Legg til en tittel, overskrift eller innholdsfortegnelse i et dokument


               

Vil du ha avanserte Google Workspace-funksjoner for bedriften din?

Prøv Google Workspace i dag.

 

 

Du kan organisere dokumentene dine med titler, overskrifter og innholdsfortegnelser. Du kan tilpasse skrifttypen og størrelsen for tekstene og angi stilene dine som standard.

Legg til, endre eller slett en innholdsfortegnelse

Med en innholdsfortegnelse kan du se dokumentstrukturen. Hvert element i innholdsfortegnelsen linker til titlene og overskriftene i dokumentet.

Legg til eller slett en innholdsfortegnelse
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Klikk der du vil at innholdsfortegnelsen skal være.
 3. Klikk på Sett inn etterfulgt av Innholdsfortegnelse.
 4. Velg hvordan du vil at innholdsfortegnelsen skal se ut.

Du kan slette den ved å høyreklikke og klikke på Slett innholdsfortegnelse.

Rediger eller last inn innholdsfortegnelsen på nytt

Du kan endre formateringen for innholdsfortegnelsen.

 1. Åpne et Google-dokument som inneholder en innholdsfortegnelse, på datamaskinen.
 2. Klikk på innholdsfortegnelsen.
 3. Til venstre for innholdsfortegnelsen klikker du på Flere innholdsfortegnelser Mer og så Flere alternativer.
 4. I panelet til høyre kan du endre formatet på innholdsfortegnelsen og innrykket for overskriften.

Viktig: Hvis dokumentet ditt er i formatet uten sideinndeling, kan du ikke endre formateringen for innholdsfortegnelsen.

Du kan også oppdatere innholdsfortegnelsen hvis du legger til nye titler og overskrifter i dokumentet.

 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Legg til en overskrift i dokumentet.
 3. Klikk på Oppdater Last inn på nytt. Endringen oppdateres i innholdsfortegnelsen.

Lag en tittel eller overskrift

Endre tekststilen
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Velg teksten du vil endre.
 3. Klikk på Format etterfulgt av Avsnittsstiler.
 4. Klikk på en tekststil:
  • Normal tekst
  • Tittel
  • Undertittel
  • Overskrift 1–6
 5. Klikk på Bruk tekststil.
Bruk en egendefinert tekststil
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Velg tekst med stilen du vil bruke.
 3. Klikk på Format etterfulgt av Avsnittsstiler etterfulgt av Normal tekst eller Overskrift 1–6 etterfulgt av Oppdater «Overskrift X» så den samsvarer.
 4. All teksten i dokumentet med samme teksttype, for eksempel «Overskrift 4» eller «Normal tekst», oppdateres slik at den samsvarer med det første valget.

Merk: Hvis du endrer stilen på normal tekst, endres også overskriftens skrifttype til den nye stilen.

Angi og endre standardstiler

Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.

 • Angi en standardstil: Klikk på Format etterfulgt av Avsnittsstiler etterfulgt av Alternativer etterfulgt av Lagre som mine standardstiler.
 • Bruk en standardstil: Klikk på Format etterfulgt av Avsnittsstiler etterfulgt av Alternativer etterfulgt av Bruk mine standardstiler.
 • Gjenopprett originalen til Googles stil: Klikk på Format etterfulgt av Avsnittsstiler etterfulgt av Alternativer etterfulgt av Tilbakestill stiler.

Bruk overskrifter som kan skjules, i Google-dokumentet

Hvis dokumentet ditt er i modus uten sideinndeling, kan du organisere innholdet ved å vise og skjule titlene eller bestemte deler.

Tips: Alle som kan redigere, lese eller kommentere på et Google-dokument, kan vise og skjule overskrifter.

 1. Åpne et Google-dokument i modus uten sideinndeling på datamaskinen.
 2. Hold markøren over overskriften du vil vise eller skjule.
 3. Klikk på Vis overskriften og deretter eller Skjul overskriften Collapse til venstre for overskriften.

Vis eller skjul flere overskrifter

Hvis du har mange overskrifter i et dokument, kan du velge å skjule eller vise alle overskrifter i samme stil.

 1. Åpne et Google-dokument i modus uten sideinndeling på datamaskinen.
 2. Høyreklikk på en overskrift.
 3. Klikk på Vis alle overskrifter i samme stil Expand all eller Skjul alle overskrifter i samme stil Collapse all.

Linker til beslektet innhold

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny