Redigera dokument med ett skärmläsningsprogram

Du kan redigera dokument på datorn med ett skärmläsningsprogram.

Kontrollera först att du har aktiverat stöd för skärmläsare i Dokument.

Om du använder en Windows-dator eller Chromebook med pekskärm följer du tipsen för att använda pekskärm med ett skärmläsningsprogram.

Flytta runt i dokumentet

När du öppnar ett dokument är fokus i början av huvudredigeringsområdet. Du hör talad feedback när du skriver eller flyttar dig genom dokumentet.

Använda kortkommandon

Dokument skiljer sig från en normal webbplats gäller inte vissa vanliga kortkommandon för skärmläsningsprogram. För att det ska fungera så smidigt som möjligt använder du Dokument-kortkommandon när du redigerar dokumentet.

Om du exempelvis vill navigera snabbt kan du använda genvägarna Nästa och Föregående i Dokument:

 • Nästa-genvägar: Dessa tangentkombinationer flyttar fokus framåt. Tryck Ctrl + Alt + n (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + ⌘ + n (Mac) följt av en annan tangent, exempelvis h för rubriker eller l för länkar. Om du exempelvis vill flytta till nästa rubrik håller du Ctrl + Alt nedtryckt och trycker på n och sedan h.
 • Föregående-genvägar: Dessa tangentkombinationer flyttar fokus bakåt. Tryck Ctrl + Alt + p (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + ⌘ + p (Mac) följt av en annan tangent. Om du vill flytta till föregående rubrik håller du Ctrl + Alt nedtryckt och trycker på p sedan h.

Öppna en lista med genvägar i dokumentet genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac). Du kan söka efter åtgärder som insert eller next. Återgå till dokumentet genom att trycka på Escape.

Utför snabba åtgärder genom att söka i menyerna

 1. Tryck på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac).
 2. Ange ett kommando som Byt namn eller Infoga
 3. Tryck på nedåtpilen för att höra sökresultaten. Om du till exempel skriver Insert inkluderar alternativen att infoga en bild, en kommentar och andra alternativ. 
 4. Välj en åtgärd genom att trycka på Retur.

Använd menyerna, knapparna på toppnivå och verktygsfältet

Obs! Om det inte finns några knappar och menyer högst upp trycker du på Ctrl + Skift + f (Windows, Chrome OS eller Mac).

Så här bläddrar du i menyerna:

 1. Öppna Arkiv-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + f
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + f
 2. Tryck på högerpilen för att utforska till andra menyer inklusive Redigera, Visa, Infoga, Format, Verktyg, Tabell, Tillägg, Hjälp och Tillgänglighet.

Tips! Om du behöver hjälp öppnar du Hjälp-menyn och väljer Hjälp för Dokument. Tryck på Tabb och öppna sökrutan. Ange sedan din sökning, till exempel Bilder, och tryck på Retur. Hjälpen öppnas i en ruta där du kan läsa eller navigera till andra ämnen. Tryck på Escape när du vill återgå till dokumentet.

Från menyerna kan du navigera till två andra verktygsuppsättningar:

 • Knapparna på toppnivån: De här knapparna är till för åtgärder på dokumentnivå, som att byta namn, stjärnmärka eller flytta dokumentet till en annan mapp. Från menyerna trycker du på Skift + Tab.
 • Verktygsfält: Verktygsfältet innehåller redigerings- och formateringsalternativ, som rubrikformat, listor och indrag. Från menyerna trycker du på Tabb.

Använd menyn Tillgänglighet för att läsa eller navigera i dokumentet

 1. Öppna Tillgänglighet-menyn via kortkommandot för din webbläsare:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + a
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Shift + a
  • Chrome OS: Alt + a
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + a
 2. Tryck på nedåtpilen för att höra alternativ, som Tala, Kommentarer med mera.
 3. Tryck på högerpilen för att öppna en undermeny och tryck sedan på nedåtpilen för att utforska alternativ på undermenyn.
 4. Tryck på Retur för att välja ett alternativ.

Grunder om redigering och formatering

I dokumentet kan du lägga till, redigera och ta bort text och bilder.

Lägg till en bild, tabell, fotnot

 1. Placera markören där du vill lägga till en bild, tabell eller fotnot.
 2. Tryck på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac) för att söka i menyerna.
 3. Skriv insert så visas en lista över objekt som du kan lägga till.
 4. Navigera i listan med hjälp av piltangenterna.
 5. Välj genom att trycka på Retur.

Meddela eller ändra formatering

Om du vill vill få text- eller styckeformateringen vid markörens aktuella plats uppläst trycker du på Ctrl + Alt + a och sedan f (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + ⌘ + a och sedan f (Mac). 

Om du vill utforska formaten du kan använda öppnar du Format-menyn i menyfältet.

 1. Öppna Format-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome-webbläsare: Alt + o
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + o 
  • Chrome OS: Alt + o
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + a
 2. Tryck på nedåtpilen för att höra alternativ och välj genom att trycka på Retur.

Läs mer om hur du skapar, redigerar och formaterar dokument.

Söka efter och ersätta text

Gör en snabbsökning i dokumentet

 1. Tryck på Ctrl + f (Windows) eller ⌘ + f (Mac). Resultaten hittas direkt medan du skriver.
 2. Tryck på Retur för att fortsätta söka igenom dokumentet.

Söka efter och ersätta text

 1. Tryck Ctrl + h (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Shift + h (Mac).
 2. Ange texten du vill hitta i fältet Sök.
 3. Ange texten som du vill ersätta den med i fältet Ersätt med.
 4. Använd Ersätt, Ersätt alla, Föregående och Nästa för att hitta och ersätta text.
 5. Lämna dialogrutan genom att trycka på Escape.
 6. Återuppta sökningen genom att trycka på Ctrl + h (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Shift + h (Mac).

Stavningskontrollera ett dokument

Felstavningar i ditt dokument upptäcks automatiskt.

 1. Fortsätt till nästa felstavning genom att trycka på Ctrl + apostrof (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + apostrof (Mac).
 2. Om du vill gå till föregående felstavning trycker du på Ctrl + semikolon (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + semikolon (Mac).
 3. Korrigera en felstavning genom att öppna kontextmenyn. Det gör du genom att trycka på Ctrl + Skift + x (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Shift + x (Mac). På snabbmenyn väljer du det rättstavade förslaget och trycker på Retur.

Läs mer om stavningskontroll och automatiska korrigeringar.

Lägg till alternativ text för en bild eller ritning

 1. Markera bilden eller ritningen.
 2. Tryck på Ctrl + Alt + y (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + y (Mac).
 3. I dialogrutan Alternativ text anger du en beskrivning för bilden eller teckningen och väljer sedan Retur.

Hitta förslag på innehåll i ditt dokument

 1. Öppna regionen Utforska i dokumentet genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + i (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + Skift + i (Mac).
 2. Om du vill hitta bilder eller information som du kan använda i dokumentet använder du skärmläsarens tangenttryckningar för att navigera genom regionen Utforska.
  • Tips! Om det inte finns några förslag lägger du till mer innehåll i dokumentet.
 3. Sök i dina dokument och på webben genom att ange en sökning i sökfältet och trycka på Retur.

Visa Kalender, Keep och Tasks

Du kan använda Google Kalender, Keep och Tasks i en sidopanel när du använder Dokument, Kalkylark och Presentationer. Verktygen i sidopanelen är komprimerade som standard. Följ stegen nedan för att öppna sidopanelen och utöka något av verktygen:

 1. Öppna sidopanelen med följande kortkommandon:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Option + . (punkt) eller ⌘ + Option + , (komma)
 2. I sidopanelen trycker du på upp- eller nedpilen för att gå igenom listan över verktyg: Kalender, Keep och Tasks.
 3. Tryck på Retur för att expandera verktyget du vill använda.
 4. Du kan nu utföra följande åtgärder i sidopanelen, utan att lämna dokumentet:
  • Kalender: Visa dagens schema, klicka på en händelse och redigera den, skapa nya händelser och hoppa till kommande händelser.
  • Keep: Skapa checklistor och göra anteckningar.
  • Tasks: Lägga till saker att göra och sätta tidsgränser.
 5. Använd följande kortkommandon om du vill återgå till dokumentet när sidopanelen är öppen:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Option + . (punkt) eller ⌘ + Option + , (komma)
 6. Stäng sidopanelen genom att trycka på Skift + Tabb tills du kommer till Stäng och tryck sedan på Retur.

Läs mer om hur du använder Kalender, Keep och Tasks med Dokument, Kalkylark och Presentationer.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false