Tworzenie planu kampanii

Jako reklamodawca możesz wypróbować różne pomysły na kampanię, zanim zaczniesz wydawać pieniądze na zakup zasobów reklamowych. W tym celu możesz utworzyć w ramach kampanii w Display & Video 360 „plan”, dzięki któremu dowiesz się, jakie cele możesz osiągnąć i jakie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) – takie jak Unique Reach, GRP czy szacunkowy CPM – możesz uzyskać w przypadku zakupów zautomatyzowanych przy uwzględnieniu budżetu i ustawień kierowania określonych w kampanii.

Prognozowanie w ramach planowania w Display & Video 360

Zrozumienie koncepcji prognozowania zasięgu wśród unikalnych użytkowników jest niezwykle ważne przy planowaniu kampanii. Prognozy tego typu pozwalają oszacować, do ilu osób możesz dotrzeć ze swoją kampanią przy danym budżecie.

Unique reach curve in Display & Video 360

Oto niektóre z czynników mających duży wpływ na zasięg:

 • Budżet
 • Rodzaj kupowanych zasobów reklamowych
 • Czas trwania kampanii
 • Limity wyświetleń na użytkownika
 • Ustawienia bezpieczeństwa marki
 • Dynamika aukcji, w tym średni CPM
 • Kierowanie demograficzne
 • Kierowanie na listy odbiorców
 • Kierowanie według widoczności
 • Kierowanie geograficzne
 • Wymiary kreacji (zasoby displayowe)

Informacje zawarte w prognozach

Prognozy w Display & Video 360 ułatwiają poznanie zależności między budżetem a zasobami reklamowymi pasującymi do Twoich ustawień kierowania.

Często prognozy nie uwzględniają wszystkich dostępnych zasobów reklamowych, które pasują do wybranych kryteriów kierowania. Skorzystanie z tych pozostałych zasobów reklamowych jest jednak często stosunkowo kosztowne i zwykle nie stanowi efektywnego sposobu wykorzystania budżetu kampanii.Dodatkowe zasoby reklamowe są oznaczone linią przerywaną rozciągającą się po prawej stronie krzywej prognozy.

Tworzenie planu

 1. Otwórz listę kampanii reklamodawcy, a następnie kliknij Zaplanuj nową kampanię.

 2. Wpisz te informacje o planowanej kampanii:

  1. Nazwa kampanii
  2. Ogólny cel kampanii
  3. Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) kampanii
  4. Typy kreacji, których zamierzasz użyć
  5. (Opcjonalne) Planowane wydatki w kampanii
  6. Planowane daty

  Które ustawienia kampanii są automatycznie stosowane do planów?

  Te ustawienia wprowadzone w kampaniach są używane jako wartości domyślne w planach:

  • Planowane daty
  • Ustawienia źródła zasobów reklamowych, w tym ustawienie Autoryzowany sprzedawca
   Aby edytować ustawienia źródła zasobów reklamowych, wprowadź zmiany w kampanii.
  • Kierowanie według wieku, płci i statusu rodzicielskiego
  • Kierowanie według widoczności

  Poza tym ustawienia bezpieczeństwa marki, takie jak kanały na czarnej liście, ustawienia kategorii reklam o charakterze kontrowersyjnym i ustawienia etykiet treści cyfrowych, są dziedziczone z ustawień Twojego partnera oraz reklamodawcy i nie można ich zmienić w planie.

  Pamiętaj, że niektóre ustawienia bezpieczeństwa marki TrueView nie są jeszcze dziedziczone z ustawień Twojego partnera ani reklamodawcy.

 3. Gdy wprowadzisz ustawienia, kliknij Utwórz.

Dodawanie produktów do planu

Po wykonaniu opisanych wyżej czynności możesz dodać produkty do swojego planu, co zwiększy zasięg kampanii.

Co to jest produkt?

Na etapie planowania „produkty” oznaczają zasoby reklamowe, które można kupić za pomocą zamówień reklamowych i elementów zamówienia w Display & Video 360. Przykładowe produkty to objęte umową zasoby reklamowe wydawców, zasoby reklamowe wideo TrueView w YouTube lub zasoby reklamowe z aukcji otwartej z określonymi kryteriami kierowania.

Możesz dodać co najmniej jeden produkt z tych typów zasobów reklamowych:

 • Zasoby wydawców i zasoby reklamowe objęte umową

  Jeśli szukasz najlepszych zasobów reklamowych, wybierz Dodaj a potem Wyszukiwanie wydawców i umów. (Ten widok najlepszych zasobów reklamowych zawiera te same zasoby, które są dostępne w sekcji Zasoby reklamowe w Display & Video 360). Możesz też rozpocząć nowe negocjacje, dodać istniejące negocjacje albo istniejącą umowę, nową umowę gwarantowaną lub nową umowę niegwarantowaną. Uwaga: jeśli utworzysz nową umowę z poziomu planu, będzie ona widoczna w sekcji Zasoby reklamowe poza tym planem.

  Więcej informacji o negocjacjach znajdziesz w artykule Negocjowanie umów. Więcej informacji o umowach znajdziesz w artykule Umowy gwarantowanej automatyzacji.

  Uwaga: obecnie nie można prognozować zasięgu zasobów reklamowych audio.

 • Reklamy displayowe i wideo

  Aby dodać do planu produkty displayowe oraz wideo i prognozować ich zasięg, wybierz Dodaj a potem YouTube lub Dodaj a potem Reklamy displayowe i wideo z aukcji otwartej.

Informacje o prognozowaniu w YouTube

Aby prognozować wydatki w YouTube (i w sieci partnerów wideo Google), wybierz format zasobów reklamowych YouTube, lokalizację, na którą chcesz ustawić kierowanie, termin wyświetlania reklam i budżet, jaki chcesz wydać. Możesz dodać wiele wierszy odpowiadających różnym kombinacjom ustawień i budżetów.
Gdy skończysz dodawać kombinacje budżetów i zasobów reklamowych w YouTube, kliknij Zapisz w planie i zamknij.

Informacje o prognozowaniu zasięgu reklam displayowych i wideo z aukcji otwartej

Aby prognozować wydatki na zasoby reklamowe wideo i displayowe z aukcji otwartej, wybierz lokalizację, na którą chcesz ustawić kierowanie, termin wyświetlania reklam i budżet, jaki chcesz wydać. Możesz dodać wiele wierszy odpowiadających różnym kombinacjom ustawień i budżetów.
Gdy skończysz dodawać kombinacje lokalizacji, dat i budżetów, kliknij Zapisz w planie i zamknij.

Filtrowanie prognoz dotyczących displayowych zasobów reklamowych według wymiarów kreacji

Po dodaniu produktu displayowego do planu możesz go edytować, by zawierał tylko zasoby reklamowe z określonymi wymiarami kreacji. Dzięki temu prognozy na temat interesujących Cię zasobów będą dokładniejsze.
Aby filtrować według wymiaru kreacji:
 1. Otwórz swój plan, wybierz co najmniej jeden produkt displayowy z aukcji otwartej, a potem kliknij Kreacje w menu po prawej stronie ekranu.
 2. Kliknij Określ wymiary, a następnie wybierz wymiary, które chcesz uwzględnić w prognozie.
 3. Gdy skończysz, kliknij Zastosuj.
 • Zasoby reklamowe audio

  Aby dodać do planu zasoby reklamowe audio, wybierz produkt, wpisz nazwę produktu, wybierz termin wyświetlania, budżet i stawkę CPM. Możesz dodać wiele wierszy odpowiadających różnym kombinacjom ustawień i budżetów.

  Uwaga: obecnie nie można prognozować zasięgu zasobów reklamowych audio.

Średni CPM może być początkowo niższy od oczekiwanego

Podczas tworzenia planu CPM prognozowany przez Display & Video 360 odzwierciedla efektywną cenę w odniesieniu do kryteriów kierowania i ustawień wybranych ręcznie, które na początku są dość ogólne. Jeśli dodasz bardziej szczegółowe ustawienia kierowania, takie jak widoczność czy lista odbiorców, średni koszt prawdopodobnie wzrośnie. Gdy zmienisz ustawienia kierowania, prognoza dotycząca Twojego planu zostanie automatycznie zaktualizowana, by odzwierciedlać nowy efektywny średni koszt (CPM) i budżet w odniesieniu do tych zmodyfikowanych kryteriów kierowania.

Jeśli jednak chcesz przeglądać prognozy generowane na podstawie konkretnych stawek CPM, możesz po prostu zastąpić prognozowane koszty poszczególnych produktów w swoim planie, klikając ikonę edycji w kolumnie „Śr. koszt” na potrzeby produktów w tabeli i wpisując nowy docelowy CPM. Możesz też wpisać „niestandardowy CPM” podczas edytowania produktów w oknie wyświetlanym po prawej stronie ekranu w sekcji „Ustawienia ogólne a potem CPM”.

Udostępnianie planu

Po utworzeniu planu, który chcesz udostępnić, możesz kliknąć przycisk Pobierz, by utworzyć plik CSV zawierający szczegóły planu, w tym prognozowany zasięg i CPM widocznych reklam (w odpowiednich przypadkach).

Edytowanie ustawień planu

Ustawienia możesz edytować bezpośrednio w planie. Zmiany, które wprowadzisz w ustawieniach planu, nie będą mieć wpływu na kampanię.

 1. Otwórz plan i kliknij ikonę Ikona ołówka / ikona edycji po prawej stronie.
 2. Możesz edytować te ustawienia:
  • Budżet
  • Czas trwania kampanii
  • Źródła zasobów reklamowych
  • Kierowanie demograficzne
  • Kierowanie geograficzne
  • Ustawienia bezpieczeństwa marki
  • Kierowanie według widoczności
 3. Gdy skończysz modyfikować ustawienia, kliknij Zapisz.

Zaktualizowanie ustawień planu wpłynie na prognozy i zasięg produktów w planie. Możesz zaktualizować prognozę zasięgu w odniesieniu do każdego produktu, wybierając kolejno Kampania > Plan > Produkt.

Najczęstsze pytania

Dlaczego mój budżet się zmienił?

Jeśli określisz budżet wyższy od koniecznego do skutecznego dotarcia do grupy docelowej, Display & Video 360 automatycznie obniży budżet planu.

Uwagi

 • Obecnie nie można automatycznie konwertować planu na zamówienia reklamowe ani elementy zamówienia, które mogą być wyświetlane w Display & Video 360. Możesz jednak pobrać zaplanowane kampanie jako pliki uporządkowanych danych (SDF) i wykorzystać je do tworzenia nowych kampanii.

 • Te typy list odbiorców nie są obsługiwane w prognozach i zostaną automatycznie usunięte, jeśli dodasz je do planu:

  • Listy zawierające mniej niż 10 000 aktywnych plików cookie tygodniowo
  • Listy utworzone w ciągu ostatnich 29 dni
  • Listy zawierające ponad 700 milionów aktywnych plików cookie tygodniowo
  • Listy odbiorców na potrzeby kierowania na listę klientów
 • W przypadku kampanii realizowanych w Display & Video 360 limit wyświetleń na użytkownika jest przeliczany na plik cookie. W kontekście prognozowania i raportowania „średnia częstotliwość” jest jednak obliczana w przeliczeniu na unikalnego użytkownika. Poszczególni unikalni użytkownicy mogą mieć wiele urządzeń i przeglądarek, z których każda ma własny plik cookie, więc „średnia częstotliwość” w planie jest często wyższa niż limit wyświetleń na użytkownika określony w zamówieniach reklamowych i elementach zamówienia. Jeśli na przykład masz trzy urządzenia i na każdym z nich widzisz reklamy z tej samej kampanii, średnia częstotliwość widoczna w Twoim planie wynosi 3, nawet jeśli w kampanii (lub zamówieniu reklamowym albo elementach zamówienia) ustawiono limit wyświetleń na użytkownika na poziomie 1.

 • Choć kierowanie zmniejsza ryzyko, że osoby spoza wybranej grupy odbiorców zobaczą Twoje reklamy, to nie gwarantuje ono, że reklamy nie będą im wyświetlane.

 • Prognozy zasięgu są dostępne tylko w niektórych krajach.Jeśli kierujesz reklamy na kraj, w którym nie są one obsługiwane, w planie wyświetlą się prognozy dotyczące liczby wyświetleń.

  Lista obsługiwanych krajów

  • Argentyna
  • Australia
  • Austria
  • Bahrajn
  • Belgia
  • Brazylia
  • Bułgaria
  • Kanada
  • Chile
  • Kolumbia
  • Kostaryka
  • Czechy
  • Dania
  • Dominikana
  • Ekwador
  • Egipt
  • Salwador
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Gwatemala
  • Honduras
  • Hongkong
  • Węgry
  • Indie
  • Indonezja
  • Irlandia
  • Izrael
  • Włochy
  • Japonia
  • Kuwejt
  • Malezja
  • Meksyk
  • Maroko
  • Holandia
  • Nowa Zelandia
  • Nikaragua
  • Norwegia
  • Oman
  • Pakistan
  • Panama
  • Peru
  • Filipiny
  • Polska
  • Portugalia
  • Portoryko
  • Katar
  • Rumunia
  • Rosja
  • Arabia Saudyjska
  • Singapur
  • Republika Południowej Afryki
  • Korea Południowa
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Tajwan
  • Tajlandia
  • Turcja
  • Ukraina
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wielka Brytania
  • Stany Zjednoczone
  • Urugwaj
  • Wietnam
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?