ใช้ Google ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อป

เกี่ยวกับไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อป

ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปเป็นไคลเอ็นต์การซิงค์ทางเดสก์ท็อปของ Google ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการและแชร์เนื้อหาในอุปกรณ์ทุกเครื่องและในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ในตําแหน่งที่คุ้นเคยได้ 

คุณสามารถใช้ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปเพื่อซิงค์ไฟล์ระหว่างระบบคลาวด์กับคอมพิวเตอร์ได้ การซิงค์คือขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์จากระบบคลาวด์ และอัปโหลดไฟล์จากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ หลังจากซิงค์ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับไฟล์ในระบบคลาวด์ หากคุณแก้ไข ลบ หรือย้ายไฟล์ในตำแหน่งเดียว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอีกตำแหน่งด้วย วิธีนี้จะทําให้ไฟล์เป็นปัจจุบันและคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้

ในไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อป คุณสามารถจัดการปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องที่ใช้และตําแหน่งที่เก็บของเนื้อหาได้โดยกําหนดค่าไดรฟ์เพื่อสตรีมหรือมิเรอร์ไฟล์และโฟลเดอร์

การมิเรอร์หรือสตรีมไฟล์หมายความว่าอย่างไร

การมิเรอร์และสตรีมมิงเป็น 2 วิธีในการซิงค์ไฟล์ ในทั้งสองกรณี การเปลี่ยนแปลงที่คุณทําในไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเดียวกันให้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง 

เมื่อทำการมิเรอร์ ไฟล์ของคุณจะจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์และในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้พื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์ คุณจะเข้าถึงไฟล์ได้ทุกเมื่อ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเมื่อแอปไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปไม่ได้ทํางานอยู่ คุณจะเข้าถึงไฟล์ผ่านโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ได้ 

การสตรีมจะช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบคลาวด์ได้ โดยจะใช้พื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์พื่อเปิดไฟล์หรือทําให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้เท่านั้น คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงไฟล์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ไม่ได้ ไฟล์ทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ จะพร้อมให้เข้าถึงเมื่อแอปทํางานอยู่เท่านั้น คุณจะเข้าถึงไฟล์ผ่านไดรฟ์ที่เชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์ได้ 

 • หมายเหตุ: macOS เวอร์ชันล่าสุดอาจมีลักษณะการทํางานด้านการสตรีมมิงที่ต่างกันเล็กน้อย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมิเรอร์หรือสตรีมไฟล์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" แต่โฟลเดอร์อื่นๆ ในอุปกรณ์ของคุณจะมิเรอร์ได้อย่างเดียว นอกจากนี้ ไฟล์จากไดรฟ์ที่แชร์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และอุปกรณ์ USB ที่สํารองไว้จะใช้ได้เฉพาะการสตรีมเท่านั้น

ตัวเลือกสําหรับการซิงค์ "ไดรฟ์ของฉัน"

คุณสามารถสตรีมหรือมิเรอร์ไดรฟ์ของฉันได้ตามความต้องการ

กําหนดค่าไดรฟ์ของฉันสําหรับการสตรีมหรือการมิเรอร์

 1. เปิดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นค่ากําหนด
 3. ทางด้านซ้าย ให้คลิกโฟลเดอร์จากไดรฟ์
 4. ในส่วน "ตัวเลือกการซิงค์ไดรฟ์ของฉัน" ให้เลือกสตรีมไฟล์หรือมิเรอร์ไฟล์

เปลี่ยนจากการมิเรอร์ไปเป็นสตรีมมิง

เมื่อคุณเปลี่ยนจากการมิเรอร์ไฟล์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" เป็นการสตรีมมิง ตําแหน่งของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนไป ส่วนโฟลเดอร์ที่คุณมิเรอร์ไฟล์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ซิงค์อีกต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลซิงค์เสร็จแล้วก่อนล้างโฟลเดอร์เหล่านี้

หากใช้ Windows คุณจะต้องปิดไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปก่อนนำโฟลเดอร์ออกจากคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนจากการสตรีมเป็นการมิเรอร์

เมื่อคุณเปลี่ยนจากการสตรีมไปเป็นการมิเรอร์ ไดรฟ์ของฉันจะไม่ปรากฏในตําแหน่งการสตรีมของ Google ไดรฟ์อีกต่อไป (ไดรฟ์ที่แชร์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ และอุปกรณ์ USB ที่สํารองไว้จะยังคงปรากฏอยู่)

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ "ไดรฟ์ของฉัน" ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือกไว้เมื่อกําหนดค่าตัวเลือกนี้ ถ้ามีไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่แล้ว แอปพลิเคชันจะพยายามไม่ทําสําเนาไฟล์ที่ตรงกับไฟล์ที่อยู่ในระบบคลาวด์อยู่แล้ว โดยระบบจะอัปโหลดไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบคลาวด์อยู่แล้ว

ตัวเลือกสําหรับโฟลเดอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์

กําหนดค่าโฟลเดอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์

 1. เปิดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นค่ากําหนด
 3. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์
 4. จากเมนูนี้ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เพื่อซิงค์กับไดรฟ์และข้อมูลสํารองไปยัง Photos รวมทั้งแก้ไขค่ากําหนดของโฟลเดอร์ที่ซิงค์แล้วได้

ซิงค์กับ Google ไดรฟ์และสํารองข้อมูลไปยัง Google Photos

คุณจะซิงค์โฟลเดอร์กับ Google ไดรฟ์หรือสํารองข้อมูลไปยัง Google Photos ได้

 • หากคุณซิงค์กับ Google ไดรฟ์ ระบบจะมิเรอร์ไฟล์ทุกรายการในโฟลเดอร์ และซิงค์การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Google ไดรฟ์ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ drive.google.com/computers หรือผ่านแอปของ Google ไดรฟ์ 
 • หากคุณสํารองข้อมูลไว้ใน Google Photos: ระบบจะอัปโหลดเฉพาะรูปภาพและวิดีโอเท่านั้น โดยจะไม่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Google Photos คุณจะดูรูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์ใดก็ได้ใน photos.google.com หรือผ่านแอป Google Photos 
สําคัญ: หากคุณจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เราขอแนะนําให้สํารองข้อมูลไปที่ Google Photos เท่านั้น แต่หากเลือกที่จะเก็บไฟล์ไว้ในทั้ง 2 ตำแหน่ง ระบบจะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไว้ในโฟลเดอร์ 2 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google มากขึ้น
ให้สิทธิ์ macOS

MacOS ต้องใช้แอปพลิเคชัน เช่น ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อป เพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์และอุปกรณ์บางอย่าง ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ "เดสก์ท็อป" "เอกสาร" และ "ดาวน์โหลด" วอลุ่มที่นำออกได้และวอลุ่มในเครือข่าย ตลอดจนคลังภาพ 

ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปจะขอสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะโฟลเดอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณเลือกซิงค์กับ Google ไดรฟ์ หรือสํารองข้อมูลใน Google Photos นอกจากนี้ไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปจะขอสิทธิ์เข้าถึงหากคุณเลือกใช้ฟีเจอร์การแสดงสถานะแบบเรียลไทม์หรือคีย์บลูทูธเพื่อลงชื่อเข้าใช้

หากคุณปฏิเสธการเข้าถึง แต่ต้องการซิงค์โฟลเดอร์หรืออุปกรณ์ต่อไป ให้ไปที่ค่ากําหนดของระบบและเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณอาจต้องรีสตาร์ทไดรฟ์สําหรับเดสก์ท็อปเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล 

แก้ไขข้อผิดพลาด

คุณอาจเห็นแบนเนอร์ "เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง" ใต้หัวข้อ "กิจกรรม" ในไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป และจะสามารถดูรายชื่อข้อผิดพลาดได้โดยคลิกลิงก์ในแบนเนอร์หรือคลิกการตั้งค่า จากนั้น รายการข้อผิดพลาด

ซิงค์กับแท็บ "คอมพิวเตอร์" ใน Google ไดรฟ์

หากคุณซิงค์โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์กับ Google ไดรฟ์ โฟลเดอร์เหล่านั้นจะปรากฏใน Google ไดรฟ์ในส่วน “คอมพิวเตอร์” ทางด้านซ้ายของไดรฟ์บนอินเทอร์เน็ตและแอปไดรฟ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณเพิ่ม แก้ไข ย้าย หรือลบรายการจากโฟลเดอร์เหล่านี้บนเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลกับโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

แคชที่ใช้เก็บเนื้อหาสำหรับการสตรีมไฟล์

หากคุณสตรีมไฟล์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" จาก Google ไดรฟ์ไปยังคอมพิวเตอร์ ระบบจะเก็บข้อมูลไฟล์ไว้ในแคชในเครื่องซึ่งอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์

 • หากเส้นทางไดเรกทอรีของแคชไม่พร้อมใช้งาน คุณจะใช้ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อปไม่ได้
 • ไดเรกทอรีจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่คุณเปิดและทําให้ใช้งานได้แบบออฟไลน์
 • แคชจะทำให้ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อปเปิดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสามารถค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่ใช้งานได้แบบออฟไลน์และดูว่าระบบใช้งานพื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์อย่างไรบ้าง วิธีดูข้อมูลดังกล่าวมีดังนี้
 1. เปิดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ไฟล์แบบออฟไลน์
 3. คุณสามารถเลิกปักหมุดไฟล์หรือนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ชั่วคราวออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์ หากต้องการนำไฟล์ที่แคชไว้โดยอัตโนมัติออกจากกล่องโต้ตอบนี้ ให้คลิกล้าง

ขั้นสูง: เปลี่ยนตำแหน่งไดเรกทอรีแคชในเครื่อง

แม้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไดเรกทอรีแคชในเครื่องได้ แต่เราขอแนะนำให้เก็บไดเรกทอรีดังกล่าวไว้ในตำแหน่งเริ่มต้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นค่ากําหนด
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 4. ค้นหา "ไดเรกทอรีไฟล์แคชในเครื่อง" แล้วคลิกเปลี่ยน
 5. เลือกตําแหน่งแคชใหม่
 6. คลิกเปลี่ยน
System Photos Library ของ Apple Photos

คุณสามารถสํารองข้อมูลใน System Photos Library ไปยัง Google Photos ได้เท่านั้น ส่วนคลังภาพอื่นๆ ของ Apple Photos จะซิงค์กับไดรฟ์ได้ หากคุณเลือกซิงค์ Apple Photos Library กับไดรฟ์ ระบบจะซิงค์ไฟล์ทุกรายการในคลังภาพดังกล่าว ซึ่งรวมถึงภาพขนาดย่อและข้อมูลเมตาอื่นๆ 

System Photo Library เป็นคลังภาพเดียวที่สามารถใช้กับรูปภาพใน iCloud, อัลบั้มที่แชร์ และสตรีมรูปภาพของฉันได้ หากคุณมีคลังภาพเพียงรายการเดียว คลังภาพนั้นก็คือ System Photo Library มิเช่นนั้นคลังภาพแรกที่คุณสร้างหรือเปิดใน Photos จะกลายเป็น System Photo Library หากคุณใช้งาน macOS Catalina หรือเวอร์ชันใหม่กว่าอยู่ ระบบจะใช้พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไว้ชั่วคราว จากนั้นก็อัปโหลดไปยัง Google Photos

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false
false