs tabelcelleplacering Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter på n
Oplæs tabelrækkeoverskrift Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter på r
Oplæs tabelkolonneoverskrift Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter på c
Se redigeringer i realtid ⌘ + Option + Shift + r
Oplæs kommentar Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på c
Oplæs kommentaranker Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på a
Oplæs formatering af markering Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på s
Oplæs markørplacering Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på A og derefter på L
Oplæs antal ord  Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på A og derefter på W

Navigationsgenveje

De to genvejsgrupper nedenfor kan hjælpe dig med at bevæge dig hurtigt gennem dit dokument eller din tabel:

  • Gå til næste eller forrige element med Ctrl + ⌘ + n eller Ctrl + ⌘ + p efterfulgt af en anden tast.
  • Flyt hurtigt rundt i en tabel med Ctrl + ⌘ + Shift + t efterfulgt af en anden tast.

Dokumentnavigation

Vis kontur Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på a og derefter på h
Gå til næste overskrift Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter h
Gå til forrige overskrift Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter h
Gå til næste overskrift [1-6] Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter [1-6]
Gå til forrige overskrift [1-6] Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter [1-6]
Gå til næste mediefil
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter g
Gå til forrige mediefil
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter g
Gå til næste liste Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter o
Gå til forrige liste Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter o
Gå til næste element på den aktuelle liste Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter i
Gå til det forrige element på den aktuelle liste Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter i
Gå til næste link Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter l
Gå til forrige link Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter l
Gå til næste bogmærke Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter b
Gå til forrige bogmærke Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter b
Gå til næste formateringsændring Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter w
Gå til forrige formateringsændring Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter w
Gå til den næste redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på n og derefter r
Gå til den forrige redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på p og derefter r

Tabelnavigation

Gå til begyndelsen af tabellen Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter s
Gå til slutningen af tabellen Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter d
Gå til begyndelsen af tabelkolonnen Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter i
Gå til slutningen af tabelkolonnen Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter k
Gå til den næste tabelkolonne Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter b
Gå til den forrige tabelkolonne Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter v
Gå til begyndelsen af tabelrækken Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter j
Gå til slutningen af tabelrækken Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter l
Gå til næste tabelrække Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter m
Gå til forrige tabelrække Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter g
Luk tabel Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på t og derefter e
Gå til næste tabel Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på n og derefter t
Gå til forrige tabel Hold Ctrl + ⌘ + Shift nede, tryk på p og derefter t

Andre værktøjer og navigation

Åbn revisionsoversigt ⌘ + Option + Shift + h
Åbn værktøjet Udforsk ⌘ + Option + Shift + i
Åbn stavekontrol/grammatik ⌘ + Option + x
Fn + F7
Åbn ordbog ⌘ + Shift + y
Antal ord ⌘ + Shift + c
Start indtaling
(tilgængeligt i Chrome-browsere)
⌘ + Shift + s
Gå til sidepanelet ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Side op Fn + Pil op
Side ned Fn + Pil ned
Gå til næste stavefejl ⌘ + '
Gå til forrige stavefejl ⌘ + ;
Indsæt, eller gå til sidehoved Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på o og derefter h
Indsæt, eller gå til sidefod Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på o og derefter f
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + ⌘ nede, tryk på e og derefter p
Flyt fokus ud af dokumentteksten ⌘ + Option + Shift + m
Returner fokus til dokumenttekst Esc
Se oplysninger om person eller gruppe Option + højrepil
Slå et afkrydsningsfelt til/fra Command + Option + Enter
ChromeOS-genveje

Almindelige handlinger

Kopiér Ctrl + c
Klip Ctrl + x
Indsæt Ctrl + v
Indsæt uden formatering Ctrl + Shift + v
Fortryd Ctrl + z
Annuller fortryd Ctrl + Shift + z
Indsæt eller rediger link Ctrl + k
Åbn link Alt + Enter
Vis almindelige tastaturgenveje Ctrl + /
Gem
Alle ændringer gemmes automatisk i Drev
Ctrl + s
Udskriv Ctrl + p
Åbn Ctrl + o
Find Ctrl + f
Find og erstat Ctrl + h
Find igen Ctrl + g
Find forrige Ctrl + Shift + g
Skjul menuerne (kompakt tilstand) Ctrl + Shift + f
Indsæt sideskift Ctrl + Enter
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) Alt + z
Alt + /
Skift til redigering Ctrl + Alt + Shift + z
Skift til forslag Ctrl + Alt + Shift + x
Skift til visning Ctrl + Alt + Shift + c

Tekstformatering

Fed Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understregning Ctrl + u
Gennemstregning Alt + Shift + 5
Hævet skrift Ctrl + .
Sænket skrift Ctrl + ,
Kopiér tekstformatering Ctrl + Alt + c
Indsæt tekstformatering Ctrl + Alt + v
Ryd tekstformatering Ctrl + \
Forøg skriftstørrelse Ctrl + Shift + .
Formindsk skriftstørrelse Ctrl + Shift + ,

Afsnitsformatering

Øg indrykning af afsnit Ctrl + ]
Reducer indrykning af afsnit Ctrl + [
Anvend normal teksttypografi Ctrl + Alt + 0
Anvend overskriftstypografi [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Venstrejuster Ctrl + Shift + l
Centrer Ctrl + Shift + e
Højrejuster Ctrl + Shift + r
Juster Ctrl + Shift + j
Nummereret liste Ctrl + Shift + 7
Opstilling med punkttegn Ctrl + Shift + 8

Billeder og tegninger

Alternativ tekst Ctrl + Alt + y
Gør større Ctrl + Alt + k
Gør bredere Ctrl + Alt + b
Gør højere Ctrl + Alt + i
Gør mindre Ctrl + Alt + j
Gør smallere Ctrl + Alt + w
Gør lavere Ctrl + Alt + q
Roter 15° med uret Alt + højrepil
Roter 15° mod uret Alt + venstrepil
Roter 1° mod uret Alt + Shift + venstrepil
Roter 1° med uret Alt + Shift + højrepil
Luk redigeringsværktøj til tegninger Ctrl + Esc
Shift + Esc

Kommentarer

Indsæt kommentar Ctrl + Alt + m
Åbn diskussionstråd Ctrl + Alt + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på e og derefter c
Indsæt fodnote Ctrl + Alt + f
Gå til den aktuelle fodnote Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på e og derefter f
Gå til næste fodnote Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter f
Gå til forrige fodnote Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter f
Gå til næste forslag Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter u
Gå til forrige anbefaling Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter u
Gennemgå foreslåede redigeringer Hold Ctrl + Alt nede, tryk på o og derefter u
Gå til næste kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter c
Åbn kommentarhistorik Ctrl + Alt + Shift + a

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Menuer

Genvejsmenu (højreklikmenu)

Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Menuen Filer Alt + f
Menuen Rediger Alt + e
Menuen Se Alt + v
Menuen Indsæt Alt + i
Menuen Formatér Alt + o
Menuen Værktøjer Alt + t
Menuen Hjælp Alt + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
Alt + a
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i dokumenter på ikke-latinske sprog)
Ctrl + Alt + Shift + k

Tekstmarkering med tastatur

Vælg alle Ctrl + a
Vælg ingen Hold Ctrl + Alt nede, tryk på u og derefter a
Udvid markering med ét tegn Shift + venstrepil/højrepil
Udvid markering med én linje Shift + pil op/pil ned
Udvid markering med ét ord Ctrl + Shift + venstrepil/højrepil
Udvid markering til begyndelsen af afsnittet Ctrl + Shift + Pil op
Udvid markering til slutningen af dokumentet Ctrl + Shift + Pil ned
Markér det aktuelle listepunkt Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på e og derefter i
Vælg alle listepunkter på det nuværende niveau Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på e og derefter på o
Markér flere tekstafsnit Når du har markeret ét tekstafsnit, skal du klikke på Ctrl + Alt + Shift + venstrepil/højrepil. Brug venstrepil/højrepil til at flytte videre til et separat tekstafsnit, du også vil markere.

Tekstmarkering med mus

Markér ord Dobbeltklik
Udvid markeringen ét ord ad gangen Dobbeltklik og træk
Markér afsnit Klik tre gange
Udvid markeringen ét afsnit ad gangen Klik tre gange, og træk

Genveje til skærmlæsere

Genvejene nedenfor hjælper dig med at bruge en skærmlæser. Aktivér understøttelse af skærmlæser, før du bruger dem. Se, hvordan du aktiverer understøttelse af skærmlæser.

Understøttelse af skærmlæser

Aktivér understøttelse af skærmlæser Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Aktivér brailleunderstøttelse Ctrl + Alt + h
Oplæs markering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på x
Oplæs fra markørplacering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på r
Læs markørplacering op Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter l
Oplæs formatering på markørens placering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på f
Oplæs tabelrække- og tabelkolonneoverskrifter Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på h
Oplæs tabelcelleplacering Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på n
Oplæs tabelrækkeoverskrift Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på r
Oplæs tabelkolonneoverskrift Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter på c
Se redigeringer i realtid Ctrl + Alt + Shift + r
Oplæs kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på c
Oplæs kommentaranker Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på a
Oplæs formatering af markering Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på s
Oplæs markørplacering Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på a og derefter på l
Oplæs antal ord  Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på a og derefter på w

Navigationsgenveje

De to genvejsgrupper nedenfor kan hjælpe dig med at bevæge dig hurtigt gennem dit dokument eller din tabel:

  • Gå til næste eller forrige element med Ctrl + Alt + N eller Ctrl + Alt + p efterfulgt af en anden tast.
  • Bevæg dig hurtigt rundt i en tabel med Ctrl + Alt + Shift + t efterfulgt af en anden tast.

Dokumentnavigation

Vis kontur Hold Ctrl + Alt nede, tryk på a og derefter på h
Gå til næste overskrift Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter h
Gå til forrige overskrift Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter h
Gå til næste overskrift [1-6] Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter [1-6]
Gå til forrige overskrift [1-6] Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter [1-6]
Gå til næste grafiske element
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter g
Gå til forrige grafiske element
(billede eller tegning)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter g
Gå til næste liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter o
Gå til forrige liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter o
Gå til næste element på den aktuelle liste Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter i
Gå til det forrige element på den aktuelle liste Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter i
Gå til næste link Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter l
Gå til forrige link Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter l
Gå til næste bogmærke Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter b
Gå til forrige bogmærke Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter b
Gå til næste formateringsændring Hold Ctrl + Alt nede, tryk på n og derefter w
Gå til forrige formateringsændring Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter w
Gå til den næste redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter r
Ctrl + Alt + k
Gå til den forrige redigering
(mens du ser revisionsoversigt eller nye ændringer)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på p og derefter r
Ctrl + Alt + j

Tabelnavigation

Gå til begyndelsen af tabellen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på t og derefter s
Gå til slutningen af tabellen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter d
Gå til begyndelsen af tabelkolonnen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter i
Gå til slutningen af tabelkolonnen Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter k
Gå til den næste tabelkolonne Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter b
Gå til den forrige tabelkolonne Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter v
Gå til begyndelsen af tabelrækken Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter j
Gå til slutningen af tabelrækken Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter l
Gå til næste tabelrække Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter m
Gå til forrige tabelrække Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter g
Luk tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på t og derefter e
Gå til næste tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, tryk på n og derefter t
Gå til forrige tabel Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og tryk på p og derefter t

Anden navigation

Åbn værktøjet Udforsk Ctrl + Alt + Shift + i
Åbn revisionsoversigt Ctrl + Alt + Shift + h
Åbn ordbog Ctrl + Shift + y
Antal ord Ctrl + Shift + c
Start indtaling Ctrl + Shift + s
Gå til sidepanelet Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Side op Alt + Pil op
Side ned Alt + Pil ned
Gå til begyndelsen af dokumentet Ctrl + søgetaste + venstrepil
Gå til slutningen af dokumentet Ctrl + søgetaste + højrepil
Gå til næste stavefejl Ctrl + '
Gå til forrige stavefejl Ctrl + ;
Indsæt, eller gå til sidehoved Hold Ctrl + Alt nede, tryk på o og derefter på h
Indsæt, eller gå til sidefod Hold Ctrl + Alt nede, tryk på o og derefter på f
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + Alt nede, tryk på e og derefter på p
Flyt fokus ud af dokumentteksten Ctrl + Alt + Shift + m
Returner fokus til dokumenttekst Esc
Vis oplysninger om person eller gruppe Alt + højrepil
Slå et afkrydsningsfelt til/fra Ctrl + Alt + Enter

Relaterede artikler 

Få flere oplysninger om Værktøjsfinder til Docs, Sheets og Slides

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu