Kampanie audio

Kreacje audio

Kreacje audio to reklamy dźwiękowe, które są odtwarzane w cyfrowym odtwarzaczu audio wydawcy. Są one obsługiwane podobnie do kreacji wideo, z tym że zawierają sam dźwięk – bez filmu.

Informacje o standardzie VAST w reklamach audio typu In-Stream

Do odtwarzania reklam audio usługa Display & Video 360 używa standardu VAST (Video Ad Serving Template). Jest to ten sam standard, który jest używany w przypadku treści wideo i VPAID. Treści VAST audio obejmują tylko dźwięk i nie zawierają żadnych multimedialnych plików wideo.

Mimo że oba formaty korzystają ze standardu VAST, nie możesz dodawać plików audio do kreacji wideo ani plików wideo do kreacji audio.

Usługa Display & Video 360 jest zgodna ze standardami VAST 2.0, VAST 3.0 i VAST 4.0. Informacje o tym, jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach VAST (2.0, 3.04.0) znajdziesz w specyfikacjach organizacji IAB.

Standard DAAST (Digital Audio Ad Serving Template) nie jest obsługiwany.

Format VAST jest obsługiwany tylko w przypadku kreacji audio hostowanych przez Display & Video 360. Tagi VAST innych firm nie są obsługiwane.

Informacje o plikach audio

Nieprzetworzony zasób audio przesyłany do Display & Video 360 jest nazywany plikiem źródłowym. Display & Video 360 dodatkowo go transkoduje. Pliki transkodowane to alternatywne wersje pliku źródłowego. Mają inne formaty lub właściwości dobrane do określonych odtwarzaczy audio albo przepustowości.

Plik źródłowy oraz dowolne inne jego wersje składają się na pliki do wyświetlenia. Każdy z nich zawiera te same treści audio co oryginalny zasób. Różnią się jedynie formatem i właściwościami.

Gdy jest wiele plików do wyświetlenia, system wydawcy przy każdym wyświetleniu będzie mógł wybrać najlepszą wersję zasobu na podstawie takich czynników jak typ urządzenia, szybkość połączenia i odtwarzacz audio używany na stronie.

Specyfikacje plików audio i sprawdzone metody

Informacje o kreacjach towarzyszących

Możesz przypisać kreacje graficzne lub HTML5, które będą wyświetlane w pobliżu odtwarzacza audio wydawcy. Są one dostarczane w tym samym tagu VAST co pliki do wyświetlenia. Kreacje towarzyszące wyświetlają się podczas odtwarzania dźwięku i po jego zakończeniu.

Gdy przypiszesz kreację jako towarzyszącą, nie będzie ona działać tak samo jak zwykła kreacja. W odtwarzaczu audio będzie wyświetlać się tylko obraz lub renderowany kod HTML. Wszystkie adresy URL stron docelowych w kreacji towarzyszącej zostaną zastąpione adresem URL strony docelowej podanym dla kreacji audio.

Ograniczenia
 • Kreacje towarzyszące muszą być hostowane przez Display & Video 360 (nie mogą być synchronizowane z poziomu Campaign Managera).
 • Kreacji elastycznych, wyświetlanych na podstawie danych i multimedialnych nie można przypisywać jako kreacji towarzyszących.
 • Reklam śledzących Campaign Managera nie można używać jako reklam towarzyszących kreacji audio.

Tworzenie kreacji towarzyszącej podczas przesyłania kreacji audio

Aby zaoszczędzić czas, możesz w tym samym czasie przesłać kreację audio i kreację towarzyszącą. Wykonaj czynności opisane poniżej, by dodać kreację audio, i zamiast przypisywać istniejącą kreację jako kreację towarzyszącą, prześlij nowy zasób kreacji towarzyszącej. Gdy w ten sposób utworzysz kreację towarzyszącą, u Twojego reklamodawcy zostanie ona zapisana jako osobna kreacja.

Nazwa kreacji

Nazwa nowej kreacji towarzyszącej będzie kombinacją nazwy przesłanego pliku i nazwy kreacji audio. Jeśli na przykład nazwa przesłanego pliku to „MojaKreacjaTowarzysząca.zip”, a kreacji audio „MojaKreacjaAudio”, nowa kreacja towarzysząca zostanie nazwana „MojaKreacjaTowarzysząca – MojaKreacjaAudio”. Jeśli nazwa kreacji będzie dłuższa niż 256 znaków, nazwa kreacji audio zostanie odpowiednio skrócona.

Strony docelowe

Nowa kreacja towarzysząca odziedziczy stronę docelową kreacji audio. Wszystkie istniejące strony docelowe w zasobie kreacji zostaną zastąpione.

Przesyłanie kreacji audio do Display & Video 360

Możesz przesłać kreację audio bezpośrednio do Display & Video 360 i przypisać do niej istniejące już kreacje displayowe jako towarzyszące. Zanim zaczniesz, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi kreacji audio, w których znajdziesz m.in. sprawdzone metody doboru odpowiedniego klipu audio i kreacji towarzyszącej.

Dodawanie kreacji audio
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy i w menu po lewej stronie kliknij Kreacje.

 2. Na stronie, która się załaduje, kliknij Nowa. Jeśli nie widzisz przycisku „Nowa”, oznacza to, że kreacje reklamodawcy są zarządzane w usłudze Campaign Manager, więc możesz pominąć pozostałe kroki.
 3. Kliknij kolejno Prześlij a potem Plik audio.
 4. W panelu Zasoby po prawej stronie: 
  • Przeciągnij z komputera plik audio, którego chcesz użyć w przypadku tej kreacji, i upuść go w polu „Upuść tutaj”.
  • Możesz też kliknąć Prześlij i wybrać plik źródłowy na komputerze.
  • Kreacje audio hostowane przez Display & Video 360 mogą mieć maksymalnie 1 GB, ale niektóre źródła zasobów reklamowych mogą mieć niższe limity rozmiarów plików. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach dotyczących kreacji audio.
 5. Wpisz adres URL strony docelowej rozpoczynający się od http:// lub https://. Jeśli używasz adresu URL tagu śledzenia kliknięć, który ostatecznie przekierowuje na stronę docelową, wpisz go tutaj.

 6. (Opcjonalnie) Dodaj kreację towarzyszącą, która będzie wyświetlana razem z reklamą audio w obsługiwanych odtwarzaczach audio.

  Gdy przypisujesz kreację towarzyszącą, zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Adresy URL stron docelowych ustawione w kreacjach towarzyszących zostaną zastąpione adresem URL strony docelowej ustawionym dla kreacji audio.
  • Kreacje elastyczne nie są obsługiwane.
  • Kreacje towarzyszące muszą być hostowane przez Display & Video 360 (nie mogą być synchronizowane z poziomu Campaign Managera).
  • Reklam śledzących Campaign Managera nie można używać jako reklam towarzyszących kreacji audio.
  • Aby przypisać kreację, która została już przesłana reklamodawcy, kliknij Przypisz, a następnie wybierz kreację, której chcesz użyć, i kliknij Wybierz.

  • Jeśli kreacja towarzysząca nie została jeszcze przesłana reklamodawcy, kliknij Prześlij, a następnie wybierz plik źródłowy z komputera. Po zapisaniu zasób zostanie zapisany jako oddzielna kreacja u reklamodawcy i przypisany jako kreacja towarzysząca Twojej kreacji audio.

 7. U góry kliknij Szczegóły. Wpisz nazwę kreacji w Display & Video 360.
 8. Po dodaniu pliku źródłowego w sekcji Pliki do wyświetlenia w miarę generowania plików transkodowanych będziesz widzieć informacje na ich temat. W czasie przetwarzania plików transkodowanych możesz zapisać kreację audio i opuścić stronę, żeby zająć się czymś innym.
 9. (Opcjonalnie) Aby zmienić okres ważności konwersji w usłudze Campaign Manager lub dodać linki monitorujące firmy zewnętrznej, kliknij Właściwości wyświetlania.
  • Dodaj linki monitorujące. Aby to zrobić, kliknij Dodaj URL, a następnie wybierz typ adresu URL, który chcesz uwzględnić. Możesz podać kilka wersji każdego typu adresu URL. Pole dotyczące linków firmy zewnętrznej nie powinno zawierać tagów HTML.
 10. (Opcjonalnie) Aby dodać kod integracji lub uwagi, kliknij Dodatkowe szczegóły.
 11. Zapisz kreację. Po zapisaniu kreacji możesz wyświetlić podgląd pliku audio w obszarze roboczym reklamy.
Kreację dodaną do Display & Video 360 trzeba ręcznie i automatycznie zweryfikować, by sprawdzić, czy działa prawidłowo i czy jest zgodna z zasadami tej usługi oraz wszystkich źródeł zasobów reklamowych, które mają sprecyzowane wymagania dotyczące kreacji. Informacje o stanie oceny kreacji znajdziesz w sekcji Stan kontroli. Dowiedz się więcej o procesie sprawdzania kreacji.

Dostępne linki monitorujące firmy zewnętrznej

 • Wyświetlenie: śledzi wyświetlenia. 
 • Śledzenie kliknięć: śledzi kliknięcia. Ten URL jest wykorzystywany wyłącznie do śledzenia. Jeśli używasz adresu URL modułu do śledzenia kliknięć przekierowującego użytkowników do adresu URL strony docelowej, wpisz URL tej strony docelowej w sekcji „Zasoby” w ustawieniach kreacji. 
 • Rozpoczęcie: rejestruje, ile razy użytkownik rozpoczął odtwarzanie treści.
 • Pierwszy kwartyl: rejestruje liczbę odtworzeń treści do 25% jej długości.
 • Połowa: rejestruje liczbę odtworzeń treści do 50% jej długości.
 • Trzeci kwartyl: rejestruje liczbę odtworzeń treści do 75% jej długości.
 • Koniec: rejestruje liczbę odtworzeń treści do końca.
 • Wyciszenie: rejestruje, ile razy użytkownik wyciszył treść.
 • Wstrzymanie: rejestruje, ile razy użytkownik wstrzymał odtwarzanie treści.
 • Przewinięcie do tyłu: rejestruje, ile razy użytkownik przewinął treść do tyłu.
 • Pełny ekran: rejestruje, ile razy użytkownik podczas odtwarzania treści włączył tryb pełnoekranowy.
 • Zatrzymanie: rejestruje, ile razy użytkownik zatrzymał odtwarzanie treści.
 • Niestandardowe: rejestruje liczbę kliknięć niestandardowych wykonanych przez użytkownika, takich jak kliknięcie ciekawego miejsca w treści.
 • Pominięcie: rejestruje, ile razy użytkownik pominął odtwarzanie treści.
 • Postęp: śledzi opcjonalny znacznik czasu uzgodniony z wydawcą.
Informacje o transkodowaniu w Display & Video 360

Gdy przesyłasz plik, Display & Video 360 przetwarza go na dwa sposoby:

 • Sprawdza poprawność zasobu, by upewnić się, że działa, i w razie potrzeby generuje jego wydajniejszą wersję.
 • Transkoduje zasób do kilku wersji dodatkowych, które mają inny format lub zmienione właściwości (rozdzielczość, szybkość transmisji bitów dźwięku) dobrane pod kątem określonych odtwarzaczy lub przepustowości. Dzięki temu system wydawcy ma więcej możliwości do wyboru podczas wyświetlania kreacji audio. Możesz mieć pewność, że wyświetli się odpowiedni plik dopasowany do połączenia, z którego korzysta użytkownik, oraz do rozmiaru ekranu.

Wszystkie wersje transkodowane znajdziesz w sekcji Pliki do wyświetlenia w ustawieniach kreacji. Obok każdej wersji widać jej stan:

Stan transkodowania Znaczenie
Trwa transkodowanie. Nie powinno to potrwać dłużej niż kilka minut. Jeśli będzie trwać dłużej niż godzinę, spróbuj przesłać plik źródłowy jeszcze raz.
Wersja transkodowana jest gotowa do wyświetlania.
Występuje problem z transkodowaniem, który trzeba rozwiązać przed rozpoczęciem wyświetlania.

Wyświetlanie podglądu kreacji audio

Istnieją dwa rodzaje podglądu kreacji audio:

 • podgląd w obszarze roboczym reklamy (tylko w przypadku kreacji audio hostowanych na serwerach Display & Video 360);
 • podgląd na całej stronie, który otwiera się w nowej karcie.

Podgląd w obszarze roboczym reklamy

Aby odsłuchać plik audio, otwórz dowolną kreację audio hostowaną w Display &Video 360 i wyświetl jej podgląd w obszarze roboczym reklamy. Pliku z nowo zapisanej kreacji audio nie można odsłuchać od razu. Zaczekaj chwilę, aż zostanie przetworzony. Aby skorzystać z dodatkowych opcji, otwórz podgląd w nowym oknie.

Podgląd w obszarze roboczym reklamy nie jest dostępny w przypadku kreacji audio zsynchronizowanych z Campaign Managera. Aby wyświetlić podgląd takiej kreacji w nowym oknie, kliknij Podgląd pod jej nazwą.

Podgląd kreacji audio w nowej karcie

Podgląd kreacji audio na całej stronie możesz otworzyć z podglądu w obszarze roboczym reklamy albo z listy kreacji (na stronie „Kreacje” na poziomie reklamodawcy lub w sekcji „Kreacje” na poziomie elementu zamówienia).

 • Aby otworzyć podgląd na całej stronie z obszaru roboczego reklamy, najedź kursorem na obszar podglądu kreacji towarzyszącej (jeśli nie została przypisana, zobaczysz szare pole z ikoną obrazu pośrodku). W prawym górnym rogu kliknij Podgląd . Podgląd kreacji zostanie otwarty w wyskakującym okienku. W prawym dolnym rogu tego okienka kliknij Otwórz w nowym oknie .
 • Aby otworzyć podgląd z listy kreacji, najedź kursorem na kreację i kliknij Podgląd .

W ramach podglądu na całej stronie:

 • Możesz udostępnić komuś link do sprawdzenia kreacji. Wystarczy, że skopiujesz go z paska adresu przeglądarki. Linki do udostępniania podglądu są sformatowane w ten sposób:
  https://displayvideo.google.com/doubleclick/preview/main?creativeId=xbid.123456789&adv=1234567
 • Możesz przełączać się między dwoma trybami podglądu: mobilnym i zasobów. Zalecamy korzystanie z podglądu w trybie mobilnym, ponieważ większość zasobów reklamowych audio można otworzyć w aplikacji do strumieniowego odtwarzania dźwięku i ten podgląd najbliżej odpowiada temu, co zobaczą użytkownicy.
 • Możesz odtworzyć swoją kreację audio. W trybie mobilnym przyciski odtwarzacza znajdziesz u dołu ekranu urządzenia. Kliknij przycisk odtwarzania, by odsłuchać plik. Możesz też wstrzymać odtwarzanie lub dostosować głośność.
 • Możesz wyświetlać podgląd kreacji towarzyszących, o ile są przypisane. Użyj znajdującego się u góry menu „Rozmiar kreacji towarzyszącej”, by wyświetlić podgląd innej kreacji towarzyszącej. W trybie mobilnym kreacje towarzyszące są widoczne tylko podczas odtwarzania dźwięku. Jeśli masz wiele kreacji towarzyszących i chcesz zobaczyć je wszystkie na jednej stronie, skorzystaj z menu Tryb podglądu, by przełączyć się na tryb zasobów.

Najczęstsze pytania

Jakie formaty plików audio są obsługiwane przez Display & Video 360 w przypadku hostowanych kreacji audio?

Display & Video 360 może hostować kreacje w formacie MP3.

Do jakich formatów Display & Video 360 transkoduje pliki źródłowe?

Do formatowania kreacji audio Google Marketing Platform używa specyfikacji szablonu wyświetlania reklamy wideo (protokołu VAST).

Typ pliku Szybkość transmisji audio (kb/s)
MP3 312
OGG 192
Skąd wydawca wie, gdzie umieścić moje kreacje towarzyszące?

Miejsca wokół zasobu głównego mają różne rozmiary. System wydawcy dopasowuje każdą kreację towarzyszącą do właściwego miejsca. Każda kreacja trafia do swojego unikalnego miejsca.

Co się stanie, jeśli wydawca nie akceptuje rozmiaru kreacji towarzyszącej?

Jeśli wydawca nie akceptuje rozmiaru kreacji towarzyszącej, nie wyświetli jej. Wydawca musi zaakceptować rozmiar kreacji towarzyszącej, by ją wyświetlić.

Jak kreacja towarzysząca wpływa na wyświetlanie głównego zasobu audio lub wideo?

Zasobem głównym jest plik audio lub wideo. Nawet jeśli kreacja towarzysząca nie wyświetla się ze względu na ograniczenia wydawcy, zasób główny powinien nadal się wyświetlać.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?