แก้ไขเอกสารด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถแก้ไขเอกสารในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับการแสดงความคิดเห็นแบบอ่านออกเสียงข้อความได้ เช่น ChromeVox, NVDA, JAWS หรือ VoiceOver

ขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่าเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Google เอกสารแล้ว

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Chromebook ซึ่งมีการป้อนข้อมูลด้วยการแตะ ให้ทำตามเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้การป้อนข้อมูลด้วยการแตะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสาร โฟกัสจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของพื้นที่แก้ไขหลัก คุณจะได้ยินคำอธิบายและอ่านออกเสียงเมื่อพิมพ์หรือไปที่ส่วนต่างๆ ของเอกสาร

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

เอกสารนั้นไม่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไป ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดมาตรฐานบางอย่างของโปรแกรมอ่านหน้าจออาจใช้ไม่ได้ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด โปรดใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Google เอกสารขณะที่แก้ไขเอกสาร

เช่น หากต้องการไปยังส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็ว คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัด "ถัดไป" และ "ก่อนหน้า" ของเอกสารได้

 • แป้นพิมพ์ลัด "ถัดไป": ชุดแป้นพิมพ์ลัดนี้จะย้ายโฟกัสไปข้างหน้า กด Ctrl + Alt + n (Windows, Chrome OS) หรือ Ctrl + ⌘ + n (Mac) ตามด้วยอีกปุ่ม เช่น h สำหรับส่วนหัวหรือ l สำหรับลิงก์ เช่น หากต้องการย้ายไปที่ส่วนหัวถัดไป ให้กด Ctrl + Alt ค้างไว้แล้วกด n ตามด้วย h
 • แป้นพิมพ์ลัด "ก่อนหน้า": ชุดแป้นพิมพ์ลัดนี้จะย้ายโฟกัสไปข้างหลัง กด Ctrl + Alt + p (Windows, Chrome OS) หรือ Ctrl + ⌘ + p (Mac) ตามด้วยอีกปุ่ม เช่น หากต้องการย้ายไปที่ส่วนหัวก่อนหน้า ให้กด Ctrl + Alt ค้างไว้แล้วกด p ตามด้วย h

หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดในเอกสาร ให้กด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac) คุณจะค้นหาการดำเนินการต่างๆ เช่น insert หรือ next ได้ หากต้องการกลับไปที่เอกสาร ให้กด Escape

ดำเนินการด่วนด้วยการค้นหาเมนู

 1. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac)
 2. พิมพ์คำสั่ง เช่น Rename หรือ Insert 
 3. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังผลการค้นหา เช่น หากคุณพิมพ์ Insert ตัวเลือกของคุณจะประกอบด้วยการเพิ่มรูปภาพ การแสดงความคิดเห็น และตัวเลือกอื่นๆ 
 4. หากต้องการเลือกการดำเนินการ ให้กด Enter

ใช้เมนู ปุ่มระดับบนสุด และแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: หากไม่มีปุ่มและเมนูที่ด้านบนสุด ให้กด Ctrl + Shift + f (Windows, Chrome OS หรือ Mac)

หากต้องการเรียกดูเมนู ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเมนู "ไฟล์" โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + f
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + f
 2. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อสำรวจเมนูอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ และการเข้าถึง

เคล็ดลับ: หากต้องการความช่วยเหลือ ให้เปิดเมนูความช่วยเหลือและเลือกความช่วยเหลือ กด Tab เพื่อไปที่ช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์คำค้นหา เช่น Images แล้วกด Enter ระบบจะแสดงความช่วยเหลือในช่องซึ่งคุณจะอ่านหรือดูหัวข้ออื่นๆ ได้ หากต้องการกลับไปที่เอกสาร ให้กด Escape

คุณจะเปลี่ยนไปใช้การควบคุมอื่นๆ ในเมนูได้อีก 2 ชุดดังนี้

 • ปุ่มระดับบนสุด: ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานระดับเอกสาร เช่น การเปลี่ยนชื่อ ติดดาว แชร์ หรือย้ายเอกสารไปที่โฟลเดอร์อื่น โดยกด Shift + Tab จากเมนู
 • แถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขและจัดรูปแบบ เช่น รูปแบบของส่วนหัว รายการ และการเยื้อง โดยกด Tab จากเมนู

ใช้เมนูการเข้าถึงเพื่ออ่านหรือไปที่ส่วนต่างๆ ของเอกสาร

 1. เปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + a
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + a
  • Chrome OS: Alt + a
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + a
 2. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังตัวเลือก เช่น พูด ความคิดเห็น และอื่นๆ
 3. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อเปิดเมนูย่อย แล้วกดลูกศรลงเพื่อสำรวจตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูย่อย
 4. กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขและการจัดรูปแบบ

คุณจะเพิ่ม แก้ไข รวมทั้งลบข้อความและรูปภาพในเอกสารได้

เพิ่มรูปภาพ ตาราง เชิงอรรถ

 1. วางเคอร์เซอร์ในบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ตาราง หรือเชิงอรรถ
 2. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac) เพื่อค้นหาเมนู
 3. พิมพ์ insert เพื่อดูรายการสิ่งที่คุณเพิ่มได้
 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสำรวจรายการ
 5. กด Enter เพื่อเลือก

ประกาศหรือเปลี่ยนการจัดรูปแบบ

หากต้องการให้อ่านออกเสียงการจัดรูปแบบข้อความหรือย่อหน้าในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ให้กด Ctrl + Alt + a แล้วกด f (Windows, Chrome OS) หรือ Ctrl + ⌘ + a แล้วกด f (Mac) 

หากต้องการสำรวจการจัดรูปแบบที่ใช้ได้ ให้เปิดเมนูรูปแบบในแถบเมนู

 1. เปิดเมนูรูปแบบโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + o
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + o 
  • Chrome OS: Alt + o
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + o
 2. กดลูกศรลงเพื่อฟังตัวเลือก จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

ทำการค้นหาในเอกสารอย่างรวดเร็ว

 1. กด Ctrl + F (Windows) หรือ ⌘ + f (Mac) ผลลัพธ์จะปรากฏทันทีเมื่อคุณพิมพ์
 2. กด Enter เพื่อค้นหาทั่วทั้งเอกสาร

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. กด Ctrl + h (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + h (Mac)
 2. ป้อนข้อความที่ต้องการค้นหาในช่อง "ค้นหา"
 3. ป้อนข้อความที่ต้องการแทนที่ในช่อง "แทนที่ด้วย"
 4. ใช้ปุ่มแทนที่ แทนที่ทั้งหมด ก่อนหน้า และถัดไป เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ
 5. หากต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ ให้กด Escape
 6. หากต้องการค้นหาต่อ ให้กด Ctrl + h (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + h (Mac)

ตรวจตัวสะกดในเอกสาร

เอกสารจะตรวจหาการสะกดผิดในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. หากต้องการไปที่การสะกดผิดถัดไป ให้กด Ctrl + apostrophe (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + เครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') (Mac)
 2. หากต้องการไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า ให้กด Ctrl + อัฒภาค (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + อัฒภาค (;) (Mac)
 3. หากต้องการแก้ไขการสะกดผิด ให้เปิดเมนูบริบทโดยกด Ctrl + Shift + x (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + x (Mac) เลือกการแนะนำการสะกดที่ถูกต้องจากเมนูตามบริบท และกด Enter

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจตัวสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพหรือภาพวาด

 1. เลือกรูปภาพหรือภาพวาด
 2. กด Ctrl + Alt + y (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + y (Mac)
 3. ป้อนรายละเอียดของรูปภาพหรือภาพวาดในหน้าต่างโต้ตอบข้อความแสดงแทน แล้วเลือก Enter

ค้นหาเนื้อหาที่แนะนำในเอกสาร

 1. เปิดส่วน "สำรวจ" ในเอกสาร แล้วกด Ctrl + Alt + Shift + i (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + i (Mac)
 2. หากต้องการค้นหารูปภาพหรือข้อมูล คุณใช้การกดแป้นพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของส่วนสำรวจได้
  • เคล็ดลับ: หากไม่มีคำแนะนำ ให้เพิ่มเนื้อหาลงในเอกสาร
 3. หากต้องการค้นหาเอกสารและเว็บ ให้ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหาแล้วกด Enter

ดูปฏิทิน, Keep และ Tasks

คุณจะใช้ Google ปฏิทิน Keep และ Tasks ในแผงด้านข้างขณะที่ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ ระบบจะยุบเครื่องมือในแผงด้านข้างโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการไปที่แผงด้านข้างและขยายเครื่องมือใดก็ตาม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการไปที่แผงด้านข้าง ให้ใช้ทางลัดเหล่านี้
  • Windows: Ctrl + Alt + . (จุด) หรือ Ctrl + Alt + , (คอมมา)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (จุด) หรือ Alt + Shift + , (คอมมา)
  • Mac: ⌘ + Option + (จุด) หรือ ⌘ + Option + (คอมมา)
 2. กดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการเครื่องมือ ได้แก่ ปฏิทิน Keep และ Tasks ในแผงด้านข้าง
 3. กด Enter เพื่อขยายเครื่องมือที่คุณต้องการใช้
 4. ตอนนี้คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้ในแผงด้านข้างโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
  • ปฏิทิน: ดูกำหนดการรายวัน คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไข สร้างกิจกรรมใหม่ และข้ามไปยังกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น
  • Keep: สร้างรายการตรวจสอบและจดโน้ต
  • Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
 5. หากต้องการกลับไปที่เอกสารขณะที่แผงด้านข้างเปิดอยู่ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้
  • Windows: Ctrl + Alt + . (จุด) หรือ Ctrl + Alt + , (คอมมา)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (จุด) หรือ Alt + Shift + , (คอมมา)
  • Mac: ⌘ + Option + (จุด) หรือ ⌘ + Option + (คอมมา)
 6. หากต้องการปิดแผงด้านข้างให้กด Shift + Tab จนกระทั่งถึงปิด แล้วกด Enter

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานปฏิทิน, Keep, Tasks กับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์

 

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก