איך משתמשים ב-Google Meet עם Google Docs, ‏Sheets, ‏Slides ו-Jamboard

מתוך Google Docs‏, ‏Sheets,‏ Slides או‏ Jamboard אתם יכולים:

 • להצטרף לפגישת וידאו ב-Google Meet
 • לשתף מסך ישירות במהלך פגישת וידאו ב-Google Meet

חשוב לדעת: כדי להצטרף לפגישת וידאו ב-Google Meet או לשתף מסך מ-Google Docs‏, Sheets, ‏Slides או Jamboard, צריך להשתמש במחשב עם דפדפן Chrome או Edge.

איך מצטרפים לפגישת וידאו ב-Google Meet מתוך קובץ ב-Google Docs‏, Sheets, ‏Slides או ‏Jamboard?

 1. במחשב, פותחים קובץ באחת מהתוכנות הבאות:
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על הסמל של Meet .
 3. בוחרים אפשרות:
  • כדי להצטרף לפגישה שנקבעה, לוחצים על שם הפגישה הרצויה.
  • כדי להצטרף לפגישה באמצעות קוד פגישה, לוחצים על שימוש בקוד פגישה ואז מזינים קוד.
 4. כדי להעלות את הפגישה במסמך, בגיליון האלקטרוני, במצגת או בלוח האינטראקטיבי, לוחצים על הצטרפות לשיחה. בצד שמאל תופיע חלונית צדדית עם הפגישה.​
  • אחרי שתלחצו על 'הצטרפות לשיחה' ותצטרפו לפגישה קיימת, לא תוכלו לשתף את המסך שלכם בפגישה הזו או לשנות את האופן שבו משתתפים אחרים רואים אותה.
 5. כדי להציג את המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, לוחצים על סמל שיתוף המסך שיתוף המסך בפינה השמאלית התחתונה, ואז בוחרים את הכרטיסייה שבה נמצאים ולוחצים על שיתוף.
  • חשוב: כשמשתפים כרטיסייה בפגישה שפותחים מתוך המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, אי אפשר להחליף את הכרטיסייה שמשתפים. אם רוצים לעבור בין כרטיסיות במהלך שיתוף המסך, אפשר במקום זאת לשתף מסך מ-Google Meet.
 6. כדי להפסיק את שיתוף המסך, לוחצים על סמל ההפסקה של שיתוף המסך ביטול ההצגה בפינה השמאלית התחתונה.

התחלה של פגישת וידאו חדשה ב-Google Meet מתוך הקובץ

 1. במחשב, פותחים קובץ ב-Google Docs,‏ Sheets, ‏Slides או ‏Jamboard.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על הסמל של Meet .
 3. כדי להתחיל פגישה חדשה, לוחצים על התחלת פגישה חדשה. בצד שמאל תופיע חלונית צדדית עם הפגישה.
 4. כדי להזמין אנשים לפגישה וגם:
  • לצרף משתתפים אחרים לשיחה: לוחצים על סמל ההעתקה ליד האפשרות 'שיחת הווידאו הזו בלבד'.
  • לצרף משתתפים אחרים לשיחה ולשתף פעולה בקובץ: לוחצים על סמל ההעתקה ליד האפשרות 'הקובץ ושיחת הווידאו'.
 5. כדי להציג את המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, לוחצים על סמל שיתוף המסך שיתוף המסך בפינה השמאלית התחתונה, ואז בוחרים את הכרטיסייה שבה נמצאים ולוחצים על שיתוף.
  • כדי להפסיק את שיתוף המסך, לוחצים על סמל ההפסקה של שיתוף המסך ביטול ההצגה בפינה השמאלית התחתונה.
  • חשוב: כשמשתפים כרטיסייה בפגישה שפותחים מתוך המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, אי אפשר להחליף את הכרטיסייה שמשתפים. אם רוצים לעבור בין כרטיסיות במהלך שיתוף המסך, אפשר במקום זאת לשתף מסך מ-Google Meet.
 6. כדי לצאת מפגישת הווידאו, לוחצים על סמל היציאה מהשיחה סיום השיחה שבפינה השמאלית התחתונה.

העברה של פגישת וידאו ב-Google Meet לתוך הקובץ

אתם יכולים להעביר פגישות וידאו ב-Google Meet ישירות לכרטיסייה של הקובץ ב-Google Docs‏, ב-Sheets או ב-Slides באותו מכשיר.

 1. במחשב, נכנסים ל-Google Meet.
 2. מצטרפים לפגישה.
 3. פותחים קובץ ב-Google Docs‏, Sheets, ‏Slides או ‏Jamboard שאליו רוצים להעביר את פגישת הווידאו ב-Google Meet.
 4. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על הסמל של Meet .
 5. לוחצים על העברת השיחה לכאן.
  • כשאתם מעבירים פגישת וידאו למסמך, לגיליון אלקטרוני, למצגת או ללוח אינטראקטיבי, הכרטיסייה שאתם נמצאים בה לא מוצגת.
  • כדי להציג את המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, לוחצים על סמל שיתוף המסך שיתוף המסך בפינה השמאלית התחתונה, ואז בוחרים את הכרטיסייה שבה נמצאים ולוחצים על שיתוף​.
   • חשוב: כשמשתפים כרטיסייה בפגישה שפותחים מתוך המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, אי אפשר להחליף את הכרטיסייה שמשתפים. אם רוצים לעבור בין כרטיסיות במהלך שיתוף המסך, אפשר במקום זאת לשתף מסך מ-Google Meet.
 6. כדי לצאת מפגישת הווידאו, לוחצים על סמל היציאה מהשיחה סיום השיחה שבפינה השמאלית התחתונה.
שיתוף המסך מהקובץ במהלך פגישת וידאו ב-Google Meet

 אתם יכולים לשתף את המסך ישירות מקובץ ב-Google Docs,‏ Sheets, ‏Slides או ‏Jamboard במהלך פגישת וידאו ב-Google Meet. במצב הזה, אי אפשר להשתמש במיקרופון, במצלמה וברמקולים.

 1. מצטרפים לפגישת וידאו ב-Google Meet.
 2. במחשב, פותחים קובץ ב-Google Docs,‏ Sheets, ‏Slides או ‏Jamboard.
 3. למעלה, לוחצים על הסמל של Meet‏ .
 4. בוחרים אפשרות:
 5. לוחצים על שיתוף הכרטיסייה הזו בלבד.
  • חשוב לדעת: אם אין לכם עדיין פגישה פתוחה ואתם לוחצים על שיתוף הכרטיסייה הזו בלבד, אתם תשתפו מסך עם הקובץ, אבל לא תוכלו לצפות בפגישת הווידאו ב-Google Meet בכרטיסייה של הקובץ. כדי לצפות במסמך, בגיליון האלקטרוני, במצגת או בלוח האינטראקטיבי וגם בפגישת הווידאו ב-Google Meet בכרטיסייה אחת בזמן שיתוף המסך, צריך לבצע את השלבים הבאים להצטרפות לפגישת וידאו מתוך Docs‏, Sheets או Slides.
 6. בוחרים את הכרטיסייה שבה נמצאים.
 7. כדי לשתף כרטיסייה, לוחצים על שיתוף.
  • חשוב: כשמשתפים מסך עם כרטיסייה מתוך המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי, אי אפשר לשנות את הכרטיסייה שמשתפים. אם רוצים לעבור בין כרטיסיות במהלך שיתוף המסך, אפשר במקום זאת לשתף מסך מ-Google Meet.
 8. עכשיו ב-Meet אפשר לראות את התוכן שאתם משתפים ישירות בפגישה.

שיתוף קישורים לפגישת וידאו מתוך קובץ

אם פתחתם קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides בזמן פגישת וידאו ב-Google Meet, אתם יכולים לשתף את הקישור לקובץ עם כל המשתתפים בפגישה. אתם יכולים גם לשתף את כתובת ה-URL של פגישת הווידאו.

איך משתפים קישור לקובץ ב-Docs, ‏Sheets או Slides
אתם יכולים לשתף את הקישור לקובץ עם כל המשתתפים בפגישה באמצעות הצ'אט של Meet.
 1. במחשב, פותחים קובץ באחת מהתוכנות הבאות:
 2. מצטרפים לפגישת וידאו ב-Google Meet מתוך הקובץ או משתפים מסך מתוך הקובץ בפגישת הווידאו.
 3. אם:
  • הצגתם את הקובץ בשיחת הוידאו, בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל שיתוף המסך שיתוף המסך.
  • הצטרפתם לשיחה מתוך הקובץ, בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על .
 4. לוחצים על שיתוף קובץ לצ'אט של פגישה.
 5. אם למשתתפים בפגישה אין גישה לקובץ שבבעלותכם או שיש לכם גישת עריכה אליו, יכול להופיע חלון קופץ. כדי לקבוע מה יהיה התפקיד של האנשים בקובץ, בוחרים באפשרות הרשאת צפייה, הרשאת תגובה או הרשאת עריכה.
  • טיפ: אם אתם הבעלים של האירוע ביומן או שיש לכם הרשאה לשנות אותו, הקובץ גם יצורף לאירוע ביומן. אם לא רוצים לצרף את הקובץ, מבטלים את הבחירה באפשרות 'צירוף הקובץ לאירוע ביומן'.
 6. לוחצים על שיתוף בצ'אט של Meet.

איך משתפים את הקישור של פגישת הווידאו

 • כדי לשתף את פגישת הווידאו:
  1. בצד שמאל לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז אנשים.
  2. בקטע 'שיתוף קישור לצירוף אנשים נוספים', לוחצים על רק לשיחת הווידאו הזו.
 • כדי לשתף את פגישת הווידאו והקובץ:
  1. בצד שמאל לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז אנשים.
  2. בקטע 'שיתוף קישור לצירוף אנשים נוספים', לוחצים על לקובץ ולשיחת הווידאו.

טיפים לפתרון בעיות

"יש לי בעיות באודיו או בווידאו".

 • אם לא שומעים את האודיו בכרטיסייה של המסמך, הגיליון האלקטרוני, המצגת או הלוח האינטראקטיבי צריך לבדוק אם האתר מושתק:
  1. למעלה, לוחצים לחיצה ימנית על הכרטיסייה.
  2. לוחצים על ביטול השתקת האתר.
 • אם המיקרופון או המצלמה אינם פועלים במסמך, בגיליון האלקטרוני או במצגת, בדקו אם יש חסימה של גישת המצלמה או המיקרופון ל-docs.google.com.

"לא הצלחתי להשתמש בכל התכונות של Google Meet".

 • כשמעבירים פגישת וידאו ב-Google Meet למסמך, לגיליון אלקטרוני או למצגת, חלק מהתכונות של Google Meet לא זמינות. לדוגמה, לא ניתן:
  • לשנות את הרקע
  • ליצור סקרים או סשנים של שאלות ותשובות
 • כדי להשתמש בתכונות האלה, אפשר להעביר את פגישת הווידאו מהמסמך, מהגיליון האלקטרוני, מהמצגת או מהלוח האינטראקטיבי ל-Google Meet. בצד שמאל למעלה, לוחצים על החלון הקופץ פתיחה בחלון חדש (חלון קופץ) .

"לא הצלחתי להציג כרטיסייה אחרת".

אם אתם משתפים כרטיסייה מתוך מסמך, גיליון אלקטרוני, מצגת או לוח אינטראקטיבי, תוכלו לשתף רק את הכרטיסייה של אותו הקובץ. אם תבחרו כרטיסייה אחרת או חלון אחר לא תוכלו להציג שיתוף מסך עבור כרטיסייה אחרת. אם רוצים לעבור בין כרטיסיות במהלך שיתוף המסך, אפשר במקום זאת לשתף מסך מ-Google Meet.

מאמרים קשורים

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי