Raporty offline

Otwórz Raporty > Raporty offline. Kliknij wcześniejszy raport, aby zaktualizować jego konfigurację, lub kliknij Nowy raport offline, aby utworzyć nowy.

Tworzenie i generowanie raportu

 1. Kliknij Nowy raport offline, aby utworzyć nowy raport standardowy.

  1. Kliknij strzałkę, aby wybrać inny typ raportu (nie standardowy).
 2. Nadaj raportowi nazwę, aby można go było zidentyfikować na liście zapisanych raportów.

Offline reporting screenshot

Właściwości raportu

 1. Wybierz zakres dat, którego ma dotyczyć raport.

Konfiguracja raportu

Szablon raportu Wybierz odpowiedni szablon z listy, aby uwzględnić w raporcie konkretne dane i wymiary.
Filtry Filtry ograniczają ilość danych wyświetlanych w raporcie. Jeśli na przykład dodasz filtr Reklamodawca, raport będzie zawierał tylko dane dotyczące wybranego reklamodawcy.
Wymiary  Wymiary obejmują deskryptory, które nie są wyrażone w postaci sum liczbowych, w przeciwieństwie do kliknięć czy wyświetleń. Możesz na przykład wybrać wymiar Typ reklamy, aby wygenerować raport o skuteczności reklam określonego typu.
Dane Dane to jednostki miary takie jak kliknięcia, konwersje i wyświetlenia. Często są wyrażone jako sumy liczbowe lub wartości procentowe.

Planowanie raportu cyklicznego

 1. Zaznacz Aktywny, aby raport był generowany na bieżąco.
 2. Wybierz częstotliwość generowania raportu (na przykład codziennie, co tydzień).
 3. Wybierz daty rozpoczęciazakończenia harmonogramu. (Zaplanowane raporty nie będą generowane po upływie daty końcowej).

Przesyłanie raportów

 1. Wybierz nazwę pliku i format raportu.

  Włączanie formatu BigQuery

  Jeśli kontami Display & Video 360 i BigQuery zarządzają różne zespoły, te czynności może wykonać kilku administratorów.

   Połącz konto Display & Video 360 z projektem i zbiorem danych BigQuery
   1. Kliknij Ustawienia partnera > Połączone konta lub Ustawienia reklamodawcy > Połączone konta.
   2. Kliknij Połącz nowe konto > BigQuery Exporter.
   3. Podaj nazwę połączenia.
   4. Wypełnij pola Identyfikator projektu BigQuery i Identyfikator zbioru danych BigQuery, a następnie kliknij Połącz.
   5. Zanotuj nazwę konta usługi Display & Video 360.
  1. Przyznaj kontu usługi Display & Video 360 dostęp do projektu i zbioru danych BigQuery
   1. Zaloguj się w BigQuery.
   2. Przyznaj kontu usługi wygenerowanemu przez Google te uprawnienia dostępu:
    • członek projektu Google Cloud z rolą użytkownika zadań BigQuery,
    • uczestnik zbioru danych BigQuery z rolą edytującego dane BigQuery.
   3. Podaj administratorowi Display & Video 360 identyfikator projektu BigQuery oraz identyfikator zbioru danych.

  Po połączeniu konta Display & Video 360 z projektem BigQuery i zbiorem danych możesz wybrać zbiór danych w sekcji BigQuery Export w raportach offline.

  Ograniczenia

  Po wybraniu formatu BigQuery zaplanowane raporty zawierające dane z okresu dłuższego niż 14 dni są wyłączane, aby zminimalizować ich ponowne przetwarzanie.

 2. (Opcjonalnie) Aby udostępnić raport innym użytkownikom, kliknij link w sekcji Wyświetlanie. Możesz wysłać kopię raportu e-mailem jako załącznik lub udostępnić link, który pozwoli użytkownikom pobrać plik. Pamiętaj, że nie możesz tworzyć duplikatów raportów, które nie należą do Ciebie.

  1. Filtr Raporty udostępnione dla mnie pozwala zobaczyć tylko raporty udostępnione za pomocą linku.

 3. Kliknij Zapisz i wygeneruj, aby wygenerować plik raportu.

 4. Kliknij Zapisz, aby raport był dostępny później i można go było wygenerować w przyszłości.

Ograniczenia

Zaplanowane raporty

 • Zaplanowane raporty zostaną dezaktywowane, jeśli nie pobierzesz wygenerowanych plików raportów przez co najmniej 60 dni. Takie raporty możesz ponownie aktywować w dowolnym momencie.
 • Jeśli utracisz uprawnienia do raportowania lub dostęp do danych reklamodawcy bądź partnera, zaplanowane raporty nie będą już generowane.
 • Zaplanowane raporty będą generowane tylko wtedy, gdy właściciel raportu będzie aktywny. Aby ponownie wygenerować raport, utwórz jego duplikat przypisany do nowego użytkownika. Pamiętaj, że nie możesz tworzyć duplikatów raportów, które nie należą do Ciebie.
 • Pliki CSV w zaplanowanych raportach są kompresowane, jeśli ich rozmiar przekracza 200 KB. Załączniki e-maili z zaplanowanymi raportami mogą mieć maksymalnie 25 MB.
 • Niektóre dane i wymiary mogą być niedostępne w zależności od Twojej roli użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
69621
false
false