Bildirim

Müşteri Destek Ekibi'nin mevcut görüntüleme dilinizde sorun giderme hizmetleri sunmadığını lütfen unutmayın. Destek ekibi personeliyle iletişime geçmek için lütfen önce İngilizce veya desteklenen diğer dillere (İspanyolca, Portekizce ya da Japonca) geçin. 

Otomatik bütçe ayırma

Satır öğelerinizin bütçesini otomatik olarak optimize etme

Bir kampanya siparişinde otomatik bütçe ayırma özelliğini etkinleştirirseniz Display & Video 360 parayı, kampanya siparişinin satır öğeleri arasında dinamik bir şekilde hareket ettirerek kampanya siparişi bütçenizin harcanma şeklini optimize eder. Otomatik bütçe ayırma, düşük performans gösteren satır öğelerinden parayı alarak yüksek performans gösteren satır öğelerinin bütçelerini artırır.

Otomatik bütçe ayırma sizin için yararlı olur mu?

Kampanya siparişlerinizin TBM veya EBM hedefleri varsa ve satır öğeleriniz bütçelerinde düzenli olarak yeniden dengelenmesi gerekiyorsa, harcamanın performansa göre ayrılmasını sağlamak için otomatik bütçe ayırmadan yararlanabilirsiniz.

 

Ne zaman otomatik bütçe ayırmayı kullanmamalıyım?

Aşağıdakiler kampanya siparişiniz için geçerliyse otomatik bütçe ayırmayı kullanmayın:

 • 2 haftadan daha kısa süredir aralıklarla reklam yayını yapılıyor.
 • "Marka bilinci oluşturma" amacı var, tıklama veya dönüşüm sağlama amacı yok.
 • TBM ve EBM teklif stratejilerinin bir arada kullanıldığı satır öğeleri bulunuyor.

Satır öğelerinin performansı

Display & Video 360, kampanya siparişiniz için belirlenen hedefleri karşılaştırarak satır öğelerinin performansını belirler (örneğin, EBM).

Satır öğelerim dönüşümleri izlemezse ne olur?

Satır öğeleriniz dönüşümleri izlemiyorsa Display & Video 360 satır öğelerini TBM'lerine göre karşılaştırır. EBM'deki gibi bunda da daha düşük TBM "daha iyi performansı" gösterir.

Satır öğesi iyi performans gösterdiğinde Display & Video 360 bu satır öğesinin günlük bütçesini artırabilir. Belirli durumlarda (örneğin kampanya siparişinizin bütçesini artırmışsanız) Display & Video 360, iyi performans gösteren satır öğelerinin bütçesini günde %20'den fazla artırabilir. Bununla birlikte, sonunda satır öğenizin harcaması her zaman kampanya siparişinin bütçesiyle sınırlı olur.

İyi performans gösteren satır öğelerinin aksine Display & Video 360, düşük performans gösteren satır öğelerinin günlük bütçesini her gün %20'ye kadar azaltabilir.

Bütçeyle ilgili dikkate alınması gereken noktalar

Otomatik bütçe ayırma, kampanya siparişindeki satır öğeleri arasında bölünen bütçenin toplam miktarını belirlemek için kampanya siparişinin bütçesini kullanır; satır öğelerinin bütçelerinin birleşik toplamını kullanmaz.

Bir örnek göster

Örneğin, 3 satır öğesi içeren bir kampanya siparişiniz olduğunu düşünelim. Kampanya siparişinin bütçesi 500 ABD doları, ancak her bir satır öğesinin bütçesi 200 ABD doları olsun.

Bu örnekte, kampanya siparişindeki satır öğeleri arasında bölünecek tutar, satır öğelerinin birleşik toplam bütçesi olan 600 ABD doları değil, kampanya siparişinin bütçesi olan 500 ABD dolarıdır.

IO budget vs combined line item budget

Hız

Sonuçta otomatik bütçe ayırma, kampanya siparişinin ayarlanan hızına ayak uydurmaya çalışacaktır. Bu nedenle, kampanya siparişinizi reklamvereninizin ihtiyaçlarına uygun ilerleme hızıyla ayarladığınızdan emin olun.

Otomatik bütçe ayırmanın "En Kısa Zamanda" hız ayarıyla kullanılabilmesi için kampanya siparişinizin YouTube ve iş ortakları satır öğeleri içermesi gerekir. Bu, diğer ilerleme hızı türlerini kullanıyorsanız ve kampanya siparişiniz YouTube ve iş ortakları satır öğeleri içeriyorsa otomatik bütçe ayırmanın çalışmayacağı anlamına gelir. Otomatik bütçe ayırmanın, günlük hedefi hesaplamak için 1,2 çarpanını kullandığını unutmayın.

Otomatik bütçe ayırmayı etkinleştirme

Otomatik bütçe ayırmayı etkinleştirmek için bir kampanya siparişi açın, Ayarlar sekmesine gidin ve Otomatik Bütçe Ayırma seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

En iyi uygulamalar

Otomatik bütçe ayırmadan en iyi şekilde yararlanmak için:

 • Her bir satır öğesi için gerçekçi, sabit başlangıç bütçeleri ayarlayın ve satır öğesi bütçelerinizin toplamının en fazla kampanya siparişi bütçeniz kadar olmasına dikkat edin.
 • Desteklenen bir hedef kullanın. ETBM ve Diğer hariç tüm hedefler desteklenir.

Sık sorulan sorular

Otomatik bütçe ayırmanın işleyiş şekli

Otomatik bütçe ayırma etkinleştirildiğinde Display & Video 360, kampanya siparişi bütçenizin satır öğelerine en iyi şekilde nasıl dağıtılabileceğini anlamak için yakın tarihli performans verilerine bakar. Bu işlem, önce satır öğelerinizin kampanya siparişi bütçenizi harcama kapasitesinin değerlendirilmesi ve ardından kampanya siparişi bütçenizin her bir satır öğesinin performansına göre dağıtılmasıyla gerçekleştirilir. 

Envanter sınırlamaları yoksa daha düşük performans gösteren satır öğelerine kıyasla en iyi performans gösteren satır öğelerine öncelik tanınır. Dönüşümleri izlemiyorsanız Display & Video 360, her bir satır öğesinin TBM'sine göre optimizasyon yapar.

Satır öğeleriniz nispeten yeniyse otomatik bütçe ayırma, satır öğelerinizin bütçelerini yeniden dengelemeye başlamadan önce Display & Video 360'ın birkaç gün boyunca veri toplamasının gerekeceğini lütfen unutmayın.

Otomatik bütçe ayırmayı etkinleştirdiğimde ne olur?
 • Satır öğelerinizin bütçeleri değişecektir.

  Otomatik bütçe ayırma etkinleştirilir etkinleştirilmez Display & Video 360, kampanya siparişinizdeki satır öğelerinin bütçelerini değiştirmeye başlayabilir. Buna ek olarak, Display & Video 360 önceden "sınırsız" bütçesi olan satır öğeleri için otomatik olarak sınırlı bütçeler ayarlar.

  Display & Video 360, satır öğelerinizin bütçelerini değiştirmeye başladıktan sonra bu değişiklikler geri alınamaz. Ayrıca, otomatik bütçe ayırmayı daha sonra devre dışı bırakırsanız satır öğelerinizin orijinal bütçeleri geri yüklenmez. Bu yüzden, kampanya siparişlerinde otomatik bütçe ayırmayı yalnızca satır öğesi bütçelerinizin değiştirilmesi sizin için herhangi bir sorun oluşturmayacaksa etkinleştirin.
 • Satır öğeleriniz "aralıklarla reklam yayını" ilerleme hızına ayarlanır.

  Otomatik bütçe ayırmayı daha sonra devre dışı bırakırsanız satır öğeleriniz önceki ayarlarına dayalı olarak "Günlük" hızına geri döner.

Satır öğelerimin bütçeleri nasıl dönüştürülür?
 • Sınırsız bütçeler

  Sınırsız bütçeli satır öğelerine, aşağıdaki gibi sonlu, aralıklarla reklam yayını hızına sahip bütçeler verilecektir:

  • Aralıklarla reklam yayını hızına sahip satır öğeleri:

   Sınırsız bütçesi ve aralıklarla reklam yayını ilerleme hızına sahip her bir satır öğesi için Display & Video 360, satır öğesi başlangıç bütçesini, kampanya siparişinin toplam bütçesine eşit bir değere ayarlar. Ancak bir kampanya siparişindeki satır öğeleri kampanya siparişinin toplam bütçesiyle sınırlı olduğundan, her bir satır öğesi yeni başlangıç bütçesinden daha az harcayacaktır. Satır öğelerine başlangıç için sınırlı bütçeleri verildikten sonra Display & Video 360, her bir satır öğesinin bütçesini göreli performanslarına göre hızlı bir şekilde ayarlar.

   Bir örnek göster

   Örneğin, 100.000 ABD doları bütçeye sahip bir kampanya siparişiniz varsa Display & Video 360, daha önce sınırsız bütçeye ve aralıklarla yayınlanma hızına sahip her bir satır öğesine 100.000 ABD doları başlangıç bütçesi atar. Bu satır öğeleri yayınlanırken, bütçeleri hemen ayarlanacaktır.

  • Günlük ilerleme hızına sahip satır öğeleri:

   Display & Video 360, bir satır öğesinin sınırsız bütçesini aşağıdaki formüle göre sınırlı bir bütçeye dönüştürür:

   Günlük harcama hedefi × gün sayısı = Satır öğesinin başlangıç bütçesi
   

   Örneğin, bir satır öğesi başlangıçta bütçesini günde 100 ABD doları harcayacak şekilde ayarlanmışsa ve satır öğesinin aralıklarla reklam yayınında 14 gün kaldıysa Display & Video 360 satır öğesinin bütçesini başlangıç noktası olarak 1.400 ABD dolarına ayarlar.

 • Gösterime dayalı günlük bütçeleri olan satır öğeleri

  Gösterime dayalı bütçeler, aşağıdaki formüle göre parasal bütçelere dönüştürülür:

  BGBM teklifi × günlük gösterim hedefi × gün sayısı = Satır öğesinin başlangıç bütçesi
Otomatik bütçe ayırmayı etkinleştirdiğimde satır öğelerimden bazılarının ilerleme hızı yavaşsa ne olur?

Her zaman olduğu gibi otomatik bütçe ayırma etkinleştirildiğinde bütçeler, mevcut satır öğelerinin performansına ve bütçelerini harcama kapasitesine bağlı olarak, yavaş hızdaki veya düşük performans gösteren satır öğelerinden daha yüksek hızdaki ve daha iyi performans gösteren diğer satır öğelerine kaydırılır.

Kampanya siparişinizdeki tüm satır öğelerinin hızı yavaşsa bütçeler yavaş bir satır öğesinden diğer bir satır öğesine kaydırılacağı için bütçe ayırmaları olağan dışı görünebilir. Birkaç satır öğesinin en yüksek performansı gösterdiği bazı durumlarda, yavaş hızdaki ve düşük performans gösteren satır öğelerinin bütçelerinin neredeyse tümü, daha iyi performans gösteren satır öğelerine yeniden dağıtılabilir.

Otomatik bütçe ayırma ile yapılan bütçe değişikliklerini görebilir miyim?

Evet. Otomatik bütçe ayırmayla satır öğesi bütçelerinde yapılan değişiklikleri görmek için satır öğelerinizin etkinlik geçmişini inceleyin.

Otomatik bütçe ayırma ayarlanırken satır öğeleri hariç tutulabilir mi?

Evet, satır öğeleri sabit bir bütçe ayarlanarak otomatik bütçe ayırmadan hariç tutulabilir. İlk olarak, otomatik bütçe ayırmayı kampanya siparişi seviyesinde etkinleştirin ve ardından Ayarlar sekmesinde Teklifi ve bütçeyi satır öğesi seviyesinde kontrol et'i seçin. Ardından Bütçe dağılımınızı otomatik olarak optimize edin kutusunu işaretleyin. Artık bir bütçenin kontrol edilmesi gerektiğinde bazı satır öğelerini hariç tutabilir ancak yine de otomatik bütçe ayırmadan yararlanan kampanya siparişlerine sahip olabilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
2024 Gizliliğe Hazırlık kılavuzu

Üçüncü taraf çerezlerinin olmadığı bir dünyaya hazırlanın ve
doğru kalıcı kitle ve ölçüm çözümlerini benimseyerek
yapay zeka fırsatını yakalayın.
Hemen Başlayın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü