Hikaye kampanya siparişi oluşturma

Hikaye anlatma, bir kişiye reklam öğesi mesajlarından oluşan bir diziyi teker teker göstermeniz anlamına gelir. Bu; video, görüntülü reklam öğesi veya her ikisinin karışımını içeren bir dizi olabilir. Tipik bir dizi, markanızın bilinirliğini artırmayı amaçlayan bir videoyla başlar. Ardından, internetten veya mağazadan satın alma işlemlerini teşvik etmek için bir görüntülü ağ banner reklamı göstermeyi seçebilir ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Hikaye anlatma genellikle bir tüketicinin satın alma sürecindeki kılavuzudur. Hikaye anlatma sayesinde tüketicilerin ilgisini heyecan verici bir marka kampanyasına çekmek için de kullanabilirsiniz.

Display & Video 360'ı kullanarak hikaye anlatmak için bir hikaye kampanya siparişi (KS) oluşturun. Hikayenin her bir adımı, söz konusu KS'ye otomatik olarak atanan bağımsız bir satır öğesidir. Her bir adıma atanan reklam öğeleri, tüketicinize gösterilecek reklam öğesi mesajlarından oluşur. Bu satır öğeleri ve hikaye KS'si yalnızca grup olarak oluşturulabilir ve düzenlenebilir.

Bir hikayeyi görüntüleyen her kişi, gösterim başına bir adım görüntüler. Bu gösterimler, aynı web'e göz atma oturumu sırasında (farklı reklam gösterimlerinde) veya birden fazla göz atma oturumu sırasında sağlanabilir. Hikayeyi bir pazarlama dönüşüm hunisi gibi düşünebilirsiniz. Hikaye KS'sindeki satır öğelerinin erişimi, üzerindeki satır öğelerinden gösterimlerin gösterildiği kullanıcı sayısına bağlıdır.

1. Adım: Bir hikaye oluşturma, adımlar ekleme ve reklam öğeleri atama

 1. Reklamvereninizi Display & Video 360'ta açın.
 2. Soldaki menüde Kampanyalar'ı tıklayın ve ardından mevcut bir kampanyayı seçin veya yeni kampanya oluşturun.
 3. Yeni kampanya siparişi'ni tıklayın.
 4. Hikaye'yi tıklayın.
 5. Hikaye KS'niz için bir ad girin. Her satır öğesi, bir adım son ekiyle birlikte bu adı alacaktır. Örneğin, satır öğesi 1 "Hikaye Adı_adım1" olarak, satır öğesi 2 ise "Hikaye adı_adım2" olarak adlandırılacak ve bu böyle devam edecektir.
 6. "Satır öğesi dizisi" bölümünde, Reklam öğeleri ata'yı tıklayın.
  • Dizinizin ilk adımına atamak için bir veya daha fazla reklam öğesi seçin. Hikayenizin ilk adımının bilinirliği artırmasını istiyorsanız bir veya daha fazla video reklam öğesi atamanızı öneririz.
  • Adım başına yalnızca bir biçim seçebilirsiniz, bu nedenle bir video reklam öğesi atamanız halinde bu adıma yalnızca başka video reklam öğeleri ekleyebilirsiniz.
  • Hikaye satır öğelerine şu biçimler atanabilir: Video, işitsel, HTML5, rich media, yerel ve veriye dayalı reklam öğeleri. (YouTube reklamları ve yayıncı tarafından barındırılan reklam öğeleri desteklenmez.)
  • Adım başına birden fazla reklam öğesi atamanız hâlinde her adımdaki reklam öğeleri eşit sıklıkta dönüşümlü yayınlanır.
 7. 2. Adım'ı ve ardından Reklam öğeleri ata'yı tıklayın.
 8. Atanacak bir veya daha fazla reklam öğesi seçin.
 9. Her hikaye için en az 2 adım gereklidir. Diziye daha fazla adım eklemek için Adım ekle'yi tıklayın ve ardından adıma reklam öğeleri atayın. En fazla 6 adım ekleyebilirsiniz.
 10. Adımların sırasını değiştirmek için, taşımak istediğiniz adımı seçip yukarı veya aşağı oku tıklayın. Hikaye kaydedildikten sonra artık sırayı değiştiremezsiniz.

2. Adım: Tarihleri ve bütçeyi seçme

 1. İstediğiniz yayın tarihlerini seçin. Bu tarihler, hikayedeki tüm satır öğeleri için geçerlidir. Yayın başladıktan sonra bu tarihler düzenlenemez.
 2. KS'niz için bir bütçe girin.
 3. Dizideki her satır öğesi için bütçe ve ilerleme hızı ayarlarını girin.

  Hikaye kampanya siparişlerindeki her satır öğesi, dizideki bir adımdır. Bütçeleri atarken bunları birbirine bağımlı bir grup olarak değerlendirin. Örneğin, 1. adımın bütçesi 2. adımın erişimini etkiler ve bu böyle devam eder.

 4. Teklif stratejisi seçin.
  • Hikayenin tamamı için her bir satır öğesi üzerinde geçerli olan sabit bir BGBM teklifi ayarlayın veya her adım için benzersiz bir teklif stratejisi seçin.
  • Her bir adım için farklı teklif stratejileri ayarlamak üzere Adım başına özelleştir'i ve ardından Düzenle'yi tıklayın. Her adım için bir strateji seçip Kaydet'i tıklayın. Her adım için bütçenizi, söz konusu reklam öğesi türünün BGBM'sinin toplam hikaye gösterimi sayısıyla çarpımına ayarlayın. Hikayenin tüm adımlarına aynı reklam öğesi türlerini atadıysanız (örneğin tüm görüntülü reklam öğeleri) her bir adım için eşit bir bütçe ayarlayın. Video gibi yüksek bir BGBM biçimini kullanıyorsanız buna birinci adımda yer verin.

   Örnek

   Hedefiniz 10.000 kişiye ulaşmaksa ve ortalama BGBM beklentiniz 1 TL ise 1. Adımın bütçesini 10 TL olarak ayarlamanız gerekir. KS bütçenizin geri kalanı, diğer adımlara ayrılmalıdır. Bütçe ayırma işlemlerinizin sonraki satır öğelerinin harcamasını sınırlamadığından emin olmak için düzenli olarak tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

  • İşitsel satır öğelerini kullanırken yalnızca sabit veya EBM teklif stratejileri arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlar, normal işitsel satır öğelerinde kullanılabilenlerle aynı seçeneklerdir.

   Birinci adımlarda fazla harcama yapmamak ve hikayedeki sonraki adımlar için bütçeyi tüketmemek amacıyla hikaye kampanya siparişleri bütçenizi ve harcamanızı her zaman izleyin.
 5. Envanter kaynağı bölümünde, reklamlarınızın yayınlanmasını istediğiniz envanteri seçin. Hikayeler hem anlaşmaları hem de herkesin katılabileceği açık artırmayı destekler. Bu envanter, hikayedeki tüm satır öğeleri için kullanılır.
 6. Hedefleme ayarlarını seçin. Bu hedefleme, hikayedeki tüm satır öğeleri için geçerlidir.
  • Benzer kitle hedefleme desteklenmez.
 7. Hikaye KS'nizi ve satır öğelerinizi kaydetmek için Oluştur'u tıklayın. Kaydettikten sonra artık hikayede satır öğesi ekleme, düzenleme veya satır öğelerinin sırasını değiştirme işlemi yapamazsınız. Ancak teklif vermeyi, bütçeyi ve hedefleme ayarlarını hâlâ değiştirebilirsiniz.

 Gelişmiş içerik. Gelişmiş ayarlar

Aşağıdaki ayarlar isteğe bağlıdır.

 • Son adım sıklık sınırı ayarlayın. Tüketiciler hikayenin sonuna ulaştıktan sonra tekrar tekrar aynı reklam öğesini yayınlayarak onları rahatsız etmemek için dizinin son adımına yönelik bir sıklık sınırı ayarlayın. Bu sıklık sınırı yalnızca dizinin son satır öğesi için geçerlidir. Tüm diğer satır öğelerinde sıklık sınırı 1 olacaktır. Toplam hikaye KS'si sıklık sınırı, önceki her adım için son adımın sıklık sınırı + 1 olacaktır.

  Örnek

  Bir hikayede 3 adım varsa ve son adımın sıklık sınırını 5 olarak ayarlarsanız toplam KS sıklık sınırı 7 (1 + 1 + 5) olur.

 • Dönüşümleri izlemek için dönüşüm izleme bölümüne gidin ve hikaye için başarılı bir dönüşümü temsil eden Floodlight etkinliği seçin. Hikayedeki her satır öğesine aynı Floodlight uygulanır.
 • Bir kitle listesini hedefleyin. Kitle üyelerinizin ikinci adımdaki bir reklam öğesini görebilmesi için ilk olarak kendilerine birinci adımdaki bir reklam öğesinin yayınlanması gerektiğini unutmayın.

Hikayeyi düzenleme

Hikaye satır öğeleri tek tek düzenlenemez. Bu satır öğelerini düzenlemek için bunun yerine hikaye KS'sini açın. Kampanya siparişi oluşturulduktan sonra, aşağıdakiler dahil olmak üzere neredeyse tüm öğeleri düzenleyebilirsiniz:

 • Satır öğelerine atanan reklam öğeleri
 • Her bir satır öğesine yönelik teklif verme
 • Bütçe (hem genel hikaye bütçesi ve satır öğesi bütçeleri)
Temel performans göstergelerinize ulaşmak için hikayenizi sürekli olarak takip etmenizi ve kampanyanız sırasında bütçenizi düzenlemenizi önemle tavsiye ederiz.

Sınırlamaları düzenleme

 • Hikaye satır öğeleri için toplu düzenleme kullanılamaz ancak hikaye KS'sini diğer KS'lerle birlikte toplu olarak düzenleyebilirsiniz.
 • Bir hikayeyi kaydettikten sonra adımların (satır öğelerinin) sırasını düzenleyemezsiniz. Adımları ekleyemez, kaldıramaz veya adımların sırasını değiştiremezsiniz. Bunun yerine, yeni bir hikaye KS'si oluşturun. Benzer şekilde bir hikaye KS'sinin kopyasına ait adımları da düzenleyemezsiniz (KS'nin kopyalanması yeni ve önceden kaydedilmiş bir KS oluşturur).
 • Yayın başladıktan sonra yayının başlangıç ve bitiş tarihleri düzenlenemez.

En iyi uygulamalar: Onay işareti simgesi En iyi uygulamalar

En iyi performans için bu önerileri uygulayın:

 • Toplam satır öğesi bütçelerinizin, harcanmamış hikaye KS'si bütçenizi aşmasına asla izin vermeyin. Satır öğesi bütçelerini, gerçek zamanlı teklif verme KS'lerinde ve satır öğelerinde olabileceği gibi "net durma noktaları" yerine genel hikaye bütçenizi dağıtmaya yönelik araçlar olarak düşünün.

 • Başlangıçta bütçenizi satır öğelerine eşit şekilde dağıtın ve kullanıcıların dizi dönüşüm huninizde ne kadar hızlı ilerlediğini daha iyi anlamak için ayarlamalar yapmak üzere düzenli olarak tekrar kontrol edin.

 • Adım başına özelleştirilmiş teklif verme uygulamaya karar verirseniz bütçenizin teklif verme tercihlerinizi yansıttığından emin olun.

 • Tüm satır öğeleri genelinde dönüşümlerinizi izleyin. Hikayenin tüm adımları için aynı pikselleri kullandığınızdan, her bir adımın aşamalı olarak genel performansınıza nasıl katkıda bulunduğunu ölçebilirsiniz.

 • Tüm hikaye KS'lerinizi ve satır öğelerinizi tek bir konumda düzenlenmiş şekilde görmek için kampanya genel bakış sayfasındaki "Birleşik" sekmesini kullanın.

Sık sorulan sorular

Bir reklam öğesi birden fazla hikayeye ait olabilir mi?

Evet.

Aynı reklam öğesi bir hikayede birden fazla adıma ait olabilir mi?

Evet.

Bir hikayeye atanan reklam öğelerini duraklatabilir veya arşivleyebilir miyim?

Evet.

Farklı dizilere A/B testi uygulayabilir miyim?

Kesinlikle. Display & Video 360'ta denemeleri kullanarak diğer herhangi bir KS'de olduğu gibi bir hikaye KS'sine A/B testi uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, çerez havuzunuzun bölünmesi sonraki adımların erişimini etkileyeceğinden, bir hikaye satır öğesine A/B testi uygulayamazsınız.

Hikaye KS'leri kişiselleştirilmemiş reklam envanterini yayınlayabilir mi?

Hayır. Hikaye satır öğeleriyle yayınlanan reklam öğeleri kişiselleştirilmiş reklam olarak kabul edilir.

Hikaye KS'leri tüm exchange'lerle, rezervasyon envanteriyle, Tercih Edilen Anlaşmalarla ve Programatik Garantili ile kullanılabilir mi?

Evet, hikaye KS'leri tüm exchange'leri, herkesin katılabileceği açık artırmaları ve anlaşmaları hedefleyebilir. Programatik Garantili (PG) envanteri hedeflemek istiyorsanız bunu hikaye hedeflemenize envanter kaynağı olarak eklediğinizden emin olun. Ancak hedeflemenin KS'ye bir bütün olarak uygulandığını unutmayın. Bu, hem PG hem de herkesin katılabileceği açık artırma envanteri için teklif veriyorsanız her envanter türü için her bir adımda teklif verilebileceği anlamına gelir. Fazla ödeme yapmaktan kaçınmak için, envanteri karıştırmadan önce teklif stratejilerini karşılaştırın.

Bağımsız satır öğeleri üzerindeki hedeflemeyi değiştirebilir miyim?

Hayır, hedefleme bir KS için yalnızca bütün olarak düzenlenebilir. Satır öğesi başına ayrıntılı hedefleme uygulayamazsınız. Bununla birlikte, KS'ye yönelik hedeflemeyi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
14543376630274118338
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69621