Historia zdarzeń

Kliknij kartę Historia w menu po lewej stronie pod danym elementem, by wyświetlić historię zmian wprowadzonych przez użytkownika. Dostępne kategorie historii:

  • Partner
  • Reklamodawca
  • Kampania
  • Zamówienie reklamowe
  • Element zamówienia

Opisy zmian

W opisie zmiany mogą znajdować się: godzina, data, opis zmiany oraz użytkownik, który wprowadził zmianę.Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis, kliknij strzałkę menu.

  • Przełącz opcję Podaj lokalną strefę czasową, by zobaczyć godzinę zmiany w swojej strefie czasowej.
  • Przełącz opcję Uwzględnij zmiany systemowe, by wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych przez Display & Video 360, a nie przez poszczególnych użytkowników. Może to być przydatne podczas rozwiązywania problemów.
  • Kliknij Pobierz, by pobrać plik CSV ze zmianami w wybranym zakresie dat.

Zakresy dat

Historia zdarzeń jest dostępna w wielu wstępnie wybranych i niestandardowych zakresach dat. Możesz na przykład wpisać niestandardowe ramy czasowe takie jak od 22 dni temu do dzisiaj lub od 138 dni temu do wczoraj.

Wykresy skuteczności

Na karcie Historia znajdują się wykresy skuteczności. Na przykład możesz zobaczyć Wydatki lub Wyświetlenia w zestawieniu z daną historią zmian. Aby zobaczyć więcej szczegółów, najedź kursorem na dany dzień. Ta funkcja nie jest dostępna w widoku partnera.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem