Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu


               

Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś.

 

 

Dokument możesz uporządkować przy użyciu stylów tekstu, na przykład tytułów, nagłówków i spisu treści. Możesz dostosować czcionkę i rozmiar tekstu oraz ustawić swój styl jako domyślny.

Dodawanie, zmienianie i usuwanie spisu treści

Spis treści pozwala zobaczyć strukturę dokumentu. Każda pozycja w spisie treści jest powiązana z nagłówkiem lub tytułem w dokumencie.

Dodawanie i usuwanie spisu treści
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać spis treści.
 3. Kliknij Wstaw a potem Spis treści.
 4. Wybierz wygląd spisu treści.

Aby go usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Usuń spis treści.

Edytowanie i odświeżanie spisu treści

Możesz zmienić formatowanie spisu treści.

 1. Na komputerze otwórz dokument Google zawierający spis treści.
 2. Kliknij spis treści.
 3. Po lewej stronie spisu treści kliknij Więcej opcji spisu treści Więcej a potem Więcej opcji.
 4. W panelu po prawej stronie możesz zmienić formatowanie spisu treści oraz wcięcia nagłówka.

Ważne: jeśli dokument jest w formacie bez podziału na strony, nie możesz zmienić formatowania spisu treści.

Spis treści możesz też zaktualizować, dodając w dokumencie nowe tytuły i nagłówki.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Dodaj nagłówek do dokumentu.
 3. Kliknij Odśwież Odśwież. Zmiana zostanie odzwierciedlona w spisie treści.

Tworzenie tytułu lub nagłówka

Zmienianie stylu tekstu
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 3. Kliknij Formatuj a potem Style akapitu.
 4. Kliknij styl tekstu:
  • Zwykły tekst
  • Tytuł,
  • Podtytuł,
  • Nagłówek 1–6.
 5. Kliknij Zastosuj styl „nazwa stylu”.
Używanie niestandardowego stylu tekstowego
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst mający styl, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Zwykły tekst lub Nagłówek 1–6 a potem Zaktualizuj styl „nazwa stylu”, aby dostosować.
 4. Cały tekst w dokumencie, który korzysta z tego stylu (na przykład „Nagłówek 4” lub „Zwykły tekst”), zostanie zaktualizowany zgodnie z tekstem zaznaczonym na początku.

Uwaga: jeśli zmienisz styl zwykłego tekstu, czcionki nagłówków też zostaną zmienione zgodnie z tym stylem.

Ustawianie i zmienianie stylu domyślnego

Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.

 • Aby ustawić styl domyślny: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Zapisz jako moje style domyślne.
 • Aby zastosować styl domyślny: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Używaj moich stylów domyślnych.
 • Aby przywrócić oryginalny styl Google: kliknij Formatuj a potem Style akapitu a potem Opcje a potem Resetuj style.

Używanie zwijanych nagłówków w dokumencie Google

Jeśli dokument jest w formacie bez podziału na strony, możesz rozwijać oraz zwijać tytuły i nagłówki, aby porządkować treść i ukrywać niektóre sekcje.

Wskazówka: każdy, kto ma uprawnienia do edytowania, komentowania lub wyświetlania dokumentu Google, może rozwijać i zwijać nagłówki.

 1. Na komputerze otwórz dokument Google w formacie bez podziału na strony.
 2. Najedź kursorem na nagłówek, który chcesz rozwinąć lub zwinąć.
 3. Po lewej stronie nagłówka kliknij Rozwiń nagłówek a potem lub Zwiń nagłówek Collapse.

Rozwijanie i zwijanie wielu nagłówków

Jeśli w dokumencie jest wiele nagłówków, możesz zwinąć lub rozwinąć wszystkie nagłówki mające ten sam styl.

 1. Na komputerze otwórz dokument Google w formacie bez podziału na strony.
 2. Kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Rozwiń wszystkie nagłówki w tym samym stylu Expand all lub Zwiń wszystkie nagłówki w tym samym stylu Collapse all.

Powiązane artykuły

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne