ใช้ผลิตภัณฑ์ Google พร้อมกัน

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Google เช่น Gmail หรือปฏิทินในหน้าต่างเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ

ตรวจสอบปฏิทิน โน้ต หรืองาน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Google ไดรฟ์ หรือไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. ทางด้านขวา ให้เลือก
  • ปฏิทิน ปฏิทิน: ตรวจสอบกำหนดการและเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม
  • Keep Keep: สร้างโน้ตหรือรายการ
  • Tasks Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
 3. หากต้องการปิดแผงด้านข้างทางขวา ให้คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านบนขวา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดหรือซ่อนแผงด้านข้างทางขวา

คุณจะปิดหรือซ่อนแผงด้านข้าง Google Workspace ได้

 • หากต้องการปิดแผงด้านข้างทางขวา ให้คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านบนขวา
 • หากต้องการซ่อนแผงด้านข้างทางขวาอย่างสมบูรณ์ ให้ปิดแผง จากนั้นคลิกซ่อน ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 • หากต้องการแสดงแผงด้านข้างทางขวา ให้คลิกแสดง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านล่างขวา

สร้างกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Gmail หรือไฟล์ใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 3. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 4. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม จากนั้นคลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ปฏิทิน

แนบเอกสารกับกิจกรรมในปฏิทิน
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Google ไดรฟ์ หรือไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ หรือวาดเขียน
 2. คลิกปฏิทิน ปฏิทิน ในแผงด้านข้างทางด้านขวา
  • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้คลิกแสดง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านล่างขวา
 3. คลิกเวลาที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน
 4. เพิ่มชื่อ รายละเอียด หรือผู้เข้าร่วม
 5. คลิกแนบที่อยู่เหนือ "เพิ่มผู้เข้าร่วม"
 6. คลิกบันทึก

สร้างโน้ตหรือรายการ

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Google ไดรฟ์ หรือไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิก Keep Keep ทางด้านขวา
 3. เลือก
  • จดโน้ต
  • รายการใหม่ รายการใหม่
 4. เพิ่มข้อความที่ต้องการ
 5. คลิกเสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Keep

เพิ่มโน้ตของ Keep ไว้ในเอกสารหรืองานนำเสนอ
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Google เอกสารหรือสไลด์
 2. คลิก Keep Keep ทางด้านขวา
 3. ค้นหาบันทึกย่อที่ต้องการ แล้วลากไปที่เอกสารหรืองานนำเสนอ
บันทึกข้อความจากเอกสารหรืองานนำเสนอเป็นโน้ต
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Google เอกสารหรือสไลด์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในบันทึกย่อ
 3. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกบันทึกใน Keep

สร้างงาน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Google ไดรฟ์ หรือไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. คลิกเพิ่มงาน
 4. ป้อนงาน
 5. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดหรือวันที่ครบกำหนด ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
 6. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกกลับ กลับ

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงงานใหม่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลำดับของฉัน แล้วลากงานที่ต้องการจัดเรียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Google Tasks

บันทึกอีเมลให้เป็นงาน
 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. ค้นหาอีเมลที่ต้องการบันทึกให้เป็นงานในกล่องจดหมาย
 4. ลากอีเมลที่ต้องการไปที่แผงด้านข้างทางขวา
จัดระเบียบงานให้เป็นรายการ

คุณแยกงานประเภทต่างๆ ได้ เช่น งานและรายการส่วนตัว

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Google ไดรฟ์ หรือไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้ว สร้างรายการใหม่
 4. ป้อนชื่อรายการ แล้วคลิกเสร็จ
 5. หากต้องการดูรายการอื่น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้วเลือกรายการอื่น

ใช้แอปอื่นๆ กับ Gmail

เพิ่มเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้กับ Gmail เช่น Asana, Trello, Intuit และ Docusign

ติดตั้งส่วนเสริม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น ดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ด้านบนขวา
 3. ค้นหาและเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้กับ Gmail
 4. คลิกติดตั้ง จากนั้น ดำเนินการต่อที่ด้านบนขวา
 5. เลือกบัญชี จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดส่วนเสริมอย่างรวดเร็ว ให้ไปที่แผงด้านข้างทางขวาและคลิกเพิ่ม เครื่องหมายบวก

ถอนการติดตั้งส่วนเสริม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บส่วนเสริม
 4. ในหัวข้อ "ส่วนเสริมที่ติดตั้งแล้ว" ให้คลิกจัดการ
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร