Använda Googles produkter sida vid sida

Du kan använda produkter från Google som Gmail och Kalender i samma fönster på datorn. På så sätt kan du hålla koll på viktig information utan att behöva byta mellan flikar.

Kolla kalendern, anteckningar eller uppgifter

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Välj något av följande uppe till höger:
  • Kalender Kalender: Kolla ditt schema och lägg till eller redigera händelser.
  • Keep Keep: Skapa en anteckning eller lista.
  • Tasks Tasks: Lägg till uppgifter och sätt tidsgränser.
 3. Stäng sidopanelen genom att klicka på Stäng Avbryt uppe till höger.

Obs! Dessa alternativ är inte tillgängliga i klassiska Gmail. Läs mer om hur du kan testa nya Gmail.

Läs mer:

Skapa en kalenderhändelse

 1. Öppna Gmail eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Kalender Kalender uppe till höger.
 3. Klicka på en tid i kalendern.
 4. Ange information om händelsen och klicka på Spara.

Läs mer om Google Kalender.

Skapa en anteckning eller lista

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Keep Keep uppe till höger.
 3. Välj:
  • Gör en anteckning
  • Ny lista Ny lista
 4. Lägg till texten du vill ha.
 5. Klicka på Klar.

Läs mer om Google Keep.

Lägga till en Keep-anteckning i ett dokument eller en presentation
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Keep Keep uppe till höger.
 3. Leta upp anteckningen som du vill ha och dra den till dokumentet eller presentationen.
Spara text från ett dokument eller en presentation som en anteckning
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Markera texten som du vill ha och lägg till den i en anteckning.
 3. Högerklicka på texten och välj sedan Spara i Keep.

Skapa en uppgift

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Klicka på Lägg till en uppgift.
 4. Lägg till en uppgift.
 5. Klicka på Redigera Redigera om du vill lägga till information eller ett slutdatum.
 6. När du är klar klickar du på Tillbaka Tillbaka.

Tips! Ändra ordning på uppgifterna genom att klicka på Mer Mer följt av Min ordning. Tryck på uppgifterna och dra dem.

Läs mer om hur du använder Google Tasks.

Spara ett e-postmeddelande som en uppgift
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Öppna inkorgen och leta reda på e-postmeddelandet du vill spara som en uppgift.
 4. Tryck på e-postmeddelandet och dra det till sidopanelen.
Organisera uppgifter i listor

Du kan skilja på olika typer av uppgifter, till exempel på personliga och jobbrelaterade uppgifter.

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Klicka på nedåtpilen Rullgardinsmeny högst upp följt av Skapa ny lista.
 4. Ange ett namn på listan och klicka sedan på Klar.
 5. Öppna en ny lista genom att klicka på nedåtpilen Rullgardinsmeny. Välj en annan lista.

Stänga eller dölja sidopanelen

 • Stäng sidopanelen genom att klicka på Stäng Close uppe till höger.
 • Dölj sidopanelen helt genom att stänga den och sedan klicka på Dölj sidopanel Dölj sidopanel.
 • Visa sidopanelen genom att klicka på Visa Visa sidopanel nere till höger.

Använda Gmail med andra appar

Hantera projekt, kontakter och annan information från Gmail med appar som inte kommer från Google.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Hämta tillägg Skaffa tillägg.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Installera.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?