Modele rozliczania przychodów

W usłudze Display & Video 360 kolumna „Przychód” zawiera ostateczną kwotę, jaką obciążysz klientów za elementy zamówienia, którymi zarządzasz. Ta ostateczna kwota ma pokryć koszty nabycia wyświetleń oraz Twoją marżę za zarządzanie kampanią reklamodawcy. Dodatkowo, jeśli kwota ta ma obejmować opłaty za korzystanie z danych innych firm lub wyświetlanie przez nie reklam, przychody z elementów zamówienia możesz oprzeć na całkowitym koszcie mediów.

Budżety na zamówienia reklamowe i elementy zamówienia są określane względem przychodów lub wyświetleń.

Usługa Display & Video 360 dodaje Twoją marżę do elementów zamówienia na podstawie Twojego modelu rozliczania przychodów. Przykłady możesz znaleźć w opisach modeli rozliczeniowych poniżej.

Domyślny model rozliczenia przychodów możesz ustawić na stronie Domyślny model rozliczeniowy partnera w ustawieniach partnera. W razie potrzeby możesz też ustawić model rozliczeniowy dla poszczególnych elementów zamówienia w ich ustawieniach, na stronie Stawki, przychody partnerów i cele.

Sposoby obliczania przychodów

W usłudze Display & Video 360 przychody z elementów zamówienia mogą być obliczane w jeden z tych sposobów:

 • Marża od całkowitego kosztu mediów

  Modelu rozliczeniowego „Marża od całkowitego kosztu mediów” używaj, gdy chcesz obliczać przychody z elementów zamówienia przez doliczanie stałej marży procentowej do całkowitego kosztu mediów (który obejmuje wszystkie koszty partnera i danych).

  Zobacz, jak to działa

  Załóżmy, że Twój model rozliczania przychodów to całkowity koszt mediów + 20% marży. Jeśli całkowity koszt mediów dla elementu zamówienia to 20 000 USD (co obejmuje już opłatę za używanie usługi Display & Video 360), przychód z elementu zamówienia wyniesie 24 000 USD. Jak to obliczyliśmy:

    20 000 USD całkowitego kosztu mediów
  +  4000 USD marży agencji     (20 000 USD całkowitego kosztu mediów × 0,20 marży)
  ---------------------
  = 24 000 USD przychodu
 • Marża od kosztu mediów

  Modelu rozliczeniowego „Marża od kosztu mediów” używaj, gdy chcesz obliczać przychody z elementów zamówienia przez doliczanie stałej marży procentowej do kosztu mediów.

  Pamiętaj, że w tym modelu dane o przychodach nie uwzględniają kosztów wyświetlania reklam ani kosztów dostawców danych.

  Zobacz, jak to działa

  Załóżmy, że Twój model rozliczania przychodów to koszt mediów + 20% marży. Jeśli koszt mediów dla elementu zamówienia to 20 000 USD, przychód z tego elementu wyniesie 24 000 USD. Jak to obliczyliśmy:

    20 000 USD kosztu mediów
  +  4000 USD marży agencji        (20 000 kosztu mediów × 0,20 marży)
  ---------------------
  = 24 000 USD przychodu
 • Wartość CPM

  Modelu rozliczeniowego „Wartość CPM” używaj, gdy chcesz obliczać przychody z elementów zamówienia na podstawie stałego CPM za każdy kupiony tysiąc wyświetleń.

  Najczęściej używanymi modelami rozliczania przychodów są „Marża od całkowitego kosztu mediów” lub „Marża od kosztu mediów”.

  Użycie modelu rozliczeniowego „Wartość CPM” może być ryzykowne, bo wartość ta nie jest powiązana z kosztem zakupu wyświetleń (wyrażonym jako koszt mediów lub całkowity koszt mediów elementu zamówienia). Decydując się na używanie modelu opartego na stałej wartości CPM, należy zachować ostrożność.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?