ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google พร้อมกัน


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail และปฏิทินในหน้าต่างเดียวกันได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมา

เปิดผลิตภัณฑ์ Google 2 รายการในหน้าต่างเดียว

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. ทางด้านขวา ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิด
  • ปฏิทิน ปฏิทิน: ดูกำหนดการและเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม
  • Keep Keep: สร้างโน้ตหรือรายการ
  • Tasks Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
  • Contacts contacts: ดูรายชื่อติดต่อ
  • Voice : โทรออกผ่าน Google Voice
  • Maps Google Maps: ค้นหา Google Maps
 4. หากต้องการปิดแผงแอป ให้คลิกปิด ยกเลิก ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดส่วนเสริมได้จาก Google Workspace เพื่อเพิ่มตัวเลือกอื่นๆ ในแผงด้านข้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดหรือซ่อนแผงด้านข้างทางขวา

คุณสามารถปิดหรือซ่อนแผงด้านข้าง Google Workspace ได้

 • วิธีปิดแผงด้านข้างทางขวา: คลิกปิด ยกเลิก ทางด้านขวา
 • วิธีซ่อนแผงด้านข้างทางขวา: หากขยายแผงไว้ ให้คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผงแอป จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 • วิธีแสดงแผงด้านข้างทางขวา: คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง

สร้างกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Google ปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 4. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 5. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม
 6. คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ปฏิทิน

แนบเอกสารกับกิจกรรมในปฏิทิน
 1. ไปที่ Google ไดรฟ์ หรือเปิดไฟล์ในเอกสาร ชีต สไลด์ หรือวาดเขียน
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Google ปฏิทิน ปฏิทิน ทางด้านขวา
 4. คลิกที่เวลาในปฏิทิน
 5. ป้อนรายละเอียดกิจกรรม
 6. คลิกแนบ [ชื่อเอกสาร] ใต้ส่วน "เพิ่มคําอธิบาย"
 7. คลิกบันทึก

ค้นหาสถานที่หรือดูเส้นทางใน Google ปฏิทิน

 1. ไปที่ Google ปฏิทิน ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Maps Google Maps ทางด้านขวา
 4. ค้นหาสถานที่
 5. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ หรือคลิกเส้นทางเพื่อดูเส้นทาง

เคล็ดลับ

 • วิธีปิด Google Maps ไม่ให้เปิดใน Google ปฏิทิน: คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผง Maps จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง สถานที่ตั้งของคุณจะเปิดในแท็บใหม่
 • วิธีเพิ่มเวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่จัดกิจกรรมไปยัง Google ปฏิทินโดยตรง: เลือกโหมดการเดินทางและทริป จากนั้นคลิกเพิ่มในปฏิทิน

แสดงตัวอย่างตำแหน่งที่จัดกิจกรรม

 1. ไปที่ Google ปฏิทิน ปฏิทิน ในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรมและป้อนข้อมูลสถานที่ตั้ง หรือคลิกกิจกรรมที่มีอยู่ซึ่งระบุสถานที่ไว้แล้ว
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการดูตัวอย่างสถานที่จัดกิจกรรมที่กำลังสร้าง ให้คลิกแสดงตัวอย่างใน Maps maps outline
 4. คลิกสถานที่ตั้ง
 5. ดูข้อมูลสถานที่ทางด้านขวา

เคล็ดลับ

 • วิธีปิด Google Maps ไม่ให้เปิดใน Google ปฏิทิน: คลิกปิด ยกเลิก ที่ด้านขวาบนของแผง Maps จากนั้นคลิกซ่อนแผงด้านข้าง ซ่อนแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง สถานที่ตั้งของคุณจะเปิดในแท็บใหม่
 • หากต้องการเพิ่มเวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่จัดกิจกรรมไปยัง Google ปฏิทินโดยตรง: เลือกโหมดการเดินทางและทริป จากนั้นคลิกเพิ่มในปฏิทิน

สร้างโน้ตหรือรายการ

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Keep Keepทางด้านขวา
 4. เลือกตัวเลือก
  • จดโน้ต
  • รายการใหม่ new note
 5. เพิ่มข้อความที่ต้องการ
 6. คลิกเสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Keep

เพิ่มโน้ตของ Keep ไว้ในเอกสารหรืองานนำเสนอ
 1. เปิดเอกสารหรืองานนําเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิก Keep Keepทางด้านขวา
 4. ค้นหาโน้ตหรือรายการที่ต้องการเพิ่ม แล้วลากลงในเอกสารหรืองานนําเสนอ
บันทึกข้อความจากเอกสารหรือสไลด์ใน Keep
 1. เปิดเอกสารหรืองานนําเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการเพิ่มลงในโน้ต
 3. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกบันทึกใน Keep

สร้างงาน

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. คลิกเพิ่มงาน
 5. ป้อนข้อมูล
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มรายละเอียดหรือวันที่ครบกำหนด ให้คลิกแก้ไขแก้ไข
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปิดงาน ยกเลิก

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงงานใหม่ ให้ลากงานที่ต้องการย้าย

ดูวิธีใช้ Google Tasks

บันทึกอีเมลให้เป็นงาน
 1. ไปที่ Gmail
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. ค้นหาอีเมลที่ต้องการบันทึกให้เป็นงานในกล่องจดหมาย
 5. ลากอีเมลที่ต้องการไปที่แผงด้านข้างทางขวา
จัดระเบียบงานให้เป็นรายการ

คุณแยกงานประเภทต่างๆ ได้ เช่น งานและรายการส่วนตัว

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกงาน Tasks ทางด้านขวา
 4. ที่ด้านบนสุดถัดจาก "รายการของฉัน" หรือ "ทีม" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง แล้ว สร้างรายการใหม่
 5. ป้อนชื่อรายการ แล้วคลิกเสร็จ
 6. หากต้องการดูรายการอื่น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง ที่ด้านบนสุดถัดจากชื่อรายการ แล้วเลือกรายการอื่น

ใช้แอปอื่นๆ กับ Gmail

คุณสามารถเพิ่มแอปอื่นๆ เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ Google Workspace ได้ เช่น Asana, Trello, Intuit, Docusign และเครื่องมืออื่นๆ

ติดตั้งส่วนเสริมของ Google Workspace

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกดาวน์โหลดส่วนเสริม
 4. ค้นหาและเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้ 
 5. คลิกติดตั้ง จากนั้น ดําเนินการต่อ
 6. เลือกบัญชี จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

ถอนการติดตั้งส่วนเสริมของ Google Workspace

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏ ให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง แสดงแผงด้านข้าง ที่ด้านขวาล่าง
 3. คลิกส่วนเสริมที่ต้องการถอนการติดตั้ง เพิ่มเติมจากนั้น จัดการส่วนเสริม
 4. เลือกส่วนเสริมในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 5. คลิกถอนการติดตั้ง จากนั้น ถอนการติดตั้งแอป

วิธีที่องค์กรค้นหาแอปใน Marketplace

คุณและผู้ใช้สามารถใช้ Google Workspace Marketplace ในการค้นหาและติดตั้งแอปเพื่อขยายบริการหลักใน Google Workspace เช่น Google ไดรฟ์หรือ Gmail ได้ รวมถึงแอปแบบสแตนด์อโลนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถที่มีอยู่ของ Google Workspace

วิธีที่ Google ตรวจสอบแอปใน Marketplace

เมื่อนักพัฒนาแอปส่งแอปไปยัง Marketplace เพื่อเปิดให้ผู้คนใช้งานได้ Google จะตรวจสอบการส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าแอปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเรา โดยนักพัฒนาแอปต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์และวิธีการทํางานของแอป รวมถึงลิงก์สำหรับช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานหรือติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อขอรับการสนับสนุน อีกทั้ง Google ยังทําการตรวจสอบค้นหาแอปยอดนิยมอยู่เสมอ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับการตรวจสอบแอป
นอกจากนี้ แอปที่ใช้ Google APIs เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้อาจต้องดําเนินการในกระบวนการยืนยันให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดให้ใช้งานแอปใน Marketplace ได้ ทั้งนี้แอปจำเป็นต้องได้รับการยืนยันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลผู้ใช้ที่แอปเข้าถึงและระดับการเข้าถึงที่จําเป็น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อฉันยื่นคำขอรับการยืนยันได้อย่างไร

วิธีจัดหมวดหมู่และจัดอันดับแอป

Marketplace จะแสดงแอปที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปได้รับการจัดอันดับตามสิ่งต่อไปนี้
 • คุณภาพประสบการณ์การใช้งานแอปและคุณค่าตามหลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ: แอปในหมวดหมู่ "โดนใจบก." จะได้รับการคัดสรรโดย Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "โดนใจบก."
 • ความเกี่ยวข้อง: ผลการค้นหาจะอิงตามความเกี่ยวข้องของชื่อและคําอธิบายแอปกับข้อความค้นหา ความนิยมของแอป และการให้คะแนนตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ความนิยมและประสบการณ์ของผู้ใช้จึงความสําคัญใกล้เคียงกัน
 • ความนิยม: การจัดอันดับจะอิงตามจํานวนผู้ใช้ที่ติดตั้งแอป แอปที่มีการติดตั้งมากที่สุดจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้: จํานวนคะแนนและคะแนนเฉลี่ยจะใช้ในการจัดลำดับแอปในหมวดหมู่ติดอันดับสูงสุด ทั้งนี้ Google ไม่ได้ยืนยันรีวิวและการให้คะแนนของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม หากมีรีวิวใดละเมิดนโยบายของเรา รีวิวดังกล่าวจะถูกนําออก นอกจากนี้ผู้ใช้ยังรายงานรีวิวที่ละเมิดได้ด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับบัญชี Google หลายบัญชี

หากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หลายบัญชีพร้อมกัน คุณอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงโปรเจ็กต์ Apps Script, ส่วนเสริม และเว็บแอป

ระบบไม่รองรับการเข้าสู่ระบบหรือการดึงเข้าสู่ระบบหลายบัญชี Google หลายบัญชีพร้อมกันสําหรับโปรเจ็กต์ Apps Script, ส่วนเสริม หรือเว็บแอป

หากต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหลายบัญชี ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ออกจากระบบบัญชี Google ทั้งหมด จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีโปรเจ็กต์ Apps Script, ส่วนเสริม หรือเว็บแอปที่ต้องการใช้
 • เปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนใน Google Chrome หรือหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัวอื่นๆ แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีโปรเจ็กต์ Apps Script, ส่วนเสริม หรือเว็บแอปที่ต้องการใช้
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก