Redigera presentationer med ett skärmläsningsprogram

Du kan redigera presentationer på datorn med ett skärmläsningsprogram för text till tal-feedback, till exempel ChromeVox, NVDA, JAWS eller VoiceOver.

Kontrollera först att du har aktiverat stöd för skärmläsare i Dokument.

Om du använder en Windows-dator eller Chromebook med pekskärm följer du tipsen för att använda pekskärm med ett skärmläsningsprogram.

Rekommenderade webbläsare och skärmläsare

Dokumentredigerare rekommenderar Chrome och:

 • NVDA eller JAWS i Windows
 • ChromeVox i ChromeOS
 • VoiceOver i MacOS

Flytta runt i presentationen

När du öppnar en presentation i Google Presentationer är den första bilden i din presentation i fokus.

Använda kortkommandon

Presentationer skiljer sig från en normal webbplats gäller inte vissa vanliga kortkommandon för skärmläsningsprogram. För att det ska fungera så smidigt som möjligt använder du Presentationer-kortkommandon när du redigerar presentationen.

Använd till exempel kortkommandona nedan för att flytta i presentationsredigeraren:

 • Bildkanvas: Öppna bildkanvasen från ett område genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + c (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + Shift + c (Mac).
 • Filmremsa: Presentationsredigeraren innehåller en filmremsa som listar alla bilder i presentationen. Om du vill flytta fokus till filmremsan trycker du på Ctrl + Alt + Skift + f (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + Shift + f (Mac). När fokus är på filmremsan flyttar du mellan bilderna med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
 • Animeringsruta: Om du vill lägga till animeringar på en bild öppnar du animeringsrutan genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + b (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + Shift + b (Mac). Du hör alternativ i skärmläsaren för att lägga till animeringar på former och objekt eller för att lägga till övergångar på bilderna.
 • Anteckningar: Om du vill flytta anteckningarna trycker du på Ctrl + Alt + Skift + s (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + ⌘ + Shift + s (Mac). När du skriver anteckningar hör du feedback från skärmläsaren.

Om du vill öppna en lista med genvägar i presentationen trycker du på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac). Du kan söka efter åtgärder som insert eller slide. Återgå till presentationen genom att trycka på Escape.

Utför snabba åtgärder genom att söka i menyerna

 1. Tryck på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac).
 2. Ange ett kommando som Byt namn eller Infoga.
 3. Tryck på nedåtpilen för att höra sökresultaten. Om du till exempel skriver Insert inkluderar alternativen att infoga en bild, en kommentar och andra alternativ. 
 4. Välj en åtgärd genom att trycka på Retur.

Presentera presentationer

Följande webbläsare och skärmläsningsprogram fungerar bäst för att presentera och läsa presentationer: 

 • På Chrome OS använder du ChromeVox med Chrome.
 • På Windows använder du NVDA eller JAWS med Chrome.
 • På Mac använder du VoiceOver med Chrome.

Så här presenterar du:

 1. Använd kortkommandot för webbläsaren när du vill börja presentera: 
  • Chrome OS: Ctrl + Search + 5 
  • Windows: Ctrl + F5
  • Mac: ⌘ + Skift + Retur
 2. Om du vill navigera i innehållet i dina presentationer klickar du på Tabb tills fokus ligger på bildinnehållet.
 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpil för att gå till nästa eller föregående bild.
 4. Om du vill avsluta presentationsläget trycker du på Escape.
Tips! Du kan visa presentationen som en webbsida med samma navigeringsfunktion som på en du kan navigera på samma sätt som en vanlig webbsida. Om du vill växla till HTML-vy trycker du på Ctrl + Alt + Skift + p (Windows eller Chrome OS) eller ⌘ + Option + Skift + p (Mac).

Använd menyerna, knapparna på toppnivå och verktygsfältet

Obs! Om det inte finns några knappar och menyer högst upp trycker du på Ctrl + Skift + f (Windows, Chrome OS eller Mac).

Så här bläddrar du i menyerna:

 1. Öppna Arkiv-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + f
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + f
 2. Tryck på högerpilen för att utforska till andra menyer inklusive Redigera, Visa, Infoga, Format, Ordna, Verktyg, Tabell, Hjälp och Tillgänglighet.

Tips! Om du behöver hjälp öppnar du Hjälp-menyn och väljer Hjälp för Presentationer. Tryck på Tabb och öppna sökrutan. Ange sedan din sökning, till exempel Bilder och tryck på Retur. Hjälpen öppnas i en ruta där du kan läsa eller navigera till andra ämnen. Tryck på Escape när du vill återgå till presentationen.

Från menyerna kan du navigera till två andra verktygsuppsättningar:

 • Knapparna på toppnivån: De här knapparna är till för åtgärder på presentationsnivå, som att byta namn, stjärnmärka eller flytta presentationen till en annan mapp. Från menyerna trycker du på Skift + Tab.
 • Verktygsfält: Verktygsfältet har alternativ för redigering och formatering, till exempel färger och gränser. Från menyerna trycker du på Tabb.

Använd menyn Tillgänglighet för att läsa eller navigera i presentationen

 1. Öppna Tillgänglighet-menyn via kortkommandot för din webbläsare:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + a
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Shift + a
  • Chrome OS: Alt + a
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + a
 2. Tryck på nedåtpilen för att höra alternativ som Läs upp i skärmläsare, Kommentarer med mera.
 3. Tryck på högerpilen för att öppna en undermeny och tryck sedan på nedåtpilen för att utforska alternativ på undermenyn.
 4. Tryck på Retur för att välja ett alternativ.

Grunder om redigering och formatering

I din presentation kan du lägga till eller ändra innehåll och formatering.

Lägga till en textruta, bild eller tabell

 1. Öppna bilden där du vill lägga till en textruta, bild eller tabell.
 2. Tryck på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac) för att söka i menyerna.
 3. Skriv insert så visas en lista över objekt som du kan lägga till.
 4. Navigera i listan med hjälp av piltangenterna.
 5. Välj genom att trycka på Retur.

Meddela eller ändra formatering

Om du vill vill få text- eller styckeformateringen vid markörens aktuella plats uppläst trycker du på Ctrl + Alt + a och sedan f (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + ⌘ + a och sedan f (Mac). 

Om du vill utforska formaten du kan använda öppnar du Format-menyn i menyfältet.

 1. Öppna Format-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + o
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + o 
  • Chrome OS: Alt + o
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + a
 2. Tryck på nedåtpilen för att höra alternativ och välj genom att trycka på Retur.

Läs mer om hur du skapar, redigerar och anpassar bilderna.

Ändra layouten på en bild

Bildlayouter är format för enskilda bilder i presentationen, som Namn och text eller Namn och två kolumner. När du navigerar genom vyn med filmremsan hör du layoutinformation om varje bild i presentationen. 

 1. Klicka på bilden där du vill ändra layouten i filmremsan.
 2. Öppna Presentationer-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + s
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + s
  • Chrome OS: Alt + s
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + a
 3. Välj Tillämpa layout och tryck sedan på högerpilen för att höra layoutalternativen. Du hör "markerad" för den aktuella bildens layout och du hör "inte markerad" för de andra layoutalternativen.
 4. Om du vill välja ett annat layoutalternativ för den aktuella bilden trycker du på Retur.

Ändra bildernas ordning

 1. Öppna filmremsan genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + f (Windows, Chrome OS) or ⌘ + Option + Skift + f (Mac).
 2. Leta upp bilden som du vill flytta genom att trycka på upp- och nedåtpilen. Om du vill välja flera bilder att flytta trycker du på Skift samtidigt som du trycker på piltangenterna.
 3. Om du vill flytta de valda bilderna upp eller ned håller du Ctrl (Windows, Chrome OS) eller (Mac) nedtryckt och trycker på upp- eller nedåtpilen.

Stavningskontrollera en presentation

Felstavningar upptäcks automatiskt i din presentation.

 1. Fortsätt till nästa felstavning genom att trycka på Ctrl + apostrof (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + apostrof (Mac).
 2. Om du vill gå till föregående felstavning trycker du på Ctrl + semikolon (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + semikolon (Mac).
 3. Korrigera en felstavning genom att öppna kontextmenyn. Det gör du genom att trycka på Ctrl + Skift + x (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Shift + x (Mac). På snabbmenyn väljer du det rättstavade förslaget och trycker på Retur.

Läs mer om stavningskontroll och automatiska korrigeringar.

Lägg till alternativ text för en bild eller ritning

 1. Markera bilden eller ritningen.
 2. Tryck på Ctrl + Alt + y (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + y (Mac).
 3. I dialogrutan Alternativ text anger du en beskrivning för bilden eller teckningen och väljer sedan Retur.

Hitta förslag på innehåll i din presentation

 1. Öppna regionen Utforska i presentationen genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + i (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + Skift + i (Mac).
 2. Om du vill hitta förslag till layouter använder du skärmläsarens tangenttryckningar för att navigera genom regionen Utforska.
 3. Sök i dina dokument och på webben genom att ange en sökning i sökfältet och trycka på Retur.

Visa Kalender, Keep och Tasks

Du kan använda Google Kalender, Keep och Tasks i en sidopanel när du använder Dokument, Kalkylark och Presentationer. Verktygen i sidopanelen är komprimerade som standard. Följ stegen nedan för att öppna sidopanelen och utöka något av verktygen:

 1. Öppna sidopanelen med hjälp av följande kortkommandon:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Option + . (punkt) eller ⌘ + Option + , (komma)
 2. I sidopanelen trycker du på upp- eller nedpilen för att gå igenom listan över verktyg: Kalender, Keep och Tasks.
 3. Tryck på Retur för att expandera verktyget du vill använda.
 4. Du kan nu utföra följande åtgärder i sidopanelen, utan att lämna presentationen:
  • Kalender: Visa dagens schema, klicka på en händelse och redigera den, skapa nya händelser och hoppa till kommande händelser.
  • Keep: Skapa checklistor och göra anteckningar.
  • Tasks: Lägga till saker att göra och sätta tidsgränser.
 5. Använd följande kortkommandon om du vill återgå till presentationen när sidopanelen är öppen:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Option + . (punkt) eller ⌘ + Option + , (komma)
 6. Stäng sidopanelen genom att trycka på Skift + Tabb tills du kommer till Stäng och tryck sedan på Retur.

Läs mer om hur du använder Kalender, Keep och Tasks med Dokument, Kalkylark och Presentationer.

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6143362438016212988
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
35