Reklamy niespersonalizowane – informacje

Wydawcy mogą sprzedawać zasoby reklamowe przeznaczone dla użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na wyświetlanie reklam spersonalizowanych. Aby kupić takie zasoby, musisz mieć elementy zamówienia, które nie wykorzystują żadnych funkcji personalizacji i mogą dzięki temu kupować zasoby reklamowe zawierające reklamy niespersonalizowane.

Czym są reklamy niespersonalizowane?

Reklamy niespersonalizowane to reklamy, które są wyświetlane bez powiązania z wcześniejszym zachowaniem użytkownika. Są kierowane według informacji kontekstowych, w tym przybliżonego kierowania geograficznego (na przykład na poziomie miasta) na podstawie bieżącej lokalizacji, oraz treści w bieżącej witrynie lub aplikacji albo aktualnego zapytania. Google zabrania kierowania reklam na odbiorców na podstawie zainteresowań, w tym kierowania demograficznego i kierowania według list użytkowników.

Mimo że reklamy niespersonalizowane nie mogą używać plików cookie ani identyfikatorów reklam mobilnych do kierowania reklam, to wykorzystują je do ustalania limitu wyświetleń na użytkownika, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami. W związku z tym w niektórych krajach EOG masz obowiązek uzyskać zgodę użytkownika na wykorzystywanie plików cookie lub identyfikatorów reklam mobilnych do tych celów, zgodnie z dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej.

Czym są „reklamy spersonalizowane”?

Google uważa reklamy za spersonalizowane, jeśli na ich wybór wpływają wcześniej zebrane lub historyczne dane, w tym m.in. dotychczasowe zapytania czy działania użytkownika, jego wizyty w witrynach lub aplikacjach, dane demograficzne i lokalizacja. O tego typu reklamach mówimy w przypadku stosowania kierowania demograficznego, kierowania na kategorie zainteresowań, remarketingu, kierowania na listę klientów i kierowania na listę odbiorców. 

Wskazówki dotyczące reklam niespersonalizowanych

Aby kupić zasoby reklamowe zawierające reklamy niespersonalizowane, musisz zadbać o to, by reguły kierowania i kreacje elementu zamówienia były zgodne z tymi wskazówkami.

Wymagania dotyczące kierowania

Jeśli chcesz kupić zasoby reklamowe zawierające reklamy niespersonalizowane, możesz używać tych typów kierowania:

 • kierowanie na źródło zasobów reklamowych;
 • kierowanie z uwzględnieniem bezpieczeństwa marki;
 • kierowanie na aplikacje, kanały i witryny;
 • kontekstowe słowa kluczowe;
 • kierowanie na kategorię;
 • kierowanie na odbiorców na podstawie treści (np. kierowanie na odbiorców o podobnych zainteresowaniach, kierowanie na odbiorców na rynku czy kierowanie na podobnych odbiorców) jest możliwe w przypadku zasobów reklamowych zawierających reklamy niespersonalizowane, ponieważ odbywa się ono wyłącznie na podstawie sygnałów kontekstowych; 
 • kierowanie na środowisko;
 • kierowanie według widoczności;
 • kierowanie na język;
 • kierowanie na datę i godzinę;
 • kierowanie na przeglądarkę;
 • kierowanie na urządzenia;
 • kierowanie wideo;
 • kierowanie na pozycję.

Zabronione są te typy kierowania:

 • inne typy kierowania na odbiorców – obejmuje to kierowanie na listę odbiorców, kierowanie na podobnych odbiorców, kierowanie na kategorię zainstalowanych aplikacji, kierowanie na nowe urządzenia mobilne oraz inne typy kierowania na odbiorców;
 • kierowanie geograficzne na poziomie szczegółowości większym niż miasto (na przykład uwzględniające kod pocztowy);
 • kierowanie demograficzne;
 • kierowanie na szybkość połączenia, operatora sieci komórkowej i dostawcę usług internetowych.

Wymagania dotyczące kreacji

Te wskazówki dotyczą kreacji przypisanych do elementów zamówienia, które mają być wyświetlane w ramach zasobów reklamowych zawierających reklamy niespersonalizowane:

 • Kreacje muszą być wyświetlane przez Display & Video 360 lub Campaign Managera. Serwery reklamowe firm zewnętrznych nie są dozwolone.
 • Kreacje nie mogą zawierać dodatkowego kodu HTML ani pikseli śledzących pochodzących od firm zewnętrznych lub Google.
 • Kreacje wyświetlane przy użyciu tagów usług zewnętrznych są niedozwolone.
 • Kreacje VAST hostowane przez inne firmy nie są obsługiwane. Dozwolone są jednak kreacje VAST wyświetlane przez Campaign Managera.

O czym jeszcze należy pamiętać:

 • Jeśli ustawisz kierowanie na zasoby reklamowe z gwarantowaną automatyzacją lub objęte umową, upewnij się, że kreacja zapasowa jest zgodna z wskazówkami opisanymi powyżej – będzie wtedy mogła zostać wyświetlona w ramach zasobów reklamowych zawierających reklamy niespersonalizowane.
 • Eksperymenty dotyczące wyników marki i wzrostu liczby wyszukiwań są niedostępne w przypadku zasobów reklamowych zawierających reklamy niespersonalizowane.
 • Obecnie Display & Video 360 nie może przewidzieć zasięgu ani liczby wyświetleń powiązanych z zasobami reklamowymi obejmującymi reklamy niespersonalizowane.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?