ใช้ผลิตภัณฑ์ Google พร้อมกัน

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครใช้เพื่อทดลองใช้ G Suite ฟรี

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Google เช่น Gmail หรือปฏิทินในหน้าต่างเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ

ตรวจสอบปฏิทิน โน้ต หรืองาน

 1. ไปที่ Gmail ปฏิทิน หรือไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. ทางด้านขวา ให้เลือก
  • ปฏิทิน ปฏิทิน: ตรวจสอบกำหนดการและเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม
  • Keep Keep: สร้างโน้ตหรือรายการ
  • Tasks Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
 3. หากต้องการปิดแถบด้านข้างทางขวา ให้คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านบนขวา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดหรือซ่อนแถบด้านข้างทางขวา

คุณจะปิดหรือซ่อนแผงด้านข้างของ G Suite ได้

 • หากต้องการปิดแถบด้านข้างทางขวา ให้คลิกปิด ปิด ที่ด้านบนขวา
 • หากต้องการซ่อนแถบด้านข้างทางขวาอย่างสมบูรณ์ ให้ปิดแถบ จากนั้นคลิกซ่อน ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านล่างขวา
 • หากต้องการแสดงแถบด้านข้างทางขวา ให้คลิกแสดง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านล่างขวา

สร้างกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ไปที่ Gmail หรือไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 3. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 4. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม จากนั้นคลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ปฏิทิน

แนบเอกสารกับกิจกรรมในปฏิทิน
 1. ไปที่ไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือวาดเขียนจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกปฏิทิน ปฏิทิน ในแถบด้านข้างทางขวา
  • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้คลิกแสดง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านล่างขวา
 3. คลิกเวลาที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน
 4. เพิ่มชื่อ รายละเอียด หรือผู้เข้าร่วม
 5. คลิกแนบที่อยู่เหนือ "เพิ่มผู้เข้าร่วม"
 6. คลิกบันทึก

สร้างโน้ตหรือรายการ

 1. ไปที่ Gmail ปฏิทิน หรือไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Keep Keep ทางด้านขวา
 3. เลือก
  • จดโน้ต
  • รายการใหม่ รายการใหม่
 4. เพิ่มข้อความที่ต้องการ
 5. คลิกเสร็จสิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Keep

เพิ่มโน้ตของ Keep ไว้ในเอกสารหรืองานนำเสนอ
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Google เอกสารหรือสไลด์
 2. คลิก Keep Keep ทางด้านขวา
 3. ค้นหาโน้ตที่ต้องการ แล้วลากไปที่เอกสารหรืองานนำเสนอ
บันทึกข้อความจากเอกสารหรืองานนำเสนอเป็นโน้ต
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Google เอกสารหรือสไลด์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในโน้ต
 3. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกบันทึกใน Keep

สร้างงาน

 1. ไปที่ Gmail ปฏิทิน หรือไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. คลิกเพิ่มงาน
 4. ป้อนงาน
 5. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดหรือวันที่ครบกำหนด ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
 6. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกกลับ กลับ

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงงานใหม่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลำดับของฉัน แล้วลากงานที่ต้องการจัดเรียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Google Tasks

บันทึกอีเมลให้เป็นงาน
 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. ค้นหาอีเมลที่ต้องการบันทึกให้เป็นงานในกล่องจดหมาย
 4. ลากอีเมลที่ต้องการไปที่แถบด้านข้างทางขวา
จัดระเบียบงานให้เป็นรายการ

คุณแยกงานประเภทต่างๆ ได้ เช่น งานและรายการส่วนตัว

 1. ไปที่ Gmail ปฏิทิน หรือไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้ว สร้างรายการใหม่ที่ด้านบน
 4. ป้อนชื่อรายการ แล้วคลิกเสร็จ
 5. หากต้องการดูรายการอื่น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้วเลือกรายการอื่น

ใช้แอปอื่นๆ กับ Gmail

จัดการโครงการ รายชื่อติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ จาก Gmail โดยใช้แอปที่ไม่ใช่ของ Google

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกดาวน์โหลดส่วนเสริม ดาวน์โหลดส่วนเสริม ที่ด้านขวา
 3. เลือกแอป
 4. คลิกติดตั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร