Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej G Suite

Dokument można uporządkować przy użyciu stylów tekstu, na przykład tytułów, nagłówków, czy spisu treści. Możesz dostosować czcionkę i rozmiar tekstu oraz ustawić swój styl jako domyślny.

Dodawanie, zmiana i usuwanie spisu treści

Spis treści pozwala zobaczyć strukturę dokumentu. Każda pozycja w spisie treści jest powiązana z nagłówkiem lub tytułem w dokumencie.

Dodawanie i usuwanie spisu treści
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać spis treści.
 3. Kliknij Wstaw a potem Spis treści.
 4. Wybierz wygląd spisu treści.

Aby go usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Usuń spis treści.

Edytowanie spisu treści

Spis treści odzwierciedla strukturę tytułów i nagłówków w dokumencie.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Dodaj nagłówek do dokumentu.
 3. Kliknij Odśwież Odśwież. Zmiana zostanie odzwierciedlona w spisie treści.

Tworzenie tytułu lub nagłówka

Zmiana stylu tekstu
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 3. Kliknij Formatuj a potem Style akapitu.
 4. Kliknij styl tekstu:
  • Zwykły tekst,
  • Tytuł,
  • Podtytuł,
  • Nagłówek 1–6.
 5. Kliknij Zastosuj styl „nazwa stylu”.
Używanie niestandardowego stylu tekstowego
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst mający styl, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Zwykły tekst lub Nagłówek 1–6 a potem Zaktualizuj styl „nazwa stylu”, by dostosować.
 4. Cały tekst w dokumencie, który korzysta z tego stylu (na przykład „Nagłówek 4” lub „Zwykły tekst”), zostanie zaktualizowany zgodnie z tekstem zaznaczonym na początku.

Uwaga: jeśli zmienisz styl zwykłego tekstu, czcionki nagłówków też zostaną zmienione zgodnie z tym stylem.

Ustawianie i zmiana stylu domyślnego

Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.

 • Aby ustawić styl domyślny: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Zapisz jako moje style domyślne.
 • Aby zastosować styl domyślny: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Używaj moich stylów domyślnych.
 • Aby przywrócić oryginalny styl Google: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Resetuj style.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?