ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google พร้อมกัน

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail และปฏิทินในหน้าต่างเดียวกันได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมา

เปิดผลิตภัณฑ์ Google 2 รายการในหน้าต่างเดียว

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน หรือ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. ทางด้านขวา ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิด
  • ปฏิทิน ปฏิทิน: ดูกำหนดการและเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม
  • Keep Keep: สร้างโน้ตหรือรายการ
  • Tasks Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
  • Contacts : ดูรายชื่อติดต่อ
  • Voice "": โทรออกผ่าน Google Voice
  • Maps Google Maps: ค้นหา Google Maps
 4. หากต้องการปิดแผงแอป ให้คลิกปิด ยกเลิก ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดส่วนเสริมได้จาก Google Workspace เพื่อเพิ่มตัวเลือกอื่นๆ ในแผงด้านข้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดหรือซ่อนแผงด้านข้างทางขวา

คุณสามารถปิดหรือซ่อนแผงด้านข้าง Google Workspace ได้

 • วิธีปิดแผงด้านข้างทางขวา: คลิกปิด ยกเลิก ทางด้านขวา
 • วิธีซ่อนแผงด้านข้างทางขวา: หากขยายแผงไว้ ให้คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผงแอป จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 • วิธีแสดงแผงด้านข้างทางขวา: คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง

สร้างกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ไปที่ Gmail หรือ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Google ปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 4. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 5. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม
 6. คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ปฏิทิน

แนบเอกสารกับกิจกรรมในปฏิทิน
 1. ไปที่ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต สไลด์ หรือวาดเขียน
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Google ปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 4. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 5. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม
 6. คลิกแนบ [ชื่อเอกสาร] ใต้ส่วน "เพิ่มคําอธิบาย"
 7. คลิกบันทึก

ค้นหาสถานที่หรือดูเส้นทางใน Google ปฏิทิน

 1. ไปที่ Google ปฏิทิน ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Maps Google Maps ทางด้านขวา
 4. ค้นหาสถานที่
 5. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ หรือคลิกเส้นทางเพื่อดูเส้นทาง

เคล็ดลับ: 

 • วิธีปิดไม่ให้ Google Maps เปิดใน Google ปฏิทิน: คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผง Maps จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง สถานที่ตั้งของคุณจะเปิดในแท็บใหม่
 • วิธีเพิ่มเวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่จัดกิจกรรมไปยัง Google ปฏิทินโดยตรง: เลือกโหมดการเดินทางและทริป จากนั้นคลิกเพิ่มในปฏิทิน

แสดงตัวอย่างตำแหน่งที่จัดกิจกรรม

 1. ไปที่ Google ปฏิทิน ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรมและป้อนข้อมูลสถานที่ตั้ง หรือคลิกกิจกรรมที่มีอยู่ที่ระบุสถานที่ตั้ง
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการดูตัวอย่างสถานที่จัดกิจกรรมที่คุณสร้าง ให้คลิกดูตัวอย่างใน Maps maps outline
 4. คลิกสถานที่ตั้ง
 5. ดูข้อมูลสถานที่ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: 

 • วิธีปิดไม่ให้ Google Maps เปิดใน Google ปฏิทิน: คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผง Maps จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง สถานที่ตั้งของคุณจะเปิดในแท็บใหม่
 • หากต้องการเพิ่มเวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่จัดกิจกรรมไปยัง Google ปฏิทินโดยตรง: เลือกโหมดการเดินทางและทริป จากนั้นคลิกเพิ่มในปฏิทิน

สร้างโน้ตหรือรายการ

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน หรือ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Keep Keepทางด้านขวา
 4. เลือกตัวเลือก
  • จดโน้ต
  • รายการใหม่ new note
 5. เพิ่มข้อความที่ต้องการ
 6. คลิกเสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Keep

เพิ่มโน้ตของ Keep ไว้ในเอกสารหรืองานนำเสนอ
 1. เปิดเอกสารหรืองานนําเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Keep Keepทางด้านขวา
 4. ค้นหาโน้ตหรือรายการที่ต้องการเพิ่ม แล้วลากลงในเอกสารหรืองานนําเสนอ
บันทึกข้อความจากเอกสารหรือสไลด์ใน Keep
 1. เปิดเอกสารหรืองานนําเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการเพิ่มลงในโน้ต
 3. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกบันทึกใน Keep

สร้างงาน

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน หรือ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. คลิกเพิ่มงาน
 5. ป้อนข้อมูล
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มรายละเอียดหรือวันที่ครบกำหนด ให้คลิกแก้ไขแก้ไข
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปิดงาน ยกเลิก

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงงานใหม่ ให้ลากงานที่ต้องการย้าย

ดูวิธีใช้ Google Tasks

บันทึกอีเมลให้เป็นงาน
 1. ไปที่ Gmail
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. ค้นหาอีเมลที่ต้องการบันทึกให้เป็นงานในกล่องจดหมาย
 5. ลากอีเมลที่ต้องการไปที่แผงด้านข้างทางขวา
จัดระเบียบงานให้เป็นรายการ

คุณแยกงานประเภทต่างๆ ได้ เช่น งานและรายการส่วนตัว

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน หรือ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. ที่ด้านบนสุดถัดจาก "รายการของฉัน" หรือ "ทีม" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้ว สร้างรายการใหม่
 5. ป้อนชื่อรายการ แล้วคลิกเสร็จ
 6. หากต้องการไปที่รายการอื่น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง ที่ด้านบนสุดถัดจากชื่อรายการ แล้วเลือกรายการอื่น

ใช้แอปอื่นๆ กับ Gmail

เพิ่มเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้กับ Gmail เช่น Asana, Trello, Intuit และ Docusign

ติดตั้งส่วนเสริม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น ดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ด้านบนขวา
 3. ค้นหาและเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้กับ Gmail
 4. คลิกติดตั้ง จากนั้น ดำเนินการต่อที่ด้านบนขวา
 5. เลือกบัญชี จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

ถอนการติดตั้งส่วนเสริม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บส่วนเสริม
 4. ในหัวข้อ "ส่วนเสริมที่ติดตั้งแล้ว" ให้คลิกจัดการ
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก

 

 

 

 

 
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร