Używanie Google Meet z Dokumentami, Arkuszami i Prezentacjami Google oraz Jamboardem

W Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Jamboardzie możesz:

 • dołączyć do spotkania wideo w Google Meet,
 • przeprowadzić prezentację bezpośrednio na spotkaniu wideo w Google Meet.

Ważne: aby dołączyć do spotkania wideo w Google Meet lub przeprowadzić prezentację w Dokumentach, Arkuszach albo Prezentacjach Google lub w Jamboardzie, musisz użyć komputera z zainstalowaną przeglądarką Chrome lub Edge.

Dołączanie do spotkania wideo w Google Meet z Dokumentu, Arkusza, Prezentacji lub Jamboarda

 1. Na komputerze otwórz plik w jednym z tych programów:
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Meet .
 3. Wybierz opcję:
  • Aby dołączyć do zaplanowanego spotkania, kliknij jego nazwę.
  • Aby dołączyć do spotkania za pomocą kodu spotkania, kliknij Użyj kodu spotkania a potem Wpisz kod.
 4. Aby przenieść spotkanie do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, kliknij Dołącz do rozmowy. Po prawej stronie zobaczysz panel boczny ze spotkaniem.
  • Gdy klikniesz przycisk „Dołącz do rozmowy”, nie możesz prezentować pliku ani zmienić sposobu wyświetlania spotkania przez innych uczestników.
 5. Aby zaprezentować dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub wirtualną tablicę, w prawym dolnym rogu kliknij Udostępnij ekran Udostępnij ekran, a potem kliknij kartę, na której jesteś, i wybierz Udostępnij.
  • Ważne: gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, nie możesz zmienić prezentowanej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.
 6. Aby zatrzymać prezentację, w prawym dolnym rogu kliknij Zatrzymaj prezentację Zamknij prezentację.

Rozpoczynanie nowego spotkania wideo w Google Meet z poziomu pliku

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google albo w Jamboardzie.
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Meet .
 3. Aby rozpocząć nowe spotkanie, kliknij Rozpocznij nowe spotkanie. Po prawej stronie zobaczysz panel boczny ze spotkaniem.
 4. Aby zaprosić inne osoby na spotkanie:
  • Dodaj innych uczestników rozmowy: obok opcji „Tylko ta rozmowa wideo” kliknij Kopiuj .
  • Dodaj inne osoby do rozmowy i współpracuj z nimi w pliku:: obok opcji „Ten plik i rozmowa wideo” kliknij Kopiuj .
 5. Aby zaprezentować dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub wirtualną tablicę, w prawym dolnym rogu kliknij Udostępnij ekran Udostępnij ekran, a potem kliknij kartę, na której jesteś, i wybierz Udostępnij.
  • Aby zatrzymać prezentację, w prawym dolnym rogu kliknij Zatrzymaj prezentację Zamknij prezentację.
  • Ważne: gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, nie możesz zmienić prezentowanej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.
 6. Aby opuścić spotkanie wideo, w prawym dolnym rogu kliknij Opuść rozmowę Zakończ połączenie.

Przenoszenie spotkania wideo w Google Meet do poziomu pliku

Spotkanie wideo w Google Meet możesz przenieść bezpośrednio na kartę Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji na tym samym urządzeniu.

 1. Otwórz Google Meet na komputerze.
 2. Dołącz do spotkania.
 3. W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google albo w Jamboardzie otwórz plik, do którego chcesz przenieść spotkanie wideo w Google Meet.
 4. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Meet .
 5. Kliknij Przenieś rozmowę tutaj.
  • Gdy przeniesiesz spotkanie wideo do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, karta nie zostanie automatycznie zaprezentowana.
  • Aby zaprezentować dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub wirtualną tablicę, w prawym dolnym rogu kliknij Udostępnij ekran Udostępnij ekran, a potem kliknij kartę, na której jesteś, i wybierz Udostępnij.
   • Ważne: gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, nie możesz zmienić prezentowanej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.
 6. Aby opuścić spotkanie wideo, w prawym dolnym rogu kliknij Opuść rozmowę Zakończ połączenie.
Prowadzenie prezentacji z poziomu pliku podczas spotkania wideo w Google Meet

 Prezentację na spotkaniu wideo w Google Meet możesz prowadzić bezpośrednio z poziomu pliku w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google albo w Jamboardzie. Gdy korzystasz z tej opcji, mikrofon, głośnik i kamera są niedostępne.

 1. Dołącz do spotkania wideo w Google Meet.
 2. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach lub Jamboardzie.
 3. Kliknij Meet u góry ekranu.
 4. Wybierz opcję:
 5. Kliknij Prezentuj tę kartę.
  • Ważne: jeśli nie masz jeszcze otwartego spotkania i klikniesz Prezentuj tę kartę, plik zostanie zaprezentowany, ale nie będziesz widzieć spotkania wideo w Google Meet na karcie pliku. Aby podczas prowadzenia prezentacji widzieć dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub wirtualną tablicę oraz spotkanie wideo w Google Meet na jednej karcie, wykonaj czynności pozwalające dołączyć do spotkania wideo z poziomu Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 6. Kliknij kartę, na której jesteś.
 7. Aby udostępnić kartę, kliknij Udostępnij.
  • Ważne: gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, nie możesz zmienić prezentowanej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.
 8. Przejdź do Meet, gdzie bezpośrednio w ramach spotkania możesz wyświetlać prezentowane materiały.

Udostępnianie linków do spotkania wideo z poziomu pliku

Gdy korzystasz z pliku Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google podczas spotkania wideo w Google Meet możesz udostępnić link do pliku wszystkim uczestnikom spotkania. Możesz też udostępnić adres URL spotkania wideo.

Udostępnianie linku do pliku Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji
Na czacie w Google Meet możesz udostępnić link do pliku wszystkim uczestnikom spotkania.
 1. Na komputerze otwórz plik w jednym z tych programów:
 2. Dołącz do spotkania wideo w Google Meet z poziomu pliku lub prezentuj z poziomu pliku podczas spotkania wideo.
 3. Jeśli:
  • Prezentujesz plik podczas spotkania wideo, w prawym górnym rogu kliknij Udostępnij ekran Udostępnij ekran.
  • Dołączasz do rozmowy z poziomu pliku, w prawym górnym rogu kliknij .
 4. Kliknij Udostępnij plik na czacie w Meet.
 5. Jeśli uczestnicy spotkania nie mają dostępu do pliku, którego jesteś właścicielem lub w przypadku którego masz uprawnienia do edycji, może pojawić się wyskakujące okienko. Aby wybrać rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim pliku, kliknij Przeglądający, Komentujący lub Edytujący.
  • Wskazówka: jeśli jesteś właścicielem wydarzenia w Kalendarzu lub masz uprawnienia do jego edycji, plik także zostanie załączony do wydarzenia w Kalendarzu. Jeśli nie chcesz dołączać pliku, odznacz pole „Załącz plik do wydarzenia w Kalendarzu”.
 6. Kliknij Udostępnij na czacie w Meet.

Udostępnij link do spotkania wideo

 • Udostępnianie spotkania wideo:
  1. Po prawej stronie kliknij Więcej Więcej a potem Osoby.
  2. W sekcji „Udostępnij link, aby dodać inne osoby” kliknij Tylko ta rozmowa wideo.
 • Udostępnianie spotkania i pliku:
  1. Po prawej stronie kliknij Więcej Więcej a potem Osoby.
  2. W sekcji „Udostępnij link, aby dodać inne osoby” kliknij Ten plik i ta rozmowa wideo.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

„Mam problemy z dźwiękiem lub obrazem”

 • Jeśli nie słyszysz dźwięku na karcie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy, sprawdź, czy strona nie jest wyciszona:
  1. U góry kliknij kartę prawym przyciskiem myszy.
  2. Kliknij Wyłącz wyciszenie strony.
 • Jeśli mikrofon lub kamera nie działają w dokumencie, arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji, sprawdź, czy witryna docs.google.com nie ma zablokowanego dostępu do kamery lub mikrofonu.

„Nie mogę korzystać z niektórych funkcji Google Meet”.

 • Gdy przenosisz spotkanie wideo w Google Meet do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji, niektóre funkcje Google Meet są niedostępne. Nie możesz na przykład:
  • zmienić tła,
  • tworzyć ankiet ani sesji pytań i odpowiedzi.
 • Aby móc korzystać z tych funkcji, przenieś spotkanie wideo z dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub wirtualnej tablicy do Google Meet. W prawym górnym rogu kliknij Wydziel okienko Otwórz w nowym okienku (wydzielonym) .

„Nie mogę zaprezentować innej karty”.

Gdy prezentujesz kartę z poziomu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego prezentacji lub wirtualnej tablicy, musisz wybrać kartę tego pliku. Nie można zaprezentować innego okna ani innej karty. Aby móc przełączać się między kartami podczas prezentowania, uruchom prezentację z poziomu Google Meet.

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne